Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 13

2020 m. kovo 25 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. kovo 18 d. – kovo 24 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 aštuntojo skirsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2811, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05692, įsigalioja 2020-03-20)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 88 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2812, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05693, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2814, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05694, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2815, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05695, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2816, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05696, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 37, 38 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2817, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05698, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2818, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05699, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-2695 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2819, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05700, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2820, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05701, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2821, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05702, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 5-1 straipsniu ir 24, 25, 35, 37, 41, 42, 44 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2822, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05703, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 5, 6 straipsnių, II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2823, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05704, įsigalioja 2020-03-19)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 papildymo 11-1 straipsniu įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2824, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05705, įsigalioja 2020-03-19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio dokumento protokolas
2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje kodekso su pakeitimais (2006 m. Konvencijos) pakeitimai, padaryti 2018 m. ir patvirtinti 2018 m. birželio 5 d. Ženevoje Tarptautinės darbo konferencijos 107-ojoje sesijoje
2018-06-05, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05809, įsigalioja 2020-12-26)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo keliais
2019-06-10, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05943, įsigalioja 2020-04-09)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-03-20 Nr. (22.35)3-1323, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05817, įsigalioja 2020-03-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 228, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05678, įsigalioja 2020-03-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymasi suteikimo
(2020-03-18 Nr. 230, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05680, įsigalioja 2020-03-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 232, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05611, įsigalioja 2020-03-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. 233, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05711, įsigalioja 2020-03-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-10 Nr. 236, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05748, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 237, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05749, įsigalioja 2020-03-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 238, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05754, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 241, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05782, įsigalioja 2020-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)
(2020-03-18 Nr. 243, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05793, įsigalioja 2020-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 223 „Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 244, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05799, įsigalioja 2020-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 245, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05804, įsigalioja 2020-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 246, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05806, įsigalioja 2020-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-03-22 Nr. 249, TAR, 2020-03-22, kodas 2020-05864, įsigalioja 2020-03-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 252, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05876, įsigalioja 2020-03-24)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismao nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-03-18 Nr. KT49-A-N5/2020, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05659, įsigalioja 2020-03-18)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl projektų atrankos
(2020-03-18 Nr. 1K-69, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05708, įsigalioja 2020-03-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-192 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų poreikio išmokoms vaikams mokėti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. A1-228, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05622, įsigalioja 2020-03-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-03-18 Nr. A1-229, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05624, įsigalioja 2020-03-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.4-K-02 patvirtinimo
(2020-03-18 Nr. A1-231, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05625, įsigalioja 2020-03-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. A1-232/V-419/1V-232, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05744, įsigalioja 2020-03-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. A1-236, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05723, įsigalioja 2020-03-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-308 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. A1-237, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05724, įsigalioja 2020-03-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-344 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. A1-238, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05728, įsigalioja 2020-03-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-513 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. A1-239, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05730, įsigalioja 2020-03-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. A1-240, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05731, įsigalioja 2020-03-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. A1-243, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05772, įsigalioja 2020-03-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-404 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. A1-248, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05828, įsigalioja 2020-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014−2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. A1-249, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05830, įsigalioja 2020-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. A1-256, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05914, įsigalioja 2020-03-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo
(2020-03-18 Nr. 4-171, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05638, įsigalioja 2020-03-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. D1-152, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05636, įsigalioja 2020-03-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. D1-154, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05640, įsigalioja 2020-03-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-403 „Dėl 2020 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. D1-155, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05742, įsigalioja 2020-03-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, įsiskolinusius komunalines ar kitas paslaugas teikiantiems asmenims, formos patvirtinimo
