Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 26

2020 m. birželio 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. birželio 17 d. – birželio 23 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 1, 3, 4, 5, 8, 11 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3015, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13232, įsigalioja 2020-06-26)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3016, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13233, įsigalioja 2020-06-26)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 17, 30, 31, 33, 35, 39-1, 41, 59, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3017, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13234, įsigalioja 2020-06-26)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3018, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13235, įsigalioja 2020-06-26)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 31 ir 37-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3019, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13236, įsigalioja 2020-06-26)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31, 33, 78 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo dešimtuoju-1 skirsniu įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3020, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13237, įsigalioja 2020-07-01)

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo
(2020-06-04 Nr. XIII-3021, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13334, įsigalioja 2020-06-18)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 60 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3022, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13239, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3023, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13459, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2264 36, 44, 70, 75 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 70-1 straipsniu ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3024, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13460, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3025, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13463, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3026, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13464, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 4, 5, 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3027, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13465, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3028, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13466, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 10 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3029, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13468, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 pakeitimo įstatymas
(2020-06-09 Nr. XIII-3031, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13469, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-2695 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-09 Nr. XIII-3032, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13470, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 papildymo 11-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-09 Nr. XIII-3033, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13471, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 ir 668 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-09 Nr. XIII-3034, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13472, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1460 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-09 Nr. XIII-3035, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13473, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3048, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13616, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 2, 20, 28, 36, 44, 56, 79, 79-1, 139 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 79-2 straipsniu įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3049, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13617, įsigalioja 2020-06-23)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3050, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13618, įsigalioja 2020-06-23)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 35, 168, 170, 214, 217, 218, 234, 381, 418, 426 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 17-4, 67-1 straipsniais įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3051, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13619, įsigalioja 2020-11-20)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 11, 28, 29, 34-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-11, 37-12 straipsniais įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3052, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13620, įsigalioja 2020-06-23)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 1, 51, 59, 65, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju XIV skyriumi įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3053, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13623, įsigalioja 2020-11-20)

Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo Nr. VIII-1618 pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3057, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13474, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo ratifikavimo
(2020-06-11 Nr. XIII-3058, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13475, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos, kuri parengiama ar kuria keičiamasi vykstant kariniam bendradarbiavimui, abipusės apsaugos ratifikavimo
(2020-06-11 Nr. XIII-3059, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13476, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3060, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13627, įsigalioja 2020-06-23)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 627, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13354, įsigalioja 2020-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 628, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13355, įsigalioja 2020-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 629, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13357, įsigalioja 2020-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 630, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13358, įsigalioja 2020-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 641, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13591, įsigalioja 2020-06-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 148 „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 642, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13592, įsigalioja 2020-06-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 643, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13593, įsigalioja 2020-06-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 413 ,,Dėl Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 644, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13594, įsigalioja 2020-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-17 Nr. 647, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13628, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 648, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13629, įsigalioja 2020-06-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 649, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13681, įsigalioja 2020-06-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios
(2020-06-22 Nr. 651, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13735, įsigalioja 2020-06-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 740 „Dėl Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 655, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13753, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo
(2020-06-17 Nr. 656, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13759, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 657, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13760, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1324 „Dėl Tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais ar teroristinių nusikaltimų prevencija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 658, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13763, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 661, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13768, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 662, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13770, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 633 „Dėl Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų keitimosi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 663, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13771, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 664, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13774, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 666, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13782, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms skyrimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 667, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13785, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 668, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13786, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl Pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 669, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13787, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 670, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13788, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 671, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13789, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 672, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13790, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 673, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13791, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 674, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13792, įsigalioja 2020-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. 