Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 24

2020 m. birželio 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. birželio 3 d. – birželio 9 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2944, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12135, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2972, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12203, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 1, 6, 6-1, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2973, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12204, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 9, 10, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-05-21 Nr. XIII-2975, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-122072022-01-01)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 15 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2983, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12611, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2984, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12208, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 66, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 XIII-2990, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12612, įsigalioja 2020-06-15)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82-1 straipsniu įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2991, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12613, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-04 XIII-3009, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12615, įsigalioja 2020-06-10)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3010, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12618, įsigalioja 2021-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybinės žemės sklypus pasibaigimo
(2020-06-03 Nr. 550, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12228, įsigalioja 2020-06-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 553, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12245, įsigalioja 2020-06-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 554, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12247, įsigalioja 2020-06-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1210 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, specialiąsias misijas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, ir žvalgybos pareigūnų, perkeltų į užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos užsienyje apmokėjimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 555, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12258, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1181 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 556, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12259, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 559, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12273, įsigalioja 2020-06-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 560, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12289, įsigalioja 2020-06-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 436 „Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 566, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12405, įsigalioja 2020-06-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo
(2020-06-03 Nr. 569, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12410, įsigalioja 2020-06-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 570, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12411, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 573, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12475, įsigalioja 2020-06-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 574, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12476, įsigalioja 2020-06-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 694 „Dėl Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 575, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12478, įsigalioja 2020-06-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo
(2020-06-03 577, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12607, įsigalioja 2020-06-10)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-06-03 Nr. KT100-N6/2020, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12128 , įsigalioja 2020-06-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-306 „Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1K-155, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12395, įsigalioja 2020-06-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1K-157, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12397, įsigalioja 2020-06-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 1K-159, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12402, įsigalioja 2020-06-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose 2020 metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, nustatymo
(2020-06-01 Nr. 1K-160, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12404, įsigalioja 2020-06-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1K-397 „Dėl oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 1K-161, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12399, įsigalioja 2020-06-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-18 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 1K-162, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12400, įsigalioja 2020-06-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-403 „Dėl 2019 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 1K-163, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12401, įsigalioja 2020-06-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. 1K-167, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12305, įsigalioja 2020-06-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl pagalbos Nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo
(2020-06-03 Nr. A1-494, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12025, įsigalioja 2020-06-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašo patvirtinimo
(2020-06-03 Nr. A1-495/4-401, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-11976, įsigalioja 2020-06-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. A1-503, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12423, įsigalioja 2020-06-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-100 „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. A1-507, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12429, įsigalioja 2020-06-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. A1-508, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12430, įsigalioja 2020-06-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. A1-512, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12517, įsigalioja 2020-06-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. 4-408, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12366, įsigalioja 2020-06-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-06 Nr. 4-416, TAR, 2020-06-06, kodas 2020-12441, įsigalioja 2020-06-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-224 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-06 Nr. 4-417, TAR, 2020-06-06, kodas 2020-12442, įsigalioja 2020-06-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 4-230 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. 4-422, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12570, įsigalioja 2020-06-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 „Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-29 Nr. D1-322, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12435, įsigalioja 2020-06-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-69 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. D1-325, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12569, įsigalioja 2020-06-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pritarimo (derinimo) projektui dėl statinių statybos ar rekonstravimo, įrenginių įrengimo bendrojoje meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zonoje ir pritarimo projektui ar numatomai veiklai vandens matavimo stočių apsaugos zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-03 Nr. D1-328, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12209, įsigalioja 2020-06-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. D1-329, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12242, įsigalioja 2020-06-05)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
(2020-06-03 Nr. D1-330/ĮV-706, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12229, įsigalioja 2020-06-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybinių medžiagų instituto Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorijos paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas
