Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 17

2020 m. balandžio 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. balandžio 15 d. – balandžio 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 371, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07860, įsigalioja 2020-04-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 372, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07861, įsigalioja 2020-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 373, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07862, įsigalioja 2020-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-15 Nr. 375, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07962, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 376, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07963, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 377, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07964, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 380, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07977, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1184 „Dėl Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 381, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07985, įsigalioja 2020-04-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 383, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07989, įsigalioja 2020-04-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 391, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08165, įsigalioja 2020-04-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 392, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08166, įsigalioja 2020-04-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 393, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08168, įsigalioja 2020-04-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 394, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08169, įsigalioja 2020-04-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 662 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 395, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08170, įsigalioja 2020-04-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 396, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08287, įsigalioja 2020-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 397, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08289, įsigalioja 2020-04-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-117 „Dėl Asmenų, siekiančių eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. 1K-99, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07894, įsigalioja 2020-04-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. A1-322, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08072, įsigalioja 2020-04-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. A1-330, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08233, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. A1-333, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08234, įsigalioja 2020-04-21)

Socialinės apsaugos ir darbo minstro ir Sveikatos apsaugos minstro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. A1-334/V-932, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08307, įsigalioja 2020-04-22)

Socialinės apsaugos ir darbo minstro ir Sveikatos apsaugos minstro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. A1-335/V-933, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08306, įsigalioja 2020-04-22)

Socialinės apsaugos ir darbo minstro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 1 veiksmo „Savanoriškas grįžimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.1-K-02 pakeitimo
(2020-04-21 Nr. A1-336, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08293, įsigalioja 2020-04-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo
(2020-04-15 Nr. 4-229, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07906, įsigalioja 2020-04-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ schemos patvirtinimo
(2020-04-15 Nr. 4-230, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07935, įsigalioja 2020-04-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 4-608 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-16 Nr. 4-231, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07969, įsigalioja 2020-04-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-20 Nr. 4-240, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08186, įsigalioja 2020-06-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogo patvirtinimo
(2020-04-20 Nr. 4-241, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08187, įsigalioja 2020-04-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-224 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. 4-242, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08203, įsigalioja 2020-04-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. D1-195, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08069, įsigalioja 2020-04-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. D1-219, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07929, įsigalioja 2020-04-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-16 Nr. D1-223, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07982, įsigalioja 2020-04-17)

Aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-16 Nr. D1-224/VA-31, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08225, įsigalioja 2020-07-01)

Aplinkos minstro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. D1-233, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08291, įsigalioja 2020-04-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl lėšų skyrimo 2020 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. V-460, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08184, įsigalioja 2020-04-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-678 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. V-559, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07878, įsigalioja 2020-04-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl dokumentų formų patvirtinimo
(2020-04-16 Nr. V-565, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07947, įsigalioja 2020-04-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-16 Nr. V-569, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07990, įsigalioja 2020-04-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu
(2020-04-17 Nr. V-574, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08115, įsigalioja 2020-04-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. V-577, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08156, įsigalioja 2020-04-21)

Švietimo, mokslo ir sporto minstro įsakymas
Dėl Rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje patvirtinimo
(2020-04-21 Nr. V-582, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08244, įsigalioja 2020-04-22)

Švietimo, mokslo ir sporto minstro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. V-584, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08258, įsigalioja 2020-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. V-848, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07890, įsigalioja 2020-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) lengva forma, izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. V-850, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07891, įsigalioja 2020-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. V-856, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07892, įsigalioja 2020-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo santykių skirtingose asmens sveikatos priežiūros įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu
(2020-04-15 Nr. V-858, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07893, įsigalioja 2020-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl reikalavimų atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose
(2020-04-15 Nr. V-868, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07957, įsigalioja 2020-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. V-869, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07958, įsigalioja 2020-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. V-871, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07959, įsigalioja 2020-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu organizavimo
(2020-04-15 Nr. V-872, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07960, įsigalioja 2020-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms
(2020-04-15 Nr. V-876, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07961, įsigalioja 2020-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmeninės apsaugos priemonių prevencinių laboratorinių bandymų atlikimo
(2020-04-16 Nr. V-885, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08052, įsigalioja 2020-04-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-819 ,,Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-894, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08107, įsigalioja 2020-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aukštųjų mokyklų studentų, savanoriškai dalyvaujančių ir teikiančių pagalbą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) suvaldymo, praktikos užskaitymo
(2020-04-17 Nr. V-897, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08108, įsigalioja 2020-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-899, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08109, įsigalioja 2020-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl įpareigojimo asmenų veiksmus laikyti pavojumi aplinkinių sveikatai
(2020-04-17 Nr. V-900, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08110, įsigalioja 2020-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius
(2020-04-17 Nr. V-917, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08198, įsigalioja 2020-04-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-918, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08199, įsigalioja 2020-04-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-919, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08200, įsigalioja 2020-04-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-826 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organizavimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-920, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08201, įsigalioja 2020-04-20)

