Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 18

2020 m. balandžio 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. balandžio 22 d. – balandžio 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2856, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08720, įsigalioja 2020-04-25)

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2857, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08721, įsigalioja 2020-04-25)

Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo Nr. IX-1181 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2858, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08722, įsigalioja 2020-04-25)

Lietuvos Respublikos patentų įstatymo Nr. I-372 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2859, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08723, įsigalioja 2020-04-25)

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 54 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2860, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08724, įsigalioja 2020-04-25)

Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2861, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08725, įsigalioja 2020-04-25)

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 17-1 straipsniu įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2862, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08529, įsigalioja 2020-04-24)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2863, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08530, įsigalioja 2020-04-24)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-04-22 Nr. (22.35)3-1817, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08368, įsigalioja 2020-04-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 398, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08311, įsigalioja 2020-04-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 408, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08526, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 413, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08536, įsigalioja 2020-04-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1706 „Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 414, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08538, įsigalioja 2020-04-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-22 Nr. 422, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08694, įsigalioja 2020-04-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1550 „Dėl Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 423, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08696, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 425, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08759, įsigalioja 2020-04-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalies nuostatų vykdymo ataskaitos patvirtinimo
(2020-04-21 Nr. 1K-109, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08761, įsigalioja 2020-04-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. A1-339, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08354, įsigalioja 2020-04-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. A1-493 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. A1-340, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08355, įsigalioja 2020-04-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 9 veiksmo „Švietimo paslaugų trečiųjų šalių piliečiams stiprinimas ir pritaikymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.9-V-01 patvirtinimo
(2020-04-23 Nr. A1-346, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08618, įsigalioja 2020-04-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. A1-348, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08658, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo
(2020-04-24 Nr. A1-350, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08727, įsigalioja 2020-04-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 4-532 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-09 Nr. 4-210, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08556, įsigalioja 2020-04-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymo NR. 4-56 „Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 4-247, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08488, įsigalioja 2020-04-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-224 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 4-248, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08559, įsigalioja 2020-04-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 4-249, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08565, įsigalioja 2020-04-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. 4-250, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08578, įsigalioja 2020-04-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2020–2022 metų tarpvalstybinių atliekų vežimų patikrinimų plano patvirtinimo
(2020-04-20 Nr. D1-227, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08494, įsigalioja 2020-04-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. D1-236, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08466, įsigalioja 2020-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. D1-237, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08467, įsigalioja 2020-04-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. D1-238, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08495, įsigalioja 2020-04-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-591, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08351, įsigalioja 2020-04-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl lėšų skyrimo 2020 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-592, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08378, įsigalioja 2020-04-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su kvafilikacijos tobulinimu
(2020-04-22 Nr. V-595, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08383, įsigalioja 2020-04-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl Minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. V-598, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08473, įsigalioja 2020-04-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. V-623, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08688, įsigalioja 2020-04-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo, norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai, tvarkos aprašas
(2020-04-24 Nr. V-624, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08689, įsigalioja 2020-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-634 „Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. V-625, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08690, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
(2020-03-16 Nr. V-376, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08575, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kibernetinio saugumo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu
(2020-04-21 Nr. V-939, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08360, įsigalioja 2020-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. V-593 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-954, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08393, įsigalioja 2020-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-826 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti sveikatos priežiūros specialistams prevenciniu tikslu organizavimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-955, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08394, įsigalioja 2020-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-872 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu organizavimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-957, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08395, įsigalioja 2020-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-961, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08468, įsigalioja 2020-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms
(2020-04-23 Nr. V-969, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08577, įsigalioja 2020-04-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje
(2020-04-23 Nr. V-970, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08566, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų ir aviacijos praktinių mokymų būtinų sąlygų
(2020-04-23 Nr. V-971, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08567, įsigalioja 2020-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštų), parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų
(2020-04-23 Nr. V-972, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08568, įsigalioja 2020-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose
(2020-04-23 Nr. V-973, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08569, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų
(2020-04-23 Nr. V-974, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08570, įsigalioja 2020-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms
(2020-04-23 Nr. V-975, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08571, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-23 Nr. V-976, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08572, įsigalioja 2020-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose
(2020-04-23 Nr. V-977, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08573, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių žmonių su negalia priežiūros organizavimui įstaigose
(2020-04-23 Nr. V-978, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08574, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti
(2020-04-23 Nr. V-984, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08576, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-819 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. V-986, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08755, įsigalioja 2020-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-984 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. V-991, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08756, įsigalioja 2020-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-736 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų“ pakeitimo
(2020-04-27 Nr. V-996, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08849, įsigalioja 2020-04-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-984 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“ pakeitimo
(2020-04-27 Nr. V-998, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08851, įsigalioja 2020-04-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos statistinių duomenų pagal gyventojų tikslines grupes teikimo
(2020-04-27 Nr. V-999, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08852, įsigalioja 2020-04-28)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. V-943/A1-338/V-590, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08367, įsigalioja 2020-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-946, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08361, įsigalioja 2020-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-1252 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-947, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08507, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1427 „Dėl Kitos sveikatinimo veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-948, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08508, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-949, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08463, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 ,,Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-951, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08509, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-825 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 32:2015 „Dietistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V -960, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08510, įsigalioja 2020-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. V-964, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08632, įsigalioja 2020-04-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. V-965, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08681, įsigalioja 2020-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos antstolių sąrašo patvirtinimo
(2020-04-23 Nr. 1R-119, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08489, įsigalioja 2020-04-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3-15 „Dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-24 Nr. 3-243, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08634, įsigalioja 2021-06-16)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 1-100, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08502, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 1-101, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08503, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1-277 „Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 1-102, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08504, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 1-103, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08506, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 1-104, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08505, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. 1-94, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08497, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-04-22 Nr. 1-96, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08498, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 1-97, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08499, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 1-98, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08500, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-148 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 1-99, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08501, įsigalioja 2020-05-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-1005 „Dėl stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. ĮV-480, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08620, įsigalioja 2020-04-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-146 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. ĮV-482, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08622, įsigalioja 2020-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Patikrų kiekio mažinimo ir optimizavimo veiksmų plano ir Sankcijų mažinimo ir prevencijos veiksmų plano patvirtinimo
(2020-04-22 Nr. 3D-315, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08386, įsigalioja 2020-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-385 „Dėl Duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 3D-322, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08518, įsigalioja 2020-04-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-349 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 3D-325, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08624, įsigalioja 2020-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 3D-326, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08625, įsigalioja 2020-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. 3D-329, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08876, įsigalioja 2020-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. 3D-330, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08877, įsigalioja 2020-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. 3D-331, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08878, įsigalioja 2020-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-18 ,,Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto
(2020-04-28 Nr. 3D-332, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08879, įsigalioja 2020-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. 3D-333, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08880, įsigalioja 2020-04-29)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. V-98, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08709, įsigalioja 2020-04-25)

