Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 14

2020 m. balandžio 1 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. kovo 25 d. – kovo 31 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-03-24 Nr. (22.35)3-1367, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05989, įsigalioja 2020-03-25)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-03-26 Nr. (22.35)3-1393, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06068, įsigalioja 2020-03-26)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinės eismo saugumo programos „Vizija – nulis“ patvirtinimo
(2020-03-18 Nr. 256, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06037, įsigalioja 2020-03-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 259, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06040, įsigalioja 2020-03-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 74 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 262, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06042, įsigalioja 2020-03-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 263, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06044, įsigalioja 2020-03-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 264, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05971, įsigalioja 2020-03-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto sudarymo
(2020-03-25 Nr. 266, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06047, įsigalioja 2020-03-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl importo muitų taikymo sustabdymo, esant ekstremaliajai situacijai
(2020-03-25 Nr. 269, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06056, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 270, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06057, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 271, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06058, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 272, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06059, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-18 Nr. 275, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06083, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos sudarymo
(2020-03-25 Nr. 278, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06091, įsigalioja 2020-03-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 489 „Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 279, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06108, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 280, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06109, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 283, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06115, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
(2020-03-25 Nr. 284, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06118, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 285, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06132, įsigalioja 2020-03-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 286, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06134, įsigalioja 2020-03-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 289, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06156, įsigalioja 2020-03-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 290, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06157, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 291, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06158, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 292, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06159, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 293, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06160, įsigalioja 2020-03-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 294, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06161, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 303, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06529, įsigalioja 2020-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksinio saugos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 304, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06533, įsigalioja 2020-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 90 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 305, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06535, įsigalioja 2020-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 563 „Dėl Laivų, įtariamų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 306, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06540, įsigalioja 2020-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 310, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06566, įsigalioja 2020-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 311, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06567, įsigalioja 2020-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos karinio atstovo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 312, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06662, įsigalioja 2020-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 313, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06687, įsigalioja 2020-04-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl Dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-20 Nr. 1K-74, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06077, įsigalioja 2020-03-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-23 Nr. 1K-75, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05981, įsigalioja 2020-03-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 1K-83, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06542, įsigalioja 2020-03-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1K-24 „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 1K-84, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06541, įsigalioja 2020-03-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-383 „Dėl Duomenų apie savivaldybių administracijoms šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. A1-258, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06033, įsigalioja 2020-03-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-513 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. A1-259, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06034, įsigalioja 2020-03-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. A1-260, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06035, įsigalioja 2020-03-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-390 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. A1-262, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06085, įsigalioja 2020-03-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. A1-263, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06085, įsigalioja 2020-03-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl leidimų eksportuoti asmenines apsaugos priemones išdavimo, įgyvendinant 2020 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą
(2020-03-26 Nr. A1-265, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06087, įsigalioja 2020-03-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. A1-266, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06088, įsigalioja 2020-03-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų specialioms tikslinėms dotacijoms socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms administruoti, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. A1-269, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06089, įsigalioja 2020-03-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. A1-271, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06586, įsigalioja 2020-03-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. A1-275, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06588, įsigalioja 2020-03-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. A1-276, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06589, įsigalioja 2020-03-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2020 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymasi skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų pirmojo ketvirčio ataskaitų teikimo
