Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 29

2020 m. liepos 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. liepos 8 d. – liepos 14 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3096, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15358, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3097, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15300, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13-1, 14, 15, 18 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3098, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15302, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3099, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15303, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 6, 46, 60, 61, 64, 65, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3100, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15305, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 54, 55, 56, 58, 61 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3101, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15306, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 7, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3102, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15308, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 36, 37, 38, 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3103, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15309, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 10, 18, 20 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3104, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15310, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3105, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15311, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 1, 4, 8, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3106, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15315, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 4, 5, 6, 13, 20, 20-1, 22, 50, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3107, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15316, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo Nr. I-920 4, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3108, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15318, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 8, 17, 18, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3109, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15319, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3110, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15320, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 6-1 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3111, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15321, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo Nr. VIII-1661 papildymo 1-1 straipsniu ir 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3112, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15322, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 4 ir 6 straipsnių ir antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3113, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15324, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 2, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3114, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15325, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3115, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15348, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 20 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3116, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15349, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo Nr. I-930 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3117, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15350, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 5 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3118, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15355, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3119, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15356, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3120, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15363, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 4, ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3121, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15364, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3122, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15365, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 6, 7, 8, 8-1, 10 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3123, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15366, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 4, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3124, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15368, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3125, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15369, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 10 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3126, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15370, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 10-3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3127, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15372, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3128, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15373, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3129, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15374, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 7, 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3130, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15375, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3131, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15376, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 antrojo skirsnio pavadinimo, 3, 4, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3132, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15377, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 120, 124 ir 128 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3133, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15378, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3134, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15379, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3135, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15381, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 9-1, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju-2 skirsniu įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3161, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15492, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3162, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15493, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3163, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15495, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 56 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3164, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15497, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3165, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15498, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3166, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15499, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3167, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15500, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 14, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3168, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15501, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3170, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15502, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 5-1, 5-2 ir 5-3 straipsniais įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3171, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15503, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3172, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15504, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3173, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15505, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3, 801 straipsnių, LX skyriaus ketvirtojo, penktojo ir šeštojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Kodekso papildymo 799-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3175, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15238, įsigalioja 2020-07-09)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 72 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3176, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15239, įsigalioja 2020-07-09)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 31-1, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 51, 53, 56, 58, 59, 64, 68, 69, 75, 80 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29-1, 33-1 straipsniais įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3177, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15240, įsigalioja 2020-07-09)

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3182, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15383, įsigalioja 2020-07-10)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3183, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15506, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 241, 258, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3186, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15508, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 5, 10, 11, 13, 15, 18 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3187, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15510, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 4, 7, 17, 24, 31 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3188, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15511, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3189, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15512, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3191, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15513, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 24-3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3193, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15514, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 111, 113, 114, 124, 125 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 66-1, 70-2, 77-2, 123-1 straipsniais įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3194, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15387, įsigalioja 2020-07-10)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 39-8, 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3195, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15388, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 12, 31, 33, 37 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3196, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15389, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3197, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15390, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 1, 2, 5, 6, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3198, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15391, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 20, 27, 30, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3199, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15392, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3200, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15393, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 3-1, 5, 10, 11, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1, 16-2 straipsniais įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3201, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15394, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3202, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15539, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3203, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15396, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2, 3, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3204, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15397, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 7, 8 ir 8-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3205, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15398, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 6, 7, 14, 15, 16 ir 19 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo, 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 21 straipsniu įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3206, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15399, įsigalioja 2020-07-10)

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 3, 4, 8, 20, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3207, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15401, įsigalioja 2020-07-10)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 344 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3208, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15401, įsigalioja 2020-07-10)

Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3209, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15403, įsigalioja 2020-07-10)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 5-2 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3211, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15404, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3212, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15405, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 156 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3221, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15516, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5-1, 37, 53, 56-3, 59 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3266, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15540, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3267, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15541, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3268, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15543, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3269, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15545, įsigalioja 2020-09-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1762 „Dėl Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 736, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15203, įsigalioja 2020-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 737, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15204, įsigalioja 2020-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 739, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15206, įsigalioja 2020-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 741, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15209, įsigalioja 2020-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 742, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15210, įsigalioja 2020-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 744, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15293, įsigalioja 2020-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 747, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15337, įsigalioja 2020-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. 748, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15339, įsigalioja 2020-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 749, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15359, įsigalioja 2020-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-08 Nr. 750, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15367, įsigalioja 2020-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 527 „Dėl Atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis už kariams ir kitiems asmenims suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir patarnavimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 753, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15407, įsigalioja 2020-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 756, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15432, įsigalioja 2020-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 757, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15433, įsigalioja 2020-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 758, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15434, įsigalioja 2020-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymą
(2020-07-08 Nr. 759, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15526, įsigalioja 2020-07-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 761, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15537, įsigalioja 2020-07-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 762, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15538, įsigalioja 2020-07-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo
(2020-07-08 Nr. 763, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15550, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 764, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15553, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 765, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15554, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 766, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15555, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1770 „Dėl Įgaliojimų registro reorganizavimo ir Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 767, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15556, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 768, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15557, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1771 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 769, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15558, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 770, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15559, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 1158 ,,Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 771, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15560, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Testamentų registro reorganizavimo ir Testamentų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 772, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15561, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1284 ,,Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 773, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15562, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 774, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15563, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 775, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15598, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 779, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15603, įsigalioja 2020-07-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 780, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15605, įsigalioja 2020-07-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 74 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 782, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15645, įsigalioja 2020-07-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 783, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15646, įsigalioja 2020-07-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 335 „Dėl COVID-19 stebėsenos informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 788, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15688, įsigalioja 2020-07-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Turgavietės mokesčio kompensacija“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-08 Nr. 789, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15689, įsigalioja 2020-07-15)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutu, nustatymo metodikos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymui
(2020-07-08 Nr. KT117-N9/2020, TAR, 2020-07-09, kodas 2020- 15246, įsigalioja 2020-07-09)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 1K-192, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15353, įsigalioja 2020-07-10)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. 1K-229, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15351, įsigalioja 2020-07-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-199 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 2 veiksmo „Priėmimo sąlygų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. A1-653, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15243, įsigalioja 2020-07-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. A1-656, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15521, įsigalioja 2020-07-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo
(2020-07-10 Nr. A1-658, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15549, įsigalioja 2020-07-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-08 Nr. 4-539, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15245, įsigalioja 2020-07-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 4-540, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15191, įsigalioja 2020-07-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 4-541, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15192, įsigalioja 2020-07-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-07-09 Nr. 4-547, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15295, įsigalioja 2020-11-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo
(2020-07-10 Nr. 4-557, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15445, įsigalioja 2020-07-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 4-156 „Dėl Mokslo ir technologijų parko, valdančio ir naudojančio jam patikėjimo teise perduotą valstybės ir (arba) savivaldybės turtą, valstybės pagalbos teikimo ataskaitos rengimo ir tikrinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. 4-561, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15669, įsigalioja 2020-07-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. D1-416, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15509, įsigalioja 2020-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-09 Nr. D1-417, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15354, įsigalioja 2020-07-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. D1-418, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15517, įsigalioja 2020-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-14 Nr. D1-421, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15690, įsigalioja 2020-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-V-716 priemonės „Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2020-07-08 Nr. V-1026, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15194, įsigalioja 2020-07-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. V-1028, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15195, įsigalioja 2020-07-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2020-07-08 Nr. V-1031, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15229, įsigalioja 2020-07-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. V-1035, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15418, įsigalioja 2020-07-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
(2020-07-09 Nr. V-1036, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15435, įsigalioja 2020-07-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-10 Nr. V-1038, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15496, įsigalioja 2020-07-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti, paskirstymo savivaldybėms ir valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti, paskirstymo valstybinėms švietimo įstaigoms patvirtinimo
(2020-07-13 Nr. V-1043, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15608, įsigalioja 2020-07-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. V-1045, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15633, įsigalioja 2020-07-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Studijų krypties (krypčių) aprašo rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2020-07-13 Nr. V-1046, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15634, įsigalioja 2020-07-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. V-1055, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15686, įsigalioja 2020-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-929 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. V-1059, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15687, įsigalioja 2020-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir Diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. V-1062, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15692, įsigalioja 2020-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų, kurioms 2020 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, sąrašo patvirtinimo
(2020-07-14 Nr. V-1063, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15693, įsigalioja 2020-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų, kurioms 2020 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metais projektą, sąrašų patvirtinimo
