Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 30

2020 m. liepos 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. liepos 15 d. – liepos 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 9, 10-1, 10-2 , 22, 22-1, 23, 34, 40, 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju 10-2 ir 10-4 straipsniais įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3215, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15752, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3216, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15753, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137, 2.138, 2.138-1, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.148, 2.178, 2.181 ir 2.184 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3217, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15861, įsigalioja 2022-06-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 1, 2, 20 ir 27 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 27-3 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3218, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15754, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3219, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15755, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 141-1 straipsniu ir 589 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3220, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15757, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3222, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15758, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 16 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3223, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15759, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2772 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3224, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15762, įsigalioja 2020-07-16)

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3228, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15862, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3229, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15863, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505, 517, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-2, 505-1, 505-2, 517-1, 517-2, 517-3, 517-4, 560-1 straipsniais įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3230, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15864, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XLVI skyriaus pavadinimo, 330 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 316-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3231, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15865, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3232, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15866, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymo Nr. VIII-1856 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3233, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15867, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 3, 15, 26, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3234, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15868, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 3, 12, 13, 14, 17, 21, 23 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3235, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15869, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 2, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3236, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15871, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 2, 3, 8, 9, 12, 13, 21, 34, 35, 41 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-1, 33-1 straipsniais įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3237, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15872, įsigalioja 2020-07-17)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3238, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15875, įsigalioja 2020-07-17)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 7, 8, 18, 19 ir 22-1 skyrių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3239, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15876, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 9, 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3240, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15877, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3241, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15878, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3242, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15879, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju-1 skirsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3243, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15880, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3244, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15881, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3245, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15883, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 1, 4, 16, 17, 26, 30, 35, 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31-1, 31-2, 31-3 straipsniais ir penktuoju-1 skirsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3247, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15781, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 papildymo 5-1 straipsniu ir 65 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3248, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15763, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 1-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3249, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15764, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 2-1 straipsnio pakeitimo ir 96 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3250, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15765, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3251, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15766, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 35 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 35-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3252, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15767, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 30 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 36-2 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3253, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15768, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 14, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3254, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15769, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3255, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15770, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos įstatymo Nr. VIII-209 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3256, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15771, įsigalioja 2020-07-16)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 straipsnių, 1, 2, 3, 4 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1, 17-1, 19-1 straipsniais ir 5 priedu įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3257, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15772, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 27, 35, 37, 47, 87 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3258, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15773, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 39, 48, 50, 95 ir 100 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3259, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15774, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 72 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3260, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15775, įsigalioja 2020-07-16)

Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 1, 2, 4, 7-2, 9, 10, 12 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2-1 straipsniu, trečiuoju-1 ir trečiuoju-2 skirsniais įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3261, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15885, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 313 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3262, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15886, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3263, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15887, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3264, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15776, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3270, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15777, įsigalioja 2020-07-16)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3271, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15778, įsigalioja 2020-07-16)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3272, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15779, įsigalioja 2020-07-16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 474 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-08 Nr. 791, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15845, įsigalioja 2020-07-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 795, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15914, įsigalioja 2020-07-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 805, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16092, įsigalioja 2020-07-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 816, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16187, įsigalioja 2020-08-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1K-269 „Dėl Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-13 Nr. 1K-236, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15970, įsigalioja 2020-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. A1-226 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. A1-664, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15798, įsigalioja 2020-07-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-353 „Dėl Kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. A1-668, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15975, įsigalioja 2020-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. A1-669, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15977, įsigalioja 2020-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-07-17 Nr. A1-673, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16026, įsigalioja 2020-07-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. 4-568, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15791, įsigalioja 2020-07-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Licencijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-07-21 Nr. 4-586, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16183, įsigalioja 2020-07-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 4-49 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. 4-594, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16180, įsigalioja 2020-07-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. D1-396, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15840, įsigalioja 2020-07-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-302 „Dėl klimato kaitos programos priemonės „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. D1-423, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15860, įsigalioja 2020-07-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. D1-424, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15851, įsigalioja 2020-07-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. D1-425, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15850, įsigalioja 2020-07-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. D1-321 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Finansinių priemonių taikymo gaminantiems vartotojams didinant atsinaujinančių energijos išteklių socialinį prieinamumą“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. D1-427, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15846, įsigalioja 2020-07-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. D1-428, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15849, įsigalioja 2020-07-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-69 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. D1-430, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15873, įsigalioja 2020-07-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-663 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų tarnybinio patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-16 Nr. V-1069, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15833, įsigalioja 2020-07-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-1134 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. V-1073, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15907, įsigalioja 2020-07-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-1043 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti, paskirstymo savivaldybėms ir valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti, paskirstymo valstybinėms švietimo įstaigoms patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. V-1074, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15925, įsigalioja 2020-07-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu
(2020-07-16 Nr. V-1079, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15926, įsigalioja 2020-07-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu
(2020-07-16 Nr. V-1080, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15927, įsigalioja 2020-07-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-1028 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. V-1082, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15929, įsigalioja 2020-07-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1537 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. V-1083, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15972, įsigalioja 2020-07-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-872 „Dėl Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. V-1084, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15973, įsigalioja 2020-07-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-07-17 Nr. V-1094, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16008, įsigalioja 2020-07-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu
(2020-07-20 Nr. V-1095, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16056, įsigalioja 2020-07-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. V-1098, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16060, įsigalioja 2020-07-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. V-1100, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16061, įsigalioja 2020-07-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1473 „Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“
(2020-07-17 Nr. V-1676, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16004, įsigalioja 2020-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų
(2020-07-17 Nr. V-1679, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16005, įsigalioja 2020-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo
(2020-07-17 Nr. V-1680, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16006, įsigalioja 2020-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-07-17 Nr. V-1687, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16011, įsigalioja 2020-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-07-17 Nr. V-1690, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16015, įsigalioja 2020-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-09 Nr. V-1627, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15787, įsigalioja 2020-07-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Koeficientų, nustatančių valstybės biudžeto tikslinių asignavimų paskirstymą psichikos sveikatai stiprinti, taikymo
(2020-07-13 Nr. V-1643, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16012, įsigalioja 2020-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. Įsakymo Nr. V-1465 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. V-1649, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15760, įsigalioja 2020-07-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d. Įsakymo Nr. V-1323 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. Įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. V-1650, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15761, įsigalioja 2020-07-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1014 ,,Dėl Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. V-1663, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15961, įsigalioja 2020-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. V-1667, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15964, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. V-1668, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15965, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. V-1681, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16010, įsigalioja 2020-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinių asignavimų psichikos sveikatai stiprinti 2020 metais paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo
(2020-07-17 Nr. V-1684, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16013, įsigalioja 2020-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. V-1685, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16014, įsigalioja 2020-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. V-1689, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16089, įsigalioja 2020-07-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. V-1691, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16016, įsigalioja 2020-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1495 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. V-1693, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16167, įsigalioja 2020-07-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. V-1697, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16172, įsigalioja 2020-07-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 1R-219, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15891, įsigalioja 2020-07-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti reikalingų prašymo, pranešimų ir sprendimo formų bei sprendimo priėmimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, įvertinus individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-16 Nr. 1R-220, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15897, įsigalioja 2020-07-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 1R-222, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15960, įsigalioja 2020-07-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. 1R-227, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16071, įsigalioja 2020-07-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pašto mokos ženklų leidybos plano 2021 metams, Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2022 metams sąrašo ir Pašto mokos ženklų planuojamų temų 2023 metams sąrašo patvirtinimo
(2020-07-16 Nr. 3-413, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15906, įsigalioja 2020-07-17)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. 1-207, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15967, įsigalioja 2020-07-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. 1-208, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15968, įsigalioja 2020-07-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-07-17 Nr. 1-209, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16075, įsigalioja 2020-07-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo
(2020-07-16 Nr. 3D-539, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15905, įsigalioja 2020-07-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos daržovių augintojams teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-07-17 Nr. 3D-540, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16017, įsigalioja 2020-07-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. 3D-542, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15981, įsigalioja 2020-07-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-17 Nr. 3D-544, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-16007, įsigalioja 2020-07-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-425 „Dėl Papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 1V-687, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15835, įsigalioja 2020-07-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 1V-688, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15838, įsigalioja 2020-07-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1V-216 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. 1V-715, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16102, įsigalioja 2020-08-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. 1V-719, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16153, įsigalioja 2020-07-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. 1V-720, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16155, įsigalioja 2020-07-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1V-68 „Dėl 2018–2020 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. 1V-726, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16168, įsigalioja 2020-07-22)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. VA-38 „Dėl Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. VA-55, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15832, įsigalioja 2020-07-17)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. EV-189, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15789, įsigalioja 2020-07-16)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. EV-190, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15790, įsigalioja 2020-07-16)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. EV-197, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16068, įsigalioja 2020-07-21)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-315 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių pakeitimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. EV-199, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16163, įsigalioja 2020-07-22)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2020 metais
(2020-07-16 Nr. V-267, TAR, 2020-07-17, kodas 2020-15930, įsigalioja 2020-07-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. V-278, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16084, įsigalioja 2020-07-21)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. v-141 „Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. V-280, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16083, įsigalioja 2020-07-21)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-83 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. (1.72E)1A-962, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15756, įsigalioja 2020-07-16)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Prašymo patvirtinti galimybę registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą formos patvirtinimo
(2020-07-16 Nr. (1.72E)1A-979, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15837, įsigalioja 2020-07-17)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 ,,Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 1-318, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15829, įsigalioja 2020-07-17)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-21 Nr. AD1-218, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16177, įsigalioja 2020-07-22)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos ir Ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2020-07-20 Nr. V-65, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16179, įsigalioja 2020-07-22)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 2-79 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. 2-133, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16077, įsigalioja 2020-07-21)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Kai kurių Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės ir kitų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-07-15 Nr. 4-251, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15796, įsigalioja 2020-07-16)

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-07 Nr. V-174, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15898, įsigalioja 2020-07-17)

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams ir jų šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl su pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-10 Nr. V-205, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15899, įsigalioja 2020-07-17)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 4/07-31 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. V-224, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15843, įsigalioja 2020-08-01)

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų etikos kodekso ir Tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo
(2020-07-01 Nr. V-6, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15896, įsigalioja 2020-07-17)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 22.3-170 „Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. 22.3-151, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15793, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. 22.3-152, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15794, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-15 Nr. 22.3-153, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15795, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo bei dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų vykdymo branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo metu patikrinimo kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo
(2020-07-20 Nr. 22.3-156, TAR, 2020-07-20, kodas 2020-16059, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 22.3-113 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vykdomų patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. 22.3-158, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16152, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 22.3-141 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. 22.3-159, TAR, 2020-07-21, kodas 2020-16154, įsigalioja 2020-07-22)


<< Atgal