Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 4

2020 m. sausio 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. sausio 15 d. – sausio 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos
(2019-02-15, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00856)

Tarptautinis susitarimas
Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo
(2019-10-24, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00866)

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolas
2014-06-11, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00868)

Tarptautinio dokumento protokolas
1995 metų liepos 18 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų pakeitimo protokolas
2019-12-31, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00901)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-08 Nr. 15, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00613, įsigalioja 2020-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo 2020 metais programos patvirtinimo
(2020-01-08 Nr. 16, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00619, įsigalioja 2020-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 17, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00670, įsigalioja 2020-01-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-15 Nr. 22, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00784, įsigalioja 2020-01-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 23, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00785, įsigalioja 2020-01-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Dokumentų rinkinių portalo steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo
(2020-01-15 Nr. 24, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00786, įsigalioja 2020-01-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 26, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00788, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Nacionalinių matavimo vienetų etalonų sąrašo patvirtinimo, Nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų institutų paskyrimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 27, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00789, įsigalioja 2020-01-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 28, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00792, įsigalioja 2020-01-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 32, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00863, įsigalioja 2021-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir Stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-01-10 Nr. 1K-1, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00580, įsigalioja 2020-01-16)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1K-186 „Dėl kredito įstaigų, teiksiančių valstybės remiamas paskolas studentams, atrankos komisijos sudarymo ir kredito įstaigų, teiksiančių valstybės remiamas paskolas studentams, atrinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-14 Nr. 1K-3, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00587, įsigalioja 2020-01-16)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų skiriamųjų ženklų ir tarnybinių uniformų pavyzdžių aprašo patvirtinimo
2019-02-04 Nr. 1K-36, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00780, įsigalioja 2020-01-18)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 1K-6, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00834, įsigalioja 2020-01-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. A1-35, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00577, įsigalioja 2020-01-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. A1-37, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00578, įsigalioja 2020-01-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2020-01-16 Nr. A1-40, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00706, įsigalioja 2020-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. A1-41, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00707, įsigalioja 2020-01-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. A1-45, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00889, įsigalioja 2020-01-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. A1-269 „Dėl Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. A1-48, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00891, įsigalioja 2020-01-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 4-593 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. 4-34, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00774, įsigalioja 2020-01-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-128 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr.  4-37, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00799, įsigalioja 2020-01-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 4-1 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. 4-39, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00808, įsigalioja 2020-01-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. D1-22, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00838, įsigalioja 2020-01-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-858 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. D1-24, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00881, įsigalioja 2020-01-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2020-01-16 Nr. V-53, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00696, įsigalioja 2020-01-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2020 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2020-01-17 Nr. V-65, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00778, įsigalioja 2020-01-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. V-66, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00779, įsigalioja 2020-01-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Tikslo savivaldybėms nustatymo ir jo pasiekimo vertinimo kriterijų patvirtinimo
(2020-01-20 Nr. V-72, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00852, įsigalioja 2020-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020–2022 metų plano patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. V-46, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00595, įsigalioja 2020-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-15 Nr. V-49, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00599, įsigalioja 2020-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. V-50, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00600, įsigalioja 2020-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-15 Nr. V-51, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00605, įsigalioja 2020-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. V-52, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00604, įsigalioja 2020-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. V-53, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00601, įsigalioja 2020-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. V-54, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00603, įsigalioja 2020-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-912 „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. V-55, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00602, įsigalioja 2020-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. V-56, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00666, įsigalioja 2020-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo pagal veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. V-59, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00776, įsigalioja 2020-01-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. V-62, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00783, įsigalioja 2020-01-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. V-63, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00832, įsigalioja 2020-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl Ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. V-64, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00840, įsigalioja 2020-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-17 Nr. V-65, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00841, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. V-67, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00886, įsigalioja 2020-01-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. V-68, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00887, įsigalioja 2020-01-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Teisės aktų registre paskelbtame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-52 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-20 Nr. V-73, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00930, įsigalioja 2020-01-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1R-15 „Dėl Sutarčių su advokatais, teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. 1R-21, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00781, įsigalioja 2020-01-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 1R-114 „Dėl Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. 1R-22, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00782, įsigalioja 2020-01-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
(2020-01-21 Nr. 1R-25, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00911, įsigalioja 2020-01-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-555 „Dėl Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-17 Nr. 3-26, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00790, įsigalioja 2020-01-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. 3-27, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00802, įsigalioja 2020-01-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-23 „Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. 3-29, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00804, įsigalioja 2020-01-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. 3-30, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00807, įsigalioja 2020-01-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-20 Nr. 3-36, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00853, įsigalioja 2020-01-21)

