Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 1

2020 m. sausio 2 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. gruodžio 24 d. – gruodžio 31 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2653, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21307, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 11, 17, 18, 19, 20, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2668, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21308, įsigalioja 2019-12-28)

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1540 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2669, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21311, įsigalioja 2019-12-28)

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 2, 4, 5, 6, 6-1, 12, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 41, 41-1 straipsnių, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2670, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21312, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 8, 10, 10-1, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 32-1, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 61-1, 63, 64, 65, 68, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-2 straipsniu įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2671, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21313, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2672, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21315, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2673, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21316, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto 8, 21, 23, 38, 58 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 2-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2674, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21530, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 1, 4, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2675, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21531, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2676, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21317, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 23 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2677, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21318, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2678, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21319, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 49 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2679, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21320, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2680, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21321, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 558 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2681, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21322, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 77 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-13 Nr. XIII-2687, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21532, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 91 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-13 Nr. XIII-2688, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21323, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2690, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21534, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2691, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21547, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2692, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21324, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2693, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21548, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56-1 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-3, 40-2, 56-2 straipsniais įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2694, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21550, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2695, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21410, įsigalioja 2019-12-28)

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2697, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21412, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2698, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21416, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2699, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21417, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 45 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2700, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21418, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2701, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21419, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 45 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2702, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21420, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2377 1, 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2703, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21552, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo Nr. XIII-306 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2705, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21326, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2706, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21553, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2707, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21554, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2708, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21555, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2709, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21556, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolo ratifikavimo
(2019-12-19 Nr. XIII-2711, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21557, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos ratifikavimo
(2019-12-19 Nr. XIII-2712, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21590, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 9-1, 9-2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2713, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21558, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2714, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21413, įsigalioja 2019-12-28)

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2719, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21559, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 604, 605, 609, 610, 611, 620, 650, 654, 679, 682, 727, 728, 733, 737, 744, 750, 753, 754, 766, 767, 769 ir 778 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2721, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21560, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 10, 12, 15, 18, 21, 29 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2722, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21593, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2739, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21561, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 89 ir 326 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2740, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21595, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2741, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21563, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo Nr. XIII-1406 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2742, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21596, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 4, 6, 10, 10-2, 11, 12, 21, 22, 23, 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 7-1, 7-2, 7-3, 29-1, 29-2, 29-3 straipsniais ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2743, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21597, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2744, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21600, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2745, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21565, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1360 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2750, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21421, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 5 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2751, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21567, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2752, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21602, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2753, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21603, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2755, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21569, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2381 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2760, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21604, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2764, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21570, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2765, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21571, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2766, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21572, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 9-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-20 Nr. XIII-2767, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21573, įsigalioja 2019-12-31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1320, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21601, įsigalioja 2019-12-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1163 „Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-30 Nr. 1321, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21656, įsigalioja 2019-12-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1324, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21663, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1325, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21666, įsigalioja 2019-12-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo įgyvendinimo
(2019-12-30 Nr. 1327, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21683, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. 1328, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21696, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 321 „Dėl Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-30 Nr. 1329, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21700, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 252 „Dėl Atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas veiklas apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr.
