Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 5

2020 m. sausio 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. sausio 22 d. – sausio 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-15 Nr. 34, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-01039, įsigalioja 2020-01-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 40, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01099, įsigalioja 2020-01-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2020 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo
(2020-01-22 Nr. 42, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01101, įsigalioja 2020-01-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 46, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01156, įsigalioja 2020-02-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 47, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01157, įsigalioja 2020-01-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 52, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01216, įsigalioja 2020-01-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 54, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01219, įsigalioja 2020-01-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pripažinimo netekusiu galios
2019-09-26 Nr. 1K-280, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01940, įsigalioja 2020-01-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Duomenų skelbimo Atvirųjų finansų informacinėje sistemoje
(2020-01-22 Nr. 1K-7, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00968, įsigalioja 2020-01-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 1K-8, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00969, įsigalioja 2020-01-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014−2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. A1-49, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00967, įsigalioja 2020-01-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014−2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. A1-55, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-00976, įsigalioja 2020-01-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. pmif-1.1.4-V-03 patvirtinimo
(2020-01-24 Nr. A1-60, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01142, įsigalioja 2020-01-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms dydžių 2020 metais patvirtinimo
(2020-01-24 Nr. A1-61, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01143, įsigalioja 2020-01-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. A1-66, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01210, įsigalioja 2020-01-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo
(2020-01-28 Nr. A1-71, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01939, įsigalioja 2020-01-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-601 „Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-16 Nr. D1-28, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00959, įsigalioja 2020-01-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio 2020 metams patvirtinimo
(2020-01-23 Nr. D1-41, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01092, įsigalioja 2020-01-25)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-24 Nr. D1-42/3D-39, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01136, įsigalioja 2020-01-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. D1-46, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01907, įsigalioja 2020-01-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-204 „Dėl Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos plano tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-11-27 Nr. D1-706, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01961, įsigalioja 2020-01-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Meno doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-24 Nr. V-74, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01127, įsigalioja 2020-01-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-24 Nr. V-76, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01128, įsigalioja 2020-01-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-24 Nr. V-84, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01130, įsigalioja 2020-01-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-24 Nr. V-91, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01132, įsigalioja 2020-01-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-492 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-732 priemonės „Studijų sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. V-93, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01164, įsigalioja 2020-01-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-603 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. V-94, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01166, įsigalioja 2020-01-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. V-95, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01167, įsigalioja 2020-01-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo
(2020-01-27 Nr. V-96, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01168, įsigalioja 2020-01-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. V-97, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01212, įsigalioja 2020-01-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-01-16 Nr. V-60, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-00974, įsigalioja 2020-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. V-66, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00931, įsigalioja 2020-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-17 Nr. V-70, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-00978, įsigalioja 2020-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. V-76, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00971, įsigalioja 2020-01-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-731 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-23 Nr. V-84, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01181, įsigalioja 2020-01-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 157:2019 „Biomedicinos technologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. V-86, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01908, įsigalioja 2020-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. V-88, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01909, įsigalioja 2020-01-29)

Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. 1R-19/1K-2, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00970, įsigalioja 2020-01-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 3-41, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00956, įsigalioja 2020-01-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 480 „Dėl Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. 3-45, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01152, įsigalioja 2020-01-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. 3-46, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01153, įsigalioja 2020-01-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. 3-53, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01207, įsigalioja 2020-01-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-23 Nr. 3D-35, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-01053, įsigalioja 2020-01-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo
(2020-01-24 Nr. 3D-40, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01140, įsigalioja 2020-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-24 Nr. 3D-41, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01141, įsigalioja 2020-01-25)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Konkursų Lietuvos kultūros ir meno darbuotojams, vykstantiems dirbti į užsienio Lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas, organizavimo, atlyginimo už suteiktas paslaugas ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, atsiskaitymo už skirtas lėšas ir atliktą darbą, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-23 Nr. V-23, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01960, įsigalioja 2020-01-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 1V-48, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-00983, įsigalioja 2020-02-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1V-505 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 1V-49, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-00984, įsigalioja 2020-01-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-23 Nr. 1V-58, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-01032, įsigalioja 2020-01-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 530 „Dėl Trumpųjų graižtvinių šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-27 Nr. 1V-62, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01178, įsigalioja 2020-01-28)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-23 Nr. VA-6, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-01027, įsigalioja 2020-01-24)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-28 Nr. EV-25, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01942, įsigalioja 2020-01-29)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-150 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. 1-38, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01955, įsigalioja 2020-01-29)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 1 d. potvarkio Nr. 2019/20-3-1 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo arba 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutarties bendrųjų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-28 Nr. DR-20-2-2020-6, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01948, įsigalioja 2020-01-29)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių patikrinimų taisyklių ir Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės patikrinimo pažymos formos patvirtinimo
(2020-01-24 Nr. (1.72E)1A-116, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01125, įsigalioja 2020-01-25)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lentelių su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodikos patvirtinimo
(2020-01-23 Nr. 2-16, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-01035, įsigalioja 2020-01-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-21 Nr. 2BE-32, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00946, įsigalioja 2020-01-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-28 Nr. 2BE-41, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01935, įsigalioja 2020-01-29)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. Į-187 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos užpildymo taisyklių ir Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-22 Nr. Į-24, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00972, įsigalioja 2020-01-23)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metais veiksmų plano patvirtinimo
(2020-01-24 Nr. ĮV-42, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01145, įsigalioja 2020-01-25)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-27 Nr. ĮV-46, TAR, 2020-01-27, kodas 2020-01203, įsigalioja 2020-01-28)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-20 Nr. 1-18, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00955, įsigalioja 2020-01-23)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 5-V-21 „Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 5-V-55, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00947, įsigalioja 2020-01-23)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-297 „Dėl duomenų teikimo duomenų subjektui išlaidų atlyginimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-22 Nr. 5-V-56, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00948, įsigalioja 2020-01-23)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir priimti sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje
(2020-01-24 Nr. V-24, TAR, 2020-01-24, kodas 2020-01139, įsigalioja 2020-01-25)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams nustatymas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 22.3-26, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00964, įsigalioja 2020-01-23)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinės ataskaitos ŽŪ-20 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-23 Nr. DĮ-34, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-01046, įsigalioja 2020-01-24)


<< Atgal