Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 2

2020 m. sausio 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. sausio 1 d. – sausio 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.173, 4.177 straipsnių, ketvirtosios knygos II dalies XI skyriaus antrojo skirsnio, 4.184, 4.189 straipsnių, ketvirtosios knygos II dalies XI skyriaus ketvirtojo ir penktojo skirsnių, 4.207, 4.209, 4.210, 4.212, 4.213, 4.223, 4.224, 4.225, 6.104, 6.561 straipsnių pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2723, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00082, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 746 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2724, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00083, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymo Nr. I-1544 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2725, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00085, įsigalioja 2020-01-04)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 5, 11, 15, 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2726, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00086, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymo Nr. XI-1140 pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2727, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00091, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 46 ir 49-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2728, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00092, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2729, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00093, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.127, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.204, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.216, 4.219, 4.220, 4.221, 4.223, 4.224, 4.225, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 4.192-1, 4.194-1 straipsniais įstatymo Nr. XI-1842 54 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2730, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00094, įsigalioja 2020-01-04)

Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo Nr. IX-1181 42 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2731, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00106, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2732, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00107, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 103 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2733, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00108, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos patentų įstatymo Nr. I-372 47 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2734, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00109, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 81 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2735, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00110, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 28 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2736, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00123, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 40 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2737, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00112, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 52 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2738, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00113, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas
2019-12-20 Nr. XIII-2754, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00039, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas
2019-12-20 Nr. XIII-2756, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00040, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 15 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
2019-12-20 Nr. XIII-2757, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00041, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1  straipsniu įstatymas
2019-12-20 Nr. XIII-2758, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00042, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 24-1  straipsniais įstatymo Nr. XIII-735 pakeitimo įstatymas
2019-12-20 Nr. XIII-2759, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00043, įsigalioja 2020-01-04)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
2019-12-20 Nr. XIII-2761, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00045, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12-1, 12-2, 15, 21, 26-1, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
2019-12-20 Nr. XIII-2762, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00047, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
2019-12-20 Nr. XIII-2763, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00048, įsigalioja 2020-05-26)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio dokumento protokolas
1999 m. Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai, išdėstyti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos vykdomosios institucijos Sprendimo 2012/2 priede
(2012-05-04, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00052, įsigalioja 2020-01-13)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo
(2018-11-21, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00053, įsigalioja 2019-12-11)

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2020 m. draudžiamasis sąrašas“
(2019-09-23, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00054, įsigalioja 2020-01-01)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos
(2019-07-18, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00065, įsigalioja 2019-12-30)

