Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 6

2020 m. vasario 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. sausio 29 d. – vasario 4 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2771, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02006, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2772, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02007, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2773, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02008, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51-1, 51-2, 51-3 straipsniais įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2774, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02009, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 68, 69-1, 73, 79, 79-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 79-1 straipsniu įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2775, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02010, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 4, 5, 14, 21, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2776, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02011, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2777, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02012, įsigalioja 2020-01-30)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 441-1, 441-3, 441-4, 441-6, 441-7, 441-8, 441-9, 441-11, 441-13 ir 441-16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2778, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02013, įsigalioja 2020-01-30)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 13, 22, 22-1, 22-2, 30, 34 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu ir 31, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2779, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02014, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 57, 59, 60, 61, 64, 67, 67-1, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 ir 39-1 straipsniais įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2783, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02275, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 53, 54, 57, 60, 63, 67, 68,70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-1 straipsniu įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2784, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02276, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 60, 61, 64, 67, 71, 74, 79 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1 straipsniu įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2785, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02277, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 48, 57, 58, 61, 64, 68, 73, 77, 86, 88, 89, 90, 91 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-1 straipsniu įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2786, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02278, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo Nr. IX-929 11, 12, 17, 19, 20, 23, 26, 33, 35, 39, 40, 41, 45, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 69 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2787, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02279, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo Nr. VIII-1003 6, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2788, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02280, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 3, 6, 7, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2789, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02017, įsigalioja 2020-01-30)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 8-3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2790, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02019, įsigalioja 2020-03-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-02-03 Nr. (22.35)3-499v, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02430, įsigalioja 2020-02-03)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 58, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02103, įsigalioja 2020-01-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 59, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02104, įsigalioja 2020-01-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 61, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02107, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 63, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02109, įsigalioja 2020-01-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo įgyvendinimo
(2020-01-29 Nr. 69, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02230, įsigalioja 2020-02-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 70, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02234, įsigalioja 2020-02-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 318 „Dėl Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 72, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02434, įsigalioja 2020-02-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rūgpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-24 Nr. 1K-12, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02394, įsigalioja 2020-02-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo
(2020-01-30 Nr. 1K-17, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02387, įsigalioja 2020-02-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo
(2020-01-30 Nr. 1K-18, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02388, įsigalioja 2020-02-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 1K-19, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02395, įsigalioja 2020-02-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 1K-20, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02389, įsigalioja 2020-02-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo
(2020-02-03 Nr. 1K-24, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02518, įsigalioja 2020-02-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl Savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. 1K-26, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02522, įsigalioja 2020-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. A1-73, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-01979, įsigalioja 2020-01-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. A1-76, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02092, įsigalioja 2020-01-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. A1-78, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02272, įsigalioja 2020-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. A1-83, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02505, įsigalioja 2020-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. A1-606 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-04 Nr. A1-84, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02502, įsigalioja 2020-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-04 Nr. A1-85, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02503, įsigalioja 2020-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
(2020-02-04 Nr. A1-86, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02504, įsigalioja 2020-02-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-28 Nr. 4-49, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-01978, įsigalioja 2020-01-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 4-568 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apdovanojimo Nusipelniusio Lietuvos pramonės darbuotojo garbės ženklu nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 4-52, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02024, įsigalioja 2020-01-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo
(2020-01-28 Nr. D1-50, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02089, įsigalioja 2020-01-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ pakeitimo
(2020-01-28 Nr. D1-51, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02091, įsigalioja 2020-01-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas
(2020-01-28 Nr. D1-52, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02090, įsigalioja 2020-01-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr.  D1-56, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02436, įsigalioja 2020-02-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-873 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonės „Pajūrio juostos tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-04 Nr. D1-60, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02520, įsigalioja 2020-02-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. V-125, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02002, įsigalioja 2020-01-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo
(2020-01-29 Nr. V-127, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02023, įsigalioja 2020-01-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-860 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. V-129, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02095, įsigalioja 2020-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2020 metų plano patvirtinimo
(2020-01-30 Nr. V-130, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02135, įsigalioja 2020-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
(2020-01-31 Nr. V-132, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02340, įsigalioja 2020-02-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. V-137, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02431, įsigalioja 2020-02-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-678 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. V-139, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02432, įsigalioja 2020-02-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-04 Nr. V-147, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02489, įsigalioja 2020-02-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2020 metais nustatymo
(2020-02-04 Nr. V-148, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02490, įsigalioja 2020-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. V-107, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02521, įsigalioja 2020-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-28 Nr. V-92, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02022, įsigalioja 2020-01-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142:2007 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. V-96, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02514, įsigalioja 2020-02-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 3-62, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02101, įsigalioja 2020-02-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. 3-63, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02384, įsigalioja 2020-02-04)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-346 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 1-13, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02102, įsigalioja 2020-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 3D-44, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-01982, įsigalioja 2020-01-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-01-30 Nr. 3D-45, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02097, įsigalioja 2020-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-694 „Dėl Vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 3D-46, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02112, įsigalioja 2020-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 3D-48, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02113, įsigalioja 2020-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“
(2020-01-30 Nr. 3D-50, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02117, įsigalioja 2020-01-31)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 3D-57/D1-58, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02287, įsigalioja 2020-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 3D-59, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02293, įsigalioja 2020-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 3D-60, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02294, įsigalioja 2020-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 3D-64, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02295, įsigalioja 2020-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 3D-65, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02296, įsigalioja 2020-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 3D-66, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02297, įsigalioja 2020-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-04 Nr. 3D-67, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02500, įsigalioja 2020-02-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 1V-73, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-01980, įsigalioja 2020-01-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-01-29 Nr. 1V-76, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02033, įsigalioja 2020-12-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 1V-80, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02223, įsigalioja 2020-02-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1V-890 „Dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 1V-84, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02290, įsigalioja 2020-02-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 1V-85, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02291, įsigalioja 2020-02-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 1V-88, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02298, įsigalioja 2020-02-01)