Vidaus reikalų ministro ir Finansų ministro ir Krašto apsaugos ministro ir Susisiekimo ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės Integruoto sienų valdymo 2020–2024 m. strategijos ir Nacionalinės Integruoto sienų valdymo 2020–2024 m. strategijos įgyvendinimo 2020–2022 m. priemonių plano patvirtinimo
(2020-04-23 Nr. 1V-391/1K-112/V-314/3-225/V-95, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08523, įsigalioja 2020-04-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl laikino vidaus sienos kontrolės atnaujinimo pratęsimo
(2020-04-24 Nr. 1V-393, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08631, įsigalioja 2020-04-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-579 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. 1V-395, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08683, įsigalioja 2020-04-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-27 Nr. 1V-409, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08825, įsigalioja 2020-04-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-343 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-27 Nr. 1V-410, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08826, įsigalioja 2020-04-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1V-85 „Dėl Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. 1V-414, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08893, įsigalioja 2020-04-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-170 „Dėl Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšų, skirtų projektams papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, mokėjimo ir jų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. 1V-417, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08896, įsigalioja 2020-04-29)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Skatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. V-308, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08362, įsigalioja 2020-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. VA-33, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08868, įsigalioja 2020-04-29)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo
(2020-04-27 Nr. V-177, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08760, įsigalioja 2020-04-28)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-23 Nr. EV-107, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08617, įsigalioja 2020-04-25)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1-178 „Dėl registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. EV-108, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08515, įsigalioja 2020-04-24)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. EV-84 „Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-27 Nr. EV-111, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08844, įsigalioja 2020-04-29)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-63 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. VE-33, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08513, įsigalioja 2020-05-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1B-158 „Dėl Prekių, deklaruotų Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. 1B-290, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08364, įsigalioja 2020-04-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 1B-295, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08537, įsigalioja 2020-04-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1B-68 „Dėl Reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 1B-298, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08677, įsigalioja 2020-04-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1B-593 „Dėl TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 1B-299, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08678, įsigalioja 2020-04-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2020-04-28 Nr. 1B-309, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08897, įsigalioja 2020-04-29)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo
(2020-04-23 Nr. V-129, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08528, įsigalioja 2020-04-24)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. BR1-83 „Dėl Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-17 Nr. BR1-105, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08788, įsigalioja 2020-04-28)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo suteikti sveikatos priežiūros ar kitą sveikatinimo veiklą vykdančio specialisto spaudo numerį formos patvirtinimo
(2020-04-27 Nr. T1-698-(1.1.), TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08824, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl aAsmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. 1K-119, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08465, įsigalioja 2020-04-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-166 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis bei jų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. 1K-122, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08726, įsigalioja 2020-04-25)

