Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 51

2019 m. gruodžio 18 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. gruodžio 11 d. – gruodžio 17 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2581, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20017, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 58, 64, 71 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2582, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20018, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2583, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20019, įsigalioja 2019-12-13)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 26-2 straipsniu įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2588, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20021, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2589, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20022, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2590, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20023, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2591, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20024, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2592, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20025, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2593, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20026, įsigalioja 2020-06-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2595, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20027, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2596, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20029, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo Nr. XIII-700 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2597, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20030, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos konvencijos dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes denonsavimo ir Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius ratifikavimo
(2019-12-03 Nr. XIII-2601, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20031, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2602, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20032, įsigalioja 2021-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 1233, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19948, įsigalioja 2019-12-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-04 Nr. 1234, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19949, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (es) Nr. 2017/625 įgyvendinimo
(2019-12-11 Nr. 1237, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20045, įsigalioja 2019-12-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1238, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20046, įsigalioja 2019-12-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis valstybei svarbiam dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projektui įgyvendinti
(2019-12-11 Nr. 1239, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20048, įsigalioja 2019-12-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1242, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20131, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo
(2019-12-11 Nr. 1248, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20145, įsigalioja 2019-12-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1249, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20147, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1251, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20149, įsigalioja 2019-12-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo
(2019-12-11 Nr. 1252, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20150, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1253, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20151, įsigalioja 2019-12-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1254, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20192, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1255, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20210, įsigalioja 2019-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. 1258, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20244, įsigalioja 2019-12-17)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. 1K-380, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20012, įsigalioja 2019-12-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1K-351 „Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-09 Nr. 1K-381, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20013, įsigalioja 2019-12-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-415 „Dėl Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. 1K-382, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20111, įsigalioja 2019-12-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1k-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. 1K-387, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20304, įsigalioja 2019-12-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-11 Nr. A1-759, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19932, įsigalioja 2019-12-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. A1-760, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19933, įsigalioja 2019-12-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2020 metais patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. A1-767, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20164, įsigalioja 2019-12-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Paslaugų infrastruktūros vaikams su negalia, vaikams, kurie dėl savo sveikatos būklės ar raidos sutrikimų turi specialiųjų poreikių, ir jų šeimos nariams plėtros veiksmų plano patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. A1-773, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20269, įsigalioja 2019-12-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. A1-774, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20270, įsigalioja 2019-12-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. A1-775, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20271, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 1 veiksmo „Grąžinamų trečiųjų šalių piliečių apgyvendinimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.1-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. A1-776, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20272, įsigalioja 2019-12-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2019-12-10 Nr. 4-708, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19920, įsigalioja 2019-12-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Garantijų fondas 3“ schemos patvirtinimo
(2019-12-10 Nr. 4-709, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19921, įsigalioja 2019-12-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. 4-711, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19922, įsigalioja 2019-12-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 4-799 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. 4-712, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19923, įsigalioja 2019-12-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. 4-722, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20310, įsigalioja 2019-12-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo
(2019-12-16 Nr. 4-724, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20312, įsigalioja 2020-01-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-07 Nr. D1-1077, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20163, įsigalioja 2019-12-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. D1-740, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19953, įsigalioja 2019-12-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. D1-741, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19939, įsigalioja 2019-12-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. D1-744, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20040, įsigalioja 2019-12-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. D1-181 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2019-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. D1-745, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20207, įsigalioja 2019-12-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. D1-747, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20302, įsigalioja 2019-12-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-89 „Dėl Nacionalinės į atmosferą išmetamo teršalų kiekio valdymo (ribojimo) iki 2010 metų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-16 Nr. D1-749, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20315, įsigalioja 2020-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-1240 „Dėl Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. V-1471, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20033, įsigalioja 2019-12-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. V-1475, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20058, įsigalioja 2019-12-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-177 „Dėl Valstybinių kolegijų studijų infrastruktūros tobulinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. V-1484, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20239, įsigalioja 2019-12-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-12-17 Nr. V-1504, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20301, įsigalioja 2019-12-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. V-1505, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20309, įsigalioja 2019-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. V-1412, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20055, įsigalioja 2019-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1356 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo analizės“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. V-1414, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19935, įsigalioja 2019-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. V-1416, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19907, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-10 Nr. V-1417, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19908, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-778 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 117:2004 „Infekcinių ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. V-1418, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19909, įsigalioja 2019-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 169:2019 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas“ patvirtinimo
