Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 23

2020 m. birželio 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. gegužės 27 d. – birželio 2 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 19-1, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-2, 25-1, 25-2 straipsniais įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2945, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11671, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2946, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11672, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2956, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11673, įsigalioja 2020-05-30)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2957, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11327, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2958, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11329, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 9, 10, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2959, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11331, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2960, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11333, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2961, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11334, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2962, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11335, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2963, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11338, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 6 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2964, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11343, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2965, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11345, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2966, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11346, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2967, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11347, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2968, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11349, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2969, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11350, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 23 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2970, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11353, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2971, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11356, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 30, 62-1, 67 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2974, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11674, įsigalioja 2020-05-30)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 8, 28, 38 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2976, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11675, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo Nr. I-1202 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2977, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11676, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrojo papildomo protokolo ratifikavimo“ Nr. IX-1997 pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2978, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11738, įsigalioja 2020-06-02)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos ratifikavimo“ Nr. X-1526 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2979, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11740, įsigalioja 2020-06-02)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2004 m. vasario 11 d. Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl Šiaurės investicijų banko priede esančio Šiaurės investicijų banko statuto 14 skirsnis, ratifikavimo
(2020-05-21 Nr. XIII-2980, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11741, įsigalioja 2020-06-02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-20 Nr. 514, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11206, įsigalioja 2020-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 515, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11175, įsigalioja 2020-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl statistinio COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paplitimo tyrimo atlikimo
(2020-05-27 Nr. 517, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11255, įsigalioja 2020-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 519, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11258, įsigalioja 2020-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 523, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11398, įsigalioja 2020-05-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 525, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11409, įsigalioja 2020-05-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 531, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11447, įsigalioja 2020-05-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 532, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11448, įsigalioja 2020-05-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1243 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014–2020 metais, paskyrimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 533, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11489, įsigalioja 2020-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 535, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11559, įsigalioja 2020-05-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 850 „Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-27 Nr. 544, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11793, įsigalioja 2020-06-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 545, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11794, įsigalioja 2020-06-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A1-229 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. A1-459, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11224, įsigalioja 2020-05-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. A1-460, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11315, įsigalioja 2020-05-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. A1-464, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11660, įsigalioja 2020-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. A1-465, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11661, įsigalioja 2020-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. A1-466, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11662, įsigalioja 2020-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. A1-467, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11664, įsigalioja 2020-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. A1-468, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11665, įsigalioja 2020-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-424 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. A1-469, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11668, įsigalioja 2020-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. A1-470, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11669, įsigalioja 2020-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. A1-472, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11670, įsigalioja 2020-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. A1-474, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11739, įsigalioja 2020-06-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. A1-481, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11849, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. A1-487/4-399, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11975, įsigalioja 2020-06-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-05-28 Nr. 4-369, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11328, įsigalioja 2020-05-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Turizmo inovacijos“ taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-01 Nr. 4-388, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11695, įsigalioja 2020-06-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 4-429 „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-02 Nr. 4-390, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11875, įsigalioja 2020-06-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo
(2020-05-26 Nr. D1-309, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11581, įsigalioja 2020-05-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. D1-314, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11412, įsigalioja 2020-05-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. D1-315, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11415, įsigalioja 2020-05-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. D1-316, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11810, įsigalioja 2020-06-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. D1-320, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11573, įsigalioja 2020-05-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Finansinių priemonių taikymo gaminantiems vartotojams didinant atsinaujinančių energijos išteklių socialinį prieinamumą“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-29 Nr. D1-321, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11578, įsigalioja 2020-05-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašų 2020 metams patvirtinimo
(2020-05-27 Nr. V-790, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11240, įsigalioja 2020-05-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. V-794, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11241, įsigalioja 2020-05-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. V-799, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11323, įsigalioja 2020-05-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-28 Nr. V-800, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11391, įsigalioja 2020-05-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo
(2020-05-28 Nr. V-802, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11438, įsigalioja 2020-05-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-808, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11556, įsigalioja 2020-05-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu
(2020-05-29 Nr. V-811, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11585, įsigalioja 2020-05-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl konkurso sąlygų 2020 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui patvirtinimo
(2020-06-02 Nr. V-822, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11892, įsigalioja 2020-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms
(2020-06-02 Nr. V-823, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11893, įsigalioja 2020-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. V-827, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11950, įsigalioja 2020-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. V-1309, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11371, įsigalioja 2020-05-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-28 Nr. V-1312, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11567, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-28 Nr. V-1313, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11568, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-732 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. V-1314, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11569, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose
(2020-05-29 Nr. V-1316, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11570, įsigalioja 2020-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų
(2020-05-29 Nr. V-1317, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11566, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimo ir izoliavimo
(2020-05-29 Nr. V-1318, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11565, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1141 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1319, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11571, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1320, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11572, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1142 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1321, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11574, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios
(2020-05-29 Nr. V-1328, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11680, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1329, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11681, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-636 „Dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1330, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11682, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-635 „Dėl informacijos apie asmens apsaugos priemones teikimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1331, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11683, įsigalioja 2020-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo
(2020-05-29 Nr. V-1336, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11686, įsigalioja 2020-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1189 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1337, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11687, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1338, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11688, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1339, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11689, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1165 „Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1340, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11690, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1246 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1341, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11691, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1245 „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1342, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11692, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 ,,Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1343, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11693, įsigalioja 2020-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašų nustatymo
(2020-05-29 Nr. V-1344, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11694, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-06-01 Nr. V-1346, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11879, įsigalioja 2020-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. V-1347, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11880, įsigalioja 2020-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1184 „Dėl ėminių laboratoriniams tyrimams covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimo savivaldybių mobiliuose punktuose“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-01 Nr. V-1348, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11887, įsigalioja 2020-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. V-1350, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11888, įsigalioja 2020-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-564 „Dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. V-1352, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11965, įsigalioja 2020-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2020 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo
(2020-05-26 Nr. V-1297, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11198, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.2 priedo įgyvendinimo
