Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 44

2019 m. spalio 30 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. spalio 23 d. – spalio 29 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2465, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17211, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2466, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17212, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2468, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17213, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2477, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17214, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1092 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2488, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17215, įsigalioja 2019-10-30)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 5, 9, 10, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2489, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17216, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2490, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17222, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 2, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2491, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17223, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2492, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17224, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 12 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-2 straipsniu įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2495, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17225, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2496, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17226, įsigalioja 2020-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-10-29 Nr. (22.35)3-5000, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17163, įsigalioja 2019-10-29)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 1049, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16959, įsigalioja 2019-10-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1111 „Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 1052, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16962, įsigalioja 2019-12-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 1054, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16968, įsigalioja 2019-10-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymą
(2019-10-16 Nr. 1055, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16969, įsigalioja 2019-10-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-09 Nr. 1056, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16983, įsigalioja 2019-10-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 603-3 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės įstaigų, įmonių ir pareigybių, kurias užimantiems asmenims suteikiama teisė naudotis Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 1057, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16985, įsigalioja 2019-10-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 1058, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16987, įsigalioja 2019-10-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 1059, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16992, įsigalioja 2019-10-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 1060, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16993, įsigalioja 2019-10-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 1063, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17046, įsigalioja 2019-10-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-23 Nr. 1065, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17049, įsigalioja 2019-10-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro pažymėjimo formos, signataro laidojimo ceremonialo ir antkapio atributikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 1067, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17077, įsigalioja 2019-10-29)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. 1K-322, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17068, įsigalioja 2019-10-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų atvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. A1-641, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16884, įsigalioja 2019-10-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. A1-643, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16885, įsigalioja 2019-10-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo minisitro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-390 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. A1-653, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16958, įsigalioja 2019-10-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-563 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. 4-609, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17013, įsigalioja 2019-10-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-564 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. 4-610, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17014, įsigalioja 2019-10-29)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-140/3D-141 „Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. D1-634/3D-587, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17066, įsigalioja 2019-10-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. D1-181 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2019-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. D1-644, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17147, įsigalioja 2019-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl galutinio valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimti studentai, skaičiaus ir jų pasiskirstymo tarp aukštųjų mokyklų ir studijų krypčių grupių patvirtinimo
(2019-10-23 Nr. V-1198, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16819, įsigalioja 2019-10-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl diplomų ir atestatų registro reorganizavimo ir diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro nuostatų patvirtinimo
(2019-10-25 Nr. V-1216, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16966, įsigalioja 2020-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro reorganizavimo ir Neformaliojo švietimo programų registro nuostatų patvirtinimo
(2019-10-25 Nr. V-1217, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16967, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-21 Nr. V-1182, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16802, įsigalioja 2019-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, įrašymo (išbraukimo) į (iš) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (-o) komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-22 Nr. V-1188, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16810, įsigalioja 2019-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-22 Nr. V-1189, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16811, įsigalioja 2019-10-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. V-1194, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16907, įsigalioja 2019-10-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. V-1199, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17073, įsigalioja 2019-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-10-24 Nr. V-1200, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16905, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-10-24 Nr. V-1201, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16904, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. V-1203/A1-646, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17148, įsigalioja 2021-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-1165 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. V-1211, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16988, įsigalioja 2019-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1077 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 167:2019 „Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. V-1212, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16989, įsigalioja 2019-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. V-1213, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16990, įsigalioja 2019-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. V-1214, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16991, įsigalioja 2019-10-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo įgyvendinimo
