Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 46

2019 m. lapkričio 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. lapkričio 6 d. – lapkričio 12 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 79 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-07 Nr. XIII-2502, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18050, įsigalioja 2019-11-12)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-23 Nr. 1082, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17704, įsigalioja 2019-11-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 1083, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17708, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rašytinio pritarimo (suderinimo) dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. 1101, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17864, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-06 Nr. 1104, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17872, įsigalioja 2019-11-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 1117, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18055, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 1119, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18057, įsigalioja 2019-11-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. 1120, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18060, įsigalioja 2019-11-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. 1121, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18102, įsigalioja 2019-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. 1122, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18104, įsigalioja 2019-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. 1123, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18106, įsigalioja 2019-11-13)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-11-08 Nr. KT44-N13/2019, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17963, įsigalioja 2019-11-08)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1K-422 „Dėl Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 1K-328, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18054, įsigalioja 2019-11-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2020 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo
(2019-11-07 Nr. A1-679, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17899, įsigalioja 2019-11-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-08 Nr. A1-681, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17981, įsigalioja 2019-11-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. A1-682, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18018, įsigalioja 2019-11-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. A1-493 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. A1-683, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18063, įsigalioja 2019-11-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. A1-684, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18066, įsigalioja 2019-11-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-11-11 Nr. A1-686, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18072, įsigalioja 2019-11-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. D1-655, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18062, įsigalioja 2019-11-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. D1-657, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17995, įsigalioja 2019-11-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. D1-661, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17759, įsigalioja 2019-11-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo
(2019-11-06 Nr. D1-662, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17758, įsigalioja 2019-11-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. D1-666, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18043, įsigalioja 2019-11-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl paslapčių subjekto statuso suteikimo Nacionalinei švietimo agentūrai
(2019-10-31 Nr. V-1246, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17726, įsigalioja 2019-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-10-29 Nr. V-1219, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17944, įsigalioja 2019-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-839 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. V-1255, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17827, įsigalioja 2019-11-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1259, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17828, įsigalioja 2019-11-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-812 ,,Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1261, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17945, įsigalioja 2019-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1262, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17946, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1263, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17947, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1264, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17948, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1265, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17949, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V-1266, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17950, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. V-1272, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18044, įsigalioja 2019-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. V-1273, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18070, įsigalioja 2019-11-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. V-1277, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18108, įsigalioja 2019-11-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3-574 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. 3-504, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18006, įsigalioja 2019-12-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių ir geležinkelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo valstybės informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2019-11-11 Nr. 3-505, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18007, įsigalioja 2019-11-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų
(2019-11-12 Nr. 3-510, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18089, įsigalioja 2020-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. 1-289, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17776, įsigalioja 2019-11-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-08 Nr. 1-290, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17992, įsigalioja 2019-11-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. 1-291, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18005, įsigalioja 2019-11-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-99 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. ĮV-708, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17787, įsigalioja 2019-11-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-943 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. ĮV-710, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17789, įsigalioja 2019-11-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-98 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. ĮV-711, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17970, įsigalioja 2019-11-09)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. ĮV-712, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17792, įsigalioja 2019-11-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-371 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. ĮV-713, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17793, įsigalioja 2019-11-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-530 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. ĮV-714, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17969, įsigalioja 2019-11-09)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-1085 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. ĮV-715, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17795, įsigalioja 2019-11-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. ĮV-719, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17796, įsigalioja 2019-11-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-567 „Dėl Premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-08 Nr. ĮV-726, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17965, įsigalioja 2019-11-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Traktorininko pažymėjimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-07 Nr. 3D-608, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17865, įsigalioja 2019-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr.3D-427 „Dėl Užtvankų, prie kurių reikia pastatyti įrenginius žuvų migracijai, sąrašo ir Buvusių užtvankų liekanų, kuriose reikia pašalinti kliūtis, trukdančias žuvų migracijai, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-07 Nr. 3D-611, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17884, įsigalioja 2019-11-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Apdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų natūralių nuostolių normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-07 Nr. 3D-612, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17885, įsigalioja 2019-11-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. 3D-616, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18071, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. 3D-617/D1-668, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18064, įsigalioja 2019-11-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-933 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2019 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. 3D-619, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18121, įsigalioja 2019-11-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 „Dėl Dalies garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. 3D-620, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18122, įsigalioja 2019-11-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-07 Nr. 1V-903, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17878, įsigalioja 2019-11-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. 1V-910, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18095, įsigalioja 2019-11-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2019-11-12 Nr. VA-82, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18118, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį formos patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. V-449, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18110, įsigalioja 2019-11-13)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. EV-316, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17679, įsigalioja 2019-11-07)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1B-360 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, einančių arba siekiančių eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. 1B-1001, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17971, įsigalioja 2019-11-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-08 Nr. 1B-1033, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18021, įsigalioja 2019-11-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl TIR procedūros, atliekamos naudojantis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, taikymo taisyklių ir Pavyzdinės TIR įgaliotojo siuntėjo ir muitinės bendradarbiavimo sutarties patvirtinimo
(2019-10-31 Nr. 1B-992, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17754, įsigalioja 2019-11-07)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-07 Nr. N-6 (176), TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18098, įsigalioja 2019-11-13)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-07 Nr. N-7 (177), TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18099, įsigalioja 2019-11-13)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių
(2019-11-07 Nr. N-8 (178), TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18100, įsigalioja 2019-11-13)

Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas
Dėl Detalių įslaptinamos informacijos sąrašų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2019-10-17 Nr. 56-7, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17874, įsigalioja 2019-11-08)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Standartų ir kitų leidinių taikymo Lietuvos Respublikoje
(2019-11-08 Nr. V-74, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18049, įsigalioja 2019-11-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-07 Nr. 03-200, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17957, įsigalioja 2019-11-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 03-98 „Dėl T2S specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-07 Nr. 03-201, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17958, įsigalioja 2019-11-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-216 „Dėl TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-07 Nr. 03-202, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17959, įsigalioja 2019-11-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-07 Nr. 03-203, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17961, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. B1-543 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-07 Nr. B1-773, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17877, įsigalioja 2019-11-08)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-756 „Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo“ pakeitimo
(2019-11-08 Nr. B1-774, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17960, įsigalioja 2019-11-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. B1-780, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18124, įsigalioja 2019-11-13)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-486 „Dėl Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. B1-781, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18125, įsigalioja 2019-11-13)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. (1.72E)1A-1689, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17769, įsigalioja 2019-11-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-08 Nr. 1K-243, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17989, įsigalioja 2019-11-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. 1K-246, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18130, įsigalioja 2019-11-13)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. T1-840 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. T1-1743-(1.1.), TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17786, įsigalioja 2019-11-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Nutarimas dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
(2019-11-08 Nr. O3E-686, TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17987, įsigalioja 2019-11-09)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinės ribos nustatymo 2020–2024 metams
(2019-11-11 Nr. O3E-713, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18058, įsigalioja 2019-11-12)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-11 Nr. 1-464, TAR, 2019-11-11, kodas 2019-18061, įsigalioja 2019-11-12)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-400 „Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. V-425, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17739, įsigalioja 2019-11-07)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Šaukimo dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo formos tvirtinimo ir šaukimo dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo siuntimo
(2019-11-06 Nr. VE-544 (1.3 E), TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17794, įsigalioja 2019-11-08)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
(2019-11-07 Nr. 4-505, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17868, įsigalioja 2019-11-08)

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus įsakymas
Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo
(2019-11-05 Nr. B-98, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17689, įsigalioja 2019-11-07)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-06 Nr. V-568, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17777, įsigalioja 2019-11-07)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 2V-148 „Dėl „Baltijos BONUS“ papildomo finansavimo skyrimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. 2V-387, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18109, įsigalioja 2019-11-13)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-04 Nr. 4LKT-8(1.3), TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17727, įsigalioja 2019-11-07)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kvotų finansuojamoms sritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-04 Nr. 4LKT-9(1.3), TAR, 2019-11-08, kodas 2019-17951, įsigalioja 2019-11-09)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-06 Nr. ĮV-38, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17858, įsigalioja 2019-11-08)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. KS-74, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17836, įsigalioja 2019-12-01)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V1-30 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-46 „Dėl žvejybos galimybių skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. V1-110, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17790, įsigalioja 2019-11-08)


<< Atgal