(2020-06-09 Nr. D1-339, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12599, įsigalioja 2020-06-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. D1-340, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12600, įsigalioja 2020-08-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. D1-344, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12598, įsigalioja 2020-06-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-1028 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. V-834, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12055, įsigalioja 2020-06-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
(2020-06-04 Nr. V-841, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12205, įsigalioja 2020-06-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl 2020 m. sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. V-842, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12206, įsigalioja 2020-06-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-05 Nr. V-866, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12370, įsigalioja 2020-06-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo
(2020-06-05 Nr. V-869, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12421, įsigalioja 2020-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-437 „Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. V-1358, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12072, įsigalioja 2020-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl greitųjų testų naudojimo
(2020-06-03 Nr. V-1365, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12133, įsigalioja 2020-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. V-1366, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12133, įsigalioja 2020-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-819 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. V-1376, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12285, įsigalioja 2020-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. V-1377, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12286, įsigalioja 2020-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašų nustatymo
(2020-06-05 Nr. V-1387, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12438, įsigalioja 2020-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1018 „Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. V-1400, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12577, įsigalioja 2020-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. V-1401, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12578, įsigalioja 2020-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-06-08 Nr. V-1402, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12579, įsigalioja 2020-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, skirtos COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) valdyti, plėtros
(2020-06-08 Nr. V-1404, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12580, įsigalioja 2020-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. V-1410, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12581, įsigalioja 2020-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-819 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. V-1411, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12582, įsigalioja 2020-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės būtinųjų sąlygų stacionariose socialinės globos įstaigose“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. V-1412, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12583, įsigalioja 2020-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. V-1413, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12584, įsigalioja 2020-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. V-1351, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12044, įsigalioja 2020-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. V-1354, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12045, įsigalioja 2020-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. V-1357, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12046, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. V-1360, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12287, įsigalioja 2020-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. V-1362/A1-498, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12277, įsigalioja 2020-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. V-1364, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12130, įsigalioja 2020-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies 2020 metais
(2020-06-04 Nr. V-1382, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12417, įsigalioja 2020-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. V-1385, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12473, įsigalioja 2020-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-169 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2018 „Medicinos biologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. V-1392, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12596, įsigalioja 2020-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. V-1394, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12586, įsigalioja 2020-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-839 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. V-1395, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12597, įsigalioja 2020-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1246 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. V-1398, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12616, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. V-1418, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12605, įsigalioja 2020-06-10)

Teisingumo ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro ir vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl Konvojavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-26 Nr. 1R-147/1V-519, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12390, įsigalioja 2020-06-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-03 Nr. 1R-157, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12058, įsigalioja 2020-06-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-37 „Dėl maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-04 Nr. 3-358, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12266, įsigalioja 2020-06-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1144 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ir Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. ĮV-708, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12230, įsigalioja 2020-06-05)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. ĮV-717/V-874, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12610, įsigalioja 2020-06-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-354 „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. 3D-417, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12261, įsigalioja 2020-06-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3D-265 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. 3D-418, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12262, įsigalioja 2020-06-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 m. susietosios paramos už sėklines bulves mokėjimo
(2020-06-04 Nr. 3D-419, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12263, įsigalioja 2020-06-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3D-507 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. 3D-420, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12264, įsigalioja 2020-06-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-25 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. 3D-421, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12392, įsigalioja 2020-06-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-06-08 Nr. 3D-422, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12589, įsigalioja 2020-06-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pagalbos akvakultūros veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2019 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-06-08 Nr. 3D-423, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12590, įsigalioja 2020-06-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro struktūros tvirtinimo
