Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 22

2020 m. gegužės 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. gegužės 20 d. – gegužės 26 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2883, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10665, įsigalioja 2020-05-21)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2884, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10785, įsigalioja 2020-05-22)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 23, 32, 34-1  straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-1 straipsniu įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2887, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10788, įsigalioja 2020-05-22)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2888, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10789, įsigalioja 2020-07-30)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2889, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10790, įsigalioja 2020-07-30)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 6, 8, 9, 17, 23, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2890, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10791, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 33 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2891, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10792, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2892, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10793, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2894, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10796, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2895, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10869, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26, 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2896, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10870, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2897, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10871, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2898, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10872, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2899, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10873, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2901, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10898, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamento nuostatų patvirtinimo“ Nr. I-1706 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2902, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10899, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 506, 514, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2903, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10900, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2904, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10901, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2905, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10902, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 priedo pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2906, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10903, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymo Nr. VIII-1856 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2907, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10904, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2908, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10905, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2909, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10906, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2910, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10907, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr.VIII-723 3, 14 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2911, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10908, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2912, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10910, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2913, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10912, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 7, 12, 19 skyrių pakeitimo ir Įstatymo priedėlio papildymo 22-1 skyriumi įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2914, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10914, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 3, 6, 7, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2915, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10916, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymo Nr. VIII-1906 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2916, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10917, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo Nr. I-56 23 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2917, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10918, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2918, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10919, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2919, TAR, 2020-05-23, kodas 2020-10981, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2920, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10921, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 7 straipsnio, IX skyriaus pavadinimo, IX skyriaus pirmojo skirsnio ir 142 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2921, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10923, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2922, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10929, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2923, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10931, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2924, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10932, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2925, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10934, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2926, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10935, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2927, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10936, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 4, 25, 36, 53, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2928, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10937, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2929, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10874, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-14 Nr. XIII-2935, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10938, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-14 Nr. XIII-2936, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10979, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-19 Nr. XIII-2940, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10980, įsigalioja 2020-05-23)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-19 Nr. XIII-2941, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11079, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo Nr. XIII-2754 1 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2947, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11067, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2756 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2948, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11068, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12-1, 12-2, 15, 21, 26-1, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2762 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2949, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11072, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 15 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2757 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2950, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11073, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2761 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2951, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11075, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2763 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2952, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11076, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-2758 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2953, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11077, įsigalioja 2020-05-26)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2805 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2954, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11078, įsigalioja 2020-05-26)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 499, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10725, įsigalioja 2020-05-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 500, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10729, įsigalioja 2020-05-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 501, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10732, įsigalioja 2020-05-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 503, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10768, įsigalioja 2020-05-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-20 Nr. 504, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10781, įsigalioja 2020-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 508, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10886, įsigalioja 2020-05-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 509, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10889, įsigalioja 2020-05-23)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-513 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. A1-427, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10638, įsigalioja 2020-05-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. A1-428, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10639, įsigalioja 2020-05-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. A1-430, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10653, įsigalioja 2020-05-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. A1-431, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10654, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-358 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių, kuriuos jų savininkai gali pagal sutartis perduoti administruoti juridiniams asmenims, nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-20 Nr. A1-432, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10672, įsigalioja 2020-05-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. isakymo Nr. A1-437 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. A1-436, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10813, įsigalioja 2020-05-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. A1-437, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10814, įsigalioja 2020-05-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-25 Nr. A1-444, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11080, įsigalioja 2020-05-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. A1-447, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11081, įsigalioja 2020-05-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. A1-448, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11082, įsigalioja 2020-05-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. A1-452, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11170, įsigalioja 2020-05-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
(2020-05-26 Nr. A1-455, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11172, įsigalioja 2020-05-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A1-619 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 3 veiksmo „Eurodac“ sistemos įsigijimas ir priežiūra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.3-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. A1-456, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11173, įsigalioja 2020-05-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Dokumentų rinkinių portalo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-05-26 Nr. 4-363, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11113, įsigalioja 2020-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. D1-299, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11036, įsigalioja 2020-05-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo
(2020-05-26 Nr. D1-302, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11162, įsigalioja 2020-05-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-26 Nr. D1-303, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11174, įsigalioja 2020-05-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-595 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su kvafilikacijos tubulinimu“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. V-746, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10636, įsigalioja 2020-05-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Kandidatų gebėjimų vertinimo rekomendacijų, organizuojant atranką į specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programas) vykdančių mokyklų 1 klasę, 5 klasę ir I gimnazijos klasę, patvirtinimo
(2020-05-20 Nr. V-747, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10649, įsigalioja 2020-05-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-05-20 Nr. V-748, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10652, įsigalioja 2020-05-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. V-763, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10774, įsigalioja 2020-05-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-770, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10973, įsigalioja 2020-05-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje
(2020-05-22 Nr. V-771, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10974, įsigalioja 2020-05-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų pedagogikos krypties profesinių studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir ugdymo dalykų grupes
(2020-05-25 Nr. V-777, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11042, įsigalioja 2020-05-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. V-780, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11118, įsigalioja 2020-05-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-19 Nr. V-1218, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10635, įsigalioja 2020-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1184 „Dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimo savivaldybių mobiliuose punktuose“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. V-1226, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10730, įsigalioja 2020-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-553 „Dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-20 Nr. V-1227, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10731, įsigalioja 2020-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. V-1239, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10877, įsigalioja 2020-05-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1153 „Dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. V-1240, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10878, įsigalioja 2020-05-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. V-1241, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10879, įsigalioja 2020-05-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų
(2020-05-21 Nr. V-1245, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10880, įsigalioja 2020-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų
(2020-05-21 Nr. V-1246, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10881, įsigalioja 2020-05-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmeninių švenčių viešose atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-22 Nr. V-1251, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11010, įsigalioja 2020-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1252, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11011, įsigalioja 2020-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ektremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-378 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaistinėms“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1253, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11012, įsigalioja 2020-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. V-1218 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1259, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11014, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1260, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11015, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1141 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1261, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11016, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1165 „Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1262, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11017, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. V-1084 „Dėl reikalavimų plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1263, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11018, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-973 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių individualių sporto veiklų, fizinio aktyvumo pratybų ir aukšto meistriškumo sporto pratybų metu“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1264, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11019, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1265, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11020, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-972 „Dėl pažintinių ir mokomųjų takų, apžvalgos bokštų, parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1266, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11021, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1153 „Dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1267, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11022, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1142 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1268, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11024, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1269, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11025, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-970 „Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1270, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11026, įsigalioja 2020-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1029 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vykdant tarptautinius skrydžius“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1271, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11027, įsigalioja 2020-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1272, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11028, įsigalioja 2020-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. V-1090 „Dėl užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminų (įskaitų) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1273, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11030, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. V-1091 „Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų bei teorinių ir praktinių mokymų būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1274, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11031, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1275, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11032, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-868 „Dėl reikalavimų atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1276, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11033, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1141 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. V-1288, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11124, įsigalioja 2020-05-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1189 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. V-1289, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11126, įsigalioja 2020-05-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. V-1290, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11127, įsigalioja 2020-05-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. V-1291, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11128, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. V-1214, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10882, įsigalioja 2020-05-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1491 „Dėl Siūlymo parduoti vaistinius preparatus gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. V-1220, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10719, įsigalioja 2020-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. V-1222, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10721, įsigalioja 2020-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. V-1224, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10722, įsigalioja 2020-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-1036 „Dėl Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. V-1230, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10742, įsigalioja 2020-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl 2020 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. V-1233, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10746, įsigalioja 2020-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-20 Nr. V-1237, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10795, įsigalioja 2020-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. V-1256, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11013, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. V-1277, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11037, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. V-1279, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11038, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-877 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. V-1281, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11039, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. V-1283, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11035, įsigalioja 2020-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. V-1294, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11145, įsigalioja 2020-05-27)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų, kuriems tarnybinė uniforma neišduodama, pareigybių sąrašo, tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir tarnybinės uniformos išdavimo normų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. 1R-146, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11044, įsigalioja 2020-08-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-21 Nr. 3-335, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10716, įsigalioja 2020-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-331 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 3-341, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10866, įsigalioja 2020-05-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti
(2020-05-22 Nr. 3-345, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10920, įsigalioja 2020-05-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų valdymo plano patvirtinimo
(2020-05-20 Nr. 1-128, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10726, įsigalioja 2020-05-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. 1-129, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11132, įsigalioja 2020-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. 1-132, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10777, įsigalioja 2020-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 1-134, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10978, įsigalioja 2020-05-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ tiesioginio finansavimo projekto FIXUS de minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) ūkio subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-13 Nr. ĮV-612, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10736, įsigalioja 2020-05-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-243 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių, Respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovams ir nacionalinių, Respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovų pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. ĮV-635, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10718, įsigalioja 2020-05-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. ĮV-636, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10766, įsigalioja 2020-05-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. ĮV-646, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11131, įsigalioja 2020-05-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 3D-384, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10754, įsigalioja 2020-05-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 3D-385, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10753, įsigalioja 2020-05-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-411 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 3D-386, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10755, įsigalioja 2020-05-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 3D-387, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10756, įsigalioja 2020-05-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 3D-388, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10757, įsigalioja 2020-05-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3D-304 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 3D-389, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10758, įsigalioja 2020-05-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