(2020-05-26 Nr. V-1298/B1-343, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11217, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. V-1300, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11199, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. V-1302, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11200, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. V-1303, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11201, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1323, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11632, įsigalioja 2020-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-877 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1327, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11736, įsigalioja 2020-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. V-1335, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11685, įsigalioja 2020-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. V-1345, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11890, įsigalioja 2020-06-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1R-76 „Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 1R-151, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11221, įsigalioja 2020-05-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-239 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-22 Nr. 1-136, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11214, įsigalioja 2020-05-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-158 „Dėl Dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo bei kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1-139, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11779, įsigalioja 2020-06-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1-140, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11778, įsigalioja 2020-06-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 1-144, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11889, įsigalioja 2020-06-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. ĮV-695, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11395, įsigalioja 2020-05-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. ĮV-696, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11397, įsigalioja 2020-05-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. ĮV-698, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11795, įsigalioja 2020-06-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 3D-398, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11245, įsigalioja 2020-05-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 3D-399, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11246, įsigalioja 2020-05-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 3D-400, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11247, įsigalioja 2020-05-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 3D-401, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11248, įsigalioja 2020-05-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 383 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 3D-402, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11249, įsigalioja 2020-05-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 3D-403, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11250, įsigalioja 2020-05-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. 3D-405, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11629, įsigalioja 2020-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą
(2020-06-02 Nr. 3D-410, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11967, įsigalioja 2020-06-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 3D-413, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11968, įsigalioja 2020-06-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 3D-415, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11969, įsigalioja 2020-06-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 3D-416, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11970, įsigalioja 2020-11-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens be pilietybės kelionės dokumento blanko privalomosios formos ir Lietuvos Respublikos pabėgėlio kelionės dokumento blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1V-527, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11747, įsigalioja 2020-06-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1V-531, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11848, įsigalioja 2020-06-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo
(2020-06-02 Nr. 1V-534, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11933, įsigalioja 2020-06-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 1V-535, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11943, įsigalioja 2020-06-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. V-417, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11251, įsigalioja 2020-05-28)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. V-426, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11473, įsigalioja 2020-09-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-767 „Dėl Komisijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. V-428, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11633, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1311 „Dėl Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. V-435, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11814, įsigalioja 2020-06-02)

Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-815/V-980 „Dėl Sveikatinimo veiklos, organizuojamos ir vykdomos iš Krašto apsaugos ministro įsakymasi skirtų asignavimų, masto ir specialių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. V-441/V-1356, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11973, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1142/V-1139 „Dėl Sveikatos būklės įvertinimo principų, metodikos ir tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-02 Nr. V-442/V-1355, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11974, įsigalioja 2020-06-03)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Klientų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų patalpose, esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-29 Nr. V-225, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11592, įsigalioja 2020-05-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-05-28 Nr. 1B-389, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11557, įsigalioja 2020-05-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2020-05-28 Nr. 1B-391, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11663, įsigalioja 2020-05-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-392 „Dėl Muitinės deklaracijos pateikimo įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. 1B-396, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11835, įsigalioja 2020-06-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Numeruotų bendrojo dokumento blankų apskaitos Muitinės departamente ir teritorinėse muitinėse tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-29 Nr. 1B-397, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11836, įsigalioja 2020-06-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2000 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 79 „Dėl Pakuočių klasifikatoriaus, Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo ir Dokumentų tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-29 Nr. 1B-398, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11837, įsigalioja 2020-06-02)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1-517 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. 1-265, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11554, įsigalioja 2020-05-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-796 „Dėl UAB „Ignitis“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. O3E-454, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11490, įsigalioja 2020-05-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2021 metams tvirtinimo
(2020-05-28 Nr. O3E-456, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11449, įsigalioja 2020-05-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2020-05-28 Nr. O3E-460, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11466, įsigalioja 2020-05-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2020-05-28 Nr. O3E-461, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11467, įsigalioja 2020-05-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2020-05-28 Nr. O3E-466, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11468, įsigalioja 2020-05-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2020-05-29 Nr. O3E-470, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11593, įsigalioja 2020-05-30)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-57 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. 1-118, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11666, įsigalioja 2020-05-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. V-192, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11450, įsigalioja 2020-05-29)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1A-369 „Dėl Valstybinės vaistų kokybės kontrolės vykdymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-29 Nr. (1.72E)1A-658, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11611, įsigalioja 2020-05-30)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr.(1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. (1.72E)1A-661, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11679, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl Duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. (1.72E)1A-668, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11920, įsigalioja 2020-06-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Pensijų išmokos sutarties sudarymo ir informacijos apie pensijų išmokas pateikimo dalyviui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-28 Nr. 03-66, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11480, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-160 „Dėl Standartinių tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo ir pensijų turto išsaugojimo pensijų fondo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. 03-67, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11481, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-155 „Dėl Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. 03-68, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11482, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2007 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. N-59 „Dėl pensijų anuitetų veiklos ir informacijos pensijų anuiteto sutarčių draudimo taisyklėse“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-28 Nr. 03-69, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11483, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Pensijų anuitetų fondo techninių atidėjinių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-05-28 Nr. 03-70, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11484, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Pensijų anuitetų fondo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo
(2020-05-28 Nr. 03-71, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11485, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. 03-72, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11486, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 03-61 „Dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių skaičiavimo siekiant nustatyti mokumą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. 03-73, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11487, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 03-57 „Dėl laikinos paslaugų teikimo Lietuvos banko kasose tvarkos” pakeitimo
(2020-05-28 Nr. 03-75, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11400, įsigalioja 2020-06-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 03-7 „Dėl Indėlių draudimo sistemos dalyvių veiklos rizikingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. 03-77, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11678, įsigalioja 2020-05-30)

Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V 2020/(1.7.E-260603)-02-65 „Dėl Lietuvos banko kasų darbo karantino laikotarpiu laiko“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-29 Nr. V 2020/(1.7.E-260603)-02-79, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11684, įsigalioja 2020-06-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl kompensacinių priedų už brangiuosius tyrimus ir procedūras mokėjimo ataskaitos formos tvirtinimo
(2020-05-29 Nr. 1K-164, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11563, įsigalioja 2020-05-30)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimų atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. Sp-68, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11237, įsigalioja 2020-05-28)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. Sp-205 „Dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. Sp-75, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11262, įsigalioja 2020-05-28)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Virinamų ir lituojamų metalo gaminių (išskyrus mašinas ir įrenginius) bei transporto priemonių (išskyrus variklines) ir jų įrangos gamybos ir remonto sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2020-05-28 Nr. V1-78, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11612, įsigalioja 2020-05-30)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-150 (101.2E) „Dėl administracinių nusižengimų tyrimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. VE-361 (1.3 E), TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11677, įsigalioja 2020-05-30)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-05-29 Nr. VE-364 (1.3 E), TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11735, įsigalioja 2020-06-02)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-170 „Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose karantino laikotarpiu tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. (1.1E)-1V-263, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11575, įsigalioja 2020-06-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. (1.9E)1V-569, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11265, įsigalioja 2020-05-28)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1-189, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11932, įsigalioja 2020-06-03)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1-190, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11935, įsigalioja 2020-06-03)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 39 „Dėl kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1-191, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11936, įsigalioja 2020-06-03)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų aviacijos saugumo reikalavimų
(2020-05-27 Nr. 2-139, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11264, įsigalioja 2020-05-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 2B-408 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 2BE-176, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11239, įsigalioja 2020-05-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo
(2020-05-27 Nr. 2BE-178, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11266, įsigalioja 2020-06-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 2B-264 „Dėl Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. 2BE-180, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11555, įsigalioja 2020-06-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2B-313 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. 2BE-181, TAR, 2020-05-29, kodas 2020-11658, įsigalioja 2020-05-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 2BE-178 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 2BE-182, TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11737, įsigalioja 2020-06-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 2B-406 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 2BE-185, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11855, įsigalioja 2020-06-03)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-264 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 2BE-186, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11856, įsigalioja 2020-06-03)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos pajėgų vienetų veiklos organizavimo aprašo patvirtinimo
(2020-05-28 Nr. 5-V-420, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11367, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Valstybės bepiločių orlaivių skrydžių pasienio zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-29 Nr. V-641, TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11971, įsigalioja 2020-06-03)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 4LKT-5(1.3 E) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. 4LKT-8(1.3E), TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11454, įsigalioja 2020-05-29)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. KRF-45(1.15) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. KRF-39(1.15E), TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11452, įsigalioja 2020-05-29)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2018 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. VĮ-9(1.1 E) „Dėl Ekspertų darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-28 Nr. KRF-40(1.15E), TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11453, įsigalioja 2020-05-29)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo
(2020-05-29 Nr. KRF-41(1.15E), TAR, 2020-06-01, kodas 2020-11803, įsigalioja 2020-06-02)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2019 metų veiklos ataskaitos
(2020-05-29 Nr. S-2(6.2.-240), TAR, 2020-06-02, kodas 2020-11923, įsigalioja 2020-06-03)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl lošimų organizavimo vietų patalpų apžiūros vykdymo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-28 Nr. DIE-371, TAR, 2020-05-28, kodas 2020-11411, įsigalioja 2020-05-29)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-27 Nr. 22.3-110, TAR, 2020-05-27, kodas 2020-11207, įsigalioja 2020-11-01)


<< Atgal