Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 52

2019 m. gruodžio 23 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. gruodžio 18 d. – gruodžio 23 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1, 14-1, 25-1, 25-2 straipsniais įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2584, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20552, įsigalioja 2020-01-10)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2585, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20553, įsigalioja 2020-01-10)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55, 55-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2586, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20554, įsigalioja 2020-09-10)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 198-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2587, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20556, įsigalioja 2020-09-10)

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2598, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20557, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2599, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20559, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2600, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20561, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2, 4, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2603, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20562, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2604, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20563, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 8, 20, 22-1, 22-2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2605, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20564, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2606, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20628, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1838 pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2607, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20632, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020 metais, įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2608, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20789, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2609, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20565, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2610, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20634, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 30 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2611, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20638, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1327 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2612, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20642, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2613, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20643, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2615, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20645, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2616, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20646, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2617, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20647, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 8, 16, 23, 24, 25, 26, 30, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2618, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20648, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2619, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20649, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 22 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2620, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20650, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2621, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20802, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2622, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20651, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2623, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20652, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2624, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20653, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2625, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20566, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2626, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20654, įsigalioja 2020-03-01)

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2627, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20655, įsigalioja 2020-06-01)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 papildymo 6-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2628, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20656, įsigalioja 2020-06-01)

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2632, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20804, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2634, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20807, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2635, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20657, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2636, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20658, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2637, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20659, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2638, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20660, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo Nr. VIII-546 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2639, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20661, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2640, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20662, įsigalioja 2019-12-20)

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2641, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20808, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2642, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20814, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2643, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20986, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2644, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20822, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2645, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20823, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2646, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20987, įsigalioja 2019-12-22)

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-10 Nr. XIII-2647, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20988, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2648, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20989, įsigalioja 2019-12-22)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2649, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20990, įsigalioja 2019-12-22)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2, 8 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2650, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20991, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2651, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20992, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 7, 8, 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2652, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20993, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 4, 34, 162 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2654, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20824, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1872 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2655, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20827, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1873 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2656, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20828, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 6, 8, 45, 47, 56, 57, 58, 59 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6-1, 39-1, 57-1, 58-1, 58-2, 58-3 straipsniais ir priedu ir 15, 16, 17, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-1237 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2657, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20831, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 4, 55, 56, 60, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2658, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20834, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2659, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20994, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2660, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20995, įsigalioja 2019-12-22)

Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 33, 39, 40, 40-1, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2661, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20996, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2662, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20997, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2663, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20835, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2664, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20836, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 40, 72, 226, 417, 431, 573, 575, 589, 592, 603, 608, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2665, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20856, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymo Nr. XII-603 3, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2666, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20998, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso papildymo 33-2 straipsniu įstatymas
(2019-12-13 Nr. XIII-2685, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20999, įsigalioja 2019-12-22)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 29, 33 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 4-1, 25-1, 33-1 straipsniais ir 8, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XI-1595 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-13 Nr. XIII-2686, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20857, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 39 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-13 Nr. XIII-2689, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20858, įsigalioja 2019-12-21)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-12-17 Nr. (22.35)3-5875, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20555, įsigalioja 2019-12-19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1262, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20372, įsigalioja 2019-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1263, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20373, įsigalioja 2019-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1265, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20389, įsigalioja 2019-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1268, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20423, įsigalioja 2019-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 417 „Dėl Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1274, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20435, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1275, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20436, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1276, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20437, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1277, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20439, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano patvirtinimo
(2019-12-11 Nr. 1278, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20444, įsigalioja 2019-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1098 „Dėl tarptautinių oro uostų žemės nuomos“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1279, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20446, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos ir dydžių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. 1281, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20560, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1283, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20465, įsigalioja 2019-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1286, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20480, įsigalioja 2019-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1289, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20614, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1291, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20667, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 „Dėl vidaus audito atlikimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1292, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20670, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 870 „Dėl Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1296, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20777, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1297, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20779, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1299, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20790, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2019-12-18 Nr. 1300, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20794, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1302, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20803, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.276-1 straipsnį bei Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1303, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20830, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1304, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20839, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1305, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20850, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-18 Nr. 1306, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20851, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1309, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20878, įsigalioja 2020-04-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1311, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20885, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Mokyklų bendruomenių metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. 1314, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21148, įsigalioja 2019-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl bankrutavusio banko, bankrutavusios kredito unijos ir bankrutavusios centrinės kredito unijos reikalavimo teisių neatlygintino perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui
(2019-12-18 Nr. 1316, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21151, įsigalioja 2019-12-24)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71 straipsnio 7 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. XIII-1227 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XIII-1036 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Seimo statutui
(2019-12-18 Nr. KT76-N15/2019, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20438, įsigalioja 2019-12-18)