(2020-03-18 Nr. D1-156, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05657, įsigalioja 2020-03-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-354 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-381, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05626, įsigalioja 2020-03-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-389, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05682, įsigalioja 2020-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ pakeitimo“
(2020-03-18 Nr. V-390, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05684, įsigalioja 2020-03-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo
(2020-03-19 Nr. V-396, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05733, įsigalioja 2020-03-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. V-397, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05734, įsigalioja 2020-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. V-407, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05771, įsigalioja 2020-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aplinkos kenksmingumo pašalinimo orlaiviuose
(2020-03-17 Nr. V-413, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05647, įsigalioja 2020-03-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-436, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05713, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą
(2020-03-18 Nr. V-437, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05714, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais
(2020-03-18 Nr. V-438, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05717, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-439, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05715, įsigalioja 2020-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos
(2020-03-18 Nr. V-440, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05716, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl viešosios informacijos apie valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbimo ir viešinimo
(2020-03-19 Nr. V-446, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05763, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pacientų perkėlimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje
(2020-03-19 Nr. V-447, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05764, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. V-448, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05765, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl nurodymų vairuotojams, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis
(2020-03-19 Nr. V-452, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05769, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse
(2020-03-19 Nr. V-453, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05770, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl Savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. V-455, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05801, įsigalioja 2020-03-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. V-457, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05802, įsigalioja 2020-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. V-465, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05843, įsigalioja 2020-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. V-468, TAR, 2020-03-21, kodas 2020-05856, įsigalioja 2020-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-377 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. V-470, TAR, 2020-03-21, kodas 2020-05857, įsigalioja 2020-03-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl atvykstančių ir išvykstančių asmenų kontrolės
(2020-03-20 Nr. V-471, TAR, 2020-03-21, kodas 2020-05858, įsigalioja 2020-03-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl tam tikrų receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir pardavimo gyventojams
(2020-03-20 Nr. V-472, TAR, 2020-03-21, kodas 2020-05859, įsigalioja 2020-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl nereceptinių vaistinių preparatų pardavimo gyventojams nuotoliniu būdu
(2020-03-20 Nr. V-475, TAR, 2020-03-21, kodas 2020-05860, įsigalioja 2020-03-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. V-476, TAR, 2020-03-21, kodas 2020-05861, įsigalioja 2020-03-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. V-494, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05923, įsigalioja 2020-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose
(2020-03-23 Nr. V-495, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05924, įsigalioja 2020-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. V-498, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05925, įsigalioja 2020-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose
(2020-03-23 Nr. V-499, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05922, įsigalioja 2020-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl gydytojų konsultacinės linijos, skirtos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams, organizavimo
(2020-03-24 Nr. V-513, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05968, įsigalioja 2020-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2020-03-16 Nr. V-385, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05792, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. V-389, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05670, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-16 Nr. V-390, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05658, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. V-393, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05674, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1089 „Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. V-394, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05673, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. V-395, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05672, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V- 396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. V-396, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05671, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1052 „Dėl Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. V-397, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05669, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. V-398, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05668, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo kontrolės vykdymo
(2020-03-16 Nr. V-400, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05645, įsigalioja 2020-03-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. V-404, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05644, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 494 „Dėl Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. V-405, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05646, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. V-414, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05628, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-421, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05677, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo karantino metu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-422, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05676, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Skambučių greitosios medicinos pagalbos tarnybos įstaigų trumpaisiais telefono ryšio numeriais 03, 103 ir 033 administravimo funkcijų perdavimo Bendrajam pagalbos centrui grafiko patvirtinimo
(2020-03-18 Nr. V-423/1V-234, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05687, įsigalioja 2020-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-424, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05675, įsigalioja 2020-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-425, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05737, įsigalioja 2020-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-426, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05738, įsigalioja 2020-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-428, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05736, įsigalioja 2020-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V-732 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų, pageidaujančių būti medicinos priemonių (prietaisų) notifikuotosiomis įstaigomis, paskyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. V-432, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05795, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 679 „Dėl In Vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“