(2019-12-10 Nr. V-1419, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19946, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1421, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19944, įsigalioja 2019-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1423, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19945, įsigalioja 2019-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1424, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20051, įsigalioja 2019-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1425, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-19956, įsigalioja 2019-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1428/V-1465, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20069, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1430, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20056, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1431, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20159, įsigalioja 2019-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1432, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20160, įsigalioja 2019-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. V-1436, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20162, įsigalioja 2019-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. V-1449, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20263, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. V-1450, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20327, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. V-1451, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20264, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. V-1452, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20328, įsigalioja 2019-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų ir paauglių psichoterapijos paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-13 Nr. V-1453, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20329, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. V-1454, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20330, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. V-1460, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20265, įsigalioja 2019-12-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo
(2019-12-17 Nr. 1R-336, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20331, įsigalioja 2019-12-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. 1R-338, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20334, įsigalioja 2019-12-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-388 „Dėl Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. 1R-340, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20335, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3-646 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-12 Nr. 3-548, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20037, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-12 Nr. 3-549, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20038, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-12 Nr. 3-550, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20039, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 3-552, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20156, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 3-554, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20157, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3-124 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo oru Lietuvos Respublikoje“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-16 Nr. 3-559, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20193, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3-161 „Dėl Orlaivių nuomos sutarčių patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-16 Nr. 3-560, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20195, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 „Dėl Oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-16 Nr. 3-561, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20196, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 3-615 „Dėl Pažymėjimų projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-16 Nr. 3-562, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20197, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3-177 „Dėl Nevaldomos oro erdvės skrydžių organizavimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. 3-563, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20198, įsigalioja 2020-01-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. 1-319, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19919, įsigalioja 2019-12-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. 1-320, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19917, įsigalioja 2019-12-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-46 „Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. 1-321, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19918, įsigalioja 2019-12-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-13 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1-324, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19915, įsigalioja 2019-12-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 1-327, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20120, įsigalioja 2019-12-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. 1-328, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20306, įsigalioja 2020-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ivesticijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. 1-329, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20290, įsigalioja 2019-12-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir Respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina kultūros ministro įsakymas, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. ĮV-824, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20138, įsigalioja 2020-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų ir veiklos planų vykdymo ataskaitų formų patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. ĮV-826, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20140, įsigalioja 2020-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-898 „Dėl Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. ĮV-827, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20142, įsigalioja 2019-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 3D-464 „Dėl Paramos teikimo vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. 3D-690, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20063, įsigalioja 2019-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. 3D-691, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20064, įsigalioja 2019-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl Skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. 3D-693, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20065, įsigalioja 2019-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 487 „Dėl Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. 3D-694, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20066, įsigalioja 2020-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. 3D-700, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20240, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. 3D-701, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20241, įsigalioja 2019-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą
(2019-12-17 Nr. 3D-702, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20325, įsigalioja 2019-12-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. 1V-981, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19906, įsigalioja 2019-12-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-657 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1V-982, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19934, įsigalioja 2019-12-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. 1V-984, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20059, įsigalioja 2019-12-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl pavyzdinių Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-12 Nr. 1V-988, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20079, įsigalioja 2020-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. 1V-992, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20083, įsigalioja 2019-12-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. 1V-996, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20200, įsigalioja 2019-12-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. VA-91, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20009, įsigalioja 2019-12-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VA-5 „Dėl Produktų mėginių paėmimo ir perdavimo tirti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. VA-92, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20011, įsigalioja 2019-12-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-12 Nr. VA-93, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20014, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. VA-94, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20015, įsigalioja 2020-03-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. VA-31 „Dėl konsignacijos prekių saugojimo terminų pratęsimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-16 Nr. VA-96, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20228, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. VA-82 „Dėl Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. VA-97, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20250, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. VA-74 „Dėl Finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. VA-98, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20253, įsigalioja 2020-01-01)V