(2019-12-30 Nr. 1332, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21708, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 171 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1333, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21709, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1334, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21710, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl žinybinio visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1335, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21711, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1340, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21801, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1341, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21803, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 483 „Dėl Licencijų vykdyti oro susisiekimą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1342, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21804, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1315 „Dėl Atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžio nustatymo (apskaičiavimo) metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1343, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21805, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1764 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1344, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21807, įsigalioja 2020-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1345, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21808, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1346, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21809, įsigalioja 2020-01-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas
Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies (2013 m. gruodžio 23 d. redakcija) galiojimo sustabdymo
(2019-12-30 Nr. 2B-56P, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21605, įsigalioja 2019-12-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl vidaus audito įgyvendinimo
(2019-12-23 Nr. 1K-402, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21331, įsigalioja 2020-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2019 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. 1K-403, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21767, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2019-12-30 Nr. A1-802, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21668, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. A1-803, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21707, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2020 metams patvirtinimo
(2019-12-31 Nr. A1-804, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21763, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-342 „Dėl Darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. A1-805, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21764, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. A1-806, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21766, įsigalioja 2020-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-612 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 4-760, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21644, įsigalioja 2019-12-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-358 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitimo
(2019-12-20 Nr. D1-770, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21551, įsigalioja 2019-12-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. D1-774, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21606, įsigalioja 2019-12-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. D1-775, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21829, įsigalioja 2020-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. D1-487 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. D1-776, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21828, įsigalioja 2020-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Miškų ūkio paskirties žemės sklypų pirkėjo deklaracijų ir Miškų ūkio paskirties žemės sklypo (-ų) pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. D1-777, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21616, įsigalioja 2020-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento str 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. D1-781, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21759, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 58 ,,Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. V-1493, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21379, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1501, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21794, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-720 ,,Dėl Ligų, trukdančių verstis bendrosios slaugos praktika, akušerijos praktika ar medicinos praktika, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1502, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21688, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1504, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21670, įsigalioja 2019-12-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1505, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21691, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 640 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų dokumentų saugojimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-30 Nr. V-1506, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21706, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų asmens sviekatos priežiūros paslaugoms skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2019 metais
(2019-12-30 Nr. V-1507, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21696, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1509, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21692, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1512, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21686, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1513, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21757, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1514, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21756, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1515, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21755, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1089 „Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1516, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21753, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1518, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21751, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-169 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2018 „Medicinos biologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1519, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21750, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-184 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1520, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21749, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-400 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 156:2019 „Medicinos genetikas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1521, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21748, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-420 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-914 „Dėl Radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2019-12-30 Nr. V-1522, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21747, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-544 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1523, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21746, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-813 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 166:2018 „Optometrininkas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1524, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21745, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-825 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 32:2015 „Dietistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1525, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21744, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1077 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 167:2019 „Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1526, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21743, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1527, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21741, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-915 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2005 „Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1528, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21740, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-650 „Dėl 2019 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1529, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21704, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimo ir paskirstymo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1530, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21781, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-565 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1532, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21771, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-567 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1533, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21772, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1534, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21773, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-566 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1535, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21774, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo įgyvendinimo
(2019-12-31 Nr. V-1542/B1-973, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21810, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. V-359 ,,Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų Eksenatidum, Liksisenatidum ir Liraglutidum grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo“ patvirtinimo