(2020-06-08 Nr. 3D-424, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12591, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. 3D-425, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12592, įsigalioja 2020-06-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 1V-538, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12080, įsigalioja 2020-06-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 1V-539, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12081, įsigalioja 2020-06-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 1V-542, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12086, įsigalioja 2020-06-04)

Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1V-267/V-516 „Dėl valstybės rezervo medicinos atsargų sandėlio apsaugos organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-08 Nr. 1V-554/V-1388, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12487, įsigalioja 2020-06-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-264 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. 1V-555, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12488, įsigalioja 2020-06-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 1V-561 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. 1V-556, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12495, įsigalioja 2020-06-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų „Teisingumas ir vidaus reikalai“ ir „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ partnerio funkcijų aprašymo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinomis iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos valdymo lėšų metodikos patvirtinimo
(2020-06-09 Nr. 1V-563, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12587, įsigalioja 2020-06-10)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų ir Sveikatos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo
(2020-06-03 Nr. V-449, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12054, įsigalioja 2020-06-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Karinės medicinos ekspertizės komisijos pakomisės pirmininko priimamų ekspertinių nutarimų formuluočių tvirtinimo
(2020-06-05 Nr. V-456, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12414, įsigalioja 2020-06-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-370 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. VA-42, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12362, įsigalioja 2020-06-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja kriminalinės žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių, taip pat žvalgybos pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių metinių pajamų deklaracijų ir prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms užpildymo ir pateikimo, taisyklių patvirtinimo
(2020-06-04 Nr. VA-43, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12363, įsigalioja 2020-06-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VA-89 „Dėl Finansinio reikalavimo fizinio asmens bankroto byloje pateikimo / patikslinimo FR1157 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. VA-44, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12508, įsigalioja 2020-06-09)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. VA-82 „Dėl Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. VA-45, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12512, įsigalioja 2020-06-09)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo metodikos pagal kiekvieną pensijų anuiteto rūšį
(2020-06-03 Nr. V-232, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12109, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
(2020-06-03 Nr. V-235, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12120, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-05-28 Nr. V-236, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12251, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Draudėjo kodo ir asmens socialinio draudimo numerio suteikimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2020-06-04 Nr. V-248, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12304, įsigalioja 2020-06-06)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. V-255, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12604, įsigalioja 2020-06-10)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 27V-34 „Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-05 Nr. 27V-65, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12424, įsigalioja 2020-06-13)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 27V-21 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-08 Nr. 27V-66, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12513, įsigalioja 2020-06-09)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. 27V-68, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12515, įsigalioja 2020-06-09)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. 1S-68, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12233, įsigalioja 2020-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. V-197, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12368, įsigalioja 2020-06-06)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. V-198, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12367, įsigalioja 2020-06-06)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. V-199, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12369, įsigalioja 2020-06-06)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. V-201, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12499, įsigalioja 2020-06-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1B-1074 „Dėl Skundų pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jų nagrinėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-03 Nr. 1B-410, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12210, įsigalioja 2020-06-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. 1B-429, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12594, įsigalioja 2020-06-22)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinės sistemos „RIPRIS“ nuostatų ir Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinės sistemos „RIPRIS“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-06-03 Nr. 1-123, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12134, įsigalioja 2020-06-04)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. 1-29, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12253, įsigalioja 2020-06-05)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Informacinės visuomenės plėtros komitete teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-04 Nr. TE-65(2020), TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12248, įsigalioja 2020-06-05)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, patvirtinto Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2020-06-03 Nr. V-56, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-12103, įsigalioja 2020-06-04)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. 1V-102, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12386, įsigalioja 2020-06-06)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-175 „Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. 1V-97, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12216, įsigalioja 2020-06-15)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklių patvirtinimo
(2020-06-09 Nr. 2-110, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12588, įsigalioja 2020-07-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal reglamento (EB) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) reikalavimus aprašo ir techninės priežiūros organizacijos vadovo tvirtinimo aprašo patvirtinimo
(2020-06-05 Nr. 2-150, TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12391, įsigalioja 2020-06-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl įgaliojimų suteikimo laivų klasifikavimo bendrovei Rusijos jūrų laivybos registrui“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. 2BE-188, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12217, įsigalioja 2020-06-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 2BE-172 „Dėl prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. 2BE-190, TAR, 2020-06-09, kodas 2020-12602, įsigalioja 2020-06-10)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo
(2020-06-05 Nr. 2V-107 (1.4), TAR, 2020-06-05, kodas 2020-12408, įsigalioja 2020-06-06)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl Skrydžių be radiolokacinio atsakiklio Lietuvos Respublikos valdomojoje oro erdvėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-05 Nr. V-150, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-11984, įsigalioja 2020-06-18)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-02 Nr. V-176, TAR, 2020-06-03, kodas 2020-11983, įsigalioja 2020-06-04)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-759 „Dėl Sėklinių bulvių sertifikato formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. A1-280, TAR, 2020-06-04, kodas 2020-12281, įsigalioja 2020-06-05)


<< Atgal