(2020-03-30 Nr. A1-277, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06590, įsigalioja 2020-03-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-611 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 4-180, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06211, įsigalioja 2020-03-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr.  4-181, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06212, įsigalioja 2020-03-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr.  4-182, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06213, įsigalioja 2020-03-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 4-186, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06220, įsigalioja 2020-03-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-618 „Dėl Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 4-187, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06222, įsigalioja 2020-03-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 4-595 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 4-188, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06221, įsigalioja 2020-03-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. D1-167, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06011, įsigalioja 2020-03-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl aplinkos ministro 2015-11-23 įsakymo Nr. D1-840 „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016–2020 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. D1-168, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06066, įsigalioja 2020-03-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2020-03-30 Nr.  D1-172, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06562, įsigalioja 2020-03-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-777 „Dėl Miškų ūkio paskirties žemės sklypų pirkėjo deklaracijų ir Miškų ūkio paskirties žemės sklypo (-ų) pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. D1-173, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06580, įsigalioja 2020-03-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. D1-176, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06668, įsigalioja 2020-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-581 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. D1-177, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06686, įsigalioja 2020-04-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo
(2020-03-25 Nr. V-411, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05992, įsigalioja 2020-03-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-332 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. V-423, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05997, įsigalioja 2020-03-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-591 „Dėl Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-03-25 Nr. V-431, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06060, įsigalioja 2020-03-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-734 priemonės „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. V-435, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06018, įsigalioja 2020-03-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-25 Nr. V-442, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06030, įsigalioja 2020-03-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo aukštosioms mokykloms
(2020-03-25 Nr. V-443, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06031, įsigalioja 2020-03-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės biudžeto lėšomis vykdomos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
(2020-03-27 Nr. V-462, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06191, įsigalioja 2020-03-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-467, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06528, įsigalioja 2020-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną
(2020-03-30 Nr. V-469, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06229, įsigalioja 2020-03-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-470, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06560, įsigalioja 2020-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-472, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06561, įsigalioja 2020-03-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais
(2020-03-31 Nr. V-480, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06723, įsigalioja 2020-04-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. V-481, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06724, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-386 „Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. V-514, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05982, įsigalioja 2020-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. V-515, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05983, įsigalioja 2020-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kraujo donorystės įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje
(2020-03-24 Nr. V-522, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05985, įsigalioja 2020-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje
(2020-03-25 Nr. V-535, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06049, įsigalioja 2020-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. V-536, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06049, įsigalioja 2020-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sąlytį turėjusių asmenų, izoliuotų savivaldybių numatytose patalpose, izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietovėje
(2020-03-25 Nr. V-537, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06050, įsigalioja 2020-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos vietoms“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. V-551, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06148, įsigalioja 2020-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. V-552, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06199, įsigalioja 2020-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl medicininių kaukių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu
(2020-03-26 Nr. V-553, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06148, įsigalioja 2020-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. V-555, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06151, įsigalioja 2020-03-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo procedūrų
(2020-03-26 Nr. V-556, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06187, įsigalioja 2020-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo
(2020-03-26 Nr. V-557, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06152, įsigalioja 2020-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją
(2020-03-26 Nr. V-564, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06153, įsigalioja 2020-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą
(2020-03-27 Nr. V-593, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06547, įsigalioja 2020-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. V-594, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06548, įsigalioja 2020-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. V-595, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06549, įsigalioja 2020-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-553 „Dėl medicininių kaukių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-03-29 Nr. V-605, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06550, įsigalioja 2020-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl informacijos teikimo
(2020-03-30 Nr. V-610, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06231, įsigalioja 2020-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-611, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06232, įsigalioja 2020-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos vietoms“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-617, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06656, įsigalioja 2020-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-553 „Dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-619, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06600, įsigalioja 2020-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. V-610 „Dėl informacijos teikimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-620, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06601, įsigalioja 2020-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. V-633, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06709, įsigalioja 2020-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo
(2020-03-31 Nr. V-635, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06711, įsigalioja 2020-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos
(2020-03-31 Nr. V-636, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06712, įsigalioja 2020-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos priežiūros specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo
(2020-03-31 Nr. V-637, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06716, įsigalioja 2020-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms
(2020-03-16 Nr. V-386, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06009, įsigalioja 2020-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. V-510, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05986, įsigalioja 2020-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinių tyrimų atlikimo ne asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose karantino laikotarpiu
(2020-03-24 Nr. V-520, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06016, įsigalioja 2020-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. V-523, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06026, įsigalioja 2020-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. V-550, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06146, įsigalioja 2020-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. V-554, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06150, įsigalioja 2020-03-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. V-566, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06526, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-938 „Dėl Duomenų apie IIA, IIB, III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamąsias medicinos priemones (prietaisus) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. V-567, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06525, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-511 „Dėl Pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą, išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. V-568, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06524, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmenų kontrolės
