Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 9

2020 m. vasario 26 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. vasario 19 d. – vasario 25 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio dokumento protokolas
Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu
2018-10-10, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-04015)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Islandijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl atstovavimo išduodant Šengeno vizas pakeitimas
(2020-01-21, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-04016, įsigalioja 2020-03-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 128, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03622, įsigalioja 2020-02-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 129, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03625, įsigalioja 2020-02-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 134, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03803, įsigalioja 2020-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybinės žemės sklypą pasibaigimo
(2020-02-19 Nr. 138, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03817, įsigalioja 2020-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 139, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03819, įsigalioja 2020-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo
(2020-02-19 Nr. 141, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03822, įsigalioja 2020-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 321 „Dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 148, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-03988, įsigalioja 2020-02-26)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lėšų paskirstymo tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms
(2020-02-19 Nr. 1K-45, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03724, įsigalioja 2020-02-22)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 1K-46, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03672, įsigalioja 2020-02-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 1K-47, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03725, įsigalioja 2020-02-22)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patiriamų išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. 1K-48, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03847, įsigalioja 2020-03-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.2.1-V-01 patvirtinimo
(2020-02-19 Nr. A1-143, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03631, įsigalioja 2020-02-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-03 patvirtinimo
(2020-02-25 Nr. A1-149, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-03982, įsigalioja 2020-02-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. A1-493 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-25 Nr. A1-150, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-03984, įsigalioja 2020-02-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-620 „Dėl Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. 4-108, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03796, įsigalioja 2020-02-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 4-356 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-24 Nr. 4-122, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03948, įsigalioja 2020-02-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl JESSICA kontroliuojančiojo fondo grįšiančių lėšų panaudojimo“ pakeitimo
(2020-02-18 Nr. D1-100, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03600, įsigalioja 2020-02-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. D1-102, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03738, įsigalioja 2020-03-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-24 Nr. D1-103, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03905, įsigalioja 2020-02-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-24 Nr. D1-104, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03904, įsigalioja 2020-02-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. V-227, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03604, įsigalioja 2020-02-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. V-229, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03605, įsigalioja 2020-02-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. V-230, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03606, įsigalioja 2020-02-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2020-02-21 Nr. V-242, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03849, įsigalioja 2020-02-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių bendro vietų skaičiaus patvirtinimo
(2020-02-24 Nr. V-249, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03936, įsigalioja 2020-02-25)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1103/1R-279 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. V-169/1R-48, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03603, įsigalioja 2020-02-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ekspertų sąrašo patvirtinimo
(2020-02-17 Nr. V-176, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03854, įsigalioja 2020-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-650 „Dėl 2019 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. V-200, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03852, įsigalioja 2020-02-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 123:2004 „Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. V-206, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03809, įsigalioja 2020-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. V-207, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-03991, įsigalioja 2020-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. V-208, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03859, įsigalioja 2020-02-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. V-210, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03855, įsigalioja 2020-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. V-211, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03808, įsigalioja 2020-02-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pretendentų į Lietuvos administracinių ginčų komisijos narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-20 Nr. 1R-51, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03678, įsigalioja 2020-02-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-268 „Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinamo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. ĮV-124, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03794, įsigalioja 2020-02-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-18 Nr. 3D-107, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03687, įsigalioja 2020-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 3D-109, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03595, įsigalioja 2020-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 3D-110, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03596, įsigalioja 2020-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 3D-629 „Dėl Priemonių, susijusių su Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo įgyvendinimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 3D-113, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03613, įsigalioja 2020-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 3D-114, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03614, įsigalioja 2020-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. 3D-115, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03691, įsigalioja 2020-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 3D-393 „Dėl Midaus, midaus gėrimo ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-21 Nr. 3D-117, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03860, įsigalioja 2020-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-21 Nr. 3D-118, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03861, įsigalioja 2020-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo
(2020-02-21 Nr. 3D-121, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03862, įsigalioja 2020-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-25 Nr. 3D-126, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-04017, įsigalioja 2020-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ministerijos 2020–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo
(2020-02-05 Nr. 3D-71, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03850, įsigalioja 2020-02-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-12 Nr. 1V-131, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03599, įsigalioja 2020-02-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 1V-147, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03609, įsigalioja 2020-02-20)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-714/V-191 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 1V-148/V-59, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03620, įsigalioja 2020-02-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. 1V-154, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03720, įsigalioja 2020-02-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. 1V-158, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03739, įsigalioja 2020-02-22)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VA-14 „Dėl Cigarečių inventorizavimo taisyklių“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. VA-17, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03676, įsigalioja 2020-03-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2020-02-21 Nr. VA-18/1B-148, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03896, įsigalioja 2020-03-05)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, talpyklių, Uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo bei Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. (1.72E)1A-227, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03685, įsigalioja 2020-02-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. 1K-51, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03680, įsigalioja 2020-02-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1K-234 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
(2020-02-20 Nr. 1K-55, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03949, įsigalioja 2020-02-25)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-756 „Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo“ pakeitimo
(2020-02-24 Nr. B1-131, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-04009, įsigalioja 2020-02-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-25 Nr. B1-138, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-04010, įsigalioja 2020-02-26)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2020-02-25 Nr. DR-20-2-2020-16, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-03993, įsigalioja 2020-02-26)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 2V-81 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-25 Nr. 2V-73, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-04003, įsigalioja 2020-02-26)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. T1-279 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-24 Nr. T1-10, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03947, įsigalioja 2020-02-25)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti skyrimo prioritetų nustatymo 2020 metams
(2020-02-19 Nr. V-49, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03624, įsigalioja 2020-02-21)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-21 Nr. V-55, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03906, įsigalioja 2020-02-25)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimo
(2020-02-21 Nr. VE-138 (1.3 E), TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03812, įsigalioja 2020-02-22)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.4)-1T-26 „Dėl Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. (1.4)-1T-10, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03626, įsigalioja 2020-02-21)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos licencijuojama ūkine komercine veikla besiverčiančio ūkio subjekto patikrinimo kontrollinio klausimyno patvirtinimo
(2020-02-20 Nr. 5-V-148, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-04013, įsigalioja 2020-02-26)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl transporto priemonių, kurios, įtariama, yra pagrobtos, paėmimo, saugojimo, tikrinimo ir grąžinimo atliekant ikiteisminį tyrimą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus patvirtinimo
(2020-02-20 Nr. I-55, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03728, įsigalioja 2020-02-22)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento įsakymas
Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento, nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
Užregistruota TAR 2020-02-21, Identifikacinis kodas 2020-03807

