Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 25

2020 m. birželio 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. birželio 10 d. – birželio 16 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 9, 58, 59 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2985, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12789, įsigalioja 2020-07-30)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 15, 16 straipsnių pakeitimo ir 16-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2986, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12791, įsigalioja 2020-07-30)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2987, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12819, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 1, 18 straipsnių pakeitimo ir III skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2988, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12820, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2989, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12821, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2998, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12823, įsigalioja 2020-06-12)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2999, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12825, įsigalioja 2020-06-12)

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 94 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-3000, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12826, įsigalioja 2020-06-12)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 36, 37 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-3001, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12827, įsigalioja 2020-06-12)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 98 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-3002, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12828, įsigalioja 2020-06-12)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25, 41, 42, 44 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3005, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12829, įsigalioja 2020-06-12)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3006, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13045, įsigalioja 2020-06-16)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3007, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12830, įsigalioja 2020-06-12)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3008, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12831, įsigalioja 2020-06-12)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3011, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13046, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3012, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13047, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti, įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl konsulinės pagalbos ir bendradrabiavimo
2019-12-06, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12679)

Tarptautinis susitarimas
Susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2004 m. vasario 11 d. Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl Šiaurės investicijų banko priede esančio Šiaurės investicijų banko statuto 14 skirsnis
(2020-02-28, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12680)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 578, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12722, įsigalioja 2020-06-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-10 Nr. 579, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12723, įsigalioja 2020-06-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 588, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12822, įsigalioja 2020-06-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 512 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“ ir uždarosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūros steigimo ir valstybės turto investavimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 590, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12842, įsigalioja 2020-06-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 594, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13008, įsigalioja 2020-06-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 671 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 595, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13009, įsigalioja 2020-06-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4739
(2020-06-10 Nr. 599, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13015, įsigalioja 2020-06-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl ginklų registro reorganizavimo ir ginklų registro nuostatų patvirtinimo
(2020-06-10 Nr. 600, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13021, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 601, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13022, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo, Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo ir Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 602, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13023, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 603, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13024, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 604, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13027, įsigalioja 2020-06-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 431 „Dėl Apdovanojimo ginklais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 605, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13028, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 606, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13030, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 607, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13031, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 608, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13032, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių eksporto, importo, vežimo ir gabenimo tranzitu“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 609, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13034, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1111 „Dėl Ūkinės veiklos, susijusios su ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 610, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13036, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 611, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13037, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 612, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13038, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 613, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13039, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 877 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-10 Nr. 614, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13040, įsigalioja 2020-06-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 322 „Dėl Lietuvos ginklų fondo įsteigimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-10 Nr. 615, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13042, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 616, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13151, įsigalioja 2020-06-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 617, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13153, įsigalioja 2020-06-17)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. XIII-2937 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje išvados“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-06-12 Nr.  KT105-N8/2020, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12928, įsigalioja 2020-06-12)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. 1K-170, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12994, įsigalioja 2020-06-16)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 1K-275 „Dėl Valstybės piniginių išteklių srautams prognozuoti skirtos informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. 1K-172, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12996, įsigalioja 2020-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. 1K-173, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12998, įsigalioja 2020-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-10 Nr. 1K-175, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12995, įsigalioja 2020-06-16)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo
(2020-03-30 Nr. 1K-86, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12997, įsigalioja 2020-06-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. A1-526, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12718, įsigalioja 2020-06-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-412 „Romų socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. A1-527, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12720, įsigalioja 2020-06-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. A1-528, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12719, įsigalioja 2020-06-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Europos Sąjungos investicijų skyriaus karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo
(2020-06-12 Nr. A1-532, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12917, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. A1-535, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12919, įsigalioja 2020-06-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. A1-537, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12920, įsigalioja 2020-06-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A1-71 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. A1-538, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12922, įsigalioja 2020-06-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. A1-539, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12925, įsigalioja 2020-06-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. A1-541, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12923, įsigalioja 2020-06-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-12 Nr. A1-545, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12924, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-532 „Dėl Europos Sąjungos investicijų skyriaus karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-15 Nr. A1-547, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13029, įsigalioja 2020-06-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-577 „Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. A1-555, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13133, įsigalioja 2020-06-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. A1-556, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13134, įsigalioja 2020-06-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. A1-561, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13137, įsigalioja 2020-06-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 4-431, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12701, įsigalioja 2020-06-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-275 „Dėl Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. 4-437, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12847, įsigalioja 2020-06-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 4-447, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13006, įsigalioja 2020-06-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. D1-347, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12702, įsigalioja 2020-06-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. D1-348, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12710, įsigalioja 2020-06-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. D1-353, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12780, įsigalioja 2020-06-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. D1-356, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13064, įsigalioja 2020-06-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl klimato kaitos programos kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-16 Nr. D1-359, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13146, įsigalioja 2020-06-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų vėliausios galimos skelbimo datos nustatymo
