Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 10

2020 m. kovo 4 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. vasario 26 d. – kovo 3 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 ,,Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 150, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04071, įsigalioja 2020-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-19 Nr. 151, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04072, įsigalioja 2020-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo
(2020-02-26 Nr. 152, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04023, įsigalioja 2020-02-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo
(2020-02-26 Nr. 153, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04121, įsigalioja 2020-02-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. 158, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04247, įsigalioja 2020-02-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo
(2020-02-26 Nr. 164, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04456, įsigalioja 2020-02-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. 166, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04458, įsigalioja 2020-02-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl viceministrų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. 168, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04460, įsigalioja 2020-02-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo keliais patvirtinimo
(2020-02-26 Nr. 172, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04624, įsigalioja 2020-03-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų  ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Finansų ministerijos 2019 metų teisinio reguliavimo stebėsenos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-24 Nr. 1K-49, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04629, įsigalioja 2020-03-03)

Finansų  ministro įsakymas
Dėl Finansų ministerijos atstovų skyrimo į kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisiją ir atstovo atšaukimo iš jos ir finansų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-70 „Dėl Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. 1K-51, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04265, įsigalioja 2020-03-04)

Finansų  ministro įsakymas
Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo
(2020-02-26 Nr. 1K-52, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04266, įsigalioja 2020-02-28)

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. A1-160, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04154, įsigalioja 2020-02-28)

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių administracijoms skiriamų lėšų kompensuojamosioms sumoms mokėti planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2020-02-27 Nr. A1-165, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04232, įsigalioja 2020-02-28)

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. A1-519 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. A1-169, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04281, įsigalioja 2020-02-29)

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2020 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo
(2020-03-02 Nr. A1-171, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04574, įsigalioja 2020-03-03)

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. A1-174, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04575, įsigalioja 2020-03-03)

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. A1-260 „Dėl Užimtumo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. A1-179, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04576, įsigalioja 2020-03-03)

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. A1-180, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04599, įsigalioja 2020-03-03)

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. A1-187, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04669, įsigalioja 2020-03-04)

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. A1-188, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04700, įsigalioja 2020-03-04)

Ekonomikos ir inovacijų  ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Informacinės visuomenės plėtros komitetui suteikimo
(2020-02-27 Nr. 4-127, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04557, įsigalioja 2020-03-03)

Aplinkos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. D1-683 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonės „Potvynių rizikos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. D1-108, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04623, įsigalioja 2020-03-03)

Aplinkos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. D1-487 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. D1-117, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04490, įsigalioja 2020-03-03)

Aplinkos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-189 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. D1-118, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04613, įsigalioja 2020-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. V-304, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04578, įsigalioja 2020-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. V-311, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04627, įsigalioja 2020-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. V-313, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04634, įsigalioja 2020-03-04)

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-603 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. V-315, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04628, įsigalioja 2020-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V-316, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04672, įsigalioja 2020-03-04)

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-03 Nr. V-317, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04673, įsigalioja 2020-03-04)

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-340 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V-322, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04718, įsigalioja 2020-03-04)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-20 Nr. V-218, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04224, įsigalioja 2020-02-28)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-24 Nr. V-222, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04110, įsigalioja 2020-02-27)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. V-223, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04225, įsigalioja 2020-02-28)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. V-226, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04277, įsigalioja 2020-03-02)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
(2020-02-26 Nr. V-227, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04249, įsigalioja 2020-02-28)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. V-233, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04245, įsigalioja 2020-02-28)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 ,,Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. V-236, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04385, įsigalioja 2020-02-29)

Sveikatos apsaugos  ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymas
Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-27 Nr. V-238/A1-170, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04386, įsigalioja 2020-02-29)

Sveikatos apsaugos  ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.1. priedo įgyvendinimo
(2020-02-28 Nr. V-241/B1-154, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04583, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. V-242, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04493, įsigalioja 2020-03-03)

Susisiekimo  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. 3-104, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04412, įsigalioja 2020-02-29)

Energetikos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 1-176 „Dėl Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. 1-40, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04612, įsigalioja 2020-03-03)