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-12-19 Nr. KT88-N16/2019, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20629, įsigalioja 2019-12-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos finansų valdymo ir apskaitos posistemio įdiegimo viešojo sektoriaus subjektuose grafiko patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. 1K-386, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20380, įsigalioja 2019-12-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2020 metų programos i dalies patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. 1K-397, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21074, įsigalioja 2019-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A1-297 „Dėl Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. A1-779, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20342, įsigalioja 2019-12-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. A1-784, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20626, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1-584 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. A1-786, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20681, įsigalioja 2019-12-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-759 „Dėl Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. A1-787, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20693, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. A1-790, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20778, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės aprėpties didinimo 2020–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. A1-791, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20832, įsigalioja 2019-12-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl Teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. A1-793, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20883, įsigalioja 2020-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. A1-794, TAR, 2019-12-22, kodas 2019-21015, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-386 „Dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims išmokėtų išmokų vaikams ketvirtinės ataskaitos formos ir jos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. A1-795, TAR, 2019-12-22, kodas 2019-21017, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų specialioms tikslinėms dotacijoms socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms administruoti, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. A1-796, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20974, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių, kurių administracijų patvirtintuose sąrašuose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose bus organizuojamas nemokamas maitinimas taikant savitarnos principą, sąrašo patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. A1-797, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20975, įsigalioja 2019-12-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. A1-798, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21070, įsigalioja 2020-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. 4-728, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20376, įsigalioja 2020-03-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. 4-730, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20377, įsigalioja 2019-12-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-674 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 4-738, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20605, įsigalioja 2019-12-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. 4-742, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21094, įsigalioja 2020-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. 4-743, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21095, įsigalioja 2019-12-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinės komisijos personalinės sudėties ir asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. 4-747, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21188, įsigalioja 2019-12-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 4-427 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. 4-753, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21187, įsigalioja 2019-12-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. 4-754, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21186, įsigalioja 2019-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. D1-757, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20431, įsigalioja 2019-12-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. D1-758, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20549, įsigalioja 2019-12-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. D1-759, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20430, įsigalioja 2019-12-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai 2020 metams patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. D1-761, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20669, įsigalioja 2019-12-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-403 „Dėl 2020 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. D1-764, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20679, įsigalioja 2019-12-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. D1-767, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20938, įsigalioja 2019-12-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl UAB „Kiwa inspecta“ paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus
(2019-12-20 Nr. D1-768, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21172, įsigalioja 2019-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. D1-769, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20816, įsigalioja 2019-12-21)

Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-495/3-310 „Dėl Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-20 Nr. D1-771/3-576, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20939, įsigalioja 2020-01-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-646 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-12-18 Nr. V-1509, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20379, įsigalioja 2019-12-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. V-1511, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20414, įsigalioja 2020-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. V-1517, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20450, įsigalioja 2019-12-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-lmt-k-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. V-1518, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21176, įsigalioja 2019-12-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. V-1520, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20624, įsigalioja 2019-12-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo
(2019-12-19 Nr. V-1529, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20644, įsigalioja 2020-03-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. V-1535, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20940, įsigalioja 2019-12-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. V-1537, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21096, įsigalioja 2019-12-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-1134 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. V-1543, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21165, įsigalioja 2019-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Paciento psichikos būklės įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-12 Nr. V-1433, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20458, įsigalioja 2019-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-650 „Dėl 2019 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. V-1464, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20387, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 „Dėl Ortodontinių aparatų skyrimo ir kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. V-1468, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20386, įsigalioja 2019-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. V-1470, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20385, įsigalioja 2019-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 ,,Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. V-1471, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20388, įsigalioja 2019-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. V-1472, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20608, įsigalioja 2019-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. V-1473, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20441, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-694 „Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. V-1474, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20442, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. V-1475, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20487, įsigalioja 2019-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-146 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 54:2004 „Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. V-1476, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20609, įsigalioja 2019-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Epilepsijos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. V-1477, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20610, įsigalioja 2019-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 209 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. V-1481, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20969, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-12-20 Nr. V-1482, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21169, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-667/3-264 „Dėl licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-20 Nr. V-1483/3-577, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20984, įsigalioja 2020-01-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. V-1494, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21168, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 146:2019 ,,Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas“ patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. V-1496, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21166, įsigalioja 2020-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 3-567, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20390, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-25 „Dėl Orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie orlaivių avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 3-568, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20392, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Europos Sąjungos vidaus vandenų keliais, nustatymo, Europos Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo, pratęsimo, atnaujinimo, pakeitimo ir panaikinimo, klasifikavimo bendrovių pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. 3-580, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21134, įsigalioja 2020-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-465(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V 503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. 3-582, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21156, įsigalioja 2019-12-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1-330, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20451, įsigalioja 2019-12-19)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1-332, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20483, įsigalioja 2020-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. 1-347, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21189, įsigalioja 2019-12-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. ĮV-702 „Dėl Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. ĮV-855, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20852, įsigalioja 2019-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. 3D-706, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20586, įsigalioja 2019-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-708, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20587, įsigalioja 2019-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-710, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20590, įsigalioja 2019-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įrašų keitimo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre aprašo patvirtinimo
(2019-12-19 Nr. 3D-711, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20591, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-712, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20592, įsigalioja 2020-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-713, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20593, įsigalioja 2019-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-714, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20594, įsigalioja 2019-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-488 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-715, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20595, įsigalioja 2019-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-933 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2019 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-717, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20698, įsigalioja 2019-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-719, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20699, įsigalioja 2019-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-937 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-720, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20700, įsigalioja 2019-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 3D-722, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20720, įsigalioja 2019-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos srities „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. 3D-723, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20886, įsigalioja 2019-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. 3D-725, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21149, įsigalioja 2019-12-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 1V-1011, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20697, įsigalioja 2019-12-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 1V-1012, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20722, įsigalioja 2019-12-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-719 „Dėl Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 1V-1017, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20727, įsigalioja 2019-12-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 1V-1018, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20728, įsigalioja 2019-12-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 1V-1019, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20729, įsigalioja 2020-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. 1V-1023, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20785, įsigalioja 2019-12-21)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 ,,Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. V-1065, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20917, įsigalioja 2020-03-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 2020 m. studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygų ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose atrankos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. V-1071, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20918, įsigalioja 2019-12-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. VA-116 „Dėl Specialių lipdukų (plombų) gamybos, įsigijimo, apskaitos ir naudojimo (plombavimo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. VA-103, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20368, įsigalioja 2019-12-19)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-30 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. VA-104, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20369, įsigalioja 2019-12-19)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų bei Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. VA-105, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20375, įsigalioja 2020-03-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. VA-106, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20381, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 5-1 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių ir 13 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paslaugoms teikti įvežamų prekių bei suteiktų paslaugų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. VA-107, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20550, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. VA-108, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20829, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. VA-109, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20952, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. VA-110, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20957, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. VA-111, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20963, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. VA-112, TAR, 2019-12-22, kodas 2019-21013, įsigalioja 2019-12-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. VA-113, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21183, įsigalioja 2019-12-24)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V1-151 „Dėl Planinio turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. V1-239, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21091, įsigalioja 2019-12-24)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgyvendinimo
(2019-12-20 Nr. EV-372, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20770, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. VE-72, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20440, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. VE-73, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20488, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Valstybinio audito rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-19 Nr. APDE-2, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20672, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-19 Nr. KS-339, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21170, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairių patvirtinimo
(2019-12-19 Nr. KS-340, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21120, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2007 m. spalio 18 d. rezoliucijos „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei įmonių tarnybinio transporto naudojimo“ pripažinimo netekusia galios