(2020-06-10 Nr. V-888, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12646, įsigalioja 2020-06-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. V-902, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12921, įsigalioja 2020-06-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. V-903, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13013, įsigalioja 2020-06-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų rodiklių aprašų patvirtinimo
(2020-06-15 Nr. V-904, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13014, įsigalioja 2020-06-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-820 „Dėl paramos teikimo asmenims iš Ukrainos karo zonos pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. V-906, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13026, įsigalioja 2020-06-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-06-12 Nr. V-1449, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12942, įsigalioja 2020-06-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-06-15 Nr. V-1457, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13076, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-06-15 Nr. V-1458, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13091, įsigalioja 2020-06-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-636 „Dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-15 Nr. V-1459, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13092, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. V-1461, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13093, įsigalioja 2020-06-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų
(2020-06-15 Nr. V-1462, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13094, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų
(2020-06-16 Nr. V-1467, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13105, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų
(2020-06-16 Nr. V-1468, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13099, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1018 „Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-1469, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13100, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-1470, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13101, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų
(2020-06-16 Nr. V-1471, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13095, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu
(2020-06-16 Nr. V-1472, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13104, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų
(2020-06-16 Nr. V-1473, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13103, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl būtinų sąlygų vykdant tarptautinius skrydžius
(2020-06-16 Nr. V-1474, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13102, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-06-16 Nr. V-1475, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13098, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-1484, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13160, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veiklos būtinų sąlygų
(2020-06-16 Nr. V-1485, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13167, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. V-413 „Dėl aplinkos kenksmingumo pašalinimo orlaiviuose“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-1486, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13166, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-06-16 Nr. V-1487, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13165, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose būtinų sąlygų
(2020-06-16 Nr. V-1489, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13164, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-1490, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13163, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ektremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. V-685 „Dėl vardinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo vaistinėse“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-1491, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13162, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ektremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-744 „Dėl vaistinių preparatų priėmimo paramos būdu“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-1492, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13161, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. V-1416, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12695, įsigalioja 2020-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo
(2020-06-09 Nr. V-1419, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12786, įsigalioja 2020-06-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. V-1423, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12694, įsigalioja 2020-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-1062 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. V-1425, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12708, įsigalioja 2020-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. V-1426, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12696, įsigalioja 2020-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. V-1427, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12709, įsigalioja 2020-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro ir Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-787/D1-507/3-467 „Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos komisijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. V-1428/D1-355/3-370, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12844, įsigalioja 2020-06-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 758 „Dėl kraujagyslių chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. V-1431, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12845, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
(2020-06-11 Nr. V-1432, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12846, įsigalioja 2020-06-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(2020-06-12 Nr. V-1441, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12936, įsigalioja 2020-06-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-764 „Dėl Organų donorystės skatinimo ir organizavimo stebėsenos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. V-1445, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12912, įsigalioja 2020-06-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Optometrininko praktikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-06-12 Nr. V-1447, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13085, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. V-1451, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13086, įsigalioja 2020-06-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. V-1454, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13087, įsigalioja 2020-06-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. V-1456, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13088, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo
(2020-06-15 Nr. V-1463, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13096, įsigalioja 2020-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. V-1465, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13097, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-1466/A1-554, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13154, įsigalioja 2020-06-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo ir advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programos patvirtinimo
(2020-06-11 Nr. 1R-164, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12849, įsigalioja 2020-06-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-385 „Dėl Geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 1R-167, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13007, įsigalioja 2020-06-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 3-373, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13065, įsigalioja 2020-06-16)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. ĮV-734, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12881, įsigalioja 2020-06-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos tvirtinimo
(2020-06-15 Nr. ĮV-735, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13033, įsigalioja 2020-06-16)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. ĮV-765, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13141, įsigalioja 2020-06-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-16 Nr. ĮV-767, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13142, įsigalioja 2020-06-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2020-06-09 Nr. 3D-426, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12658, įsigalioja 2020-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo
(2020-06-09 Nr. 3D-427, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12661, įsigalioja 2020-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. 3D-428, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12659, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl Parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 3D-430, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12705, įsigalioja 2020-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl paraiškų, pateiktų pagal žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles, vertinimo karantino metu“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 3D-431, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12706, įsigalioja 2020-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 3D-432, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12707, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-584 „Dėl Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-12 Nr. 3D-433, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12884, įsigalioja 2020-06-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-667 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbmo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. 3D-434, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12885, įsigalioja 2020-06-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. 3D-437, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12886, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-344 „Dėl Informacijos, reikalingos stebėsenai vykdyti ir rengiant bei teikiant ataskaitas Europos Komisijai, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-12 Nr. 3D-438, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12887, įsigalioja 2020-06-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. 3D-439, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12937, įsigalioja 2020-06-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-657 „Dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2019 m.“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. 3D-442, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12939, įsigalioja 2020-06-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. 3D-444, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12940, įsigalioja 2020-06-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Gyvulių sėklinimo pažymėjimo, veislinių bulių reproduktorių spermos dozių ir galvijų kergimo apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. 3D-445, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13056, įsigalioja 2020-06-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. 3D-446, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-12948, įsigalioja 2020-06-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Privataus sūrių sandėliavimo paramos administravimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 3D-449, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13057, įsigalioja 2020-06-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 3D-450, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13058, įsigalioja 2020-06-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. 1V-572, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12689, įsigalioja 2020-06-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-06-12 Nr. 1V-577, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12931, įsigalioja 2020-06-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. 1V-583, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12943, įsigalioja 2020-06-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl informacinių sistemų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. VA-46, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12888, įsigalioja 2020-06-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-41 „Dėl Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. VA-47, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13083, įsigalioja 2020-06-16)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo patvirtinimo
(2020-06-10 Nr. V4-124, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12926, įsigalioja 2020-06-13)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. V-258, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12704, įsigalioja 2020-06-11)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-16 Nr. V-279, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13147, įsigalioja 2020-06-17)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai
(2020-06-12 Nr. EV-157, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13025, įsigalioja 2020-06-16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. V-206, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12691, įsigalioja 2020-06-11)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-12 Nr. V-212, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12890, įsigalioja 2020-06-13)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo
(2020-06-12 Nr. V-213, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12889, įsigalioja 2020-06-13)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-12 Nr. V-215, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13051, įsigalioja 2020-06-16)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 27V-94 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. 27V-70, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12832, įsigalioja 2020-06-12)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. 27V-75, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13155, įsigalioja 2020-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. 1B-413, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12660, įsigalioja 2020-06-11)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-10 Nr. (1.72E)1A-706, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12665, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2020 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-116 „Dėl Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių patikrinimų taisyklių ir vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonės patikrinimo pažymos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. (1.72E)1A-726, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13138, įsigalioja 2020-07-07)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-989 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą reikalavimų vykdymo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, bendrojo tikrinimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, tikslinio tikrinimo pažymų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. (1.72E)1A-727, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13139, įsigalioja 2020-07-07)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1A-49 „Dėl Vaistinių ir jų filialų patikrinimų taisyklių ir geros vaistinių praktikos tikrinimo pažymos, vaistinės tikslinio tikrinimo pažymos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. (1.72E)1A-728, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13140, įsigalioja 2020-07-07)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1-406 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išvykčių apskaitos taisyklių ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išvykties apskaitos kortelės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. 1-289, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12834, įsigalioja 2020-06-12)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 1S-67 (2020), TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13131, įsigalioja 2020-07-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 1S-4 (2019) „Dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 1S-68 (2020), TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13130, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. B1-155 „Dėl betelinio pipiro lapų importo laikino uždraudimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-10 Nr. B1-374, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12721, įsigalioja 2020-06-11)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. lapkričio13 d. įsakymo Nr. I-287 „Dėl Įrašymo į karjeros registrą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr. I-142, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12644, įsigalioja 2020-07-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo
(2020-06-10 Nr. V-164, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12667, įsigalioja 2020-06-11)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. V-165, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12813, įsigalioja 2020-06-12)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose tvarkos patvirtinimo
(2020-06-16 Nr. (1.1E)-1V-299, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13143, įsigalioja 2020-06-17)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros, įskaitant radijo stebėseną, ir telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros tarifų koeficiento nustatymo
(2020-06-16 Nr. (1.9E)1V-627, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13148, įsigalioja 2020-07-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokymo pripažinimo, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį, taisyklių patvirtinimo
(2020-06-10 Nr. 2-157, TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12703, įsigalioja 2020-06-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 2BE-134 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų tvarkymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. 2BE-193, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12818, įsigalioja 2020-06-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 2BE-68 „Dėl Vidaus vandenų transporto priemonių registraciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre patvirtinančių dokumentų, prašymų ir kitų dokumentų, teikiamų registruojant vidaus vandenų transporto priemones, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 2BE-196, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13041, įsigalioja 2020-06-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 2BE-308 „Dėl Pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 2BE-197, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13043, įsigalioja 2020-06-16)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl leidimų ir jų priedų formų patvirtinimo
(2020-06-11 Nr. 1-207, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12892, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl Planavimo sąlygų, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos ir teisėtumo tikrinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-05 Nr. 1V-104, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12810, įsigalioja 2020-06-15)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-163 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos valstybinės priežiūros proceso aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-09 Nr.  1V-105, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12853, įsigalioja 2020-06-15)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2V-285 (1.4) „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. 2V-113 (1.4), TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12700, įsigalioja 2020-06-11)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 2V-46 (1.4) „Dėl jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacijos vizitų organizavimo“ pakeitimo
(2020-06-15 Nr. 2V-118 (1.4), TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13060, įsigalioja 2020-06-16)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimas
Dėl Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje
(2020-05-29 Nr. S-3(6.2.-241), TAR, 2020-06-10, kodas 2020-12693, įsigalioja 2020-06-11)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paplitimo statistinio tyrimo anketos COVID-19 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-06-10 Nr. DĮ-171, TAR, 2020-06-12, kodas 2020-12882, įsigalioja 2020-06-13)


<< Atgal