Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 49

2019 m. gruodžio 4 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 16-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7, 37-8, 37-9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju 37-7 straipsniu įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2520, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19125, įsigalioja 2019-12-12)

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo Nr. I-1452 1, 16, 26, 31 straipsnių, devintojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2521, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19122, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 305 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2522, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19119, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2523, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19117, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 4-1 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2418 1 straipsnio ir Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2527, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19115, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2528, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19114, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2 ir 43-3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-26 Nr. XIII-2538, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-19037, įsigalioja 2019-12-01)

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-26 Nr. XIII-2540, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-19040, įsigalioja 2019-12-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. 1148, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18978, įsigalioja 2019-11-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1161, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19120, įsigalioja 2019-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1162, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19133, įsigalioja 2019-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1165, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19143, įsigalioja 2019-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 97 „Dėl Atlyginimo asmenims už valstybės nuosavybėn paimtą žemės ūkio paskirties žemę taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. 1166, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19192, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. 1167, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19193, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1172, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19204, įsigalioja 2019-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-20 Nr. 1173, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19206, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką, bei lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, procento nustatymo Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti
(2019-11-20 Nr. 1176, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19239, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 190 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1182, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19262, įsigalioja 2019-12-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1183, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19263, įsigalioja 2019-12-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1184, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19292, įsigalioja 2019-12-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-27 Nr. 1185, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19293, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1187, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19300, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1188, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19319, įsigalioja 2019-12-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl ekonominio bendradarbiavimo patvirtinimo
(2019-11-27 Nr. 1189, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19320, įsigalioja 2019-12-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl Stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir Stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-27 Nr. 1199, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19476, įsigalioja 2019-12-04)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo statuto 164 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-04-16 Nr. KT12-N4/2019, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19221, įsigalioja 2019-12-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse“ pakeitimo
(2019-11-25 Nr. 1K-355, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19394, įsigalioja 2019-12-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 1K-368, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19431, įsigalioja 2019-12-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-28 Nr. A1-723, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19056, įsigalioja 2019-11-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-28 Nr. A1-724, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19057, įsigalioja 2019-11-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-28 Nr. A1-725, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19058, įsigalioja 2019-11-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 4-766 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-28 Nr. 4-679, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18990, įsigalioja 2020-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-611 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 4-693, TAR, 2019-11-30, kodas 2019-19219, įsigalioja 2019-12-01)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-819/3D-790 „Dėl Duomenų surinkimo ir absorbuojamų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimo žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje harmonizuotos metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-26 Nr. D1-705/3D-647, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18979, įsigalioja 2019-11-29)