(2020-05-22 Nr. 3D-391, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10967, įsigalioja 2020-05-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 3D-392, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10968, įsigalioja 2020-05-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 3D-393, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10969, įsigalioja 2020-05-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 3D-394, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10970, įsigalioja 2020-05-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 371 „Dėl Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. 3D-396, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11166, įsigalioja 2020-05-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 365 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. 3D-397, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11167, įsigalioja 2020-05-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. 1V-498, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10780, įsigalioja 2020-05-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo NR. 1V-936 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 1V-503, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10965, įsigalioja 2020-05-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. 1V-510, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11120, įsigalioja 2020-05-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. 1V-511, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11129, įsigalioja 2020-05-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. 1V-512, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11130, įsigalioja 2020-05-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-1024 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. 1V-513, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11134, įsigalioja 2020-05-27)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. V-393, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10651, įsigalioja 2020-05-21)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Lietuvos šaulių sąjungos vado, jo pavaduotojų, rinktinių vadų ir rinktinių vadų pavaduotojų tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. V-398, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10669, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lėšų, reikalingų valstybinei funkcijai „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ vykdyti, planavimo, pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-22 Nr. V-405, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10888, įsigalioja 2020-05-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-273 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. V-217, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11043, įsigalioja 2020-05-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 1B-369, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10972, įsigalioja 2020-06-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. V-175, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10656, įsigalioja 2020-05-21)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl subsidijos neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti, subsidijos neįgaliųjų darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti skyrimo prioritetų nustatymo 2020 metams“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. V-178, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10897, įsigalioja 2020-05-23)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. V-179, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10772, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-15 Nr. 1-109, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11157, įsigalioja 2020-05-27)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo, patvirtinimo
2019-03-28 Nr. 1-115, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10890, įsigalioja 2020-05-23)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti plano rengimo instrukcijos, Įvykio likvidavimo plano rengimo tvarkos aprašo ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, reikalingų gaisrui gesinti, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“pakeitimo
(2020-05-21 Nr. 1-247, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10717, įsigalioja 2020-05-22)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. 1-248, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10720, įsigalioja 2020-05-22)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente aprašo patvirtinimo
(2020-05-21 Nr. 1-249, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10728, įsigalioja 2020-05-22)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 2020–2022 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
(2020-05-21 Nr. 1-251, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10750, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitos formos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 1K-143, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-10985, įsigalioja 2020-05-26)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. A1-10 „Dėl Dauginamosios medžiagos kiekių ir jos pateikimo terminų augalų genčių ir rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimams atlikti“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. A1-263, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11034, įsigalioja 2020-05-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-306 „Dėl Tikrinamųjų pieninių veislių bulių, už kurių įvertinimą teikiama valstybės pagalba, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. B1-335, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10776, įsigalioja 2020-05-22)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. BR1-135, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10627, įsigalioja 2020-05-21)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. BV-16 „Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-25 Nr. BV-157, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11143, įsigalioja 2020-05-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. O3E-425, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10648, įsigalioja 2020-05-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinės kainos patvirtinimo
(2020-05-21 Nr. O3E-428, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10764, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. O3E-429, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10765, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. O3E-437, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10799, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. O3E-438, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10800, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. O3E-439, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10801, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. O3E-440, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10802, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2020 m. skatinimo kvotos paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,7 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-05-21 Nr. O3E-441, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10803, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo
(2020-05-21 Nr. O3E-443, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10804, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-672 „Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2020 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. O3E-444, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-10983, įsigalioja 2020-05-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Smiltynės perkėla“ keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausio tarifo perskaičiavimo
(2020-05-21 Nr. O3E-445, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10805, įsigalioja 2020-05-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2020 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
2019-10-31 Nr. O3E-672, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10883, įsigalioja 2020-05-23)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 2-231 „Dėl skrydžių vadovų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 2-134, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10671, įsigalioja 2020-05-21)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl atlyginimo už Viešosios Įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas apskaitos ir mokėjimo tvarkos
(2020-05-21 Nr. 2-135, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10806, įsigalioja 2020-05-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 2B-56 „Dėl Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) ir pasaulinio transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodo (WPMI) šalies transporto priemonių gamintojams suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 2BE-170, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10864, įsigalioja 2020-05-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 4R-162 „Dėl bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų aviacijos saugumo reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-26 Nr. 2BE-174, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11107, įsigalioja 2020-05-27)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-231 „Dėl Jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. 2BE-175, TAR, 2020-05-26, kodas 2020-11125, įsigalioja 2020-05-27)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. Į-107 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-20 Nr. Į-147, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10642, įsigalioja 2020-05-21)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2020-05-21 Nr. 4LKT-7(1.3 E), TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10894, įsigalioja 2020-05-23)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ projekto paraiškos formos ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų sąmatos formos patvirtinimo
(2020-05-21 Nr. KRF-36(1.15E), TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10891, įsigalioja 2020-05-23)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ projekto vykdymo dalinio finansavimo dokumentų formų patvirtinimo
(2020-05-21 Nr. KRF-37(1.15E), TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10892, įsigalioja 2020-05-23)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. KRF-52(1.15) „Dėl Projektų įvykdymo rezultatų ataskaitų, faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų ir projekto informacijos apie įgyvendintas veiklas formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. KRF-38(1.15E), TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10893, įsigalioja 2020-05-23)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-45 „Dėl Asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. KS-57, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10662, įsigalioja 2020-05-21)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2020-05-20 Nr. KS-58, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10663, įsigalioja 2020-05-21)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-11 Nr. Sp-188, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10896, įsigalioja 2020-05-23)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir metodinių rekomendacijų patvirtinimo
2017-02-23 Nr. Sp-47, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10895, įsigalioja 2020-05-23)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 22.3-100, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10641, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 22.3-136 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 22.3-101, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10643, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 22.3-102, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10644, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. 22.3-104, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10787, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 22.3-106, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10976, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 22.3-107, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10977, įsigalioja 2020-11-01)


<< Atgal