Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 50

2019 m. gruodžio 11 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. gruodžio 4 d. – gruodžio 10 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 19, 31 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-26 Nr. XIII-2539, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19760, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos ratifikavimo
(2019-11-28 Nr. XIII-2551, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19859, įsigalioja 2019-12-11)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo pakeitimo ir papildymo protokolo ratifikavimo
(2019-11-28 Nr. XIII-2552, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19860, įsigalioja 2019-12-11)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2553, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19861, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2554, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19862, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2555, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19863, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2556, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19864, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2557, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19865, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2558, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19866, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 4, 5, 6, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2559, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19867, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 2, 5, 7, 8, 9, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2560, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19868, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 9, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2561, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19869, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymo Nr. XI-1503 1, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2562, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19870, įsigalioja 2019-12-11)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 175-1 straipsniu įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2563, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19871, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2564, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19873, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2565, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19877, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2566, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19878, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 93, 544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2567, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19879, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 ir 12-2 straipsniais įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2568, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19880, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2569, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19881, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 39, 53, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2575, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19882, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 37 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2576, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19883, įsigalioja 2019-12-11)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 29, 33, 59, 61, 68, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2577, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19884, įsigalioja 2019-12-11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1201, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19528, įsigalioja 2019-12-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1269 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1205, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19594, įsigalioja 2019-12-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1210 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, specialiąsias misijas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, ir žvalgybos pareigūnų, perkeltų į užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos užsienyje apmokėjimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 1207, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19600, įsigalioja 2019-12-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 1209, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19602, įsigalioja 2019-12-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 551 „Dėl Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-04 Nr. 1210, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19603, įsigalioja 2019-12-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 1211, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19604, įsigalioja 2019-12-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 1225, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19796, įsigalioja 2019-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 1230, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19822, įsigalioja 2019-12-10)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. 1K-372, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19541, įsigalioja 2019-12-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. 1K-376, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19897, įsigalioja 2019-12-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-254 „Dėl Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir kitos informacijos teikimo juridinių asmenų registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. 1K-377, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19895, įsigalioja 2019-12-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-256/V-584 „Dėl Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-02 Nr. A1-732/V-1362, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19660, įsigalioja 2019-12-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-05 Nr. A1-742, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19615, įsigalioja 2019-12-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“ pakeitimo
(2019-12-05 Nr. A1-745, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19664, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-12-05 Nr. A1-751, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19669, įsigalioja 2019-12-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-128 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-19 Nr. 4-652, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19850, įsigalioja 2019-12-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 4-397 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr. 4-705, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19761, įsigalioja 2019-12-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-443 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr. 4-706, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19762, įsigalioja 2019-12-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. D1-720, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19507, įsigalioja 2019-12-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. D1-721, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19508, įsigalioja 2019-12-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo
(2019-12-05 Nr. D1-733, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19756, įsigalioja 2019-12-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr.  D1-737, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19726, įsigalioja 2019-12-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-1776/V-83 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-04 Nr. V-1423/VE-66, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19531, įsigalioja 2020-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtojimo, jų prioritetų ir susijusių priemonių įgyvendinimo bendrojo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-05 Nr. V-1433, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19591, įsigalioja 2019-12-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1024 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. V-1451, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19800, įsigalioja 2019-12-10)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. V-1368/22.3-282, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19516, įsigalioja 2019-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. V-1371, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19619, įsigalioja 2019-12-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. V-1377, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19757, įsigalioja 2019-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. V-1378, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19479, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. V-1380, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19620, įsigalioja 2019-12-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrų skyrimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. V-1382, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19536, įsigalioja 2019-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-05 Nr. V-1396, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19818, įsigalioja 2019-12-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-05 Nr. V-1398, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19659, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. V-1404, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19821, įsigalioja 2019-12-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. V-1407, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19819, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. V-1408, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19817, įsigalioja 2019-12-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių valstybės investicijų projektų rengimo, vertinimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-03 Nr. 1R-320, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19477, įsigalioja 2019-12-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-382 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr. 1R-324, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19759, įsigalioja 2020-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-302 „Dėl Pranešimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. 1R-326, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19806, įsigalioja 2020-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl 2020 metų vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių patvirtinimo“