1K-174, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13365, įsigalioja 2020-06-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-11 Nr. 1K-177, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13363, įsigalioja 2020-06-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 1K-182, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13364, įsigalioja 2020-06-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. A1-570, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13312, įsigalioja 2020-06-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-211 „Dėl Šalpos neįgalumo pensijų, šalpos senatvės pensijų, šalpos kompensacijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. A1-571, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13325, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. A1-578, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13399, įsigalioja 2020-06-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-513 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. A1-579, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13523, įsigalioja 2020-06-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. A1-585, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13579, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. A1-586, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13580, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. A1-590, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13776, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. A1-668 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014−2020 metais, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. A1-591, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13777, įsigalioja 2020-06-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. A1-221 „Dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo projektų finansavimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. A1-592, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13779, įsigalioja 2020-06-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-667 „Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo ir Vartotojų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 4-453, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13310, įsigalioja 2020-06-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 163 „Dėl Reglamentų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-18 Nr. 4-455, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13311, įsigalioja 2021-03-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. D1-360, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13169, įsigalioja 2020-07-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. D1-362, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13197, įsigalioja 2020-06-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. D1-373, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13775, įsigalioja 2020-06-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. D1-378, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13772, įsigalioja 2020-06-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-53 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. V-921, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13345, įsigalioja 2020-06-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokyklose, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas įgyvendina savininko teises ir pareigas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-19 Nr. V-927, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13480, įsigalioja 2020-06-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. V-929, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13481, įsigalioja 2020-06-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-19 Nr. V-932, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13483, įsigalioja 2020-06-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo
(2020-06-19 Nr. V-935, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13516, įsigalioja 2020-06-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairių patvirtinimo
(2020-06-19 Nr. V-936, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13518, įsigalioja 2020-06-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-727 „Dėl Mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. V-957, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13751, įsigalioja 2020-06-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios
(2020-06-17 Nr. V-1493, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13168, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. V-1494, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13215, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose
(2020-06-17 Nr. V-1496, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13221, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. V-1505, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13257, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. V-1506, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13258, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo VšĮ Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. V-1511, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13344, įsigalioja 2020-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. V-1515, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13387, įsigalioja 2020-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. V-1365 „Dėl greitųjų testų naudojimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. V-1516, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13388, įsigalioja 2020-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-06-19 Nr. V-1523, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13527, įsigalioja 2020-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-06-19 Nr. V-1524, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13525, įsigalioja 2020-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. V-1524 „Dėl valstybių sąrašo nustatymo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. V-1534, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13633, įsigalioja 2020-06-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2020-06-16 Nr. V-1478, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13193, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-16 Nr. V-1480, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13194, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-1481, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13195, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl Lėtinio virusinio hepatito C diagnostikos ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2020-06-16 Nr. V-1482, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13196, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinių tyrimų atlikimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu
(2020-06-16 Nr. V-1483, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13209, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. V-1495, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13259, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. V-1497, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13260, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. V-1498, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13255, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. V-1501, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13256, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. V-1502, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13261, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-17 Nr. V-1504, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13262, įsigalioja 2020-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-316 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. V-1507, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13341, įsigalioja 2020-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. V-1519, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13477, įsigalioja 2020-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1495 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų planavimo modelio aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. V-1520, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13631, įsigalioja 2020-06-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. V-1521, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13478, įsigalioja 2020-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. V-1525, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13526, įsigalioja 2020-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. V-1539, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13796, įsigalioja 2020-06-24)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų, Sutarčių su advokatais, teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų, Antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių ir Advokatų profesinės veiklos pavyzdinių reikalavimų aprašų patvirtinimo
(2020-06-17 Nr. 1R-169, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13244, įsigalioja 2020-06-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 3-375, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13238, įsigalioja 2020-06-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-347 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. 3-377, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13360, įsigalioja 2020-06-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. 3-382, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13501, įsigalioja 2021-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“
(2020-06-15 Nr. 1-154, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13220, įsigalioja 2020-06-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. 1-157, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13313, įsigalioja 2020-06-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-812 „Dėl Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. ĮV-812, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13367, įsigalioja 2020-06-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. ĮV-813, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13368, įsigalioja 2020-06-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. 3D-453, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13210, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. 3D-454, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13211, įsigalioja 2020-06-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. 3D-456, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13385, įsigalioja 2020-06-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-485 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms” patvirtinimo” pakeitimo