(2019-12-31 Nr. V-1543, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21793, įsigalioja 2020-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3-44(1.5 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-27 Nr. 3-586, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21407, įsigalioja 2019-12-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Draudimo orlaiviui išskristi nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. 3-587, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21527, įsigalioja 2020-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 3-387 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 3-588, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21549, įsigalioja 2019-12-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-303(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. 3-589, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21782, įsigalioja 2020-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. 3-594, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21787, įsigalioja 2020-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2019-12-31 Nr. 3-598, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21831, įsigalioja 2020-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-284 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. 3-599, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21832, įsigalioja 2020-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-23 Nr. 1-348, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21574, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3D-486 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo Žemės ūkio ministro įsakymasi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-27 Nr. 3D-726, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21472, įsigalioja 2019-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-18 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-27 Nr. 3D-728, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21405, įsigalioja 2019-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 3D-729, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21789, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2020 metais sąrašo patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. 3D-731, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21790, įsigalioja 2020-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1V-1032, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21637, įsigalioja 2019-12-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1V-1034, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21655, įsigalioja 2020-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1V-1036, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21662, įsigalioja 2020-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-27 Nr. V-1094, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21533, įsigalioja 2020-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-319 „Dėl Karo prievolininkų sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. V-1103, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21628, įsigalioja 2019-12-31)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. VA-114/1B-1226, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21580, įsigalioja 2020-01-15)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VA-23 „Dėl paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-30 Nr. VA-115, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21581, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-328 „Dėl Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-30 Nr. VA-116, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21607, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo
(2019-12-31 Nr. VA-117, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21733, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. VA-118, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21762, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. VA-119, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21768, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. VA-120, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21814, įsigalioja 2020-01-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-27 Nr. V3-23, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21537, įsigalioja 2019-12-31)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kitos valstybės narės asmenų, turinčių teisę administruoti nemokumo procesus toje valstybėje narėje, profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir nemokumo procesų administravimo Lietuvos Respublikoje įsisteigus, laikinai ar kartais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-27 Nr. V4-350, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21495, įsigalioja 2019-12-31)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-27 Nr. V4-351, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21539, įsigalioja 2019-12-31)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-27 Nr. V4-352, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21538, įsigalioja 2019-12-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-291 „Dėl Integruotos muitinės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-20 Nr. 1B-1213, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21653, įsigalioja 2019-12-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. 1B-1224, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21654, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-27 Nr. VE-75, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21408, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl 2020 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo
(2019-12-31 Nr. VE-76, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21758, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. B1-963, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21584, įsigalioja 2019-12-31)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. B1-1028 „Dėl Išmokų už sumedžiotas šerno pateles mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. B1-967, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21585, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. B1-108 „Dėl Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-27 Nr. B1-968, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21586, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-31 Nr. B1-977, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21821, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mažareikšmių Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų kriterijų patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. 1-313, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21612, įsigalioja 2019-12-31)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mažareikšmių Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų kriterijų patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. 1-314, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21613, įsigalioja 2019-12-31)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms 2020 m. kalendoriaus patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. V-465, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21739, įsigalioja 2020-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. I pusmečiui patvirtinimo
(2019-12-31 Nr. V-469, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21820, įsigalioja 2020-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2020 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-27 Nr. VE-670 (1.3 E), TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21306, įsigalioja 2019-12-28)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. T-18 „Dėl Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. T-37, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21777, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Informacijos apie Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos veiklą teikimo visuomenės informavimo priemonėms, viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams) ir visuomenei taisyklių patvirtinimo
(2019-12-19 Nr. KS-342, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21770, įsigalioja 2020-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. 2-208, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21818, įsigalioja 2020-01-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 5-V-808 „Dėl Atrankos į laisvas policijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-31 Nr. 5-V-995, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21848, įsigalioja 2020-01-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2014-2021 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (tiesioginio finansavimo) Dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto mokėjimo prašymo formos patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. 2019/8-352, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21659, įsigalioja 2019-12-31)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 2019/8-36 „Dėl 2014-2021 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų tiesioginio finansavimo dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto paraiškos formos ir tiesioginio finansavimo dvišalio bendradarbiavimo fondo iniciatyvos paraiškos formos patvirtinimo“ patvirtintos formos pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 2019/8-353, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21664, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. 03-27 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. 03-239, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21842, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Bazinio pensijų anuiteto skaičiavimo
(2019-12-31 Nr. 03-240, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21843, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 03-87 „Dėl Periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. 03-241, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21844, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-160 „Dėl Standartinių tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo ir Pensijų turto išsaugojimo pensijų fondo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. 03-242, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21845, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-27 Nr. 1K-294, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21411, įsigalioja 2019-12-28)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršinino įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 ,,Dėl Duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. (1.72E)1A-1969, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21853, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršinino įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 ,,Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. (1.72E)1A-1970, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21854, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl Ginčų tarp valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir pareiškėjų dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projekte nurodytų kainų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1K-298, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21651, įsigalioja 2019-12-31)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. 1K-302, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21834, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. T1-1024 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacinės sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos ir Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. T1-2063, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21806, įsigalioja 2020-01-01)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, Ekspertų atrankos aprašo, Ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo
(2019-12-31 Nr. V-149, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21819, įsigalioja 2020-01-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo
(2019-12-20 Nr. 1P-404-(1.3 E.), TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21422, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
(2019-12-30 Nr. O3E-916, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21598, įsigalioja 2019-12-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo
(2019-12-30 Nr. O3E-917, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21599, įsigalioja 2019-12-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. O3E-766 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2020 metams“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. O3E-924, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21815, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3E-713 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinės ribos nustatymo 2020–2024 metams“ pakeitimo