Energetikos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. 1-42, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04637, įsigalioja 2020-05-01)

Kultūros  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-4 „Dėl Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. ĮV-136, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04222, įsigalioja 2020-02-28)

Kultūros  ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-237 „Dėl Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. ĮV-144, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04518, įsigalioja 2020-03-03)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl 2020 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo
(2020-02-26 Nr. 3D-128, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04114, įsigalioja 2020-02-27)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2020 metų plano ir valstybinio Žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2020 metų plano patvirtinimo
(2020-02-26 Nr. 3D-129, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04115, įsigalioja 2020-02-27)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl Pagalbos teikimo bulvių augintojams dėl prarastų pajamų, naudojant fitosanitarijos priemones pasireiškus bulvių žiediniam puviniui, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-26 Nr. 3D-130, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04116, įsigalioja 2020-02-27)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. 3D-132, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04251, įsigalioja 2020-02-28)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl Pieno terminų vartojimo techninio reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-02-27 Nr. 3D-133, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04252, įsigalioja 2020-02-28)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. 3D-135, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04429, įsigalioja 2020-02-29)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2020 metais taisyklių patvirtinimo
(2020-02-28 Nr. 3D-137, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04483, įsigalioja 2020-03-03)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2020 metais taisyklių patvirtinimo
(2020-02-28 Nr. 3D-138, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04485, įsigalioja 2020-03-03)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl Paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-02-28 Nr. 3D-139, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04486, įsigalioja 2020-03-03)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. 3D-140, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04488, įsigalioja 2020-03-03)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. 3D-149, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04641, įsigalioja 2020-03-04)

Vidaus reikalų  ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1V-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. 1V-171, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04120, įsigalioja 2020-02-27)

Vidaus reikalų  ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. 1V-175, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04288, įsigalioja 2020-02-29)

Krašto apsaugos  ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-275 ,,Dėl Aprūpinimo maistu ir maitinimo pagal laisvus valgiaraščius organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-10 Nr. V-118, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04487, įsigalioja 2020-03-03)

Krašto apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. V-167, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04484, įsigalioja 2020-03-03)

Krašto apsaugos  ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-852 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir kai kurių krašto apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. V-175, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04464, įsigalioja 2020-02-29)