(2020-03-18 Nr. V-433, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05794, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. V-445/A1-241, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05779, įsigalioja 2020-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. V-459, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05931, įsigalioja 2020-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo
(2020-03-23 Nr. V-483, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05900, įsigalioja 2020-03-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2020-03-23 Nr. V-486, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05934, įsigalioja 2020-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. V-487, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05932, įsigalioja 2020-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1471 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“
(2020-03-23 Nr. V-488, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05933, įsigalioja 2020-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. V-493, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05936, įsigalioja 2020-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-23 Nr. V-506, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05926, įsigalioja 2020-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-203 „Dėl Nekompensuojamojo vaistinio preparato registruotojo ar lygiagretaus importo leidimo turėtojo taikomos Lietuvos Respublikai nekompensuojamojo vaistinio preparato kainos deklaravimo ir šio vaistinio preparato kainos, deklaruotos referencinėse valstybėse, pateikimo tvarkos aprašo, Paraiškos įrašyti vaistinį preparatą į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, Paraiškos įrašyti medicinos pagalbos priemones į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną ir Paraiškos deklaruoti nekompensuojamojo vaistinio preparato kainą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. V-511, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05953, įsigalioja 2020-03-25)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 1R-88, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05681, įsigalioja 2020-03-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1R-76 „Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 1R-89, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05612, įsigalioja 2020-03-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1R-76 „Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 1R-93, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05785, įsigalioja 2020-03-21)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų, naudotinų atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo tyrimus, patvirtinimo
(2020-03-17 Nr. 1S-31 (2020), TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05619, įsigalioja 2020-03-23)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų, naudotinų atliekant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimus, patvirtinimo
(2020-03-17 Nr. 1S-32 (2020), TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05618, įsigalioja 2020-03-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 3-143, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05629, įsigalioja 2020-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 3-148, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05697, įsigalioja 2020-03-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 3-149, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05774, įsigalioja 2020-03-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 3-151, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05775, įsigalioja 2020-03-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 3-153, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05776, įsigalioja 2020-03-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Europos Sąjungos vidaus vandenų keliais, nustatymo, Europos Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo, pratęsimo, atnaujinimo, pakeitimo ir panaikinimo, klasifikavimo bendrovių pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 3-157, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05852, įsigalioja 2020-03-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 1-58, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05818, įsigalioja 2020-03-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-727 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. ĮV-195, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05685, įsigalioja 2020-03-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2014 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-443 „Dėl kolektyvinio administravimo asociacijų, atsakingų už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. ĮV-198, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05834, įsigalioja 2020-03-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. ĮV-205, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05930, įsigalioja 2020-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 3D-186, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05686, įsigalioja 2020-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 3D-501 „Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 3D-187, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05688, įsigalioja 2020-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 3D-625 „Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 3D-188, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05706, įsigalioja 2020-03-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 3D-191, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05707, įsigalioja 2020-03-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 3D-871 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 3D-192, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05689, įsigalioja 2020-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 3D-193, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05690, įsigalioja 2020-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 3D-194, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05691, įsigalioja 2020-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 3D-585 „Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 3D-196, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05757, įsigalioja 2020-03-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paraiškų pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas, bendruomeninių ir kitų iniciatyvų skatinimas“ papriemonę „Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo
(2020-03-19 Nr. 3D-197, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05758, įsigalioja 2020-03-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 383 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 3D-198, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05759, įsigalioja 2020-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-554 „Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už ėriavedes mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 3D-200, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05844, įsigalioja 2020-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 3D-201, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05845, įsigalioja 2020-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 3D-202, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05846, įsigalioja 2020-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 3D-203, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05847, įsigalioja 2020-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-771 „Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 3D-204, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05848, įsigalioja 2020-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 3D-205, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05849, įsigalioja 2020-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-285 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. 3D-206, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05909, įsigalioja 2020-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. 3D-207, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05910, įsigalioja 2020-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-70 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. 