(2019-12-31 Nr. O3E-925, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21816, įsigalioja 2020-01-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 1V-394 „Dėl Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 1V-1304, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21851, įsigalioja 2020-01-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl skrydžių vadovų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo
(2019-12-11 Nr. 2-231, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21254, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-23 Nr. V-195, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21211, įsigalioja 2020-01-27)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“ patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. V-197, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21579, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl 2018 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2018/1048, kuriuo nustatomi su nustatytų charakteristikų navigacija susiję oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, įgyvendinimo
(2019-12-27 Nr. 2BE-428, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21378, įsigalioja 2019-12-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 4R-138 „Dėl Gamybos organizacijų patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21 dalies reikalavimus taisyklių bei Gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-429, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21388, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 4R-210 „Dėl Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-430, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21389, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal M dalies reikalavimus taisyklių, Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo tvirtinimo taisyklių ir Techninės priežiūros sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-431, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21390, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 4R-88 „Dėl Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-432, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21391, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-433, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21392, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 4R-178 „Dėl sveikatos pažymėjimų išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-434, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21393, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 4R-191 „Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos užduočių subrangos sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-435, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21396, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Cvilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4R-203 „Dėl Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-436, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21397, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 4R-139 „Dėl Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-437, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21398, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4R-150 „Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-438, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21399, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 4R-135 „Dėl Skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-439, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21400, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 4R-158 „Dėl paraiškos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-440, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21469, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 4R-227 „Dėl išimčių pagal reglamentą Nr. 216/2008 suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-441, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21470, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 4R-242 „Dėl Skrydžio įgulos nario licencijos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-442, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21403, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 4R-52 „Dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-443, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21404, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 4R-196 „Dėl įspėjimo funkcijos įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-444, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21471, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4R-87 „Dėl Asmenų, atsakingų už oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programų įgyvendinimą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-445, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21473, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 4R-190 „Dėl Draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-446, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21474, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 4R-211 „Dėl leidimo tūpti suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-451, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21479, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl Skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-452, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21480, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-453, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21482, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 4R-233 „Dėl Reikalavimų mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-454, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21484, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 4R-273 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-456, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21489, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 4R-24 „Dėl papildomų aviacijos saugumo priemonių taikymo skysčiams ir geliams, gabenamiems į Rusijos Federacijos oro uostus“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-457, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21490, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4R-176 „Dėl Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-459, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21492, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-56 „Dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-460, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21493, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 4R-62 „Dėl specialiųjų skrydžių vykdymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-462, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21496, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4R-74 „Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-463, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21497, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4R-117 „Dėl Patvirtintos mokymo organizacijos mokymų vadovo patirties ir gebėjimų tinkamai vadovauti įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-464, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21498, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 4R-127 „Dėl Mokymo pripažinimo, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-465, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21499, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 4R-134 „Dėl Techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti 66 dalies licenciją, išsilavinimo įskaitymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-466, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21500, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4R-171 „Dėl specialaus leidimo naudoti elektroninę laikmeną (EFB) išdavimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-467, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21501, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 4R-26 „Dėl trikdomojo tvarkaraščio taikymo komercinio oro transporto vežėjams nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-468, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21502, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 4R-29 „Dėl Reglamento (ES) Nr. 965/2012 III priedo ORO.FTL.205 dalies E punkto nuostatų taikymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-469, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21503, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 4R-158 „Dėl Europos Komisijos 2012 m. spalio 5 d. reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimų taikymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-27 Nr. 2BE-470, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21504, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-27 Nr. 2BE-474, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21505, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 4R-101 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo civilinės aviacijos administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-30 Nr. 2BE-478, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21620, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 4R-11 „Dėl 2010 m. kovo 25 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 255/2010 įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-30 Nr. 2BE-479, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21622, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 4R-115 „Dėl Europos Komisijos 2012 m. spalio 5 d. Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimų netaikymo oro balionams“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-30 Nr. 2BE-481, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21624, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 4R-50 „Dėl skrydžių vadovų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-12-30 Nr. 2BE-482, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21625, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 2BE-155 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-30 Nr. 2BE-483, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21665, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinės ataskaitos KA-05 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-12-30 Nr. DĮ-308, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21610, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2020 m. žemės ūkio surašymo žemės ūkio bendrovių ir įmonių statistinės ataskaitos VŽŪS-2020 (vienkartinės), 2020 m. žemės ūkio surašymo ūkininkų ir šeimos ūkių statistinės anketos VŽŪS-2020ū (vienkartinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-12-31 Nr. DĮ-313, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21822, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketos A-01 (mėnesinės), Statybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketos A-02 (mėnesinės), Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketos A-03 (mėnesinės), Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketos A-04 (mėnesinės), Pramonės įmonės investicijų statistinio tyrimo anketos A-05 (pusmetinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-12-31 Nr. DĮ-314, TAR, 2019-12-31, kodas 2019-21823, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-27 Nr. 22.3-292, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21395, įsigalioja 2020-05-01)


<< Atgal