Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 27

2020 m. liepos 1 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. birželio 24 d. – birželio 30 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3041, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13953, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2, 4 ir 4-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3042, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13954, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 5, 6, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3043, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13956, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3044, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13957, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 6 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-2 straipsniu įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3045, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13961, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 19 ir 22-1  straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3046, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13962, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-11 Nr. XIII-3047, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13963, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3068, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14343, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3069, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14344, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3070, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14345, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3071, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14346, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3072, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14347, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7, 17 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3073, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14348, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3074, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14349, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3075, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14350, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3076, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14351, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3077, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14352, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3078, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14353, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo Nr. IX-2327 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3079, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14354, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 512 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3080, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14355, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3081, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14356, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3082, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14357, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3083, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14358, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3084, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14359, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3085, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14360, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3086, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14361, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3087, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13964, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3088, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13965, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 1, 6, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3089, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13966, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3090, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13967, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 9 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3091, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13969, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3092, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13970, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 47 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3093, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14362, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3094, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14363, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 188-1 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2354 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3095, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14364, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 13-1, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 ir 28-2 straipsniais įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3138, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14375, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 90 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3144, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14365, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 4 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3145, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14366, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3146, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14367, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 76 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3153, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14368, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3154, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14369, įsigalioja 2021-01-01)

Seimo nutarimas
Dėl Valstybinio plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kredito įstaigų kapitale
(2020-06-26 Nr. XIII-3174, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14495, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 16-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3178, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14370, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 9, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3185, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14371, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 62, 67-1 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3214, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14376, įsigalioja 2020-06-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos, kuri parengiama ar kuria keičiamasi vykstant kariniam bendradarbiavimui, abipusės apsaugos
(2019-09-06, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14297)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-06-25 Nr. (22.35)3-2707, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13926, įsigalioja 2020-06-25)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-06-25 Nr. (22.35)3-2708, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13928, įsigalioja 2020-06-25)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-06-25 Nr. (22.35)3-2709, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13931, įsigalioja 2020-06-25)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 675, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13882, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto bei kitų svarbių valstybės objektų“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 676, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13883, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 677, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13884, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 678, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13885, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1054 „Dėl valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 679, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13886, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 681, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13888, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 682, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13889, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 683, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13890, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-17 Nr. 685, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13892, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 689, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13908, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 690, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13912, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 158 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 691, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13913, įsigalioja 2020-06-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 692, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13914, įsigalioja 2020-06-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 694, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13918, įsigalioja 2020-06-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 695, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13920, įsigalioja 2020-06-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1624 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-22 Nr. 696, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13921, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo
(2020-06-22 Nr. 697, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13922, įsigalioja 2020-06-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 702, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14218, įsigalioja 2020-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ilgalaikės šeimos stiprinimo 2020–2028 metų programos patvirtinimo
(2020-06-22 Nr. 703, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14233, įsigalioja 2020-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 704, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14234, įsigalioja 2020-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kvalifikacinių reikalavimų kandidatams į pensijų anuitetų fondo tarybos narius ir kandidatų į pensijų anuitetų fondo tarybos narius atrankos tvarkos aprašo ir pensijų anuitetų fondo tarybos narių darbo užmokesčio, kelionės (transporto) išlaidų kompensavimo dydžių nustatymo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-22 Nr. 705, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14235, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 706, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14236, įsigalioja 2020-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1302 „Dėl Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 707, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14238, įsigalioja 2020-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. 709, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14311, įsigalioja 2020-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje
(2020-06-29 Nr. 1K-195, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14531, įsigalioja 2020-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 1K-196, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14532, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. A1-596/V-1555/1V-646, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14513, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-156 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 3 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.3.1-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. A1-610, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14458, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. A1-612, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14459, įsigalioja 2020-07-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-182 „Dėl valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. A1-613, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14461, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. A1-616/V-1568, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14573, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. A1-617/V-1569, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14572, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-30 Nr. A1-618, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14508, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A1-149 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-03 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. A1-619, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14577, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-100 „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. A1-620, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14601, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. A1-621, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14602, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-30 Nr. A1-622, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14603, įsigalioja 2020-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. A1-611 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. A1-623, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14604, įsigalioja 2020-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. 4-492, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14212, įsigalioja 2020-06-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-16 Nr. D1-361, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14049, įsigalioja 2020-06-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr.D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. D1-372, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13904, įsigalioja 2020-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr.  D1-379, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13940, įsigalioja 2020-06-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 ,,Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. D1-381, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14143, įsigalioja 2020-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. D1-383, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14237, įsigalioja 2020-06-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo
(2020-06-29 Nr. D1-385, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14517, įsigalioja 2020-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. D1-386, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14319, įsigalioja 2020-06-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. D1-394, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14321, įsigalioja 2020-06-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo
(2020-06-30 Nr. D1-397, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14537, įsigalioja 2020-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. D1-403, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14595, įsigalioja 2020-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V-317 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. V-968, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14261, įsigalioja 2020-06-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-538 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. V-987, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14441, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. V-1548, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14155, įsigalioja 2020-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-06-26 Nr. V-1549, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14156, įsigalioja 2020-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-06-26 Nr. V-1550, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14157, įsigalioja 2020-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. v-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. V-1570, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14599, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir informacijos apie perleistas vertes bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-23 Nr. V-1537, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13979, įsigalioja 2020-06-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių ir odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. V-1538, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13947, įsigalioja 2020-06-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. V-1544, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14085, įsigalioja 2020-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-824 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. V-1545, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14137, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. V-1547, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14214, įsigalioja 2020-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. V-1551, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14158, įsigalioja 2020-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. V-1552, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14159, įsigalioja 2020-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. V-1553, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14160, įsigalioja 2020-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-419 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. V-1557, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14559, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. V-1561, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14582, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. V-1563, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14561, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1478 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. V-1564, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14562, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2019 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-385 „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. V-1565, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14605, įsigalioja 2020-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl Diagnostikos ir gydymo metodikų rengimo ir jų taikymo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. V-1567, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14563, įsigalioja 2020-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-25 Nr. 1R-181, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13909, įsigalioja 2020-06-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkant asmens duomenis teisės aktais įgaliotiems duomenų tvarkytojams Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-25 Nr. 1R-182, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13910, įsigalioja 2020-06-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-25 Nr. 1R-183, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13955, įsigalioja 2020-06-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-25 Nr. 3-388, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13919, įsigalioja 2020-06-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-06-29 Nr. 1-162, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14529, įsigalioja 2020-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 1-163, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14530, įsigalioja 2020-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. Nr. 1-43 įsakymo „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-29 Nr. 1-164, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14525, įsigalioja 2021-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 1-165, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14528, įsigalioja 2020-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. 1-168, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14533, įsigalioja 2020-09-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-30 Nr. 1-171, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14526, įsigalioja 2021-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. 1-172, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14527, įsigalioja 2020-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-728 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo, saugos įgaliotinio ir administratorių skyrimo bei saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengimo“ pakeitimo