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų komisijai bei visuomenei tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. D1-710/V-1361, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19209, įsigalioja 2019-11-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-570 „Dėl Valstybinės miškų inventorizacijos atrankos metodu nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. D1-714, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19323, įsigalioja 2019-12-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento str 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-02 Nr. D1-718, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19413, įsigalioja 2019-12-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-29 Nr. V-1407, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19179, įsigalioja 2019-11-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. V-1410, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19180, įsigalioja 2019-11-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. V-1412, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19181, įsigalioja 2019-11-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti Sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo
(2019-11-29 Nr. V-1415, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19222, įsigalioja 2019-12-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Studentų verslumo skatinimo renginių 2020 metų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-02 Nr. V-1417, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19295, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai vykdyti, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. V-1326, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18882, įsigalioja 2019-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. V-1342, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-19014, įsigalioja 2019-11-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo, pakeitimo
(2019-11-27 Nr. V-1343, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-19015, įsigalioja 2019-11-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. V-1344, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18977, įsigalioja 2019-11-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. V-1346, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19307, įsigalioja 2019-12-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 168:2019 „Gydytojas vaikų reumatologas“ patvirtinimo
(2019-11-27 Nr. V-1347, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19359, įsigalioja 2019-12-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-944 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. V-1348, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19186, įsigalioja 2019-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. V-1352, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19188, įsigalioja 2019-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-28 Nr. V-1356, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19189, įsigalioja 2019-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2001 „Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-28 Nr. V-1360, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19212, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. V-1372, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19474, įsigalioja 2020-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 3-210-(E) „Dėl Viešojo transporto kelionių duomenų kaupimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-02 Nr. 3-532, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19235, įsigalioja 2020-02-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-611 „Dėl Knygos meno konkurso nuostatų, knygos anketos ir knygos vertinimo anketos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-28 Nr. ĮV-788, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18964, įsigalioja 2019-11-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-02 Nr. ĮV-794, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19338, įsigalioja 2019-12-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-26 Nr. 3D-645, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18831, įsigalioja 2019-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-164 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-26 Nr. 3D-646, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18832, įsigalioja 2019-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 3D-649, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18859, įsigalioja 2019-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 3D-653, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18860, įsigalioja 2019-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 3D-655, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18861, įsigalioja 2019-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 3D-656, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18862, įsigalioja 2019-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2019 m.
(2019-11-28 Nr. 3D-657, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-19008, įsigalioja 2019-11-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3D-569 „Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-11-28 Nr. 3D-661, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-19007, įsigalioja 2019-11-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo
(2019-11-29 Nr. 3D-664, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19153, įsigalioja 2019-11-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo
(2019-11-29 Nr. 3D-666, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19154, įsigalioja 2019-11-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-58 ,,Dėl 2019 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 3D-667, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19205, įsigalioja 2019-11-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-02 Nr. 3D-669, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19330, įsigalioja 2019-12-03)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. v-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. V-373, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19145, įsigalioja 2019-11-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 1V-955, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19128, įsigalioja 2019-11-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“ įsteigimo
(2019-11-29 Nr. 1V-956, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19134, įsigalioja 2019-11-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 1V-958, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19191, įsigalioja 2019-12-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl imunoprofilaktikos
(2019-11-22 Nr. V-981, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18853, įsigalioja 2019-11-28)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2020 m.
(2019-11-25 Nr. V-989, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18854, įsigalioja 2019-11-28)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. V-480, TAR, 2019-11-30, kodas 2019-19220, įsigalioja 2019-12-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. V-480 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2019-12-02 Nr. V-481, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19303, įsigalioja 2019-12-03)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Paraiškos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje formos ir lietuvių kalbos mokėjimo tais atvejais, kai gido paslaugos bus teikiamos lietuvių kalba, formos patvirtinimo
