Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 31

2020 m. liepos 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. liepos 22 d. – liepos 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 817, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16204, įsigalioja 2020-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 818, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16205, įsigalioja 2020-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 819, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16461, įsigalioja 2020-07-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklių, Paraiškų švartuoti Lietuvos karo laivus teikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nekarinėje teritorijoje esančių krantinių, rezervuojamų budintiems Lietuvos karo laivams ir užsienio valstybių karo laivams pirmumo teise švartuoti ir stovėti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 821, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16208, įsigalioja 2020-07-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1495 „Dėl Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavų kėlimo atvejų, stalo ir automobilio vėliavėlių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 822, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16464, įsigalioja 2020-07-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. 823, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16209, įsigalioja 2020-07-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-16 Nr. 825, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16308, įsigalioja 2022-07-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7, 8 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-07-24 Nr. KT133-N10/2020, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16411, įsigalioja 2020-07-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-20 Nr. 1K-247, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16386, įsigalioja 2020-07-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Pretendentų į Nepriklausomų ekspertų sąrašą ir (arba) Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-20 Nr. 1K-249, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16206, įsigalioja 2020-07-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. A1-677, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16290, įsigalioja 2020-07-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso administratoriaus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-23 Nr. A1-678, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16289, įsigalioja 2020-07-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų savanoriškai veiklai plėtoti, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-07-23 Nr. A1-681, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16301, įsigalioja 2020-07-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotų teritorinių skyrių valstybės tarnautojų pareigas, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. A1-682, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16302, įsigalioja 2020-07-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl Dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. A1-685, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16529, įsigalioja 2020-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. A1-686, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16528, įsigalioja 2020-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.5. patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. A1-687, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16530, įsigalioja 2020-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Del Prašymo išmokėti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos kompensuojamąją sumą pavyzdinės formos patvirtinimo
(2020-07-27 Nr. A1-688, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16527, įsigalioja 2020-07-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 4-603 „Dėl bendrųjų karinės įrangos siuntimo Europos Sąjungoje licencijų ir karinę įrangą gaminančios įmonės gavėjos sertifikato formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. 4-602, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16279, įsigalioja 2020-07-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-30 Nr. D1-402, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16541, įsigalioja 2020-07-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. D1-437, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16212, įsigalioja 2020-07-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. D1-438, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16238, įsigalioja 2020-07-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. D1-441, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16234, įsigalioja 2020-07-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020–2022 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
(2020-07-22 Nr. D1-444, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16237, įsigalioja 2020-07-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. D1-447, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16246, įsigalioja 2020-07-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. D1-451, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16391, įsigalioja 2020-07-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. D1-454, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16474, įsigalioja 2020-07-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. D1-458, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16540, įsigalioja 2020-07-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. D1-462, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16539, įsigalioja 2020-07-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1102, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16392, įsigalioja 2020-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1103, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16395, įsigalioja 2020-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-695 „Dėl Rekomendacijų aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1105, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16402, įsigalioja 2020-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. V-1106, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16471, įsigalioja 2020-07-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-07-24 Nr. V-1716, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16418, įsigalioja 2020-07-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1719, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16419, įsigalioja 2020-07-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-437 „Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. V-1725, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16521, įsigalioja 2020-07-29)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. V-1699/A1-674, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16288, įsigalioja 2020-07-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-614 ,,Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-07-22 Nr. V-1700, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16241, įsigalioja 2020-07-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. V-1703, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16243, įsigalioja 2020-07-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. V-1704, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16244, įsigalioja 2020-07-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-437 „Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. V-1705, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16293, įsigalioja 2020-07-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1706, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16446, įsigalioja 2020-07-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1708, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16448, įsigalioja 2020-07-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1717, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16420, įsigalioja 2020-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1718, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16421, įsigalioja 2020-07-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-07-24 Nr. V-1720, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16422, įsigalioja 2020-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-959 „Dėl Ligų, trukdančių vykdyti vaistininko ar vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines pareigas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1722, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16484, įsigalioja 2020-07-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-720 „Dėl Ligų, trukdančių verstis bendrąja slaugos praktika, akušerijos praktika, medicinos praktika, odontologijos praktika ar burnos priežiūros praktika, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-1723, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16485, įsigalioja 2020-07-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. V-1724, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16522, įsigalioja 2020-07-29)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 254 „Dėl Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. 1R-228, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16299, įsigalioja 2020-07-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis teikiamų elektroninio pristatymo paslaugų, kai elektroninės siuntos pristatomos fiziniu būdu, kaštų skaičiavimo metodikos patvirtinimo ir Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos tvarkytojo vienos sąskaitos administravimo įkainio nustatymo
(2020-07-23 Nr. 3-428, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16300, įsigalioja 2020-07-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-07-22 Nr. 1-210, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16202, įsigalioja 2020-07-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. 1-211, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16203, įsigalioja 2020-07-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. 1-218, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16518, įsigalioja 2020-07-31)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. 1-219, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16520, įsigalioja 2020-07-31)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. 1-220, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16523, įsigalioja 2020-07-31)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. 1-221, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16524, įsigalioja 2020-07-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. ĮV-1016, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16511, įsigalioja 2020-07-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. ĮV-994, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16510, įsigalioja 2020-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-69 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. 3D-552, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16476, įsigalioja 2020-07-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-57 „Dėl Augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų auginimo, gamybos, saugojimo, realizavimo ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos, taip pat ir natūralių augaviečių augalų fitosanitarinės kontrolės taisyklių bei fitosanitarinio eksporto sertifikato ir fitosanitarinio reeksporto sertifikato išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-27 Nr. 3D-553, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16515, įsigalioja 2020-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Fitosanitarinio eksporto, fitosanitarinio reeksporto ir išankstinio eksporto sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-27 Nr. 3D-554, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16477, įsigalioja 2020-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 3D-496 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. 3D-555, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16478, įsigalioja 2020-07-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3D-391 „Dėl Pagal sąlygines išlaidas įvertintų žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir Žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. 3D-556, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16479, įsigalioja 2020-07-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2020-07-27 Nr. 3D-557, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16514, įsigalioja 2020-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3D-540 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos daržovių augintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. 3D-558, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16516, įsigalioja 2020-07-29)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-08 Nr. V-324, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16213, įsigalioja 2020-07-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. 1V-732, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16236, įsigalioja 2020-07-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. 1V-733, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16240, įsigalioja 2020-07-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. VA-61 „Dėl Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. VA-56, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16189, įsigalioja 2020-07-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. VA-57, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16190, įsigalioja 2020-07-23)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl funkcijų, susijusių su vienkartinių ir periodinių išmokų individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams
(2020-07-23 Nr. V-362, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16319, įsigalioja 2020-07-24)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-24 Nr. V-366, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16412, įsigalioja 2020-07-25)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V1-165 „Dėl Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos nuostatų bei įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-07-01 Nr. V1-79, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16410, įsigalioja 2020-07-25)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl 2 eurų proginės monetos, skirtos Aukštaitijai (iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“), paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2020-07-23 Nr. 03-102, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16336, įsigalioja 2020-07-25)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. 03-104, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16425, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. 03-105, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16426, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. 03-106, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16427, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Bankų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo
(2020-07-23 Nr. 03-107, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16337, įsigalioja 2020-07-25)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 03-171 „Dėl Viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. 03-108, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16338, įsigalioja 2020-07-25)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-22 Nr. 1K-224, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16239, įsigalioja 2020-07-23)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Praktikos atlikimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-23 Nr. 1T-72 (1.12.E), TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16324, įsigalioja 2020-07-25)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų srityje gairių pareiškėjams tvirtinimo
(2020-07-24 Nr. 2V-270, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16397, įsigalioja 2020-07-25)