Sveikatos apsaugos minstro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. V-925, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08270, įsigalioja 2020-04-21)

Sveikatos apsaugos minstro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. V-902 „Dėl Nemenčinės gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. V-926, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08271, įsigalioja 2020-04-21)

Sveikatos apsaugos minstro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-868 „Dėl reikalavimų atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. V-929, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08272, įsigalioja 2020-04-21)

Sveikatos apsaugos minstro sprendimas
Dėl asmenims, neturintiems teisės į valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) apmokėjimo
(2020-04-20 Nr. V-931, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08273, įsigalioja 2020-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. V-846, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07875, įsigalioja 2020-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. V-847, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07919, įsigalioja 2020-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-699 „Dėl Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. V-861, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07924, įsigalioja 2020-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-1203 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. V-863, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08111, įsigalioja 2020-04-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 3 patvirtinimo
(2020-04-16 Nr. V-877, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08055, įsigalioja 2020-04-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2020 metais rezerviniame vaistų sąraše esantiems vaistams kompensuoti
(2020-04-16 Nr. V-878, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08056, įsigalioja 2020-04-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-16 Nr. V-880, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08057, įsigalioja 2020-04-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo karantino metu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-04-16 Nr. V-884, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08061, įsigalioja 2020-04-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomų ir Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų eletroninės sveikatos sistemos informacinių sistemų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2020-04-17 Nr. V-893, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08193, įsigalioja 2020-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1071 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-905, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08229, įsigalioja 2020-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Priešinės liaukos (prostatos) piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-907, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08117, įsigalioja 2020-04-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-786 „Dėl Aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-908, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08194, įsigalioja 2020-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-912, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08195, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-913, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08196, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. V-922, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08224, įsigalioja 2020-04-21)

Sveikatos apsaugos minstro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1498 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. V-924, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08275, įsigalioja 2020-04-22)

Sveikatos apsaugos minstro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. V-934, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08305, įsigalioja 2020-04-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-12 Nr. 3-132, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07971, įsigalioja 2020-04-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 3-214, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08084, įsigalioja 2020-04-18)

Susisiekimo minstro įsakymas
Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo
(2020-04-21 Nr. 3-223, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08256, įsigalioja 2020-04-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-13 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 1-91, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08049, įsigalioja 2020-04-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 1-92, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08048, įsigalioja 2020-04-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-248 „Dėl Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. ĮT-15, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08222, įsigalioja 2020-04-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-420 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. ĮV-421, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08082, įsigalioja 2020-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-645 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus žemės ūkio ministro valdymo sritims priskirtose įstaigose prie ministerijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-10 Nr. 3D-279, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07972, įsigalioja 2020-04-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-287, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07896, įsigalioja 2020-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-288, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07897, įsigalioja 2020-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-289, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07898, įsigalioja 2020-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-04-15 Nr. 3D-290, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07899, įsigalioja 2020-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-291, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07900, įsigalioja 2020-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-292, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07901, įsigalioja 2020-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo priemonės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-293, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07902, įsigalioja 2020-04-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-193 „Dėl Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-294, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07903, įsigalioja 2020-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-299, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07948, įsigalioja 2020-04-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-300, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07949, įsigalioja 2020-04-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-301, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07950, įsigalioja 2020-04-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 3D-302, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07951, įsigalioja 2020-04-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 3D-303, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08095, įsigalioja 2020-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių” patvirtinimo” pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 3D-305, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08102, įsigalioja 2020-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-145 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto „BŽP įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Duomenų rinkimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 3D-306, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08103, įsigalioja 2020-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-389 „Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 3D-307, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08104, įsigalioja 2020-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-773 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisyklių, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 3D-308, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08105, įsigalioja 2020-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 3D-310, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08100, įsigalioja 2020-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 3D-311, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08101, įsigalioja 2020-04-18)

Žemės ūkio minstro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-215 „Dėl Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimo priemonės, finansuojamos iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, 2019–2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-21 Nr. 3D-312, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08253, įsigalioja 2020-04-22)

