Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 48

2019 m. lapkričio 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. lapkričio 20 d. – lapkričio 26 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2, 12, 29-4, 40 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 44-1 straipsniu ir dešimtuoju skirsniu įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2514, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18819, įsigalioja 2020-01-17)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2515, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18820, įsigalioja 2020-01-17)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12, 74 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2516, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18824, įsigalioja 2020-01-17)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2517, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18821, įsigalioja 2020-01-17)

Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 20 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2518, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18822, įsigalioja 2020-01-17)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2519, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18823, įsigalioja 2020-01-17)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2231 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2524, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18576, įsigalioja 2019-11-22)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymo Nr. I-696 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2525, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18577, įsigalioja 2019-11-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Tautodailės metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo
(2019-11-13 Nr. 1151, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18749, įsigalioja 2019-11-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1156, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18792, įsigalioja 2019-11-27)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams
(2019-11-25 Nr. KT52-N14/2019, TAR 2019-11-25, kodas 2019-18747, įsigalioja 2019-11-25)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-18 Nr. 1K-348, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18505, įsigalioja 2019-11-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. 1K-351, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18801, įsigalioja 2019-11-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-21 Nr. 1K-352, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18802, įsigalioja 2019-11-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. A1-705, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18557, įsigalioja 2019-11-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. A1-707, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18560, įsigalioja 2019-11-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. A1-708, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18734, įsigalioja 2019-11-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 m. atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2019-11-26 Nr. A1-717, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18807, įsigalioja 2019-11-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 4-238 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. 4-659, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18663, įsigalioja 2019-11-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. 4-660, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18656, įsigalioja 2019-11-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-23 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-23 „Dėl aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-19 Nr. D1-690, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18510, įsigalioja 2019-11-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. D1-692, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18511, įsigalioja 2019-11-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-526 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. D1-697, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18667, įsigalioja 2019-11-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. V-1361, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18652, įsigalioja 2019-11-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-757 „Dėl Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pekeitimo
(2019-11-22 Nr. V-1362, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18653, įsigalioja 2019-11-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-521 „Dėl Valstybės biudžeto lėšomis vykdomos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. V-1363, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18654, įsigalioja 2019-11-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-25 Nr. V-1367, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18697, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. V-1327, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18669, įsigalioja 2020-11-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pažymos, kuria patvirtinama, kad Europos politinė partija arba Europos politinis fondas ir jų statutai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-21 Nr. 1R-309, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18586, įsigalioja 2019-11-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3-371(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-510 priemonės „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. 3-518, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18552, įsigalioja 2019-11-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1-300, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18565, įsigalioja 2020-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. 1-301, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18566, įsigalioja 2020-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-25 Nr. 1-304, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18733, įsigalioja 2019-11-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-25 Nr. ĮV-771, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18793, įsigalioja 2019-11-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-441 „Dėl Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-25 Nr. ĮV-773, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18795, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 3D-632, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18523, įsigalioja 2019-11-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 22 „Dėl Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos, išpilstymo, saugojimo, realizavimo ir gabenimo maksimaliai leistinų nuostolių normų“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 3D-633, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18524, įsigalioja 2019-11-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Eksporto skatinimo priemonių finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. 3D-637, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18597, įsigalioja 2019-11-23)

Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-101/1V-397 „Dėl Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. V-362/1V-940, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18662, įsigalioja 2019-11-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1V-934, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18509, įsigalioja 2019-11-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1V-935, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18512, įsigalioja 2019-11-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1V-936, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18513, įsigalioja 2019-11-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-715 „Dėl Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1V-937, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18515, įsigalioja 2019-11-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. 1V-941, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18574, įsigalioja 2019-11-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-25 Nr. 1V-944, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18754, įsigalioja 2019-11-26)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. VA-87, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18655, įsigalioja 2019-11-23)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skaičiuojamų nuo valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. V-464, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18534, įsigalioja 2019-11-21)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. V-465, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18533, įsigalioja 2019-11-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1B-883 „Dėl Prekių, kurioms taikomos muitinės priežiūros priemonės, mėginių ėmimo kitos tikrinimą atliekančios institucijos arba kompetentingo asmens prašymu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-19 Nr. 1B-1063, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18558, įsigalioja 2019-11-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1B-1050 „Dėl Registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-19 Nr. 1B-1064, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18559, įsigalioja 2019-11-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1B-223 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. 1B-1079, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18637, įsigalioja 2019-11-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1B-438 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-11-25 Nr. 1B-1107, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18811, įsigalioja 2019-11-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-11-20 Nr. B1-812, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18562, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-259 „Dėl Reikalavimų kanopinių gyvūnų importui ir tranzitui patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. B1-813, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18563, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-208 „Dėl Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. B1-817, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18572, įsigalioja 2019-11-22)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. B1-445 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. B1-818, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18573, įsigalioja 2019-11-22)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-756 „Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. B1-821, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18678, įsigalioja 2019-11-23)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-25 Nr. BR1-394, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18756, įsigalioja 2019-11-26)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 1 d. potvarkio Nr. 2019/20-3-1 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo arba 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutarties bendrųjų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-26 Nr. DR-20-2-2019-24, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18809, įsigalioja 2019-11-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2020 metams
(2019-11-25 Nr. O3E-766, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18745, įsigalioja 2019-11-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo
(2019-11-25 Nr. O3E-767, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18746, įsigalioja 2019-11-26)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-15 Nr. T-32, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18804, įsigalioja 2019-11-27)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. V1-61, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18670, įsigalioja 2019-11-23)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Pavyzdinio meno sričių meninių tyrimų ir sklaidos projektų galimos produkcijos sąrašo
(2019-11-20 Nr. V-600, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18712, įsigalioja 2019-11-26)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-25 Nr. V-603, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18740, įsigalioja 2019-11-26)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-143 „Dėl Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-25 Nr. V-604, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18741, įsigalioja 2019-11-26)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto, kurį Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
(2019-11-21 Nr. V-368, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18575, įsigalioja 2019-11-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-423 „Dėl užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų nustatymo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. 2BE-348, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18675, įsigalioja 2019-11-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Teisės mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-25 Nr. 2BE-350, TAR, 2019-11-25, kodas 2019-18742, įsigalioja 2019-11-26)

Jaunimo reikalų departament
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2V-123-(1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų jaunimo garantijų iniciatyvos veiklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-19 Nr. 2V-254 (1.4), TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18527, įsigalioja 2019-11-21)

Jaunimo reikalų departament
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų jaunimo garantijų iniciatyvos veiklų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-15 Nr. 2V-88 (1.4), TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18487, įsigalioja 2019-11-21)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-25 Nr. ĮV-45, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18808, įsigalioja 2019-11-27)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos statistinės ataskaitos PEG-11 (mėnesinės), Elektros energijos perdavimo statistinės ataskaitos PEP-11 (mėnesinės), Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės), Gamtinių dujų tiekimo statistinės ataskaitos PD-11 (mėnesinės), Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos PŠ-11 (mėnesinės), Vandens rinkimo ir paskirstymo statistinės ataskaitos PV-11 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-11-20 Nr. DĮ-246, TAR, 2019-11-20, kodas 2019-18528, įsigalioja 2020-02-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-11-21 Nr. DĮ-247/1B-1078, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18632, įsigalioja 2019-11-25)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus vandenų kelių ilgio statistinės ataskaitos TU-04 (metinės), Vietinės reikšmės automobilių kelių statistinės ataskaitos TK-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-11-22 Nr. DĮ-249, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18665, įsigalioja 2019-11-23)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Laivų, krovinių ir keleivių judėjimo jūrų uostuose statistinės ataskaitos TJU-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-22 Nr. DĮ-250, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18666, įsigalioja 2020-01-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-22 Nr. DĮ-251, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18668, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos išteklių statistinės ataskaitos EN-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos EN-12 (mėnesinės), Durpių ir durpių briketų balanso statistinės ataskaitos EN-14 (mėnesinės), Gamtinių dujų balanso statistinės ataskaitos EN-15 (mėnesinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-16 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-11-22 Nr. DĮ-252, TAR, 2019-11-22, kodas 2019-18673, įsigalioja 2020-01-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinės ataskaitos TJ-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-26 Nr. DĮ-258, TAR, 2019-11-26, kodas 2019-18826, įsigalioja 2020-02-21)


<< Atgal