Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 15

2020 m. balandžio 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. balandžio 1 d. – balandžio 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2825, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06992, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2826, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06993, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2827, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06994, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2829, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06898, įsigalioja 2020-04-03)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2830, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06899, įsigalioja 2020-04-03)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2, 8, 9, 18, 21 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2831, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07194, įsigalioja 2020-04-08)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2832, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07195, įsigalioja 2020-04-08)

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 6, 14, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2833, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07196, įsigalioja 2020-04-08)

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2834, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07198, įsigalioja 2020-04-08)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2835, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07202, įsigalioja 2020-04-08)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2836, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06995, įsigalioja 2020-04-04)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 307, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06766, įsigalioja 2020-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 314, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06729, įsigalioja 2020-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 315, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06837, įsigalioja 2020-04-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo
(2020-04-01 Nr. 316, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06882, įsigalioja 2020-04-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1355 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 317, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06883, įsigalioja 2020-04-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 323, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07015, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 325, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07019, įsigalioja 2020-04-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl COVID-19 stebėsenos informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo
(2020-04-01 Nr. 335, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07059, įsigalioja 2020-04-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 339, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07251, įsigalioja 2020-04-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 341, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07231, įsigalioja 2020-04-08)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl Dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-26 Nr. 1K-80, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07124, įsigalioja 2020-04-07)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 1K-87, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07073, įsigalioja 2020-04-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-448 „Dėl Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. A1-291, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07168, įsigalioja 2020-04-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-390 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. A1-293, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07169, įsigalioja 2020-04-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 4-169 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 4-193, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06847, įsigalioja 2020-04-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. 4-201, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06910, įsigalioja 2020-04-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 4-427 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeiitmo
(2020-04-03 Nr. 4-202, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07035, įsigalioja 2020-04-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-409 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. 4-203, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07036, įsigalioja 2020-04-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 4-689 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. 4-205, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07086, įsigalioja 2020-04-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 4-207, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07222, įsigalioja 2020-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-31 Nr. D1-175, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06763, įsigalioja 2020-04-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. D1-179, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07126, įsigalioja 2020-04-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. D1-182, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06809, įsigalioja 2020-04-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. D1-183, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06839, įsigalioja 2020-04-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. D1-186, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06824, įsigalioja 2020-04-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo
(2020-04-03 Nr. D1-187, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07071, įsigalioja 2020-04-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-04 Nr. D1-188, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07135, įsigalioja 2020-04-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl Neries regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-03 Nr. D1-190, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07127, įsigalioja 2020-04-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. D1-191, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07216, įsigalioja 2020-04-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-69 „Dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. D1-197, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07161, įsigalioja 2020-04-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. D1-201, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07226, įsigalioja 2020-04-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. D1-761 „Dėl privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų valstybės įmonei valstybinių miškų urėdijai 2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. D1-203, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07232, įsigalioja 2020-04-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-04-02 Nr. V-501, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06852, įsigalioja 2020-04-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. V-503, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06859, įsigalioja 2020-04-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo
(2020-04-02 Nr. V-504, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06860, įsigalioja 2020-04-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. V-507, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07023, įsigalioja 2020-04-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. V-516, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07150, įsigalioja 2020-04-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V-523, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07197, įsigalioja 2020-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu
(2020-04-01 Nr. V-653, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06818, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose
(2020-04-01 Nr. V-654, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06819, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. V-682, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06998, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-452 „Dėl nurodymų vairuotojams, ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. V-684, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06999, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl vardinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo vaistinėse
(2020-04-02 Nr. V-685, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07000, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-447 „Dėl pacientų perkėlimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-02 Nr. V-691, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07001, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-635 „Dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. V-700, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07050, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. V-710, TAR, 2020-04-04, kodas 2020-07093, įsigalioja 2020-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl ekipažų ir įgulų narių, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus ir kuriems nustatyta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų, neįleidimo į Lietuvos Respubliką
(2020-04-03 Nr. V-711, TAR, 2020-04-04, kodas 2020-07094, įsigalioja 2020-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimo
(2020-04-03 Nr. V-715, TAR, 2020-04-04, kodas 2020-07095, įsigalioja 2020-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimass
Dėl rekomendacinės darbo sutarties dviems darbdaviams formos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
(2020-04-06 Nr. V-727, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07160, įsigalioja 2020-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu
(2020-04-06 Nr. V-732, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07199, įsigalioja 2020-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. V-734, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07200, įsigalioja 2020-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. V-735, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07201, įsigalioja 2020-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų
(2020-04-06 Nr. V-736, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07203, įsigalioja 2020-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-26 Nr. V-546, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06791, įsigalioja 2020-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro, Vidaus reikalų ministro ir Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-639/1V-487/I-154 „Dėl Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. V-629/1V-301/I-90, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06760, įsigalioja 2020-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. V-634, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06828, įsigalioja 2020-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, skyrimo ir išdavimo tvarkos karantino metu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje
(2020-03-31 Nr. V-640, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06807, įsigalioja 2020-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. V-641, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06822, įsigalioja 2020-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. V-642, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06821, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. V-643, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06789, įsigalioja 2020-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. V-655, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06823, įsigalioja 2020-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. V-656, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06829, įsigalioja 2020-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. V-658, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07088, įsigalioja 2020-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. V-659, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06902, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. V-660/A1-282, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06849, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. V-675, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06873, įsigalioja 2020-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. V-676, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06846, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. V-677, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06851, įsigalioja 2020-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. V-703, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07132, įsigalioja 2020-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. V-706, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07131, įsigalioja 2020-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. V-730, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07233, įsigalioja 2020-04-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-24 „Dėl Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 3-172, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06771, įsigalioja 2020-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3-314 „Dėl Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. 3-175, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07065, įsigalioja 2020-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. 3-177, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07076, įsigalioja 2020-04-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Jūrų uostų techninio reglamento „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“ patvirtinimo
(2020-04-06 Nr. 3-181, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07140, įsigalioja 2020-04-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3-618 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindiniu tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 3-186, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07147, įsigalioja 2020-04-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pritarimo projektui ar numatomai veiklai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. 3-190, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07249, įsigalioja 2020-04-08)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 1-84, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07206, įsigalioja 2020-04-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-31 Nr. ĮV-225, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06755, įsigalioja 2020-04-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos gelbėjimo darbų vadovo paskyrimo
(2020-04-02 Nr. ĮV-278, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06996, įsigalioja 2020-04-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros sektoriaus darbuotojų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo
(2020-04-03 Nr. ĮV-284, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07145, įsigalioja 2020-04-07)

Kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. KRF-45(1.15) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. KRF-18(1.15), TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07089, įsigalioja 2020-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 3D-253, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06844, įsigalioja 2020-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 3D-254, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06856, įsigalioja 2020-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 3D-255, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06845, įsigalioja 2020-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 3D-256, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06857, įsigalioja 2020-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 3D-257, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06875, įsigalioja 2020-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-25 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. 3D-260, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07092, įsigalioja 2020-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 3D-261, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07115, įsigalioja 2020-04-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 3D-262, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07116, įsigalioja 2020-04-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 3D-263, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07117, įsigalioja 2020-04-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 3D-265, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07155, įsigalioja 2020-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 3D-266, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07156, įsigalioja 2020-04-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 3D-267, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07157, įsigalioja 2020-04-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 „Dėl Dalies garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 3D-268, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07158, įsigalioja 2020-04-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 3D-269, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07265, įsigalioja 2020-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 3D-270, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07228, įsigalioja 2020-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 3D-271, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07261, įsigalioja 2020-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-488 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 3D-273, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07263, įsigalioja 2020-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 3D-274, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07264, įsigalioja 2020-04-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 1V-305, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06825, įsigalioja 2020-04-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 1V-308, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06879, įsigalioja 2020-04-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 1V-318, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07105, įsigalioja 2020-04-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklo „Valstybės sienos apsaugai – 100“ įsteigimo
(2020-04-06 Nr. 1V-320, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07163, įsigalioja 2020-04-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 1V-321, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07164, įsigalioja 2020-04-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1V-85 „Dėl Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 1V-322, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07165, įsigalioja 2020-04-07)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo
(2020-04-02 Nr. EV-90, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07018, įsigalioja 2020-04-04)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-06 Nr. EV-92, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07129, įsigalioja 2020-04-07)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo
(2020-03-31 Nr. 27V-31, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06733, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-03 Nr. 27V-34, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07067, įsigalioja 2020-04-04)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 1S-52, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07257, įsigalioja 2020-04-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 1B-245, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07217, įsigalioja 2020-04-13)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl paaiškinimų dėl dominuojančios padėties nustatymo patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. 1S-44 (2020), TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07262, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl valstybės kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. APDE-2, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06854, įsigalioja 2020-04-03)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. (1.72E)1A-441, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07013, įsigalioja 2020-04-04)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. 03-44, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07167, įsigalioja 2020-04-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 1K-100, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06774, įsigalioja 2020-04-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo administravimo karantino laikotarpiu
(2020-04-02 Nr. 1K-103, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06909, įsigalioja 2020-04-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus prognozavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. 1K-106, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07084, įsigalioja 2020-04-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 1K-109, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07250, įsigalioja 2020-04-13)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinio paskyrimo
(2020-03-31 Nr. 31T-15, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06762, įsigalioja 2020-04-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Laikinų leidimų vykdyti maisto transportavimo veiklą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu išdavimo
(2020-04-01 Nr. B1-221, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06863, įsigalioja 2020-04-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto paskyrimo oficialiąja laboratorija
(2020-04-06 Nr. B1-231, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07159, įsigalioja 2020-04-07)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. Sp-51 „Dėl Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. Sp-28, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07053, įsigalioja 2020-04-04)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. VE-241 (1.3 E), TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07074, įsigalioja 2020-04-04)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. v-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. VE-242 (1.3 E), TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07077, įsigalioja 2020-04-04)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V1-103 „Dėl Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V1-43, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07248, įsigalioja 2020-04-08)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-31 Nr. V-192, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06816, įsigalioja 2020-04-02)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl vykdomų mokslo doktorantūrų vertinimo 2020–22 metais grafiko patvirtinimo
(2020-04-06 Nr. V-202, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07252, įsigalioja 2020-04-08)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 2V-46 (1.4) „Dėl jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacijos vizitų organizavimo “ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 2V-71 (1.4), TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07267, įsigalioja 2020-04-08)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-06 Nr. 3K-94, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07123, įsigalioja 2020-04-07)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 4LKT-6(1.3 E) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 4LKT-3(1.3E), TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07090, įsigalioja 2020-04-04)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 4LKT-5(1.3 E) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 4LKT-4(1.3 E), TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07091, įsigalioja 2020-04-04)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. (1.9E)1V-355, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07219, įsigalioja 2020-04-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-02 Nr. 2BE-118, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06848, įsigalioja 2020-04-03)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-02 Nr. 2BE-119, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06908, įsigalioja 2020-04-03)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymų
(2020-04-03 Nr. 2BE-120, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06997, įsigalioja 2020-04-04)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-195 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitmo
(2020-04-06 Nr. V-53, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07166, įsigalioja 2020-04-07)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasienio patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-06 Nr. 4-142, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07109, įsigalioja 2020-04-07)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
(2020-04-07 Nr. 4-146, TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07220, įsigalioja 2020-04-08)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo
(2020-04-01 Nr. V-88, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06911, įsigalioja 2020-04-04)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietų įstaigose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. V-90, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06881, įsigalioja 2020-04-03)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-275 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. V-94, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07143, įsigalioja 2020-04-07)


<< Atgal