(2020-06-18 Nr. 3D-457, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13386, įsigalioja 2020-06-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 3D-464, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13622, įsigalioja 2020-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-723 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 3D-465, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13624, įsigalioja 2020-06-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 3D-466, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13625, įsigalioja 2020-06-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 3D-469, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13626, įsigalioja 2020-06-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 3D-470, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13780, įsigalioja 2020-06-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-535 „Dėl Augalų apsaugos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 3D-471, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13781, įsigalioja 2020-06-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 3D-473, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13784, įsigalioja 2020-06-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. 1V-603, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13382, įsigalioja 2020-06-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo, tolesnio jų panaudojimo bei perduotų realizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų vertės apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-22 Nr. 1V-609, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13567, įsigalioja 2020-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Užsieniečio registracijos pažymėjimo blanko formos patvirtinimo
(2020-06-23 Nr. 1V-626, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13675, įsigalioja 2020-06-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 1V-628, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13680, įsigalioja 2020-06-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 1V-629, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13684, įsigalioja 2020-06-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 1V-630, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13688, įsigalioja 2020-06-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 1V-631, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13691, įsigalioja 2020-06-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 1V-633, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13757, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų ir sveikatos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo” pakeitimo
(2020-06-16 Nr. V-494, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13340, įsigalioja 2020-06-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių tarnybos vertinimo ir piniginių išmokų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. V-504, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13686, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-57 „Dėl Krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių, įgyjamų suteikiant aukštojo mokslo kvalifikaciją kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, nustatymo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. V-510, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13685, įsigalioja 2020-06-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. V-1179 „Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą ir profesinės karo tarnybos sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. V-517, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13729, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. V-520, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13731, įsigalioja 2020-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. VA-48, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13517, įsigalioja 2020-06-20)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. VA-49, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13554, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. VA-50, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13683, įsigalioja 2020-06-24)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. V-288, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13566, įsigalioja 2020-06-23)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-225 „Dėl Klientų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų patalpose, esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. V-296, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13702, įsigalioja 2020-06-24)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. V-308, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13794, įsigalioja 2020-06-24)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. EV-170, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13519, įsigalioja 2020-06-20)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. V-225, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13497, įsigalioja 2020-06-20)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelionių organizatoriaus ataskaitų AT01 ir AT02 formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-06-22 Nr. 1-138, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13755, įsigalioja 2020-06-24)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nepriklausomumo nuo verslo ir kitų su vartotojų teisių gynimu nesusijusių interesų pareiškimo (deklaracijos) formos patvirtinimo
(2020-06-22 Nr. 1-140, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13793, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinių 5 eurų ir 1,50 euro Vilties monetų etalonų patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2020-06-16 Nr. 03-84, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13213, įsigalioja 2020-06-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-210 „Dėl Kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2020 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. 03-85, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13214, įsigalioja 2020-06-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko kolekcinių skaitmeninių monetų LBCOIN pardavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-06-16 Nr. 03-86, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13371, įsigalioja 2020-06-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. 03-87, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13230, įsigalioja 2020-06-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1K-70 „Dėl Grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. 1K-140, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13207, įsigalioja 2020-06-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1K-239 „Dėl Kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. 1K-141, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13208, įsigalioja 2020-06-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 1K-175, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13240, įsigalioja 2020-06-18)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 2020/8-146 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti skirtų formų patvirtinimo“ papildymo
(2020-06-17 Nr. 2020/8-191, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13219, įsigalioja 2020-06-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. B1-450, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13758, įsigalioja 2020-06-24)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. T1-1058, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13350, įsigalioja 2020-06-19)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. (1.9E)1V-659, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13502, įsigalioja 2020-06-20)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Licencijų išdavimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-22 Nr. 2-165, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13693, įsigalioja 2020-06-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kontrolieriaus pažymėjimo blankų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-19 Nr. 2BE-206, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13482, įsigalioja 2020-06-20)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-17 Nr. 4LKT-9(1.3), TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13251, įsigalioja 2020-06-18)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 31 d. įsakymo nr. V-192 „Dėl mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. V-347, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13521, įsigalioja 2020-06-20)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 2V-232, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13231, įsigalioja 2020-06-18)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-06-17 Nr. DIE-449, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13241, įsigalioja 2020-06-18)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Azartinius lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-17 Nr. DIE-450, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13243, įsigalioja 2020-07-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. T1-271 „Dėl Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ataskaitos ir tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitos, taip pat Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ir tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-18 Nr. T1-42, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13391, įsigalioja 2020-07-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Alkoholinių gėrimų gamybos ir realizavimo ataskaitų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-22 Nr. T1-46, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13573, įsigalioja 2020-07-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir panaudojimo ataskaitų pildymo aprašo patvirtinimo
(2020-06-22 Nr. T1-47, TAR, 2020-06-22, kodas 2020-13574, įsigalioja 2020-07-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. I-152 „Dėl Atstovavimo Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai civilinėse bylose dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų neteisėtų veiksmų, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. I-146, TAR, 2020-06-17, kodas 2020-13254, įsigalioja 2020-06-18)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. I-158, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13524, įsigalioja 2020-07-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nurodytų prašymų, laisvės atėmimo vietų administracinių sprendimų pavyzdžių patvirtinimo
(2020-06-18 Nr. V-169, TAR, 2020-06-18, kodas 2020-13347, įsigalioja 2020-06-19)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-23 Nr. V-173, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13737, įsigalioja 2020-07-01)


<< Atgal