(2020-06-25 Nr. ĮV-842, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14035, įsigalioja 2020-06-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-524 „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. ĮV-894, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14597, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 3D-472, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13911, įsigalioja 2020-06-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-25 Nr. 3D-475, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13951, įsigalioja 2020-06-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-25 Nr. 3D-477, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13950, įsigalioja 2020-06-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 „Dėl Garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. 3D-480, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14093, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. 3D-481, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14094, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo
(2020-06-26 Nr. 3D-482, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14096, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-977 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. 3D-483, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14097, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo priemonės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. 3D-484, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14098, įsigalioja 2020-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu taisyklių patvirtinimo
(2020-06-26 Nr. 3D-485, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14099, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. 3D-486, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14100, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 3D-487, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14303, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 3D-496 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo” pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 3D-489, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14304, įsigalioja 2020-06-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo
(2020-06-29 Nr. 3D-490, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14558, įsigalioja 2020-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 3D-491, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14322, įsigalioja 2020-06-30)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Darbotvarkės „Moterys, taika ir saugumas“ įgyvendinimo veiksmų 2020-2024 m. plano patvirtinimo
(2020-06-22 Nr. V-146, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14037, įsigalioja 2020-06-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. 1V-644, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14120, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. V-515, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13936, įsigalioja 2020-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. VA-51, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14079, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pensijų anuitetų fondo 2020 metų biudžeto patvirtinimo
(2020-06-26 Nr. V-313, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14518, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. VE-72, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14272, įsigalioja 2020-06-30)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Turto tyrimo atlikimo ir organizavimo civilinio turto konfiskavimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-26 Nr. I-173, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14215, įsigalioja 2020-06-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 1B-804 „Dėl kai kurių mokestinės nepriemokos muitinėje perėmimo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. 1B-482, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14510, įsigalioja 2020-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2020-06-25 Nr. 1B-484, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14074, įsigalioja 2020-06-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-25 Nr. 1B-485, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14076, įsigalioja 2020-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. II pusmečiui patvirtinimo
(2020-06-30 Nr. V-245, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14579, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. B1-85 „Dėl sustiprintos iš trečiųjų šalių įvežamų ungurių kontrolės“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. B1-477, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14372, įsigalioja 2020-06-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo taikymo
(2020-06-25 Nr. 03-91, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13932, įsigalioja 2020-06-26)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl sprendimo dėl transporto priemonės registracijos mokesčio apskaičiavimo formos patvirtinimo
(2020-06-26 Nr. (1.1E)-1V-311, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14221, įsigalioja 2020-07-01)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl prašymų formų patvirtinimo
(2020-06-26 Nr. (1.1E)-1V-312, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14222, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-25 Nr. 1-143, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13948, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1A-1019 „Dėl II sąrašo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, apyvartos ataskaitų teikimo ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. (1.72E)1A-824, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14519, įsigalioja 2020-07-07)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2007 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1A-872 „Dėl vaistinio preparato reklamos ekspertizės paraiškos formos ir vaistinio preparato reklamos ekspertizės pažymos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. (1.72E)1A-825, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14521, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl Tipinės kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. 1K-187, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14596, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. 1K-188, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14598, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-25 Nr. O3E-547, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13958, įsigalioja 2020-06-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo
(2020-06-30 Nr. O3E-553, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14536, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų laivo istorijos tęstinių įrašų dokumento išdavimo ir laivo istorijos tęstinių įrašų bylos tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2020-06-26 Nr. 2BE-215, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14034, įsigalioja 2020-06-27)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-446 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-26 Nr. 2BE-218, TAR, 2020-06-26, kodas 2020-14153, įsigalioja 2020-06-27)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3K-89 „Dėl Dokumentų su asmens duomenimis, esančių Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teikimo susipažinti valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 3K-163, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14266, įsigalioja 2020-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DI-771 „Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. DIE-483, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14306, įsigalioja 2020-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Įspėjamųjų užrašų pateikimo azartinių lošimų reklamoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-29 Nr. DIE-484, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14314, įsigalioja 2020-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimo įrenginių įregistravimo į Lietuvos lošimo įrenginių registrą ir duomenų tvarkymo jame taisyklių patvirtinimo
(2020-06-29 Nr. DIE-485, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14309, įsigalioja 2020-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mažareikšmių azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų kriterijų patvirtinimo
(2020-06-29 Nr. DIE-486, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14305, įsigalioja 2020-07-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-23 Nr. V-176, TAR, 2020-06-25, kodas 2020-13809, įsigalioja 2020-06-26)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią laisvės atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-30 Nr. V-197, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14592, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. 22.3-137, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14524, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. 22.3-138, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14523, įsigalioja 2020-11-01)


<< Atgal