Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 8

2020 m. vasario 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. vasario 12 d. – vasario 18 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-05 Nr. 99, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03088, įsigalioja 2020-02-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-12 Nr. 106, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03218, įsigalioja 2020-02-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 107, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03219, įsigalioja 2020-02-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas
(2020-02-12 Nr. 108, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03225, įsigalioja 2020-02-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 110, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03232, įsigalioja 2020-02-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1752 „Dėl Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 111, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03234, įsigalioja 2020-02-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 112, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03235, įsigalioja 2020-02-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 113, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03245, įsigalioja 2020-02-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 114, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03246, įsigalioja 2020-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 115, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03247, įsigalioja 2020-02-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl Kultūrinių draustinių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-02-12 Nr. 119, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03401, įsigalioja 2020-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 122, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03419, įsigalioja 2020-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos
(2020-02-12 Nr. 126, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03479, įsigalioja 2020-02-18)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinis Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 113 patvirtinto Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo ir pripažinimo tvarkos aprašo (2014 m. vasario 19 d. redakcija) nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-02-18 Nr. KT31-N3/2020, TAR, 2020-02-18, kodas 2020-03538, įsigalioja 2020-02-18)

Konstitucinio Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme taisyklių patvirtinimo
(2020-02-14 Nr. 4B-9, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03482, įsigalioja 2020-02-18)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo
(2020-02-07 Nr. 1K-30, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03198, įsigalioja 2020-02-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. 1K-31, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03199, įsigalioja 2020-02-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių“ pakeitimo
(2020-02-07 Nr. 1K-32, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03201, įsigalioja 2020-02-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. 1K-39, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03257, įsigalioja 2020-02-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1K-297 „Dėl Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-02-13 Nr. 1K-41, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03367, įsigalioja 2020-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. A1-109, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03106, įsigalioja 2020-02-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. A1-111, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03108, įsigalioja 2020-02-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-412 „Romų socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. A1-112, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03109, įsigalioja 2020-02-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A1-404 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. A1-113, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03110, įsigalioja 2020-02-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. A1-114, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03111, įsigalioja 2020-02-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. A1-115, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03238, įsigalioja 2020-02-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-156 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 3 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.3.1-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. A1-117, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03239, įsigalioja 2020-02-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. A1-119, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03356, įsigalioja 2020-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įstaigų prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir kitų asmenų apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-14 Nr. A1-121, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03357, įsigalioja 2020-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2020 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo
(2020-02-17 Nr. A1-125, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03454, įsigalioja 2020-02-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-18 Nr. A1-130, TAR, 2020-02-18, kodas 2020-03534, įsigalioja 2020-02-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 4-91, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03216, įsigalioja 2020-02-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. D1-86, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03421, įsigalioja 2020-02-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2020-02-14 Nr. D1-88, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03423, įsigalioja 2020-02-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. D1-90, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03420, įsigalioja 2020-02-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. D1-93, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03422, įsigalioja 2020-02-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1417 „Dėl Studentų verslumo skatinimo renginių 2020 metų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. V-195, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03064, įsigalioja 2020-02-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-02-12 Nr. V-196, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03065, įsigalioja 2020-02-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. V-198, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03203, įsigalioja 2020-02-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. V-199, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03204, įsigalioja 2020-02-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1072 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-707 priemonės „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-02-14 Nr. V-209, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03409, įsigalioja 2020-02-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl Pradinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-17 Nr. V-214, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03488, įsigalioja 2020-02-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-742 „Dėl Vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-17 Nr. V-215, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03489, įsigalioja 2020-02-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2019 metais suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
(2020-02-12 Nr. V-157, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03266, įsigalioja 2020-02-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl referencinės kaštų naudingumo vertės dydžio patvirtinimo
(2020-02-12 Nr. V-158, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03236, įsigalioja 2020-02-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-346 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo prioritetų, investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių, investicijų projekto atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir pagrindimo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. V-159, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03103, įsigalioja 2020-02-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-720 „Dėl Ligų, trukdančių verstis bendrosios slaugos praktika, akušerijos praktika ar medicinos praktika, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. V-164, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03263, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. V-166, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03264, įsigalioja 2020-02-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Invazinių ir (ar) intervencinių procedūrų, kurios nepažeidžia audinių ir (ar) organų vientisumo ir gali kelti tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį paciento sveikatai, sąrašo patvirtinimo
(2020-02-14 Nr. V-171, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03459, įsigalioja 2020-02-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-12 Nr. 3-73, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03073, įsigalioja 2020-02-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. 3-80, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03202, įsigalioja 2020-04-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 1-20, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03069, įsigalioja 2020-02-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. 1-22, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03358, įsigalioja 2020-02-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-17 Nr. 1-24, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03461, įsigalioja 2020-02-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-627 „Dėl Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. ĮV-89, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03449, įsigalioja 2020-02-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 268 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo perimtų iš kredito įstaigų ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovių reikalavimo teisių patenkinimo ir perimto turto pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-17 Nr. 3D-101, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03470, įsigalioja 2020-02-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020−2021 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo
(2020-02-17 Nr. 3D-104, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03486, įsigalioja 2020-02-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 3D-89, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03094, įsigalioja 2020-02-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-411 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 3D-90, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03096, įsigalioja 2020-02-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. 3D-93, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03248, įsigalioja 2020-02-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-656 „Dėl Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros vykdomos veiklos, susijusios su intervenciniu pirkimu ir kitomis intervencinėmis priemonėmis, išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2020-02-13 Nr. 3D-94, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03249, įsigalioja 2020-02-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. 3D-96, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03269, įsigalioja 2020-02-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3D-383 „Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. 3D-97, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03270, įsigalioja 2020-02-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-02-14 Nr. 3D-98, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03416, įsigalioja 2020-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-50 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. 3D-99, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03417, įsigalioja 2020-02-15)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos PLN211 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2020-02-12 Nr. VA-14, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03063, įsigalioja 2020-02-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršinino įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-242 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-18 Nr. VA-15, TAR, 2020-02-18, kodas 2020-03537, įsigalioja 2020-02-19)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršinino įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo
(2020-02-18 Nr. VA-16, TAR, 2020-02-18, kodas 2020-03549, įsigalioja 2020-02-19)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl funkcijų, susijusių su valstybiniu savanoriškuoju socialiniu draudimu, vykdymo
(2020-02-13 Nr. V-74, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03277, įsigalioja 2020-02-15)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. (1.4)-1T-36 „Dėl Nacionalinės teismų administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. (1.4)-1T-9, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03467, įsigalioja 2020-02-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-210 „Dėl Kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2020 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. 03-19, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03355, įsigalioja 2020-02-15)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-18 Nr. 1-70, TAR, 2020-02-18, kodas 2020-03535, įsigalioja 2020-02-19)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 1K-38, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03101, įsigalioja 2020-02-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. 1K-44, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03361, įsigalioja 2020-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-11 Nr. B1-101, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03413, įsigalioja 2020-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. B1-409 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje surašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-02-14 Nr. B1-110, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03425, įsigalioja 2020-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. B1-882 „Dėl Ūkio subjektų patvirtinimo pagal 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. B1-111, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03426, įsigalioja 2020-02-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. O3E-143, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03429, įsigalioja 2020-02-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. O3E-179 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. O3E-144, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03430, įsigalioja 2020-02-18)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-17 Nr. 2-40, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03500, įsigalioja 2020-02-18)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo
(2020-02-11 Nr. I-47, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03107, įsigalioja 2020-03-24)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ginkluotės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. V-9, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03255, įsigalioja 2020-02-14)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. T1-240, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03402, įsigalioja 2020-02-15)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Lobistinės veiklos duomenų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo  
(2020-02-10 Nr. T-7, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03241, įsigalioja 2020-02-14)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. V-14, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03404, įsigalioja 2020-02-15)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. V-45, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03474, įsigalioja 2020-02-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-94 „Dėl Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-17 Nr. V-46, TAR, 2020-02-18, kodas 2020-03536, įsigalioja 2020-02-19)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 2V-344 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ „Inogeb LT“ priemonės įgyvendinamų projektų galutinių naudos gavėjų atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. 2V-48, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03407, įsigalioja 2020-02-15)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2V-292 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. 2V-49, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03369, įsigalioja 2020-02-15)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 2V-263 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. 2V-50, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03385, įsigalioja 2020-02-15)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 2V-32 „Dėl Inovacijų populiarinimo renginių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-18 Nr. 2V-56, TAR, 2020-02-18, kodas 2020-03546, įsigalioja 2020-02-19)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1-48 „Dėl Užsakymų išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimus ar atnaujinti valstybės tarnautojo pažymėjimuose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus teikimo Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimų perdavimo valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-17 Nr. 1-16, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03502, įsigalioja 2020-02-18)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 2-231 „Dėl skrydžių vadovų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. 2-27, TAR, 2020-02-12, kodas 2020-03087, įsigalioja 2020-02-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-322 „Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo“ pakeitimo
(2020-02-13 Nr. 2BE-63, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03251, įsigalioja 2020-02-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pirminės laivo apžiūros akto formos patvirtinimo
(2020-02-17 Nr. 2BE-65, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03468, įsigalioja 2020-02-18)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu pagal krovinių tipą ir šalis statistinės ataskaitos TG-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-12 Nr. DĮ-71, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03191, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketos HOT-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-12 Nr. DĮ-72, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03194, įsigalioja 2020-02-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Atvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketos TUR-04 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-12 Nr. DĮ-73, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03195, įsigalioja 2020-02-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Draudimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-12 Nr. DĮ-74, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03196, įsigalioja 2020-02-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketos TUR-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-12 Nr. DĮ-75, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03197, įsigalioja 2020-02-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinės ataskaitos KA-09 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-13 Nr. DĮ-77, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03240, įsigalioja 2020-02-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪ-24 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-13 Nr. DĮ-78, TAR, 2020-02-13, kodas 2020-03262, įsigalioja 2020-02-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės produktų ir paslaugų pirkimo statistinės ataskaitos F-15 (N) (kas 5 metai) ir Finansų įmonės produktų ir paslaugų pirkimo statistinės ataskaitos F-15 (F) (kas 5 metai) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-02-14 Nr. DĮ-79, TAR, 2020-02-14, kodas 2020-03399, įsigalioja 2020-02-15)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (ketvirtinės) ir Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-02-17 Nr. DĮ-81, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03507, įsigalioja 2020-02-18)


<< Atgal