Krašto apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1065/V-123 „Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. V-80/V-32, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02282, įsigalioja 2020-02-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tyrimų ir procedūrų, atliekamų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose skubos tvarka, sąrašo tvirtinimo
(2020-01-30 Nr. V-81, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02343, įsigalioja 2020-02-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-225 „Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. V-83, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02344, įsigalioja 2020-02-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-953 „Dėl Lietuvos kariuomenės nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. V-89, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02435, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-962 „Dėl Valstybinių duomenų centrų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. V-90, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02499, įsigalioja 2020-02-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-04 Nr. VA-7, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02515, įsigalioja 2020-02-05)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Turto arba verslo vertintojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
(2020-01-30 Nr. V1-11, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02429, įsigalioja 2020-02-04)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2020 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
(2020-01-30 Nr. V3-1, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02286, įsigalioja 2020-02-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo dėl kompensuojamosios sumos išmokėjimo bei Prašymo dėl kompensuojamosios sumos, priklausiusios mirusiajam, išmokėjimo pavyzdinių formų patvirtinimo
(2020-02-04 Nr. V-57, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02519, įsigalioja 2020-02-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2020-01-28 Nr. 1B-60, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-01975, įsigalioja 2020-01-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 1B-64, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02105, įsigalioja 2020-01-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 1B-76, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02285, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Kredito davėjų teisių ir pareigų pagal galiojančias kredito sutartis perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-30 Nr. 03-11, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02159, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 03-164 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink veikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 03-13, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02136, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-204 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 03-14, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02137, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 03-15, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02160, įsigalioja 2020-03-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 03-176 „Dėl Bankų vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 03-16, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02161, įsigalioja 2020-05-01)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-28 Nr. V-12, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02222, įsigalioja 2020-02-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 ,,Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento pavirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 2-29, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02240, įsigalioja 2020-02-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos nuostatų pakeitimo aprobavimo
(2020-01-31 Nr. 13P-14-(7.1.2), TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02439, įsigalioja 2020-02-04)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Pretendentų į teisėjus ir teisėjų asmens bylų sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2020-01-31 Nr. 13P-15-(7.1.2), TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02440, įsigalioja 2020-02-04)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 13P-157-(7.1.2) „Dėl Administravimo teismuose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. 13P-16-(7.1.2), TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02441, įsigalioja 2020-02-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 5-V-300 „Dėl žemesnės pakopos policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie atitinkamo aukštesnės pakopos policijos komisariato sprendimo priėmimo, reorganizavimo sąlygų, apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų, vidaus struktūrų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-04 Nr. 5-V-106, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02508, įsigalioja 2020-02-05)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
(2020-01-29 Nr. 4-40, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-01974, įsigalioja 2020-01-30)