Tarptautinio dokumento protokolas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo pakeitimo ir papildymo protokolas
(2017-10-09, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00066)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-01-06 Nr. (22.35)3-25, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00199, įsigalioja 2020-01-07)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio I skirsnio 5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-05-29 Nr. KT16-N7/2019, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-0001, įsigalioja 2020-01-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-30 Nr. 1K-405, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00126, įsigalioja 2020-01-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-02 Nr. A1-1, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00011, įsigalioja 2020-01-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-02 Nr. A1-9, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00014, įsigalioja 2020-01-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 4-117/D3-196 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. 4-2/D1-7, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00139, įsigalioja 2020-01-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-271 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. D1-10, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00185, įsigalioja 2020-01-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. D1-11, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00192, įsigalioja 2020-01-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. D1-2, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00125, įsigalioja 2020-01-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. D1-4, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00172, įsigalioja 2020-01-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. D1-8, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00130, įsigalioja 2020-04-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2020-01-02 Nr. V-1, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00032, įsigalioja 2020-01-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Nacionalinei švietimo agentūrai suteikimo
(2020-01-02 Nr. V-2, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00127, įsigalioja 2020-01-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2020-01-03 Nr. V-4, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00080, įsigalioja 2020-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 „Dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2020-01-02 Nr. V-1, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00018, įsigalioja 2020-01-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ambulatorinių estetinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-01-06 Nr. V-11, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00142, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Dienos estetinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-01-06 Nr. V-12, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00143, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-1062 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. V-13, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00137, įsigalioja 2020-01-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-20 Nr. V-1498, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00017, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. V-15, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00176, įsigalioja 2020-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-02 Nr. V-2, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00031, įsigalioja 2020-01-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos pavyzdinių duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-01-02 Nr. V-3, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00056, įsigalioja 2020-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-02 Nr. V-6, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00044, įsigalioja 2020-01-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-65 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. 1R-7, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00144, įsigalioja 2020-01-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2020-01-02 Nr. 3-3, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00029, įsigalioja 2020-01-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros įstaigų, kuriose saugomos kilnojamosios kultūros vertybės, ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
2019-12-31 Nr. ĮV-872, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00077, įsigalioja 2020-01-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. 3D-1, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00177, įsigalioja 2020-01-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 282 „Dėl Leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. 3D-2, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00178, įsigalioja 2020-01-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-07 Nr. 3D-3, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00179, įsigalioja 2020-01-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2020 metais
(2020-01-07 Nr. 3D-4, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00181, įsigalioja 2020-01-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. 3D-6, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00182, įsigalioja 2020-01-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-01-07 Nr. 3D-7, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00183, įsigalioja 2020-01-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-311 „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paėmimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. 1V-10, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00197, įsigalioja 2020-01-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. 1V-3, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00111, įsigalioja 2020-01-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. 1V-5, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00115, įsigalioja 2020-01-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. 1V-6, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00190, įsigalioja 2020-01-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. 1V-9, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00196, įsigalioja 2020-01-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-99 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijų“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-06 Nr. VA-2, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00114, įsigalioja 2020-01-07)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019-2025 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. VA-3, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00165, įsigalioja 2020-01-08)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-02 Nr. 1S-2, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00034, įsigalioja 2020-01-03)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1S-145 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-02 Nr. 1S-3, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00036, įsigalioja 2020-01-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
2019-12-31 Nr. 1B-1232, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00024, įsigalioja 2020-01-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Bendrosios garantijos referencinio dydžio nustatymo kontrolinio klausimyno patvirtinimo
2019-12-31 Nr. 1B-1233, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00023, įsigalioja 2020-01-03)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1P-131-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. 1P-10-(1.3 E.), TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00129, įsigalioja 2020-01-07)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl Planavimo sąlygų, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos ir teisėtumo tikrinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-31 Nr. 1V-216, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00022, įsigalioja 2020-01-06)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-31 Nr. 1V-218, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00025, įsigalioja 2020-01-03)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 5V-138
2019-12-04 Nr. 5V-100, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00027, įsigalioja 2020-01-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus administracinių nusižengimų bylose suteikimo“ pakeitimo
(2020-01-03 Nr. B1-2, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00088, įsigalioja 2020-01-04)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-4 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. DIE-1, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00133, įsigalioja 2020-01-07)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-6 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. DIE-2, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00171, įsigalioja 2020-01-08)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-07 Nr. I-3, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00202, įsigalioja 2020-01-08)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. KRF-45(1.15) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-16 Nr. KRF-72(1.15), TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00187, įsigalioja 2020-01-08)

Kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl projekto informacijos apie įgyvendintas veiklas formos patvirtinimo
2019-12-20 Nr. KRF-75(1.15), TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00135, įsigalioja 2020-01-07)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių ir politinių partijų sąskaitų išrašų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-12-19 Nr. Sp-441, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00046, įsigalioja 2020-01-04)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-476 „Dėl Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-02 Nr. V-1, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00167, įsigalioja 2020-01-08)

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl 2020 m specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms paskirstymo
(2020-01-07 Nr. V-2, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00188, įsigalioja 2020-01-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-2022 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
2019-12-31 Nr. V-470, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00016, įsigalioja 2020-01-03)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų pareigūnų budėjimo pasibaigus darbo dienai, taip pat poilsio ir švenčių dienomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-06 Nr. V-5, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00134, įsigalioja 2020-01-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-02 Nr. 2BE-2, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00030, įsigalioja 2020-01-03)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-428 „Dėl 2018 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 2018/1048, kuriuo nustatomi su nustatytų charakteristikų navigacija susiję oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. 2BE-5, TAR, 2020-01-06, kodas 2020-00140, įsigalioja 2020-01-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. 2BE-6, TAR, 2020-01-07, kodas 2020-00184, įsigalioja 2020-01-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose statistinės ataskaitos ITP-02 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-02 Nr. DĮ-1, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00038, įsigalioja 2020-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistinės ataskaitos ITP-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-02 Nr. DĮ-2, TAR, 2020-01-02, kodas 2020-00019, įsigalioja 2020-01-03)


<< Atgal