Krašto apsaugos  ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. V-177, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04463, įsigalioja 2020-02-29)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. VA-19, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04679, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. VA-20, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04680, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. VA-21, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04724, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus reorganizavimo
(2020-02-27 Nr. V-97, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04258, įsigalioja 2020-02-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. V-98, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04259, įsigalioja 2020-02-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Privalomosios kilmės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo
(2020-02-24 Nr. 1B-154, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04586, įsigalioja 2020-03-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekių, deklaruotų Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-02-24 Nr. 1B-158, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04587, įsigalioja 2020-03-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2020-02-28 Nr. 1B-172, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04579, įsigalioja 2020-03-03)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 1S-8 (2017) „Dėl Užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių ir užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. 1S-26 (2020), TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04495, įsigalioja 2020-03-03)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V- 63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. 27V-15, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04523, įsigalioja 2020-04-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. VE-544 (1.3 E) „Dėl Šaukimo dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo formos tvirtinimo ir šaukimo dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo siuntimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. VE-155 (1.3 E), TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04369, įsigalioja 2020-02-29)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo
(2020-03-02 Nr. VE-160 (1.3 E), TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04595, įsigalioja 2020-03-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. Įsakymo Nr. V-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. VE-165 (1.3 E), TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04722, įsigalioja 2020-03-04)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo įregistruoti ar išregistruoti žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, formos patvirtinimo
(2020-03-03 Nr. VE-173 (1.3 E), TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04676, įsigalioja 2020-03-04)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1-10 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-25 Nr. 1-61, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04102, įsigalioja 2020-02-27)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-57 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. 1-65, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04260, įsigalioja 2020-02-28)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo sričių ir jose veikiančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-27 Nr. 1-66, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04262, įsigalioja 2020-02-28)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-03 Nr. 1-75, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04682, įsigalioja 2020-03-04)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. (1.72E)1A-267, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04443, įsigalioja 2020-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1K-186 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. 1K-63, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04635, įsigalioja 2020-03-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, medicininių intervencijų klasifikacijos, kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2020-03-02 Nr. 1K-65, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04636, įsigalioja 2020-03-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. B1-142, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04142, įsigalioja 2020-02-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Medžiagų liekanų gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose stebėsenos taisyklių patvirtinimo
(2020-02-27 Nr. B1-144, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04454, įsigalioja 2020-02-29)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pagalbos gavėjų atliktų darbų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-27 Nr. B1-147, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04455, įsigalioja 2020-02-29)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. B1-149, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04521, įsigalioja 2020-03-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Turgavietėse parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo išdavimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-28 Nr. B1-156, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04632, įsigalioja 2020-03-04)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-27 Nr. BR1-49, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04268, įsigalioja 2020-02-28)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto ir Vaiko globos (rūpybos) peržiūros akto formų patvirtinimo
(2020-02-21 Nr. BV-62, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04106, įsigalioja 2020-03-02)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 1 d. potvarkio Nr. 2019/20-3-1 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo arba 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutarties bendrųjų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-25 Nr. DR-20-2-2020-17, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04026, įsigalioja 2020-02-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. O3E-164, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04444, įsigalioja 2020-02-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. O3E-165, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04446, įsigalioja 2020-02-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Smiltynės perkėla“ keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausio tarifo diferencijavimo tvarkos
(2020-02-28 Nr. O3E-166, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04447, įsigalioja 2020-02-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. O3E-178, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04452, įsigalioja 2020-02-29)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų techninių užduočių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-27 Nr. V-126, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04520, įsigalioja 2020-03-03)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2020-02-27 Nr. V1-32, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04263, įsigalioja 2020-02-28)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-48, pakeitimo
(2020-02-14 Nr. V-23, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04088, įsigalioja 2020-02-27)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės pripažinimo erdvės informacinės sistemos naudojimo
(2020-02-25 Nr. V-27, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04089, įsigalioja 2020-02-27)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-02-25 Nr. Sp-21, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04025, įsigalioja 2020-02-27)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. 13P-160-(7.1.2) „Dėl Teisėjų karjeros siekiančių, į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. 13P-22-(7.1.2), TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04728, įsigalioja 2020-03-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Visiškai netinkamų naudoti ginklų ir signalinių ginklų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-26 Nr. 5-V-187, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04076, įsigalioja 2020-02-27)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 5-V-611 „Dėl Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje, teismo sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo vykdymo ir šio sprendimo vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. 5-V-196, TAR, 2020-03-02, kodas 2020-04596, įsigalioja 2020-03-03)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl licencijos vykdyti oro susisiekimą ir paraiškos gauti licenciją vykdyti oro susisiekimą formų patvirtinimo
(2020-03-03 Nr. 2BE-79, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04668, įsigalioja 2020-03-04)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-27 Nr. 2V-36, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04250, įsigalioja 2020-02-28)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. 2V-40 (1.4), TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04730, įsigalioja 2020-03-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinės ataskaitos MT-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-26 Nr. DĮ-86, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04100, įsigalioja 2020-02-27)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų statistinio tyrimo anketos NAD-02 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-26 Nr. DĮ-87, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04104, įsigalioja 2020-02-27)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pelno nesiekiančios (narystės) organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinės ataskaitos F-16 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-26 Nr. DĮ-88, TAR, 2020-02-26, kodas 2020-04101, įsigalioja 2020-02-27)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinės ataskaitos F-06 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-02-28 Nr. DĮ-92, TAR, 2020-02-28, kodas 2020-04371, įsigalioja 2020-02-29)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. KS-67 „Dėl Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklą ūkio subjektų priežiūros srityje ir įtvirtinančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. KS-26, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04254, įsigalioja 2020-02-28)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklą ūkio subjektų priežiūros srityje ir įtvirtinančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo 
2018-12-12 Nr. KS-67, TAR, 2020-02-27, kodas 2020-04267, įsigalioja 2020-02-28)


<< Atgal