Energetikos ministro, Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 1-7/D1-21/3-10, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00800, įsigalioja 2020-01-18)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. ĮV-26/V-60, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00831, įsigalioja 2020-01-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Darbuotojų motyvavimo priemonių taikymo kultūros įstaigose rekomendacijų patvirtinimo
(2020-01-17 Nr. ĮV-29, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00847, įsigalioja 2020-01-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte mokėjimo 2019 m.
(2020-01-14 Nr. 3D-20, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00574, įsigalioja 2020-01-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 3D-21, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00622, įsigalioja 2020-01-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 3D-23, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00623, įsigalioja 2020-01-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo
(2020-01-15 Nr. 3D-25, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00624, įsigalioja 2020-01-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2020 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo
(2020-01-15 Nr. 3D-26, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00626, įsigalioja 2020-01-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 3D-27, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00627, įsigalioja 2020-01-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. 3D-28, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00893, įsigalioja 2020-01-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3D-575 „Dėl Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos vykdymo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. 3D-29, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00894, įsigalioja 2020-01-22)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-14 Nr. V-8, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00616, įsigalioja 2020-01-16)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1V-947/V-383 „Dėl Lietuvos Respublikos biometrinių asmens dokumentų išdavimo užtikrinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-14 Nr. 1V-29/V-6, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00606, įsigalioja 2020-01-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1V-701 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ir sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-20 Nr. 1V-38, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00827, įsigalioja 2020-01-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. VA-5, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00905, įsigalioja 2020-01-22)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Fizinio asmens, siekiančio administruoti fizinio asmens bankroto procesą, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir juridinio asmens, siekiančio administruoti fizinio asmens bankroto procesą, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams formų patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. V4-15, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00899, įsigalioja 2020-01-22)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V4-108 „Dėl Bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo testo organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-13 Nr. V4-17, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00900, įsigalioja 2020-01-22)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. V-24, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00806, įsigalioja 2020-01-18)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2020-2022 m. korupcijos prevencijos programos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2020-2022 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių plano patvirtinimo
2019-12-23 Nr. V-532, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00669, įsigalioja 2020-01-17)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. EV-12, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00611, įsigalioja 2020-01-16)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo
(2020-01-17 Nr. EV-13, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00767, įsigalioja 2020-04-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1B-618 „Dėl Pavyzdinės sutarties tarp uosto komplekso naudotojo, Klaipėdos teritorinės muitinės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės dėl prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punkto teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-10 Nr. 1B-15, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00903, įsigalioja 2020-01-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo taisyklių ir Reikalavimų muitinės postų ir muitinės nustatytų prekių pateikimo vietų infrastruktūrai patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-20 Nr. 1B-35, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00904, įsigalioja 2020-01-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-20 Nr. 1B-38, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00913, įsigalioja 2020-01-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2021 m. plano patvirtinimo
(2020-01-15 Nr. 03-3, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00629, įsigalioja 2020-01-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. 1K-16, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00708, įsigalioja 2020-01-18)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 2017/8-214 „Dėl Vidaus saugumo fondo formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-14 Nr. 2020/8-16, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00575, įsigalioja 2020-01-16)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. A1-187 „Dėl Sėklos sertifikato išdavimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. A1-13, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00582, įsigalioja 2020-01-16)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. A1-112 „Dėl Sėklinių bulvių ir sodo augalų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. A1-17, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00620, įsigalioja 2020-01-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Administracinio nusižengimo protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-15 Nr. B1-26, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00621, įsigalioja 2020-01-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. B1-1007 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. B1-37, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00928, įsigalioja 2020-01-22)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl atlantinių menkių (gadus morhua) žvejybos uždraudimo
(2020-01-14 Nr. V1-2, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00660, įsigalioja 2020-01-17)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vidutinių 2019 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo
(2020-01-17 Nr. V1-3, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00842, įsigalioja 2020-01-21)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, atrankos komisijos darbo reglamento ir komisijos, kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūros plėtotę, svarstyti, narių teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-16 Nr. ĮV-6, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00671, įsigalioja 2020-01-17)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. O3E-28, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00677, įsigalioja 2020-01-17)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-296 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. O3E-42, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00701, įsigalioja 2020-01-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. o3e-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-20 Nr. O3E-46, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00865, įsigalioja 2020-01-21)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-65 „Dėl Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-14 Nr. Sp-4, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00591, įsigalioja 2020-01-16)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių pakeitimo
(2020-01-15 Nr. (1.4)-1T-4, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00609, įsigalioja 2020-01-16)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-16 Nr. 2-9, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00665, įsigalioja 2020-01-17)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 5-V-755 „Dėl Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai ir Apsaugos darbuotojo mokymo programų baigiamųjų egzaminų testų ir uždavinių klausimų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 5-V-14, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00590, įsigalioja 2020-01-16)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. 5-V-44, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00749, įsigalioja 2020-01-18)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. 5-V-45, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00750, įsigalioja 2020-01-18)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. 5-V-46, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00751, įsigalioja 2020-01-18)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. T1-53 „Dėl Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. T1-6, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00586, įsigalioja 2020-01-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos rizikų valdymo politikos patvirtinimo
(2020-01-16 Nr. 2BE-22, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00662, įsigalioja 2020-01-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-260 „Dėl Locmanų veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-16 Nr. 2BE-24, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00663, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 2B-408 „Dėl Techninės apžiūros kontrolierių žinių įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. 2BE-26, TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00685, įsigalioja 2020-03-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-128 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. 2BE-31, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00888, įsigalioja 2020-01-22)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 2V-266 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. 2V-06 (1.4), TAR, 2020-01-16, kodas 2020-00675, įsigalioja 2020-01-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų statistinės ataskaitos HOT-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-15 Nr. DĮ-18, TAR, 2020-01-15, kodas 2020-00593, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės pagrindinių finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-01 (ketvirtinės) ir Įmonės pagrindinių finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-01 (sutrumpintos ketvirtinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-01-17 Nr. DĮ-20, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00775, įsigalioja 2020-01-18)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės) ir Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės detalios) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-01-21 Nr. DĮ-24, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00918, įsigalioja 2020-01-22)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-05 (kas 2 metai), Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-06 (kas 2 metai), Techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-07 (kas 2 metai), Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-08 (metinės), Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-09 (kas 2 metai) ir Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-01-21 Nr. DĮ-25, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00921, įsigalioja 2020-01-22)

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“ patvirtinimo
(2020-01-17 Nr. 22.3-15, TAR, 2020-01-20, kodas 2020-00829, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo
(2020-01-21 Nr. 22.3-18, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00895, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. 22.3-19, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00896, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. 22.3-20, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00897, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. 22.3-21, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00909, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. 22.3-22, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00910, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-21 Nr. 22.3-23, TAR, 2020-01-21, kodas 2020-00898, įsigalioja 2020-05-01)


<< Atgal