2017-07-27 Nr. V-114, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03807, įsigalioja 2020-02-22)
Antrojo operatyvinių tarnybų departamento įsakymas

Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie krašto apsaugos ministerijos pirkimo vykdytojo nuostatų, nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2017-07-27 Nr. V-115, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03811, įsigalioja 2020-02-22)
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-02-25 Nr. (1.9E)1V-223, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-03990, įsigalioja 2020-02-26)
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Traukinio mašinisto sertifikatų blankų ir traukinio mašinisto sertifikatų nuorašų blankų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-19 Nr. 2BE-67, TAR, 2020-02-19, kodas 2020-03608, įsigalioja 2020-02-20)
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Vidaus vandenų transporto priemonių registraciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre patvirtinančių dokumentų, prašymų ir kitų dokumentų, teikiamų registruojant vidaus vandenų transporto priemones, formų patvirtinimo
(2020-02-20 Nr. 2BE-68, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03688, įsigalioja 2020-02-21)
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Asmens reputacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-21 Nr. 2BE-69, TAR, 2020-02-24, kodas 2021-03863, įsigalioja 2020-02-25)
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-25 Nr. 2BE-74, TAR, 2020-02-25, kodas 2020-03977, įsigalioja 2020-02-26)
Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. V-25, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03629, įsigalioja 2020-02-21)
Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/14 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. V-26, TAR, 2020-02-20, kodas 2020-03630, įsigalioja 2020-02-21)
Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-274 „Dėl Kelių naudotojo mokesčio surinkimo paslaugų teikimo sutarties privalomos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-21 Nr. V-27, TAR, 2020-02-21, kodas 2021-03851, įsigalioja 2020-02-22)


<< Atgal