(2019-12-19 Nr. KS-343, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21140, įsigalioja 2020-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. VE-639 (1.3 E), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20370, įsigalioja 2019-12-19)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Alytaus apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-645 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21053, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2020 metams patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-647 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21054, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų elektroninio formato rinkinių formų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-650 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21056, įsigalioja 2020-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-652 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21069, įsigalioja 2020-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2020 metams patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-654 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21071, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Panevėžio apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-656 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21117, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Tauragės apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-657 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21118, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Marijampolės apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-658 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21122, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Utenos apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-659 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21123, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas dėl 2019 m. Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-660 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21124, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Vilniaus apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-661 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21125, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Telšių apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-662 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21126, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Klaipėdos apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-663 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21127, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Kauno apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-664 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21129, įsigalioja 2019-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo ataskaitos patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. VE-665 (1.3 E), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21175, įsigalioja 2019-12-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-392 „Dėl Muitinės deklaracijos pateikimo įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. 1B-1187, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20391, įsigalioja 2019-12-19)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos elektroninės sistemos (FLEGIT-TRACES ) naudojimo
(2019-12-17 Nr. 1B-1195, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20915, įsigalioja 2019-12-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos Sąjungą įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-17 Nr. 1B-1196, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20914, įsigalioja 2019-12-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-280 „Dėl Informacinio lapo INF 2 „Laikinasis išvežimas perdirbti. Gabenimas trikampiu“, naudojamo laikinai išvežant prekes perdirbti, pildymo, muitinio įforminimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1B-1204, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21087, įsigalioja 2019-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo taikymo
(2019-12-20 Nr. 03-236, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21144, įsigalioja 2019-12-24)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 1-516, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20547, įsigalioja 2019-12-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2020 metais grafiko patvirtinimo
(2019-12-19 Nr. 1-517, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20548, įsigalioja 2019-12-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. 1-524, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21179, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 1K-285, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20573, įsigalioja 2019-12-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1K-44 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teikimo tvarkos aprašo bei ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. 1K-287, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20781, įsigalioja 2019-12-21)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. AV-156 „Dėl Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. AV-331, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20696, įsigalioja 2019-12-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. B1-945, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20482, įsigalioja 2019-12-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo
(2019-12-19 Nr. B1-953, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20919, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl iš trečiųjų šalių įvežamų prekių ir gyvūnų grąžinimo, sunaikinimo ar kito specialaus apdorojimo
(2019-12-23 Nr. B1-964, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21184, įsigalioja 2019-12-24)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektų pažymų dėl komandiruočių ir kelionių Lietuvoje bei užsienyje išlaidų apskaičiavimo formų patvirtinimo
(2019-12-16 Nr. DR-20-2-2019-26, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20343, įsigalioja 2019-12-19)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. N-8 (178) „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. N-10 (180), TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20855, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. N-11 (181), TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20865, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl korektūros klaidų ištaisymo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu patvirtintose Lietuvių kalbos skyrybos taisyklėse
(2019-12-19 Nr. N-9 (179), TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20846, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. O3E-878, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20937, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. O3E-887, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20954, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo
(2019-12-20 Nr. O3E-891, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20956, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. O3E-893, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20958, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. O3E-894, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20959, įsigalioja 2019-12-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. O3E-895, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20962, įsigalioja 2019-12-21)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo pakeitimo
(2019-12-19 Nr. Sp-438, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20714, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo pakeitimo
(2019-12-19 Nr. Sp-439, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20715, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. Sp-107 „Dėl Politinės partijos narių mokesčių žurnalo formos, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. Sp-440, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20717, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. T1-7 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų ir jų dublikatų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-18 Nr. T1-2002-(1.1.), TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20597, įsigalioja 2020-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-447 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. V-460, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20985, įsigalioja 2020-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-400 „Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. V-462, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21090, įsigalioja 2019-12-24)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 13P-144-(7.1.2) „Dėl Teisėjų karjeros siekiančių asmenų atrankos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-13 Nr. 13P-199-(7.1.2), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20411, įsigalioja 2021-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 13P-134-(7.1.2) „Dėl Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 13P-200-(7.1.2), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20412, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 13P-68-(7.1.2) „Dėl Teisėjų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 13P-201-(7.1.2), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20413, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 13P-10-(7.1.2) „Dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 13P-202-(7.1.2), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20415, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų darbo su bylomis krūvio mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. 13P-203-(7.1.2), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20416, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 13P-136-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 13P-204-(7.1.2), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20417, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 13P-79-(7.1.2) „Dėl Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-13 Nr. 13P-205-(7.1.2), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20418, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatų patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. 13P-206-(7.1.2), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20419, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino programos patvirtinimo
(2019-12-13 Nr. 13P-207-(7.1.2), TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20420, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 13P-155-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. 13P-209-(7.1.2), TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20955, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 13P-74-(7.1.2) „Dėl Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. 13P-210-(7.1.2), TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20960, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 13P-127-(7.1.2) „Dėl Duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. 13P-211-(7.1.2), TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20961, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 4-143 „Dėl Priemokų mokėjimo, viršvalandinio darbo bei darbo poilsio ir švenčių dienomis apskaičiavimo ir apmokėjimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. 4-573, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20429, įsigalioja 2019-12-19)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
(2019-12-20 Nr. 4-583, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20892, įsigalioja 2019-12-21)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 47V-361 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 47V-1468, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20469, įsigalioja 2019-12-19)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių pažymėjimų blankų privalomųjų formų aprašo tvirtinimo
(2019-12-18 Nr. V-152, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21055, įsigalioja 2019-12-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-128 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-18 Nr. 2BE-412, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20443, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 4R-15 „Dėl minimalaus skrydžio aukščio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-23 Nr. 2BE-421, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21177, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo duomenų taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-23 Nr. 2BE-422, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21178, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4R-183 „Dėl Reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-23 Nr. 2BE-423, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21180, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 4R-193 „Dėl Oro uostų reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-23 Nr. 2BE-424, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21181, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA CBR 19 patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. V-191, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20833, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 1-408, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20867, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-19 Nr. 1-410, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20869, įsigalioja 2019-12-21)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. 2V-285 (1.4), TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21182, įsigalioja 2019-12-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketos VNT-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. DĮ-295, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20445, įsigalioja 2019-12-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), Kuro ir energijos sunaudojimo statistinės ataskaitos EN-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. DĮ-302, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20908, įsigalioja 2019-12-21)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro linijų bendrovių orlaiviais statistinės ataskaitos TO-01 (mėnesinės) ir Orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uostuose statistinės ataskaitos TOU-01 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. DĮ-303, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21057, įsigalioja 2020-02-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinės ataskaitos SOC-07 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. DĮ-304, TAR, 2019-12-23, kodas 2019-21058, įsigalioja 2019-12-24)


<< Atgal