Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 7

2020 m. vasario 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. vasario 5 d. – vasario 11 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2794, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02845, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19-1, 19-2, 47, 55, 126, 127 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 55-1 straipsniu įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2795, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02846, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio ir 1, 2 priedėlių pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2796, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02847, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 8, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2797, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02848, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2798, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02849, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 papildymo 87-1 ir 108-1 straipsniais ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2799, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02851, įsigalioja 2020-02-08)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 251-1 straipsniu įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2800, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02852, įsigalioja 2020-02-08)

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2802, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02853, įsigalioja 2020-02-08)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2803, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02854, įsigalioja 2020-02-08)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 49, 244, 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2804, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02855, įsigalioja 2020-02-08)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2805, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02856, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Tarybos konvencijos dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo, paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo ratifikavimo
(2020-01-28 Nr. XIII-2806, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02857, įsigalioja 2020-02-08)

Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo Nr. IX-1165 pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2807, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02858, įsigalioja 2020-02-08)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 73, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02583, įsigalioja 2020-02-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo
(2020-01-29 Nr. 74, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02681, įsigalioja 2020-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 76, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02686, įsigalioja 2020-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 77, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02687, įsigalioja 2020-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 79, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02690, įsigalioja 2020-02-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 82, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02693, įsigalioja 2020-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2020-02-05 Nr. 83, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02724, įsigalioja 2020-03-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-05 Nr. 85, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02730, įsigalioja 2020-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo
(2020-02-05 Nr. 90, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02905, įsigalioja 2020-02-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 91, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02906, įsigalioja 2020-02-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 94, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-02998, įsigalioja 2020-02-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 95, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-02999, įsigalioja 2020-02-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 96, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03026, įsigalioja 2020-02-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 97, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03030, įsigalioja 2020-02-12)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-02-10 Nr. KT23-N2/2020, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02923, įsigalioja 2020-02-10)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. 1K-28, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02900, įsigalioja 2020-02-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1K-243 „Dėl Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių pagaminimo metų šifrų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. 1K-29, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02899, įsigalioja 2020-02-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-528 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. A1-102, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03017, įsigalioja 2020-02-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A1-619 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 3 veiksmo „Eurodac“ sistemos įsigijimas ir priežiūra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.3-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. A1-94, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02921, įsigalioja 2020-02-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A1-516 „Dėl Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ partnerių (darbdavių organizacijų ir neVyriausybinių organizacijų) atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. A1-98, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02922, įsigalioja 2020-02-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-715 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. 4-71, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02909, įsigalioja 2020-02-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 4-689 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. 4-72, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02910, įsigalioja 2020-02-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 „Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. D1-64, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02722, įsigalioja 2020-02-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-473 „Dėl duomenų ir informacijos apie naujų keleivinių automobilių išmetamą CO2 kiekį teikimo Europos Komisijai“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-02-05 Nr. D1-65, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02638, įsigalioja 2020-02-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-346 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-06 Nr.  D1-66, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02720, įsigalioja 2020-02-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2019 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) aplinkos paprogramės lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminaraus sąrašo patvirtinimo
(2020-02-06 Nr. D1-67, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02719, įsigalioja 2020-02-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2020-2022 metams patvirtinimo
(2020-02-06 Nr. D1-69, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02897, įsigalioja 2020-02-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-136 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-06 Nr. D1-70, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02828, įsigalioja 2020-02-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-10 Nr. D1-76, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-02957, įsigalioja 2020-02-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti suteikimo
(2020-02-10 Nr. V-175, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02949, įsigalioja 2020-02-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-929 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. V-186, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03011, įsigalioja 2020-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-559/240 „Dėl Notarų sveikatos tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. V-100/1R-33, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02587, įsigalioja 2020-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. V-109, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02605, įsigalioja 2020-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. V-111, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02577, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-06 Nr. V-127, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02830, įsigalioja 2020-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-06 Nr. V-130, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02840, įsigalioja 2020-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. V-133, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02850, įsigalioja 2020-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. V-135, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02860, įsigalioja 2020-02-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. V-138, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03015, įsigalioja 2020-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 433/233 „Dėl Antstolių sveikatos patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-31 Nr. V-98/1R-31, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02585, įsigalioja 2020-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-556/1R-181 „Dėl Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2020-01-31 Nr. V-99/1R-32, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02586, įsigalioja 2020-02-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-06 Nr. ĮV-80, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02911, įsigalioja 2020-02-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. ĮV-405 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. ĮV-91, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03029, įsigalioja 2020-02-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-977 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 3D-69, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02608, įsigalioja 2020-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 3D-70, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02609, įsigalioja 2020-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-193 „Dėl Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 3D-72, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02610, įsigalioja 2020-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 3D-387 „Dėl Nacionalinės 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos įgyvendinimo 2017–2020 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 3D-73, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02611, įsigalioja 2020-02-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės „Žinių sklaida žemės ūkio sektoriuje“ papriemonės „Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio, veterinarijos ir kaimo plėtros sritimis“ lėšų, skirtų veterinarijos gydytojo rezidento pareiginei algai mokėti, paskirstymo veterinarinės medicinos rezidentūros bazėms sąrašo patvirtinimo