Žemės ūkio minstro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Paskolų portfelio garantijų priemonės, finansuojamos iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, 2017–2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. 3D-313, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08255, įsigalioja 2020-04-22)

Žemės ūkio minstro įsakymas
Dėl Paramos, siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtus nuostolius, taisyklių patvirtinimo
(2020-04-21 Nr. 3D-314, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08254, įsigalioja 2020-04-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. 1V-190, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07907, įsigalioja 2020-04-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1V-207 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 1V-371, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08114, įsigalioja 2020-04-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 416 „Dėl Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. 1V-377, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08197, įsigalioja 2020-04-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. 1V-378, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08230, įsigalioja 2020-04-21)

Vidaus reikalų minstro ir Užsienio reikalų minstro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. 1V-379/V-94, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08267, įsigalioja 2020-04-22)

Vidaus reikalų minstro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. 1V-380, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08266, įsigalioja 2020-04-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-06 Nr. V-278, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07974, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-108 „Dėl Žmogaus palaikų transportavimo iš tarptautinių operacijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. V-299, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08183, įsigalioja 2020-04-21)

Krašto apsaugos minstro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1337 „Dėl Krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų formų ir krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. V-304, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08257, įsigalioja 2020-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. VA-32, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08074, įsigalioja 2020-04-18)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. V-170, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08278, įsigalioja 2020-04-22)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V- 416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. EV-100, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08226, įsigalioja 2020-04-21)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. EV-102, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08269, įsigalioja 2020-04-22)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. EV-103, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08274, įsigalioja 2020-04-22)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. EV-104, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08276, įsigalioja 2020-04-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų teritorinių muitinių ir specialiųjų muitinės įstaigų vadovams spręsti su jais pačiais susijusius einamuosius vidaus administravimo klausimus suteikimo
(2020-04-14 Nr. 1B-274, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07895, įsigalioja 2020-04-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-16 Nr. 1B-279, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07979, įsigalioja 2020-04-17)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1B-938 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-04-16 Nr. 1B-283, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08070, įsigalioja 2020-04-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. 03-51, TAR, 2020-04-18, kodas 2020-08119, įsigalioja 2020-04-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. O3E-327, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08073, įsigalioja 2020-04-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Visų Baltijos šalių perdavimo sistemų operatorių pasiūlymo dėl bendrų atsiskaitymo taisyklių, taikomų visiems nenumatytiems energijos mainams pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 51 straipsnio 1 dalį, patvirtinimo
(2020-04-17 Nr. O3E-329, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08106, įsigalioja 2020-04-18)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl tam tikrų Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas etapų vykdymo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos patvirtinimo
(2020-04-16 Nr. 2-82, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07986, įsigalioja 2020-04-17)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl bendradarbiavimo su Eurojustu
(2020-04-15 Nr. I-100, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07922, įsigalioja 2020-04-16)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-17 Nr. I-103, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08076, įsigalioja 2020-04-18)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. T1-25, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07908, įsigalioja 2020-04-16)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir informacijos rinkmenų sąrašo saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2020-04-20 Nr. TE-37(2020), TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08213, įsigalioja 2020-04-21)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinio registratoriaus sprendimų formų patvirtinimo
(2020-04-14 Nr. VE-268 (1.3 E), TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07865, įsigalioja 2020-04-16)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. B1-5 „Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. VE-270 (1.3 E), TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07889, įsigalioja 2020-04-16)

VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-47 „Dėl Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. (1.1E)-1V-160, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07920, įsigalioja 2020-04-16)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-156 „Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. 1V-59, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07872, įsigalioja 2020-04-16)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-128 „Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. 1V-61, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08235, įsigalioja 2020-04-24)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedą (66 dalį), išsilavinimo įskaitymo taisyklių patvirtinimo
(2020-04-17 Nr. 2-95, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08099, įsigalioja 2020-04-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl bepiločių orlaivių naudojimo viešajai tvarkai palaikyti
(2020-04-15 Nr. 2BE-129, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07913, įsigalioja 2020-04-16)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamų projektų konkurso dalyvio (projekto vadovo) apklausos anketos formos patvirtinimo
(2020-04-21 Nr. ĮV-29, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08292, įsigalioja 2020-04-22)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V1-140 „Dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-04-15 Nr. V1-47, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08089, įsigalioja 2020-04-18)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikatų tvirtinimo elektroniniu būdu laivams, žvejojantiems su Lietuvos Respublikos vėliava, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-21 Nr. V1-47, TAR, 2020-04-21, kodas 2020-08279, įsigalioja 2020-04-22)


<< Atgal