Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 19

2020 m. gegužės 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. balandžio 29 d. – gegužės 5 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1360 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2850, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08964, įsigalioja 2020-04-30)

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 3, 4, 8, 10, 12, 18, 22, 23, 26, 28, 38 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2851, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08965, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2852, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08966, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 27 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2853, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08967, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo Nr. XI-473 pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2854, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08968, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-21 Nr. XIII-2855, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08969, įsigalioja 2020-04-30)

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2864, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09205, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2865, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09206, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2476 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2870, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09208, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-30 Nr. XIII-2872, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09246, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-30 Nr. XIII-2873, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09247, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2641 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-30 Nr. XIII-2874, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09248, įsigalioja 2020-05-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 428, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08921, įsigalioja 2020-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 431, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09134, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos stabilumo 2020 metų programos
(2020-04-29 Nr. 433, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09178, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 440, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09347, įsigalioja 2020-05-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 335 „Dėl COVID-19 stebėsenos informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 443, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09389, įsigalioja 2020-05-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 444, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09391, įsigalioja 2020-05-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kompensacijų ir draudimo išmokų mokėjimo darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, ar vykdantiems arba dalyvaujantiems vykdant epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-29 Nr. 446, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09458, įsigalioja 2020-05-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 447, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09459, įsigalioja 2020-05-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 530 „Dėl Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 448, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09460, įsigalioja 2020-05-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-29 Nr. 449, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09461, įsigalioja 2020-05-06)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
(2020-04-24 Nr. 1K-117, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08985, įsigalioja 2020-04-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-27 Nr. 1K-119, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08984, įsigalioja 2020-04-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. 1K-121, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09147, įsigalioja 2020-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 1K-122, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09196, įsigalioja 2020-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. 1K-123, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09201, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. A1-354, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09002, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-15 „Dėl Pavojingų medžiagų mobilių talpyklų ir jų įrangos techninės būklės tikrinimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. A1-357, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09005, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. A1-360, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09006, įsigalioja 2020-04-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. A1-246 „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-29 Nr. A1-362, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09008, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-289 „Dėl Naujų ir naudotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-29 Nr. A1-363, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09009, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl eksporto leidimų eksportuoti apsaugos priemones išdavimo, įgyvendinant 2020 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/568, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą
(2020-04-29 Nr. A1-365, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09072, įsigalioja 2020-04-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. A1-367, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09073, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. A1-368, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09159, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. A1-374, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09185, įsigalioja 2020-05-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-05-03 Nr. 4-275, TAR, 2020-05-03, kodas 2020-09261, įsigalioja 2020-05-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
(2020-04-03 Nr. D1-189, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09434, įsigalioja 2020-05-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-619 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. D1-245, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08986, įsigalioja 2020-04-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. D1-249, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09392, įsigalioja 2020-05-05)

Aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. D1-251/B1-286, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09403, įsigalioja 2020-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-860 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-643, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09042, įsigalioja 2020-04-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo mainų paramos fondo įstatų patvirtinimo
(2020-05-04 Nr. V-649, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09344, įsigalioja 2020-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. V-651, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09345, įsigalioja 2020-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. V-652, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09371, įsigalioja 2020-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. V-653, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09372, įsigalioja 2020-05-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatų patvirtinimo
(2020-05-05 Nr. V-663, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09481, įsigalioja 2020-05-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų
(2020-04-29 Nr. V-1018, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09067, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų
(2020-04-29 Nr. V-1019, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09068, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1021, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09110, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1022, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09111, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-971 „Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų ir aviacijos praktinių mokymų būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1023, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09112, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-970 „Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1024, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09113, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1025, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09114, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-973 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1026, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09115, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vykdant tarptautinius skrydžius
(2020-04-29 Nr. V-1029, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09139, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmenų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
(2020-04-30 Nr. V-1030, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09077, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-984 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V-1050, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09255, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams
(2020-04-30 Nr. V-1052, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09256, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V-1053, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09257, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams
(2020-04-30 Nr. V-1055, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09258, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. V-1060, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09500, įsigalioja 2020-05-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl 2020 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. V-1006, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08989, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1054 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. V-1007, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08990, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl balo vertės patvirtinimo
(2020-04-29 Nr. V-1010, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09062, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1011, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09063, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1012, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09064, įsigalioja 2020-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1013, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09125, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1014, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09149, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1015, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09150, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2020 metais
(2020-04-29 Nr. V-1016, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09151, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-1020, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09219, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1468 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 47:2014 „Gydytojas ortodontas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V-1045, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09252, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V-1046, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09253, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V-1047, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09254, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V-1049, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09385, įsigalioja 2020-05-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V-1056, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09259, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-30 Nr. V-1057, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09260, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo karantino metu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-04 Nr. V-1058, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09390, įsigalioja 2020-05-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-877 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. V-1066, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09527, įsigalioja 2020-05-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-05-05 Nr. V-1067, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09530, įsigalioja 2020-05-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Vartojimo ginčų komisijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. 1R-122, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09154, įsigalioja 2020-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2020-04-30 Nr. 1R-123, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09155, įsigalioja 2020-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-396(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. 3-274, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09121, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 1-110, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09075, įsigalioja 2020-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2020-04-30 Nr. 1-113, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09076, įsigalioja 2020-05-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. ĮV-592, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09216, įsigalioja 2020-05-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl karantino draudimų švelninimo Lietuvos muziejų veiklai metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2020-04-30 Nr. ĮV-594, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09217, įsigalioja 2020-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. 3D-334, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08976, įsigalioja 2020-04-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 3D-337, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08978, įsigalioja 2020-04-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 3D-309 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 3D-338, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08979, įsigalioja 2020-04-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl verslinės žvejybos Baltijos jūroje draudimo
(2020-04-30 Nr. 3D-343, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09212, įsigalioja 2020-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. 3D-347, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09396, įsigalioja 2020-05-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 „Dėl Duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. 3D-348, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09397, įsigalioja 2020-05-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. 1V-418, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09119, įsigalioja 2020-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. 1V-422, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09127, įsigalioja 2020-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-498 „Dėl Lietuvos Respublikos paso formos ir Lietuvos Respublikos paso formos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. 1V-427, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09146, įsigalioja 2020-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. 1V-432, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09468, įsigalioja 2020-05-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1V-470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus miesto vietos plėtros 2016– 2022 metų strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. 1V-433, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09536, įsigalioja 2020-05-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, parengtojo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-27 Nr. V-325, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08975, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-981 „Dėl imunoprofilaktikos“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. V-331, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08974, įsigalioja 2020-04-30)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1605 „Dėl Tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo ir ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V-337, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09541, įsigalioja 2020-05-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-319 „Dėl Karių sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. V-339, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09542, įsigalioja 2020-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. VA-34, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09152, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. VA-35, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09346, įsigalioja 2020-05-05)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V-185, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09209, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2002 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1-122 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo dokumentų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. EV-114, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09122, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1-178 „Dėl Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. EV-115, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09123, įsigalioja 2020-05-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. EV-230 „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-30 Nr. EV-116, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09377, įsigalioja 2020-05-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1B-271 „Dėl Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarkos“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. 1B-321, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09207, įsigalioja 2020-05-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-141, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09004, įsigalioja 2020-04-30)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo
(2020-04-28 Nr. VE-293 (1.3 E), TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08922, įsigalioja 2020-04-30)

VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-170 „Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose karantino laikotarpiu tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. (1.1E)-1V-186, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09021, įsigalioja 2020-04-30)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl privalomųjų nurodymų
(2020-04-30 Nr. AD1-127, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09235, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 03-211 „Dėl kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo nustatymo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. 03-60, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09199, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 1K-126, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09070, įsigalioja 2020-04-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos kompensuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis darbo užmokesčio padidinimo sąnaudas formos ir Teritorinės ligonių kasos suvestinės ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-05-05 Nr. 1K-132, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09526, įsigalioja 2020-05-06)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo suteikti farmacijos specialisto spaudo numerį formos patvirtinimo
(2020-04-30 Nr. (1.72E)1A-551, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09171, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1A-717 „Dėl Leidimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. (1.72E)1A-552, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09172, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. T1-716-(1.1.), TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09003, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. T1-730, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09402, įsigalioja 2020-05-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo dėl importuojamo negyvūninio maisto kontrolės atlikimo formos patvirtinimo
(2020-04-30 Nr. B1-287, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09237, įsigalioja 2020-11-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Reikalavimų loterijos įrenginių programinei įrangai patvirtinimo
(2020-04-30 Nr. DIE-319, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09222, įsigalioja 2020-05-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2020-04-29 Nr. DR-20-2-2020-23, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09046, įsigalioja 2020-04-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-10 „Dėl AB „LITGRID“ perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2016–2020 metams nustatymo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. O3E-351, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09228, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. O3E-363, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09236, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-30 Nr. O3E-370, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09250, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-05 Nr. V1-279, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09538, įsigalioja 2020-08-01)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V1-154 „Dėl Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-04-30 Nr. V1-55, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09211, įsigalioja 2020-05-01)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Architektūros sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2020-05-04 Nr. V1-56, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09503, įsigalioja 2020-05-06)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. V-31, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-08997, įsigalioja 2020-05-04)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Gamtos paveldo objektų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-29 Nr. V-46, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09071, įsigalioja 2020-04-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių darbo organizavimo instrukcijos patvirtinimo
(2020-04-30 Nr. 5-V-349, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09225, įsigalioja 2020-05-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Darbo su į policijos įstaigą pristatytais asmenimis instrukcijos patvirtinimo
(2020-05-05 Nr. 5-V-359, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09533, įsigalioja 2020-05-06)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-04-30 Nr. 2-109, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09193, įsigalioja 2020-05-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių
(2020-05-04 Nr. 2-114, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09348, įsigalioja 2020-05-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4R-114 „Dėl Aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-29 Nr. 2BE-143, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09045, įsigalioja 2020-04-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 4R-322 „Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. 2BE-154, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09499, įsigalioja 2020-05-06)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 2V-98-(1.4) „Dėl Įgytų kompetencijų įvertinimo ir įsivertinimo, vykdant savanorišką veiklą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-29 Nr. 2V-79 (1.4), TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09054, įsigalioja 2020-04-30)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 2V-100-(1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos veiklos įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-29 Nr. 2V-80 (1.4), TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09056, įsigalioja 2020-04-30)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 2V-24 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 2V-81 (1.4), TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09058, įsigalioja 2020-04-30)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. KS-14 „Dėl Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. KS-43, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09153, įsigalioja 2020-05-01)


<< Atgal