(2019-11-26 Nr. 1-288, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19291, įsigalioja 2019-12-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1B-440 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-391 „Dėl pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-11-25 Nr.  1B-1106, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18857, įsigalioja 2019-11-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-439/VA-71 „Dėl Importuotų ir tiekiamų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-26 Nr. 1B-1110/VA-88, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18856, įsigalioja 2020-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2019-11-29 Nr. 1B-1123, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19213, įsigalioja 2019-11-30)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2009 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 19.9.2 „Dėl auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. 1.4-77.15.14.1, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19358, įsigalioja 2019-12-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2019-11-28 Nr. O3E-784, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18996, įsigalioja 2019-11-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2019-11-28 Nr. O3E-796, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19062, įsigalioja 2019-11-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2019-11-28 Nr. O3E-806, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19070, įsigalioja 2019-11-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2019-11-28 Nr. O3E-807, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19071, įsigalioja 2019-11-30)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr.(1.72E)1A-1567 „Dėl vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. (1.72E)1A-1793, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19178, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Trečiųjų šalių piliečių įgytų vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-29 Nr. (1.72E)1A-1796, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19240, įsigalioja 2019-12-03)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-29 Nr. (1.72E)1A-1797, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19241, įsigalioja 2019-12-03)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-29 Nr. (1.72E)1A-1798, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19242, įsigalioja 2019-12-03)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo nustatymo
(2019-11-26 Nr. 03-211, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18881, įsigalioja 2019-11-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-26 Nr. 1K-259, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18830, įsigalioja 2019-11-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1K-263, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18948, įsigalioja 2019-12-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo, šių rodiklių reikšmių skaičiavimo metodikos ir duomenų apie pasiektas šių rodiklių reikšmes suvestinės formos patvirtinimo
(2019-11-28 Nr. 1K-264, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19061, įsigalioja 2019-11-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-308 „Dėl Išmokų natūra kitų Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-02 Nr. 1K-268, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19360, įsigalioja 2019-12-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 1K-235 „Dėl Pažymos apie sveikatos būklės / ligos retumą ir numatomas gydymo išlaidas formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-02 Nr. 1K-269, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19361, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl 2020 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo
(2019-12-03 Nr. 1K-270, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19462, įsigalioja 2019-12-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1P-63-(1.3 E.) „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 1P-378-(1.3 E.), TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19147, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2000 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 9 „Dėl Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens gautų dovanų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas įvertinimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-10-30 Nr. KS-256, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19309, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. KS-261, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19339, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. KS-268, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19317, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. kovo 30 d. rezoliucijos Nr. KS-27 „Dėl nusišalinimo savivaldybėse rengiant, svarstant ir priimant su mokesčių tarifų nustatymu (pakeitimu) susijusius sprendimus“ pripažinimo netekusia galios
(2019-10-30 Nr. KS-269, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19316, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. KS-270, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19315, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų etikos komisijų priimtų sprendimų įforminimo patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. KS-271, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19314, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. gegužės 11 d. rezoliucijos Nr. KS-41 „Dėl prievolės vengti interesų konflikto ir pareigos nusišalinti“ pripažinimo netekusia galios
(2019-11-13 Nr. KS-287, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19313, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Rekomendacijos dėl finansinę paramą savarankiškai rinkiminei kampanijai gavusių asmenų privačių interesų deklaravimo patvirtinimo
(2019-11-13 Nr. KS-288, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19312, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos Nr. KS-73 „Dėl dovanų ir neatlygintinų paslaugų“ pripažinimo netekusia galios
(2019-11-13 Nr. KS-289, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19311, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo
(2019-11-13 Nr. KS-291, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19310, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 13P-30-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 13P-185-(7.1.2), TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19460, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 13P-186-(7.1.2), TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19461, įsigalioja 2020-01-01)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 6P-80-(1.1) „Dėl Asmens duomenų tvarkymo nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-22 Nr. 6P-171-(1.1), TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18852, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 4-143 „Dėl Priemokų mokėjimo, viršvalandinio darbo bei darbo poilsio ir švenčių dienomis apskaičiavimo ir apmokėjimo valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 4-534, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19190, įsigalioja 2019-11-30)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų vežimo į tarnybos vietą ir iš jos tarnybiniu transportu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-29 Nr. V-378, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19202, įsigalioja 2019-11-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. V-447, TAR, 2019-12-03, kodas 2019-19376, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-27 Nr. 2BE-376, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18894, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 2BE-70 „Dėl Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-28 Nr. 2BE-377, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18995, įsigalioja 2020-01-02)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2V-226 „Dėl Paramos skyrimo žinių ir inovacijų bendrijų pagrindiniams partneriams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 2V-415, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19183, įsigalioja 2019-11-30)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 2V-261 (1.4), TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18994, įsigalioja 2019-11-29)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-11-27 Nr. 2V-263 (1.4), TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18891, įsigalioja 2019-11-28)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinės ataskaitos ŽŪ-16 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-27 Nr. DĮ-260, TAR, 2019-11-27, kodas 2019-18880, įsigalioja 2019-11-28)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus statistinės ataskaitos ŽŪ-15 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-28 Nr. DĮ-261, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19054, įsigalioja 2020-01-24)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Geležinkelių transporto statistinės ataskaitos TG-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-28 Nr. DĮ-262, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18988, įsigalioja 2019-11-29)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinės ataskaitos TG-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-28 Nr. DĮ-263, TAR, 2019-11-28, kodas 2019-18989, įsigalioja 2020-01-20)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių vežimo geležinkelių transportu statistinės ataskaitos TG-06 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-28 Nr. DĮ-264, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19055, įsigalioja 2020-02-17)


<< Atgal