(2020-03-27 Nr. V-572, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06201, įsigalioja 2020-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo
(2020-03-27 Nr. V-573, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06202, įsigalioja 2020-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. V-577, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06660, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. V-583, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06546, įsigalioja 2020-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-613, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06597, įsigalioja 2020-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-614, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06596, įsigalioja 2020-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. V-615, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06602, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimo ir medicininių reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-31 Nr. V-630, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06715, įsigalioja 2020-04-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. 1R-96, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06681, įsigalioja 2020-06-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1R-271 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. 1R-97, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06684, įsigalioja 2020-04-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nustatytiems projektams ar programoms finansuoti patvirtinimo
(2020-03-25 Nr. 3-163, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06023, įsigalioja 2020-03-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 3-165, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06192, įsigalioja 2020-03-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 1-63, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06215, įsigalioja 2020-03-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. 1-82, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06669, įsigalioja 2020-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-99 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. ĮV-211, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06092, įsigalioja 2020-03-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-98 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. ĮV-212, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06124, įsigalioja 2020-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 3D-215, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05973, įsigalioja 2020-03-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Augalų apsaugos produktų priskyrimo prie neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-26 Nr. 3D-219, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06093, įsigalioja 2020-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 3D-221, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06096, įsigalioja 2020-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-411 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 3D-222, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06096, įsigalioja 2020-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 3D-227, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06097, įsigalioja 2020-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 3D-228, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06098, įsigalioja 2020-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 3D-229, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06099, įsigalioja 2020-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 3D-230, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06100, įsigalioja 2020-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinės įmokos kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 3D-236, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06218, įsigalioja 2020-03-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 3D-237, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06219, įsigalioja 2020-03-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 3D-238, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06559, įsigalioja 2020-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 3D-239, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06537, įsigalioja 2020-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 3D-240, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06539, įsigalioja 2020-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-168 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 3D-242, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06582, įsigalioja 2020-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ veiklos srities „Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 3D-244, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06583, įsigalioja 2020-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl paraiškų, pateiktų pagal Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles, vertinimo karantino metu
(2020-03-31 Nr. 3D-245, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06664, įsigalioja 2020-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius
(2020-03-31 Nr. 3D-246, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06665, įsigalioja 2020-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. 3D-248, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06688, įsigalioja 2020-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. 3D-250, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06689, įsigalioja 2020-04-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1V-218 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 1V-281, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06053, įsigalioja 2020-03-27)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Aukštesnių karinių laipsnių suteikimo kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. V-246, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06206, įsigalioja 2020-03-28)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos sistemos 2020 m. teisėkūros plano patvirtinimo
(2020-03-27 Nr. V-256, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06592, įsigalioja 2020-03-31)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. VA-23/1B-215, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05996, įsigalioja 2020-03-31)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo termino atidėjimo
(2020-03-25 Nr. VA-25, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05999, įsigalioja 2020-03-26)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo, apskaičiavimo ir sumokėjimo termino atidėjimo nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
(2020-03-25 Nr. VA-26, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06005, įsigalioja 2020-03-26)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronoviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių
(2020-03-26 Nr. VA-27, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06082, įsigalioja 2020-03-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Skundų ir prašymų gaunamų Valstybinėje darbo inspekcijoje atrankos tvarkos bei pažeidimų poveikio vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo
(2020-03-27 Nr. EV-82, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06217, įsigalioja 2020-04-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-25 Nr. 27V-21, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05970, įsigalioja 2020-03-26)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-03-27 Nr. 27V-28, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06657, įsigalioja 2020-04-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 27V-154 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-03-31 Nr. 27V-32, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06718, įsigalioja 2020-04-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1B-431 „Dėl Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-24 Nr. 1B-216, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06079, įsigalioja 2020-03-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2020-03-26 Nr. 1B-229, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06078, įsigalioja 2020-03-27)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 03-90 „Dėl Lietuvos banko valdybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 03-37, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06207, įsigalioja 2020-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo taikymo