(2019-12-09 Nr. 1R-327, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19811, įsigalioja 2019-12-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-353(1.5 E) „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-05 Nr. 3-537, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19629, įsigalioja 2019-12-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr. 3-539, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19711, įsigalioja 2019-12-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3-118 „Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro uostu tvirtinimo, mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr. 3-540, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19712, įsigalioja 2020-01-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2019-12-03 Nr. 1-312, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19501, įsigalioja 2019-12-05)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. 1-315, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19843, įsigalioja 2019-12-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. ĮV-610 „Dėl Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. ĮV-810, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19814, įsigalioja 2019-12-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl Skolų, susidarančių UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus, apskaitos, išieškojimo, pripažinimo beviltiškomis, nurašymo ir revizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-05 Nr. 3D-673, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19607, įsigalioja 2019-12-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr. 3D-678, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19765, įsigalioja 2019-12-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr. 3D-680, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19766, įsigalioja 2019-12-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. 3D-681, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19872, įsigalioja 2019-12-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. 3D-684, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19875, įsigalioja 2019-12-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. 3D-686, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19876, įsigalioja 2019-12-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-12-10 Nr. 1V-979, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19905, įsigalioja 2019-12-11)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. VA-90, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19520, įsigalioja 2019-12-05)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo patvirtinimo
(2019-12-04 Nr. 1S-150 (2019), TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19514, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-56 „Dėl Lėšų apskaičiavimo valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. VE-65, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19515, įsigalioja 2019-12-05)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo
(2019-12-10 Nr. VE-67, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19886, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl investicinio gyvybės draudimo ataskaitų teikimo
(2019-12-05 Nr. 03-212, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19631, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-05 Nr. 03-213, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19848, įsigalioja 2019-12-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 1K-275, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19608, įsigalioja 2020-02-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomų valstybės ir kitų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2019-11-28 Nr. 1V-197, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19605, įsigalioja 2019-12-13)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei Privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. KS-325, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19804, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl ketvirtinės suskystintų naftos dujų balionų techninės patikros ataskaitos formos patvirtinimo
(2019-12-05 Nr. O3E-821, TAR, 2019-12-06, kodas 2019-19710, įsigalioja 2019-12-07)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. v-171 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. VE-609 (1.3 E), TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19791, įsigalioja 2019-12-10)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-568 „Dėl Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-03 Nr. V-630, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19498, įsigalioja 2019-12-05)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 13P-105-(7.1.2) „Dėl Teisėjų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-29 Nr. 13P-192-(7.1.2), TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19526, įsigalioja 2020-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. 2-194, TAR, 2019-12-09, kodas 2019-19801, įsigalioja 2019-12-10)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 5-V-561 „Dėl Ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 5-V-903, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19525, įsigalioja 2020-07-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl neformaliojo profesinio mokymo Apsaugos darbuotojo mokymo programos patvirtinimo
(2019-12-04 Nr. 5-V-905, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19539, įsigalioja 2019-12-05)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-05 Nr. 1V-1245, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19626, įsigalioja 2019-12-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 2BE-393, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19533, įsigalioja 2020-03-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Sėklinių bulvių sertifikato formos patvirtinimo
(2019-12-10 Nr. A1-759, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19844, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Sėklos sertifikato formos patvirtinimo
(2019-12-10 Nr. A1-760, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19845, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Sodo augalų sertifikato formos patvirtinimo
(2019-12-10 Nr. A1-761, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19846, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-754 „Dėl kiaulių išvežimo iš Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. B1-881, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19534, įsigalioja 2019-12-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. B1-883, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19553, įsigalioja 2019-12-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-07 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-04 Nr. DĮ-270, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19521, įsigalioja 2019-12-05)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Bankų ir kredito unijų veiklos statistinės ataskaitos B-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-04 Nr. DĮ-271, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19522, įsigalioja 2019-12-05)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įvežtų ir importuotų reprezentatyviųjų prekių atrankos statistinės ataskaitos KA-24 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-04 Nr. DĮ-272, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19523, įsigalioja 2019-12-05)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinės ataskaitos KA-25 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-04 Nr. DĮ-273, TAR, 2019-12-04, kodas 2019-19524, įsigalioja 2020-01-29)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kino filmų rodymo statistinės ataskaitos K-03 (metinės), Radijo ir televizijos veiklos statistinės ataskaitos K-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-12-05 Nr. DĮ-276, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19596, įsigalioja 2019-12-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Teatro veiklos statistinės ataskaitos K-09 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-05 Nr. DĮ-277, TAR, 2019-12-05, kodas 2019-19597, įsigalioja 2019-12-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK 2019) patvirtinimo
(2019-12-10 Nr. DĮ-279, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19891, įsigalioja 2020-02-03)


<< Atgal