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. VA-99, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20289, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. VA-100, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20291, įsigalioja 2019-12-18)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. VA-102, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20320, įsigalioja 2019-12-18)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2019-12-06 Nr. V3-22, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20256, įsigalioja 2019-12-17)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-315 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. EV-362, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20233, įsigalioja 2019-12-17)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1S-171 „Dėl Koncesijų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo bei koncesijų ataskaitų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1S-185, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-19955, įsigalioja 2019-12-13)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr. 1B-1155, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20209, įsigalioja 2020-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-06 Nr. 1B-1156, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20208, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. VE-68, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20070, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. VE-69, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20075, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-12 Nr. VE-70, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20076, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. B1-910, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19914, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. B1-918, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20049, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. B1-921, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20243, įsigalioja 2019-12-17)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. B1-924, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20246, įsigalioja 2019-12-17)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. B1-670 „Dėl Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. B1-928, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20260, įsigalioja 2019-12-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-210 „Dėl Kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2020 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 03-221, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20181, įsigalioja 2019-12-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 03-47 „Dėl Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 03-222, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20229, įsigalioja 2019-12-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 03-127 „Dėl Informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 03-223, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20230, įsigalioja 2019-12-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 03-168 „Dėl Laikinojo administratoriaus atrankos“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 03-226, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20318, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršinino įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos žymenų 2020 metams
(2019-12-16 Nr. 11V-171, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20222, įsigalioja 2019-12-17)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1-504, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19916, įsigalioja 2019-12-12)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-11 Nr. 1P-389-(1.3 E.), TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19937, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-128 „Dėl pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1V-206, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20047, įsigalioja 2019-12-16)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje taisyklių patvirtinimo
(2019-12-04 Nr. KS-314, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20036, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-04 Nr. KS-316, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20034, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Asmenų pranešimų ir skundų nagrinėjimo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje taisyklių patvirtinimo
(2019-12-04 Nr. KS-324, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20035, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. O3E-857, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20172, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. O3E-860, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20176, įsigalioja 2019-12-17)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. O3E-861, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20177, įsigalioja 2019-12-17)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. V-455, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20323, įsigalioja 2019-12-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų nustatymo
(2019-12-11 Nr. 2BE-401, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19952, įsigalioja 2019-12-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 2BE-210 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 2BE-404, TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20134, įsigalioja 2020-01-02)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. 2V-266 (1.4), TAR, 2019-12-13, kodas 2019-20171, įsigalioja 2019-12-14)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo
(2019-12-11 Nr. V-91, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20028, įsigalioja 2019-12-13)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Vizų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-10 Nr. 4-557, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20007, įsigalioja 2019-12-13)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-12 Nr. 4-562, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20008, įsigalioja 2019-12-13)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Paraiškos atlikti registruotosios arba neregistruotos augalo veislės ūkinio vertingumo tyrimus formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-12 Nr. A1-770, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20020, įsigalioja 2019-12-13)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-235 „Dėl Medžiagų, skirtų kelių priežiūrai žiemą, techninių reikalavimų aprašo TRA MPŽ 13 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-16 Nr. V-187, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20314, įsigalioja 2020-01-01)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl Bepiločių orlaivių specialiosios veiklos Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. V-373, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20236, įsigalioja 2019-12-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-20 (ketvirtinės), Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-21 (ketvirtinės), Informacijos ir ryšių paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos R-05 (ketvirtinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. DĮ-287, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20234, įsigalioja 2019-12-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinės ataskaitos ŽŪ-26 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. DĮ-289, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20252, įsigalioja 2019-12-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪM-24 (metinės), Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinės ataskaitos ŽŪP-24 (sutrumpintos metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. DĮ-290, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20235, įsigalioja 2019-12-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinės ataskaitos TAE-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. DĮ-291, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20245, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Metalų laužo statistinės ataskaitos MI-05 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. DĮ-292, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20319, įsigalioja 2019-12-18)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Streikų ir lokautų statistinės ataskaitos STRL-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-17 Nr. DĮ-293, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20311, įsigalioja 2020-01-02)


<< Atgal