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai“ nuostatų patvirtinimo
(2020-01-24 Nr. V-40, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02005, įsigalioja 2020-01-30)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Į Kultūros vertybių registrą įrašytų povandeninio kultūros paveldo objektų apsaugos metodikos patvirtinimo
(2020-01-28 Nr. Į-36, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02094, įsigalioja 2020-01-31)

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo
(2020-01-29 Nr. V-4, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02096, įsigalioja 2020-01-31)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimo
(2020-01-30 Nr. VE-71 (1.3 E), TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02226, įsigalioja 2020-02-01)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-28 Nr. 2V-29, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-01963, įsigalioja 2020-02-10)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 metų mobilizacinio mokymo plano patvirtinimo
(2020-02-03 Nr. 1-47, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02414, įsigalioja 2020-02-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. 1K-29, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02456, įsigalioja 2020-04-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. B1-553 „Dėl Paukščių gripo kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. B1-83, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02444, įsigalioja 2020-02-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. B1-1007 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. B1-84, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02445, įsigalioja 2020-02-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl sustiprintos iš trečiųjų šalių įvežamų ungurių kontrolės
(2020-02-04 Nr. B1-85, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02506, įsigalioja 2020-02-05)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Geležinkelių transporto veiklų apskaitos atskyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-29 Nr. 1V-139, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02015, įsigalioja 2020-08-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-31 Nr. 2-22, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02415, įsigalioja 2020-02-04)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl minimalios 2020 metų su kelių transportu susijusios kontrolės apimties patvirtinimo
(2020-02-03 Nr. 2BE-50, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02437, įsigalioja 2020-02-04)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 2B-76 „Dėl Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. 2BE-51, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02442, įsigalioja 2020-03-01)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. gruodžio 23 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-195 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. V-13, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02000, įsigalioja 2020-02-03)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Bepiločių orlaivių specialiosios veiklos Lietuvos Respublikos aerodromo skrydžių valdymo zonose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. V-29, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02016, įsigalioja 2020-01-30)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Loterijų priežiūrai reikalingų skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos vaizdo įrašų kokybės reikalavimų patvirtinimo
(2020-01-28 Nr. DIE-53, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-01998, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Loterijos įrenginių, naudojančių programinę įrangą, registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-28 Nr. DIE-54, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02001, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ne valstybėje narėje akredituotų sertifikavimo įstaigų ir jų išduodamų loterijos įrenginių programinės įrangos atitikties sertifikatų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-28 Nr.  DIE-55, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-01999, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti licenciją organizuoti loterijas formos patvirtinimo
(2020-01-29 Nr.  DIE-56, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02268, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, kontrolės ir valdymo organų narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti loterijų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, loterijų organizatorių kontroliuojančius asmenis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-29 Nr. DIE-57, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02269, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-8 „Dėl Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. DIE-68, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02244, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-9 „Dėl Skaitmeninės ir klasikinės loterijos tiražų metu dalyvaujančios komisijos sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-30 Nr.  DIE-69, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02261, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų ir informacijos apie loterijos bilietų spausdinimo metu taikomas kontrolės procedūras pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-30 Nr.  DIE-70, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02257, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Minimalios pinigų sumos, skirtos tik loterijų laimėjimų išmokėjimams, laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-30 Nr. DIE-71, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02254, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Laimėjusių loterijos bilietų saugojimo ir neišplatintų loterijos bilietų saugojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-30 Nr.  DIE-72, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02246, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Suteiktos ir gautos paramos pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-30 Nr.  DIE-78, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02264, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Įspėjamųjų užrašų pateikimo loterijos bilietų platinimo vietose, interneto svetainėse ir telefono ryšiu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-31 Nr.  DIE-80, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02271, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Didžiųjų loterijų finansinių ataskaitų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-31 Nr. DIE-81, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02270, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vietos vienetų statistinių duomenų atnaujinimo statistinės ataskaitos Ū-03 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-29 Nr. DĮ-43, TAR, 2020-01-30, kodas 2020-02093, įsigalioja 2020-01-31)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. DĮ-224 „Dėl 2020 m. Intrastato ribų nustatymo“ pakeitimo
(2020-02-04 Nr. DĮ-48, TAR, 2020-02-04, kodas 2020-02509, įsigalioja 2020-02-05)


<< Atgal