(2020-03-31 Nr. 03-40, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06697, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 03-149 „Dėl Lietuvos banko perkamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. 03-41, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06690, įsigalioja 2020-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų pervedimo karantino laikotarpiu
(2020-03-24 Nr. 1K-89, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05977, įsigalioja 2020-03-26)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 1K-90, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06045, įsigalioja 2020-03-26)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus prognozavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 1K-91, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06105, įsigalioja 2020-03-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 4 „Dėl mokėjimo už būtinąją ir planinę medicinos pagalbą tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-03-26 Nr. 1K-92, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06125, įsigalioja 2020-03-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1K-29 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 1K-93, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06197, įsigalioja 2020-03-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo
(2020-03-27 Nr. 1K-94, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06227, įsigalioja 2020-03-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, medicininių intervencijų klasifikacijos, kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2020-03-30 Nr. 1K-96, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06593, įsigalioja 2020-03-31)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-499 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 1P-110-(1.3 E.), TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06052, įsigalioja 2020-03-27)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
„Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 6P-41-(2.1), TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06675, įsigalioja 2020-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo
(2020-03-30 Nr. O3E-224, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06577, įsigalioja 2020-03-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Kauno vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
(2020-03-30 Nr. O3E-226, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06579, įsigalioja 2020-03-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. O3E-259, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06700, įsigalioja 2020-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. O3E-261, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06713, įsigalioja 2020-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo
(2020-03-31 Nr. O3E-262, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06714, įsigalioja 2020-04-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Savigalbos grupės metodikos patvirtinimo
(2020-03-25 Nr. V-101, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05998, įsigalioja 2020-03-26)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V1-178 „Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. V1-217, TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06563, įsigalioja 2020-03-31)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-77 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių priimamų sprendimų periodinės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. V-23, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06195, įsigalioja 2020-03-28)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl vizitų į aukštasias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu
(2020-03-30 Nr. V-38, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06719, įsigalioja 2020-03-31)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl prašymų išduoti kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymą formų patvirtinimo
(2020-03-30 Nr. VE-229 (1.3 E), TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06581, įsigalioja 2020-03-31)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 5-V-21 „Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 5-V-264, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06017, įsigalioja 2020-03-26)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kompensacijos už teisinių paslaugų išlaidas asmeniui, kuris būdamas žvalgybos pareigūnu galimai padarė teisės pažeidimą dėl tarnybinės rizikos ribų viršijimo, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-07 Nr. V-10, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06663, įsigalioja 2020-04-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-460 „Dėl Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. (1.9E)1V-310, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06101, įsigalioja 2020-03-27)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl išimties suteikimo orlaivių įgulų, pilotų, pilotų-instruktorių, instruktorių, egzaminuotojų, techninės priežiūros specialistų, skrydžių vadovų, aviacijos medicinos gydytojų leidimams, pažymėjimams, licencijoms ir jų įrašams, mokymų ir tikrinimų įrašams
(2020-03-25 Nr. 2-68, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-06019, įsigalioja 2020-03-25)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl išimties suteikimo išduodant Tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimus
(2020-03-31 Nr. 2-72, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06693, įsigalioja 2020-04-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl išimčių suteikimo pilotų, pilotų-instruktorių, egzaminuotojų licencijų, leidimų ir pažymėjimų turėtojams bei su pilotų mokymu susijusių laiko terminų pakeitimo ar prailginimo
(2020-03-31 Nr. 2-73, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06699, įsigalioja 2020-04-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl vizualių meteorologinių sąlygų taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos sraigtasparnių skrydžiams
(2020-03-31 Nr. 2-78, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06725, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu
(2020-03-25 Nr. 2BE-108, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05991, įsigalioja 2020-03-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-26 Nr. 2BE-109, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06064, įsigalioja 2020-07-01)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Oro uostų, oro vežėjų, subjektų ir oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-31 Nr. 2BE-112, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06678, įsigalioja 2020-04-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 2V-208 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 2V-55 (1.4), TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06075, įsigalioja 2020-03-27)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 2V-228 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 2V-56 (1.4), TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06076, įsigalioja 2020-03-27)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 2V-214 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projekto finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 2V-58 (1.4), TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06107, įsigalioja 2020-03-27)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 2V-220 (1.4) „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 2V-59 (1.4), TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06149, įsigalioja 2020-03-28)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2V-285 (1.4) „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 2V-61 (1.4), TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06554, įsigalioja 2020-03-31)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 2V-220 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 2V-62 (1.4), TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06555, įsigalioja 2020-03-31)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 2V-160 (1.4) „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 2V-63 (1.4), TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06556, įsigalioja 2020-03-31)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 2V-235 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 2V-64 (1.4), TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06571, įsigalioja 2020-03-31)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 2V-263 (1.4) „Dėl Užsienio Lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 2V-65 (1.4), TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06572, įsigalioja 2020-03-31)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 2V-66 (1.4), TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06575, įsigalioja 2020-03-31)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 2V-196 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 2V-67 (1.4), TAR, 2020-03-30, kodas 2020-06574, įsigalioja 2020-03-31)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V1-179 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių jūrų vandenyse, variklių galios patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. V1-37, TAR, 2020-03-31, kodas 2020-06710, įsigalioja 2020-04-01)


<< Atgal