Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 28

2020 m. liepos 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. liepos 1 d. – liepos 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3, 9, 16, 18, 19, 32, 33, 34, 48, 53, 54 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 33-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3136, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15128, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3137, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15129, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 73-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3139, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15000, įsigalioja 2020-07-15)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 7, 9, 45, 46, 51, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3140, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15002, įsigalioja 2020-07-04)

Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 1, 2, 15, 17, 18, 20, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3141, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15003, įsigalioja 2020-07-04)

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 1, 3, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38-1, 40, 45, 53, 55, 57 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1 straipsniu, VIII skyriumi įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3142, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15130, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3147, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14789, įsigalioja 2020-07-02)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3148, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15131, įsigalioja 2020-07-08)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 36 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3149, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15132, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 46, 55, 56 straipsnių pakeitimo ir 31 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3150, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15142, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3155, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15133, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3156, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15134, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3157, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15135, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3158, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15136, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3159, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15137, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3169, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15004, įsigalioja 2020-07-04)

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27-1 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3179, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15005, įsigalioja 2020-07-15)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 50, 51 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3180, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15006, įsigalioja 2020-07-15)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 papildymo 13-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3181, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15007, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3213, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15010, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 papildymo 19-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3225, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15138, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 1, 12, 16, 18-1, 34 ir 34-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3226, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15139, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3227, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15140, įsigalioja 2020-08-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-22 Nr. 712, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14729, įsigalioja 2020-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos
(2020-06-22 Nr. 715, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14819, įsigalioja 2020-07-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 717, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14854, įsigalioja 2020-07-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės garantijos suteikimo Europos laikinos paramos priemonei nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti (SURE)
(2020-07-01 Nr. 726, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14991, įsigalioja 2020-07-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 727, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14992, įsigalioja 2020-07-04)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-02-06 Nr. KT22-N1/2020, TAR, 2020-07-01 kodas 2020-14609, įsigalioja 2020-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 1K-191, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14726, įsigalioja 2020-07-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. 1K-197, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14727, įsigalioja 2020-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. A1-629, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14725, įsigalioja 2020-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. A1-633, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15059, įsigalioja 2020-07-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lygių galimybių tyrėjų tinklo narių atrankos organizavimo tvarkos aprašo ir lygių galimybių tyrėjų tinklo veiklos nuostatų patvirtinimo
(2020-07-03 Nr. A1-641, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14955, įsigalioja 2020-07-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-386 „Dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims išmokėtų išmokų vaikams ketvirtinės ataskaitos formos ir jos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. A1-645, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15009, įsigalioja 2020-07-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-06 Nr. A1-651, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15058, įsigalioja 2020-07-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemos patvirtinimo
(2020-07-07 Nr. 4-536, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15090, įsigalioja 2020-07-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. 4-538, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15145, įsigalioja 2020-07-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. D1-374, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14741, įsigalioja 2020-07-02)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. D1-72/ĮV-141 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. D1-390/ĮV-857, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14856, įsigalioja 2020-07-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
(2020-07-01 Nr. D1-405, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14785, įsigalioja 2020-07-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. D1-406, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14840, įsigalioja 2020-07-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. D1-408, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14866, įsigalioja 2020-07-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo trešimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. D1-410, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14959, įsigalioja 2021-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-549 „Dėl Nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. V-1005, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14850, įsigalioja 2020-07-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo
(2020-07-02 Nr. V-1006, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14851, įsigalioja 2020-07-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-811 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. V-1014, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14960, įsigalioja 2020-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
(2020-07-03 Nr. V-1016, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14968, įsigalioja 2020-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. V-869 „Dėl Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. V-1018, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14984, įsigalioja 2020-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. V-1022, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15092, įsigalioja 2020-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-07-03 Nr. V-1600, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15025, įsigalioja 2020-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-07-03 Nr. V-1603, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15027, įsigalioja 2020-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. V-1577, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14873, įsigalioja 2020-07-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. V-1579, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14724, įsigalioja 2020-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro, Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. V-1582/A1-626/V-995, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14954, įsigalioja 2020-07-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. V-1583, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14787, įsigalioja 2020-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
(2020-07-01 Nr. V-1586, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14876, įsigalioja 2020-07-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. V-1590, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14871, įsigalioja 2020-07-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. V-1593, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14897, įsigalioja 2020-07-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano patvirtinimo
(2020-07-03 Nr. V-1596, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15125, įsigalioja 2020-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. V-1604, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15028, įsigalioja 2020-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. V-1605, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15123, įsigalioja 2020-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų bei panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo mažinimo ar nutraukimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2020-07-03 Nr. V-1610, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15124, įsigalioja 2020-11-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1R-68 „Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-02 Nr. 1R-199, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14898, įsigalioja 2020-07-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1-113 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 1-189, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14839, įsigalioja 2020-07-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-121 „Dėl Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. 1-190, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15108, įsigalioja 2020-07-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) techninio aprašymo (specifikacijos) patvirtinimo
(2020-06-30 Nr. ĮV-891, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14624, įsigalioja 2020-07-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. ĮV-922, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14817, įsigalioja 2020-07-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūrinės veiklos rėmimo sutarties ir vykdytos kultūrinės veiklos perdavimo–priėmimo akto formų patvirtinimo
(2020-07-03 Nr. ĮV-940, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15021, įsigalioja 2020-07-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-248 „Dėl Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. ĮV-952, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-1502, įsigalioja 2020-07-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 1994 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Ūkininkų ūkių registravimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-01 Nr. 3D-495, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14735, įsigalioja 2020-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 3D-496, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14766, įsigalioja 2020-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 3D-500, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14900, įsigalioja 2020-07-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, dydžio už pieninę karvę patvirtinimo
(2020-07-03 Nr. 3D-502, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15012, įsigalioja 2020-07-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl Galvijų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. 3D-507, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15126, įsigalioja 2020-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-1076 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 1V-650, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14896, įsigalioja 2020-07-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. V-556, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14857, įsigalioja 2020-07-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-802 „Dėl Priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve, kario savanorio ir aktyviojo rezervo kario sutarčių sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. V-571, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14858, įsigalioja 2020-07-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-558 „Dėl Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. V-575, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14963, įsigalioja 2020-07-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Aukštesnių karinių laipsnių suteikimo kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. V-579, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15146, įsigalioja 2020-07-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo termino atidėjimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. VA-52, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14967, įsigalioja 2020-07-04)

Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. VA-53, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15089, įsigalioja 2020-07-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. 1B-506, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14786, įsigalioja 2020-07-07)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-22 Nr. V-91, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14708, įsigalioja 2020-07-02)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2013 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-496 „Dėl Bandinio ėmimo, pateikimo ištyrimui ir (ar) ženklinimo įvertinimui ir bandinio tyrimų ir (ar) ženklinimo įvertinimo rezultatų įforminimo ir jų valdymo tvarkos aprašo bei Bandinio ėmimo protokolo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. (1.72E)1A-837, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14738, įsigalioja 2020-07-07)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1A-233 „Dėl vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. (1.72E)1A-860, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14843, įsigalioja 2020-07-07)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1A-72 „Dėl Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimo patikrinimų (inspekcijų) taisyklių, vaistinio preparato klinikinio tyrimo atlikimo patikrinimo (inspekcijos) protokolo bei klinikinių tyrimų patikrinimų (inspekcijų) protokolų registro formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. (1.72E)1A-861, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14844, įsigalioja 2020-07-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
(2020-07-02 Nr. 1K-191, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14855, įsigalioja 2020-07-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 1K-192, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14893, įsigalioja 2020-07-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. 1K-193, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15016, įsigalioja 2020-07-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. 1K-194, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-15017, įsigalioja 2020-07-10)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Įvykio likvidavimo eigos aprašymo rengimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 1-309, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14891, įsigalioja 2020-07-03)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-414 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. 1-311, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14988, įsigalioja 2020-07-04)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-30 Nr. AD1-186, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14790, įsigalioja 2020-07-02)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo
(2020-07-03 Nr. AD1-198, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15091, įsigalioja 2020-07-08)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Pažeidimų, kurie laikomi mažareikšmiais, administruojant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-04 Nr. BR1-166, TAR, 2020-07-07, kodas 2020-15143, įsigalioja 2020-07-08)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo
(2020-07-03 Nr. 1P-181-(1.3 E.), TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14995, įsigalioja 2020-07-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-499 ,,Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. 1P-183-(1.3 E.), TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14996, įsigalioja 2020-07-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo
(2020-07-03 Nr. O3E-566, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14956, įsigalioja 2020-07-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų derinimo
(2020-07-03 Nr. O3E-567, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14958, įsigalioja 2020-07-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties standartinių sąlygų derinimo
(2020-07-03 Nr. O3E-568, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14957, įsigalioja 2020-07-04)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. DI-678 „Dėl Reikalavimų nuotolinio lošimo įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. DIE-496, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14848, įsigalioja 2020-07-03)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-01 Nr. 5-V-551, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14707, įsigalioja 2020-07-02)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 5-V-641 „Dėl A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 5-V-556, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14842, įsigalioja 2020-07-03)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 5-V-559, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14948, įsigalioja 2020-07-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 5-V-187 „Dėl Visiškai netinkamų naudoti ginklų ir signalinių ginklų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 5-V-562, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14949, įsigalioja 2020-07-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 5-V-563, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14950, įsigalioja 2020-07-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-797 „Dėl Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. 5-V-568, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14983, įsigalioja 2020-07-04)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-02 Nr. V-208, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14846, įsigalioja 2020-07-03)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl Civilinės aviacijos specialistų egzaminavimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje karantino laikotarpiu tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-02 Nr. 2-177, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14884, įsigalioja 2020-07-03)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 2-65 „Dėl Lietuvos Respublikos oro vežėjų veiksmų stabdant COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. 2-179, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14987, įsigalioja 2020-07-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Vidutinių laiko sąnaudų, reikalingų privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai atlikti, patvirtinimo
(2020-07-02 Nr. 2BE-223, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14889, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio paėmimo tirti akto ir kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažymos formų pavyzdžių patvirtinimo
(2020-07-02 Nr. A1-337, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14859, įsigalioja 2021-01-02)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2V-285 (1.4) „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-02 Nr. 2V-131 (1.4), TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14841, įsigalioja 2020-07-03)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 22.3-141, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14717, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 22.3-142, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14718, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 22.3-15 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 22.3-143, TAR, 2020-07-01, kodas 2020-14722, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo
(2020-07-02 Nr. 22.3-146, TAR, 2020-07-02, kodas 2020-14877, įsigalioja 2020-11-01)


<< Atgal