(2020-07-14 Nr. V-1064, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15694, įsigalioja 2020-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo patvirtinimo
(2020-07-14 Nr. V-1065, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15701, įsigalioja 2020-07-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. V-1631, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15528, įsigalioja 2020-07-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. V-1638, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15565, įsigalioja 2020-07-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-07-10 Nr. V-1639, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15567, įsigalioja 2020-07-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. V-931 „Dėl asmenims, neturintiems teisės į valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) apmokėjimo“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. V-1640, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15566, įsigalioja 2020-07-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-07-10 Nr. V-1641, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15569, įsigalioja 2020-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-244 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto su st segmento pakilimu atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. V-1612, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15198, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. V-1613, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15196, įsigalioja 2020-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-07-07 Nr. V-1615, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15197, įsigalioja 2020-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. V-1618, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15237, įsigalioja 2020-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. V-1621, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15406, įsigalioja 2020-07-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. v-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. V-1622, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15527, įsigalioja 2020-07-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. V-1642, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15568, įsigalioja 2020-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. V-1645, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15636, įsigalioja 2020-07-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. V-1648, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15691, įsigalioja 2020-07-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo
(2020-07-14 Nr. V-1651, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15699, įsigalioja 2020-07-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. 1R-213, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15628, įsigalioja 2020-07-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisijos nuostatų ir Teisinių žinių programos patvirtinimo
(2020-07-13 Nr. 1R-214, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15629, įsigalioja 2020-07-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų, Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamento ir sudėties patvirtinimo
(2020-07-13 Nr. 1R-215, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15631, įsigalioja 2020-07-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. 1R-216, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15632, įsigalioja 2020-07-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1R-82 „Dėl Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. 1R-218, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15635, įsigalioja 2020-07-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3D-426 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. 3D-512, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15314, įsigalioja 2020-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. 3D-513, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15296, įsigalioja 2020-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. 3D-517, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15663, įsigalioja 2020-07-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. 3D-521, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15664, įsigalioja 2020-07-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. 3D-522, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15665, įsigalioja 2020-07-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. 3D-523, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15668, įsigalioja 2020-07-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. 3D-527, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15696, įsigalioja 2020-07-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. 3D-528, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15697, įsigalioja 2020-07-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. 3D-529, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15698, įsigalioja 2020-07-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 1V-657, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15227, įsigalioja 2020-07-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. 1V-674, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15656, įsigalioja 2020-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-20 „Dėl Skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, apgyvendintiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-13 Nr. 1V-675, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15657, įsigalioja 2020-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. 1V-676, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15658, įsigalioja 2021-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. VA-54, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15179, įsigalioja 2020-07-09)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(2020-07-07 Nr. V1-86, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15236, įsigalioja 2020-07-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. 1B-547, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15494, įsigalioja 2020-07-17)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-245 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. II pusmečiui patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. V-255, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15596, įsigalioja 2020-07-14)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. V-256, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15530, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijų skundams dėl Teisėjų garbės teismo sprendimų ir skundams dėl esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių turėti įtakos objektyviam atrankoje į laisvas ar atsilaisvinančias teisėjų vietas dalyvavusių pretendentų įvertinimui, nagrinėti sudarymo ir skundų joms paskirstymo tvarkos patvirtinimo
(2020-07-03 Nr. (1.4)-1T-34, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15230, įsigalioja 2020-07-09)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. I-233, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15642, įsigalioja 2020-07-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinių 10 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų drevinei bitininkystei (iš serijos „Lietuvos gamta“), paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2020-07-14 Nr. 03-100, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15707, įsigalioja 2020-07-15)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1A-33 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. (1.72E)1A-940, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15595, įsigalioja 2020-07-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. 1K-208, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15444, įsigalioja 2020-07-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. 1K-212, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15519, įsigalioja 2020-07-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. 1K-213, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15548, įsigalioja 2020-07-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1K-239 „Dėl Kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. 1K-215, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15630, įsigalioja 2020-07-14)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pageidavimo administracinio nusižengimo byloje gauti procesinius dokumentus elektroniniu paštu formos patvirtinimo
(2020-07-08 Nr. AD1-201, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15489, įsigalioja 2020-07-11)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi, atliekant šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančių įrenginių patikrinimą, kontrolinio klausimyno patvirtinimo
(2020-07-08 Nr. AD1-202, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15228, įsigalioja 2020-07-09)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. AV-85 „Dėl Tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimų, tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo judėjimo dokumentų valdymo Aplinkos apsaugos agentūroje ir tarptautinių atliekų vežimo procedūrų ir kontrolės režimo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. AV-145, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15683, įsigalioja 2020-07-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. B1-514 „Dėl Gyvūno vakcinacijos pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. B1-510, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15628, įsigalioja 2020-07-14)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus“ prašymo formos patvirtinimo
(2020-07-07 Nr. KRF-50(1.15E), TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15202, įsigalioja 2020-07-09)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4-148 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. 4-245, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15600, įsigalioja 2020-07-14)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lengvųjų nepilotuojamųjų balionų, naudojamų meteorologiniais tikslais, skrydžių taisyklių patvirtinimo
(2020-07-07 Nr. 2-183, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15183, įsigalioja 2020-07-09)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl kalbos mokėjimo lygio įvertinimo
(2020-07-09 Nr. 2-185, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15515, įsigalioja 2020-07-11)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 2-68 „Dėl išimties suteikimo orlaivių įgulų, pilotų, pilotų-instruktorių, instruktorių, egzaminuotojų, techninės priežiūros specialistų, skrydžių vadovų, aviacijos medicinos gydytojų leidimams, pažymėjimams, licencijoms ir jų įrašams, mokymų ir tikrinimų įrašams“ pakeitimo
(2020-07-10 Nr. 2-189, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15544, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 4R-79 „Dėl pilotų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-07 Nr. 2BE-226, TAR, 2020-07-08, kodas 2020-15172, įsigalioja 2020-07-09)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 4/07-68 „Dėl Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų priskyrimo pataisos įstaigų paprastajai, lengvajai ir drausmės grupėms kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-13 Nr. V-218, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15625, įsigalioja 2020-07-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪ-29 (metinės) ir Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ŽŪŪ-29 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-07-13 Nr. DĮ-197, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15615, įsigalioja 2020-07-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinio tyrimo anketos GTK-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-07-14 Nr. DĮ-198, TAR, 2020-07-14, kodas 2020-15681, įsigalioja 2020-07-15)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2004 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-507 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos (VSATIS) nuostatų bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos (VSATIS) duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. 4-244, TAR, 2020-07-13, kodas 2020-15594, įsigalioja 2020-07-14)


<< Atgal