3D-208, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05911, įsigalioja 2020-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. 3D-209, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05912, įsigalioja 2020-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-485 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 3D-213, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05960, įsigalioja 2020-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 3D-214, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05961, įsigalioja 2020-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2020 metais taisyklių patvirtinimo pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 3D-216, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05962, įsigalioja 2020-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 3D-586 ,,Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 3D-217, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05963, įsigalioja 2020-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2020 metais taisyklių patvirtinimo pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 3D-218, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05967, įsigalioja 2020-03-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo
(2020-02-28 Nr. 1V-177, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05841, įsigalioja 2020-03-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2020-03-18 Nr. 1V-235, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05709, įsigalioja 2020-03-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiams karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-19 Nr. 1V-238, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05726, įsigalioja 2020-03-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1V-44 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 1V-240, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05735, įsigalioja 2020-03-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl valstybės rezervo materialinių išteklių apsaugos organizavimo
(2020-03-21 Nr. 1V-244, TAR, 2020-03-21, kodas 2020-05863, įsigalioja 2020-03-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. 1V-245, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05868, įsigalioja 2020-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. 1V-254, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05913, įsigalioja 2020-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl laikino vidaus sienos kontrolės atnaujinimo pratęsimo
(2020-03-23 Nr. 1V-255, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05916, įsigalioja 2020-03-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 1V-262, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05935, įsigalioja 2020-03-25)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl atidedamo gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo, apskaičiavimo ir sumokėjimo termino
(2020-03-18 Nr. VA-24, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05634, įsigalioja 2020-03-19)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-19 Nr. V-139, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05732, įsigalioja 2020-03-20)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl ūkio subjektų inspektavimų nuotoliniu būdu karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu
(2020-03-23 Nr. EV-80, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05901, įsigalioja 2020-03-24)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl Duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. (1.72E)1A-339, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05805, įsigalioja 2020-03-21)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 1-330 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, įgaliotų dalyvauti statybos užbaigimo ir teritorijų planavimo procedūrose, sąrašo patvirtinimo ir įgaliojimų jiems suteikimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 1-125, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05743, įsigalioja 2020-03-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 1-127, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05784, įsigalioja 2020-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 1-138, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05954, įsigalioja 2020-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 1K-84, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05656, įsigalioja 2020-03-19)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 1K-87, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05778, įsigalioja 2020-03-20)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-5 „Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 1V-40, TAR, 2020-03-24, kodas 2020-05969, įsigalioja 2020-03-25)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Europos infrastruktūros tinklų priėmonės lėšomis finansuojamų energetikos sektoriaus projektų standartinių projekto įgyvendinimo sutarties sąlygų patvirtinimo
(2020-03-19 Nr. 2020/8-86, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05767, įsigalioja 2020-03-20)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projekto „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“ dalyvių tarptautinių partnerių ir (ar) investuotojų paieškos skatinimo tvarkos patvirtinimo
(2020-03-18 Nr. 2V-106, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05662, įsigalioja 2020-03-19)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2V-154 „Dėl Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 2V-107, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05741, įsigalioja 2020-03-20)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 2V-140 „Dėl Dalyvavimo ir finansavimo „Eurostars 2“ jungtinėje programoje sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-19 Nr. 2V-109, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05766, įsigalioja 2020-03-20)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-11 Nr. V-98, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05762, įsigalioja 2020-03-20)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 3R-41 „Dėl dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 3R-23, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05781, įsigalioja 2020-03-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. B1-201, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05663, įsigalioja 2020-03-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. B1-256 „Dėl importuojamų Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ryžių produktų, kurie galėtų būti užteršti genetiškai modifikuotu organizmu „Ll RICE 601“, valstybinės kontrolės“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. B1-202, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05661, įsigalioja 2020-03-19)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie naujai nustatytas ar pasikeitusias teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pateikimo Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-20 Nr. VE-212 (1.3 E), TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05826, įsigalioja 2020-03-21)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl meteorologinės informacijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-17 Nr. 2-63, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05630, įsigalioja 2020-03-19)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos oro vežėjų veiksmų stabdant COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą
(2020-03-20 Nr. 2-65, TAR, 2020-03-23, kodas 2020-05875, įsigalioja 2020-03-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-265 „Dėl dokumentų, išduodamų jūrininkams, plaukiojantiems tarptautiniais reisais, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 2BE-101, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05803, įsigalioja 2020-03-21)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-19 Nr. 2BE-99, TAR, 2020-03-19, kodas 2020-05745, įsigalioja 2020-03-20)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pretendentų atrankos į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklą taisyklių patvirtinimo
(2020-03-20 Nr. 4-127, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05797, įsigalioja 2020-03-21)

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl bepiločių orlaivių užkardymo sistemos naudojimo, siekiant užtikrinti Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumą
(2020-03-20 Nr. V-171, TAR, 2020-03-20, kodas 2020-05851, įsigalioja 2020-03-21)


<< Atgal