Turto valdymo ir ūkio departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Perduotų realizuoti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių vertės apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-27 Nr. 8V-118, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16466, įsigalioja 2020-07-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. B1-509 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. B1-538, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16508, įsigalioja 2020-07-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2019 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo
(2020-07-23 Nr. O3E-617, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16326, įsigalioja 2020-07-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. O3E-619, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16327, įsigalioja 2020-07-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2019 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
(2020-07-23 Nr. O3E-622, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16330, įsigalioja 2020-07-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo
(2020-07-24 Nr. O3E-631, TAR, 2020-07-24, kodas 2020-16390, įsigalioja 2020-07-25)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-23 Nr. Sp-111, TAR, 2020-07-23, kodas 2020-16305, įsigalioja 2020-07-24)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarkos patvirtinimo
2019-09-10 Nr. TN-7, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16211, įsigalioja 2020-07-23)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos patvirtinimo
2019-09-10 Nr. TN-8, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16210, įsigalioja 2020-07-23)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-27 Nr. 2-204, TAR, 2020-07-28, kodas 2020-16509, įsigalioja 2020-07-29)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Bepiločių orlaivių užkardymo sistemos naudojimo, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumą
(2020-07-02 Nr. V-56, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16216, įsigalioja 2020-07-23)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo
(2020-07-02 Nr. V-68, TAR, 2020-07-22, kodas 2020-16217, įsigalioja 2020-07-23)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo
(2020-07-27 Nr. 22.3-163, TAR, 2020-07-27, kodas 2020-16482, įsigalioja 2020-11-01)


<< Atgal