(2020-02-05 Nr. 3D-74, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02612, įsigalioja 2020-02-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 3D-75, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02613, įsigalioja 2020-02-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo
(2020-02-06 Nr. 3D-76, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02684, įsigalioja 2020-02-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo
(2020-02-06 Nr. 3D-77, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02717, įsigalioja 2020-02-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-06 Nr. 3D-80, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02734, įsigalioja 2020-02-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Maisto produktų gamybos technologijos instrukcijų rengimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-02-07 Nr. 3D-82, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02844, įsigalioja 2020-02-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-164 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. 3D-83, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02843, įsigalioja 2020-02-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. 3D-85, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03041, įsigalioja 2020-02-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. 3D-86, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03042, įsigalioja 2020-02-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-06 Nr. 1V-109, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02740, įsigalioja 2020-02-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Kibernetinio saugumo informacinio tinklo nuostatų patvirtinimo
2019-11-27 Nr. V-998, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02916, įsigalioja 2020-02-11)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. VA-10, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02913, įsigalioja 2020-03-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. VA-56 „Dėl Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. VA-11, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02914, įsigalioja 2020-03-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. VA-12, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02927, įsigalioja 2020-02-11)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. VA-13, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03021, įsigalioja 2020-02-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. VA-4 „Dėl Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir mokestinių prievolių vykdymo stebėsenos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. VA-8, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02898, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. VA-9, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02912, įsigalioja 2020-03-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. 1K-36, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02872, įsigalioja 2020-02-08)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-6 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. DIE-114, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03027, įsigalioja 2020-02-12)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 10 d. potvarkio Nr. DR-20-2-2020-2 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo kvietimo teikti paraiškas kelionių išlaidoms kompensuoti gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-06 Nr. DR-20-2-2020-12, TAR, 2020-02-06, kodas 2020-02695, įsigalioja 2020-02-07)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo programoje naudojamų klasifikatorių
2019-12-16 Nr. VE-633 (1.3 E), TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02833, įsigalioja 2020-02-08)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-04 Nr. (1.1E)-1V-47, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02875, įsigalioja 2020-02-11)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. V-92, TAR, 2020-02-11, kodas 2020-02955, įsigalioja 2020-02-12)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-143 „Dėl Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. V-93, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02950, įsigalioja 2020-02-11)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 2V-35 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų dokumentų vertinimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-04 Nr. 2V-26, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02563, įsigalioja 2020-02-06)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
(2020-02-05 Nr. 2V-17 (1.4), TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02615, įsigalioja 2020-02-06)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymo  Nr. 2V-17 (1.4) „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. 2V-20 (1.4), TAR, 2020-02-11, kodas 2020-02975, įsigalioja 2020-02-12)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-02-10 Nr. 2V-24 (1.4), TAR, 2020-02-11, kodas 2020-02973, įsigalioja 2020-02-12)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. ĮV-48 „Dėl Tautinių bendrijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. ĮV-18, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02862, įsigalioja 2020-02-08)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V1-1 „Dėl vidutinių žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo, siekiant paskaičiuoti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. V1-13, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02919, įsigalioja 2020-02-11)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-134 „Dėl Statybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. V-16, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02607, įsigalioja 2020-02-06)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2020 metais
(2020-02-06 Nr. V-18, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02836, įsigalioja 2020-02-08)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2020 metais
(2020-02-06 Nr. V-19, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02835, įsigalioja 2020-02-08)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais
(2020-02-06 Nr. V-20, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02837, įsigalioja 2020-02-08)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 6P-67-(1.1) „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ bendradarbiavimo komiteto pogrupio programos sričiai Nr. 21 „Teismų sistemos efektyvumas ir veiksmingumas, teisinės valstybės stiprinimas“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. 6P-16-(1.1), TAR, 2020-02-11, kodas 2020-03025, įsigalioja 2020-02-12)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos personalinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-05 Nr. 47V-127, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02614, įsigalioja 2020-02-06)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietų įstaigose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, nustatymo
(2020-02-05 Nr. V-31, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02567, įsigalioja 2020-02-06)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcijos patvirtinimo
(2020-02-05 Nr. V-33, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02616, įsigalioja 2020-02-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos įmonės statistinės ataskaitos KS-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-04 Nr. DĮ-50, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02560, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (metinės) ir Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (sutrumpintos metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-02-04 Nr. DĮ-51, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02561, įsigalioja 2020-02-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-18 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-04 Nr. DĮ-52, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02562, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos darbų kainų statistinės ataskaitos KA-26 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-04 Nr. DĮ-53, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02564, įsigalioja 2020-02-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Būsto nuomos kainų statistinės ataskaitos KA-12 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-04 Nr. DĮ-55, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02565, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-04 Nr. DĮ-56, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02566, įsigalioja 2020-02-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių ir krovinių vežimo vidaus vandenų transportu statistinės ataskaitos TU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-05 Nr. DĮ-58, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02602, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. DĮ-255 „Dėl Prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-01 (mėnesinės), Prekybos turgavietėse statistinės ataskaitos PR-02 (ketvirtinės) ir Prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-07 (metinės) formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-02-05 Nr. DĮ-59, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02603, įsigalioja 2020-02-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinės ataskaitos MDV-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-05 Nr. DĮ-60, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02604, įsigalioja 2020-02-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Transportavimo naftotiekiais statistinės ataskaitos TV-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-05 Nr. DĮ-62, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02606, įsigalioja 2020-02-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketos IT (NŪ)-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-07 Nr. DĮ-66, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02871, įsigalioja 2020-02-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gamtinių dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir Elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-02-10 Nr. DĮ-67, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02945, įsigalioja 2020-02-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės išlaidų aplinkos apsaugai statistinės ataskaitos APL-04 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-10 Nr. DĮ-68, TAR, 2020-02-10, kodas 2020-02947, įsigalioja 2020-02-11)


<< Atgal