Nemokumo administratorių rūmų protokolinis sprendimas
Nemokumo administratorių rūmų steigiamojo susirinkimo protokolas. Nemokumo administratorių elgesio kodeksas
(2019-09-13, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08485, įsigalioja 2020-04-24)

VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose karantino laikotarpiu tvarkos patvirtinimo
(2020-04-22 Nr. (1.1E)-1V-170, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08379, įsigalioja 2020-04-23)

VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-28 Nr. (1.1E)-1V-184, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08916, įsigalioja 2020-04-29)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 03-97 „Dėl Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. 03-55, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08371, įsigalioja 2020-04-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-58 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. B1-272, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08487, įsigalioja 2020-04-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. B1-274, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08558, įsigalioja 2020-04-24)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas bei įgaliojimų surašyti metrologijos srities teisės aktų pažeidimų protokolus suteikimo
(2020-04-28 Nr. 11V-73, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08875, įsigalioja 2020-04-29)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-27 Nr. 1-208, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08757, įsigalioja 2020-04-28)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos duomenų mainų svetainės naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2020-04-27 Nr. 2020/8-136, TAR, 2020-04-27, kodas 2020-08762, įsigalioja 2020-04-28)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti licenciją organizuoti lošimus formos patvirtinimo
(2020-04-28 Nr. DIE-254, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08860, įsigalioja 2020-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo papildyti / pakeisti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus ir Prašymo papildyti / pakeisti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) formų patvirtinimo
(2020-04-28 Nr. DIE-255, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08861, įsigalioja 2020-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Patariamosios komisijos sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti darbo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-28 Nr. DIE-256, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08858, įsigalioja 2020-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-28 Nr. DIE-257, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08857, įsigalioja 2020-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie pasikeitusius lošimų organizatoriaus akcininkus, juos kontroliuojančius asmenis, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, filialo vadovą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-28 Nr. DIE-258, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08859, įsigalioja 2020-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. DI-507 „Dėl Lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų, automatų salonų lošimų organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų, lažybų organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų, didžiųjų loterijų taisyklių rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. DIE-259, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08856, įsigalioja 2020-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DI-771 „Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. DIE-260, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08855, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo
(2020-04-24 Nr. O3E-342, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08672, įsigalioja 2020-04-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-289 „Dėl AB „Elektros skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo derinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. O3E-345, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08674, įsigalioja 2020-04-25)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. Sp-82 „Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jos priedų formų bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. Sp-43, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08616, įsigalioja 2020-04-25)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. Sp-75 „Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. Sp-44, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08675, įsigalioja 2020-04-25)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. I-107, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08898, įsigalioja 2020-04-29)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2004 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-507 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos (VSATIS) nuostatų bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos (VSATIS) duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 4-175, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08627, įsigalioja 2020-04-25)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos specialistų egzaminavimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje karantino laikotarpiu tvarkos patvirtinimo
(2020-04-28 Nr. 2-102, TAR, 2020-04-28, kodas 2020-08894, įsigalioja 2020-04-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-22 Nr. 2BE-136, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08366, įsigalioja 2020-04-23)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 2V-199 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-21 Nr. 2V-76 (1.4), TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08387, įsigalioja 2020-04-23)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų etikos komisijų nuostatų patvirtinimo
(2020-04-22 Nr. V-103, TAR, 2020-04-22, kodas 2020-08374, įsigalioja 2020-04-23)


<< Atgal