(2019-10-28 Nr. 1R-292, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17071, įsigalioja 2019-10-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3-87 „Dėl Keleivinių laivų saugaus plaukiojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 3-471, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16808, įsigalioja 2019-12-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. 3-485, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17035, įsigalioja 2019-12-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2007 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. ĮV-444 „Dėl Kultūros ministerijos premijų už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-21 Nr. ĮV-663, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17190, įsigalioja 2019-10-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-248 „Dėl Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-21 Nr. ĮV-667, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17058, įsigalioja 2019-10-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. ĮV-683, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17059, įsigalioja 2019-10-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-116 „Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2019 metais“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 3D-581, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16879, įsigalioja 2019-10-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-773 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisyklių, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 eur, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 3D-582, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16880, įsigalioja 2019-10-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 3D-585, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16878, įsigalioja 2019-10-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 3D-586, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16877, įsigalioja 2019-10-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-645 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Žemės ūkio ministro įsakymasi pavaldžiose ir žemės ūkio ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. 3D-588, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17040, įsigalioja 2019-10-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. 3D-589, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17041, įsigalioja 2019-10-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. 3D-590, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17042, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. 3D-591, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17081, įsigalioja 2019-10-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2019-10-29 Nr. 3D-596, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17220, įsigalioja 2019-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. 3D-598, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17221, įsigalioja 2019-10-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 1V-874, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16797, įsigalioja 2019-10-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. 1V-878, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16882, įsigalioja 2019-10-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl įgaliotos institucijos paskyrimo
(2019-10-29 Nr. 1V-887, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17157, įsigalioja 2020-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 1V-342 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. 1V-889, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17166, įsigalioja 2019-10-30)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. VA-75, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16887, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. VA-76, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16888, įsigalioja 2019-10-25)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. VA-77, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17044, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų“ pakeitimo
(2019-10-21 Nr. V-423, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16825, įsigalioja 2019-10-25)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. V-423 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų“ pakeitimo“
(2019-10-23 Nr. V-429, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16826, įsigalioja 2019-10-25)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-666 „Dėl Elektroninių pranešimų kvalifikuoto elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. V-432, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-17007, įsigalioja 2019-10-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1B-697 „Dėl Laisvosios zonos įrengimo derinimo nuostatų ir Reikalavimų įrengiamos laisvosios zonos teritorijai ir muitinio tikrinimo vietai patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. 1B-960, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16975, įsigalioja 2019-10-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kiaulių išvežimo iš komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų
(2019-10-25 Nr. B1-754, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-17006, įsigalioja 2019-10-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl pieno ir pieno produktų tiekimo į rinką apribojimo
(2019-10-25 Nr. B1-756, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-17010, įsigalioja 2019-10-25)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-756 „Dėl pieno ir pieno produktų tiekimo į rinką apribojimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. B1-759, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17164, įsigalioja 2019-10-29)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. B1-93 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių, kurias įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. B1-761, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17189, įsigalioja 2019-10-30)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
(2019-10-23 Nr. 1-272, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16812, įsigalioja 2019-10-24)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Sertifikavimo veiklos nuostatų ir kitų susijusių teisės aktų patvirtinimo
(2019-10-28 Nr. 1-76, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17094, įsigalioja 2019-10-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. 1K-222, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16927, įsigalioja 2019-10-26)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo
(2019-10-28 Nr. T1-1683-(1.1.), TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17165, įsigalioja 2019-11-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-21 Nr. V-413, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16799, įsigalioja 2019-10-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-21 Nr. V-414, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16800, įsigalioja 2019-10-24)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo
(2019-10-22 Nr. VKE-443, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16981, įsigalioja 2019-11-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 2-227 „Dėl įėjimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos patalpas ir filmavimo, fotografavimo, garso ar vaizdo įrašų darymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos patalpose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-24 Nr. 2-170, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16886, įsigalioja 2019-10-25)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atminimo medalio „Už ilgametę tarnybą“ nuostatų patvirtinimo
(2019-10-25 Nr. 2-175, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16979, įsigalioja 2019-10-26)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo
(2019-10-24 Nr. 47V-1280, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16889, įsigalioja 2019-10-25)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-25 Nr. 2BE-303, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16984, įsigalioja 2019-10-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-25 Nr. 2BE-304, TAR, 2019-10-25, kodas 2019-16998, įsigalioja 2020-01-02)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-10-25 Nr. 2V-228 (1.4), TAR, 2019-10-25, kodas 2019-17005, įsigalioja 2019-10-26)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projekto „Sumanios specializacijos MTEP rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas (Smart InoTech pramonei)“ įmonių technologijų ir partnerių paieškos skatinimo aprašo patvirtinimo
(2019-10-23 Nr. 2V-361, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16804, įsigalioja 2019-10-24)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-10-23 Nr. V1-185, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16806, įsigalioja 2019-10-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų duomenų tikslinimo statistinės ataskaitos Ū-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-10-23 Nr. DĮ-218, TAR, 2019-10-23, kodas 2019-16809, įsigalioja 2019-10-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Medaus ir kmynų supirkimo statistinės ataskaitos ŽŪS-09 (metinės) ir Gyvulių ir paukščių supirkimo bei skerdimo statistinės ataskaitos ŽŪS-12 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-10-24 Nr. DĮ-219, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16919, įsigalioja 2019-10-25)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinės ataskaitos KA-19 (mėnesinės), Statybos įmonės darbuotojų, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinės ataskaitos KA-20 (mėnesinės), Statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinės ataskaitos KA-21 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-10-24 Nr. DĮ-220, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16917, įsigalioja 2020-01-30)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinės ataskaitos KA 08 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-10-24 Nr. DĮ-221, TAR, 2019-10-24, kodas 2019-16918, įsigalioja 2019-10-25)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2020 m. Intrastato ribų nustatymo
(2019-10-29 Nr. DĮ-224, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17204, įsigalioja 2019-10-30)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. 22.3-259, TAR, 2019-10-28, kodas 2019-17055, įsigalioja 2020-05-01)


<< Atgal