Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 16

2020 m. balandžio 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. balandžio 8 d. – balandžio 14 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 13, 24, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-07 Nr. XIII-2846, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07511, įsigalioja 2020-04-10)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 32 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymas
(2020-04-07 Nr. XIII-2845, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07510, įsigalioja 2020-04-10)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 8 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-07 Nr. XIII-2844, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07702, įsigalioja 2020-04-11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 345, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07269, įsigalioja 2020-04-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 349, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07458, įsigalioja 2020-04-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 350, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07459, įsigalioja 2020-04-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo
(2020-04-08 Nr. 351, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07464, įsigalioja 2020-04-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 353, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07489, įsigalioja 2020-04-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir skelbimo, konkrečios geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 356, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07502, įsigalioja 2020-04-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 357, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07503, įsigalioja 2020-04-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-08 Nr. 358, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07506, įsigalioja 2020-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 362, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07527, įsigalioja 2020-04-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 363, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07528, įsigalioja 2020-04-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 365, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07618, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 366, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07632, įsigalioja 2020-04-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 368, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07647, įsigalioja 2020-04-11)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo finansų ministro įsakymasi taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 1K-102, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07684, įsigalioja 2020-04-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 1K-101, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07821, įsigalioja 2020-04-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. 1K-94, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07325, įsigalioja 2020-04-09)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2021 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. 1K-93, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07675, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-04-10 Nr. A1-315, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07730, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. A1-314, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07729, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. A1-312, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07728, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A1-404 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. A1-310, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07731, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-372 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-K-417 „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. A1-309, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07727, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. A1-308, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07726, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo
(2020-04-10 Nr. A1-307, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07725, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės 08.3.2-ESFA-K-415 „54 “ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. A1-306, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07724, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. A1-305, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07732, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. A1-304, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07722, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A1-297 „Dėl Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. A1-303, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07721, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo
(2020-04-10 Nr. A1-302, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07723, įsigalioja 2020-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinio būsto fondo plėtros vykdymo rekomendacijų patvirtinimo
(2020-04-08 Nr. A1-300, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07383, įsigalioja 2020-04-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. A1-299, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07382, įsigalioja 2020-04-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo
(2020-04-10 Nr. 4-224, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07708, įsigalioja 2020-04-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ schemos patvirtinimo
(2020-04-10 Nr. 4-223, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07703, įsigalioja 2020-04-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 4-220, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07643, įsigalioja 2020-04-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. 4-217, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07481, įsigalioja 2020-04-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-739 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. 4-215, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07479, įsigalioja 2020-04-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 4-356 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. 4-213, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07478, įsigalioja 2020-04-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. 4-212, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07477, įsigalioja 2020-04-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2020-04-09 Nr. 4-211, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07476, įsigalioja 2020-04-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 4-208, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07293, įsigalioja 2020-04-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas
(2020-04-14 Nr. D1-215, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07846, įsigalioja 2020-04-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Akcinės Bendrovės „Problematika“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas
(2020-04-10 Nr. D1-214, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07812, įsigalioja 2020-04-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-12 Nr. D1-212, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07673, įsigalioja 2020-04-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. D1-211, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07648, įsigalioja 2020-04-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. D1-210, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07635, įsigalioja 2020-04-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. D1-205, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07357, įsigalioja 2020-04-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020-2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. D1-202, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07322, įsigalioja 2020-04-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. D1-199, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07319, įsigalioja 2020-04-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019–2020 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo
(2020-04-10 Nr. V-555, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07709, įsigalioja 2020-04-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos sporto centro nuostatų patvirtinimo
(2020-04-09 Nr. V-541, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07520, įsigalioja 2020-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo
(2020-04-09 Nr. V-538, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07509, įsigalioja 2020-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-537, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07508, įsigalioja 2020-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-242 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-536, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07474, įsigalioja 2020-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-746 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-535, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07473, įsigalioja 2020-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių teikiant ambulatorines slaugos paslaugas ir socialines paslaugas asmenims namuose
(2020-04-10 Nr. V-829, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07713, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organizavimo
(2020-04-10 Nr. V-826, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07715, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 ,,Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. V-825, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07716, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. V-711 „Dėl ekipažų ir įgulų narių, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus ir kuriems nustatyta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų, neįleidimo į Lietuvos Respubliką“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-10 Nr. V-824, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07717, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. V-823, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07718, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. V-822, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07719, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu
(2020-04-10 Nr. V-819, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07711, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. V-472 „Dėl tam tikrų receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir pardavimo gyventojams“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. V-815, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07712, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-809, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07616, įsigalioja 2020-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 „ Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-794, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07614, įsigalioja 2020-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl įpareigojimo organizuoti skubų integruotos komunikacijos ir viešųjų ryšių konsultantų paslaugų pirkimą
(2020-04-09 Nr. V-783, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07493, įsigalioja 2020-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) epideminės situacijos, infekcijų kontrolės reikalavimų laikymosi ir atvejų valdymo įvertinimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose
(2020-04-08 Nr. V-768, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07381, įsigalioja 2020-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl tepinėlių COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre
(2020-04-07 Nr. V-758, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07288, įsigalioja 2020-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių, iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V-757, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07287, įsigalioja 2020-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V-755, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07286, įsigalioja 2020-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius
(2020-04-07 Nr. V-754, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07285, įsigalioja 2020-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl vaistinių preparatų priėmimo paramos būdu
(2020-04-07 Nr. V-744, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07284, įsigalioja 2020-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. V-844, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07850, įsigalioja 2020-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. V-830, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07714, įsigalioja 2020-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. V-820, TAR, 2020-04-11, kodas 2020-07720, įsigalioja 2020-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. V-814, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07808, įsigalioja 2020-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 745 „Dėl pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-804, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07615, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo
(2020-04-09 Nr. V-803, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07692, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-802, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07676, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-793, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07691, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių ir odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-04-09 Nr. V-791, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07611, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-09 Nr. V-790, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07610, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-694 „Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo“ pripažinimo netekusiu galios ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo tęstinumo užtikrinimo
(2020-04-09 Nr. V-789, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07609, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-788, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07608, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-787, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07523, įsigalioja 2020-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2020-04-09 Nr. V-786, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07613, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-785, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07665, įsigalioja 2020-10-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-782, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07519, įsigalioja 2020-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. V-781, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07518, įsigalioja 2020-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. V-776, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07507, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-604 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. V-766, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07504, įsigalioja 2020-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. V-765, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07461, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1105 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. V-762, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07349, įsigalioja 2020-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V-756, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07486, įsigalioja 2020-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V-753, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07487, įsigalioja 2020-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-1203 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V-748, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07683, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V-747, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07324, įsigalioja 2020-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 115:2019 „Gydytojas neurologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V-746, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07323, įsigalioja 2020-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1022 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-03 Nr. V-707, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07283, įsigalioja 2020-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2020–2025 metų organų donorystės paslaugų plėtros ir kokybės valdymo ir donorystės skatinimo veiksmų plano patvirtinimo
(2020-04-03 Nr. V-705, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07797, įsigalioja 2020-04-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-386 „Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimų, ataskaitų ir saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 1R-102, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07646, įsigalioja 2020-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-65 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. 1R-101, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07490, įsigalioja 2020-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais
(2020-04-14 Nr. 3-209, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07854, įsigalioja 2020-04-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl prievolės baigti papildomą vairuotojų mokymą termino pratęsimo
(2020-04-10 Nr. 3-201, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07658, įsigalioja 2020-04-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklių nustatymo
(2020-04-09 Nr. 3-197, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07492, įsigalioja 2020-04-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 3-343 „Dėl Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos plano 2020 metams, pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos planuojamų temų 2021 metams sąrašo ir Pašto ženklų ir pašto blokų leidybos planuojamų temų 2022 metams sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 3-193, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07321, įsigalioja 2020-04-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 1-86, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07314, įsigalioja 2020-04-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. 3D-286, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07858, įsigalioja 2020-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-04-10 Nr. 3D-284, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07707, įsigalioja 2020-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 3D-283, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07706, įsigalioja 2020-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 3D-282, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07705, įsigalioja 2020-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 3D-281, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07704, įsigalioja 2020-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 3D-280, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07620, įsigalioja 2020-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-128 „Dėl 2020 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 3D-278, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07462, įsigalioja 2020-04-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. 1V-351, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07849, įsigalioja 2020-04-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-872 „Dėl Kelionės dokumento atvykti į Lietuvos Respubliką blanko formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. 1V-350, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07848, įsigalioja 2020-04-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. 1V-348, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07801, įsigalioja 2020-04-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. 1V-347, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07799, įsigalioja 2020-04-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl laikino vidaus sienos kontrolės atnaujinimo pratęsimo
(2020-04-10 Nr. 1V-344, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07633, įsigalioja 2020-04-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-02 Nr. 1V-312, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07513, įsigalioja 2020-04-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2020-03-31 Nr. 1V-292, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07512, įsigalioja 2020-04-10)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. VA-30, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07686, įsigalioja 2020-04-11)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. VA-29, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07621, įsigalioja 2020-04-11)

Valstybės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Centralizuotai organizuojamų konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių sąrašo patvirtinimo
(2020-03-25 Nr. 27V-22, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07488, įsigalioja 2020-04-10)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. 1B-273, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07652, įsigalioja 2020-04-13)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarkos
(2020-04-09 Nr. 1B-271, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07654, įsigalioja 2020-04-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-08 Nr. 1B-268, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07653, įsigalioja 2020-06-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, taisyklių patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. 1B-263, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07516, įsigalioja 2020-04-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo derinimo
(2020-04-09 Nr. O3E-289, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07561, įsigalioja 2020-04-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių tvirtinimo
(2020-04-09 Nr. O3E-288, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07535, įsigalioja 2020-04-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo
(2020-04-09 Nr. O3E-281, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07530, įsigalioja 2020-04-10)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. V-122, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07822, įsigalioja 2020-04-15)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2020-04-14 Nr. V-46, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07845, įsigalioja 2020-04-15)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. N-5(136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. N-1 (182), TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07814, įsigalioja 2020-04-15)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo karantino metu
(2020-04-08 Nr. 2V-72 (1.4), TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07377, įsigalioja 2020-04-09)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-04-10 Nr. 2V-73 (1.4), TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07838, įsigalioja 2020-04-15)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl paraiškų teikimo termino pratęsimo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių papildomos atrankos konkurse, patvirtintame Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymu  Nr. 2V-167 (1.4) „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatų patvirtinimo“
(2020-04-10 Nr. 2V-74 (1.4), TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07681, įsigalioja 2020-04-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 2BE-381 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamo laivo įgulos minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. 2BE-127, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07515, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-09 Nr. 2BE-126, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07505, įsigalioja 2020-04-10)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 2-16 „Dėl Lentelių su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 2-92, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07798, įsigalioja 2020-04-15)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo apskaičiavimo iš trumpalaikio matavimo duomenų rekomendacijų R VMPEI TM 20 patvirtinimo
(2020-04-08 Nr. V-57, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07354, įsigalioja 2020-04-09)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ž Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-112 „Dėl Sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. A1-171, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07817, įsigalioja 2020-04-15)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. A1-170, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07816, įsigalioja 2020-04-15)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-170 „Dėl Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. A1-169, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07815, įsigalioja 2020-04-15)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. A1-139, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07482, įsigalioja 2020-04-10)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento saugomų objektų apsaugos zonose numatomų veiksmų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-06 Nr. 1-10, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07350, įsigalioja 2020-04-09)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Veiksnių keliamos rizikos vertinimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose metodikos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų ir kursantų vykdomų specifinių veiklų sąrašo patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. V-96, TAR, 2020-04-08, kodas 2020-07310, įsigalioja 2020-04-09)


<< Atgal