Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 35

2020 m. rugpjūčio 26 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo rezoliucija
Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų
(2020-08-18 Nr. XIII-3281, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17514, įsigalioja 2020-08-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 888, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17534, įsigalioja 2020-08-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 889, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17535, įsigalioja 2020-08-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 891, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17516, įsigalioja 2020-08-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 893, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17550, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymą
(2020-08-12 Nr. 895, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17552, įsigalioja 2020-08-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 536 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos 2019–2028 m. personalo plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 896, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17553, įsigalioja 2020-08-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 897, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17577, įsigalioja 2020-08-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo
(2020-08-12 Nr. 900, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17746, įsigalioja 2020-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 901, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17678, įsigalioja 2020-08-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos
(2020-08-19 Nr. 905, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17686, įsigalioja 2020-08-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 914, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17774, įsigalioja 2020-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 915, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17778, įsigalioja 2020-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 332 „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 916, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17779, įsigalioja 2020-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 919, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17825, įsigalioja 2020-08-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 920, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17838, įsigalioja 2020-08-26)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1K-251 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. 1K-264, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17809, įsigalioja 2020-08-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. A1-754, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17607, įsigalioja 2020-08-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų, skirtų tėvams, globėjams (rūpintojams), auginantiems autizmą ir (ar) kitų raidos sutrikimų turinčius vaikus, apmokyti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-08-25 Nr. A1-761, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17808, įsigalioja 2020-08-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-144 „Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-25 Nr. A1-767, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17829, įsigalioja 2020-08-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-25 Nr. A1-768, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17830, įsigalioja 2020-08-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-25 Nr. A1-771, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17831, įsigalioja 2020-08-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. A1-678 „Dėl Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso administratoriaus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-25 Nr. A1-773, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17832, įsigalioja 2020-08-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 4-686, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17528, įsigalioja 2020-08-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. 4-696, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17671, įsigalioja 2021-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. D1-373 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-14 Nr. D1-498, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17544, įsigalioja 2020-08-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-935 ,,Dėl Pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. V-1257, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17617, įsigalioja 2020-08-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. V-1259, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17669, įsigalioja 2020-08-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo
(2020-08-24 Nr. V-1269, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17742, įsigalioja 2020-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų sąrašų mokymo lėšoms paskirstyti patvirtinimo
(2020-08-25 Nr. V-1281, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17834, įsigalioja 2020-08-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-25 Nr. V-1284, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17840, įsigalioja 2020-08-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. V-1872, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17557, įsigalioja 2020-08-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. V-1873, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17558, įsigalioja 2020-08-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. V-1874, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17560, įsigalioja 2020-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. V-1875, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17561, įsigalioja 2020-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. V-1876, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17562, įsigalioja 2020-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. V-1884, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17610, įsigalioja 2020-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. V-1885, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17608, įsigalioja 2020-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. V-1886, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17609, įsigalioja 2020-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. V-1887, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17606, įsigalioja 2020-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. V-1889, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17613, įsigalioja 2020-08-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. V-1891, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17715, įsigalioja 2020-08-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-08-21 Nr. V-1896, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17718, įsigalioja 2020-08-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. v-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. V-1898, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17717, įsigalioja 2020-08-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pavedimo teikti informaciją
(2020-08-25 Nr. V-1907, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17821, įsigalioja 2020-08-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. V-1859, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17539, įsigalioja 2020-08-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. V-1862, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17538, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinų reikšmių patvirtinimo
(2020-08-18 Nr. V-1865, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17589, įsigalioja 2020-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. V-1869, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17548, įsigalioja 2020-08-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1848 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. V-1877, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17590, įsigalioja 2020-08-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. V-1894, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17814, įsigalioja 2020-08-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-793 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. V-1895, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17815, įsigalioja 2020-08-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. V-1897, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17614, įsigalioja 2020-08-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. V-1899, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17719, įsigalioja 2020-08-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-1177 „Dėl Lietuvos šaulių sąjungos statuto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-24 Nr. V-683, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17745, įsigalioja 2020-09-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1R-205 „Dėl Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 1R-273, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17593, įsigalioja 2020-08-21)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 1R-275, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17595, įsigalioja 2020-08-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 3-459, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17524, įsigalioja 2020-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos modernizavimo, Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos nuostatų ir transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-08-19 Nr. 3-461, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17529, įsigalioja 2020-08-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-21 Nr. 3-470, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17689, įsigalioja 2020-08-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. 3-471, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17710, įsigalioja 2020-08-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3-183 „Dėl Medienos vežimo kelių transportu reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-24 Nr. 3-475, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17776, įsigalioja 2020-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 241 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų inspektoriams, atliekantiems Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų vėliavos valstybinę kontrolę, užsienyje įregistruotų laivų valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikos jūrų uostuose, laivų apsaugos sistemų vėliavos valstybinę kontrolę ir valstybinę laivų kontrolę uoste, laivų patikrinimus pagal 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje reikalavimus dėl liudijimų išdavimo, ir jų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-25 Nr. 3-481, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17811, įsigalioja 2020-08-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 1-254, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17588, įsigalioja 2020-08-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 1-256, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17702, įsigalioja 2020-08-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1-320 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-24 Nr. 1-260, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17777, įsigalioja 2020-08-25)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ivesticijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-24 Nr. 1-261, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17806, įsigalioja 2020-08-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 3D-609, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17568, įsigalioja 2020-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 266 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 3D-610, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17569, įsigalioja 2020-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 3D-612, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17572, įsigalioja 2020-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 3D-613, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17605, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. 3D-614, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17708, įsigalioja 2020-08-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. 3D-616, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17707, įsigalioja 2020-08-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. 3D-617, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17709, įsigalioja 2020-08-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. 3D-618, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17711, įsigalioja 2020-08-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-21 Nr. 3D-619, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17712, įsigalioja 2020-08-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolų projektų dėl leidimų atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją ir žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų leidimų atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-24 Nr. 3D-620, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17768, įsigalioja 2020-08-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-24 Nr. 3D-621, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17769, įsigalioja 2020-08-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 1V-822, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17556, įsigalioja 2020-08-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 1V-826, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17563, įsigalioja 2020-08-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1V-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-24 Nr. 1V-842, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17785, įsigalioja 2020-08-26)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. VA-62, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17537, įsigalioja 2020-08-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. 1K-252, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17716, įsigalioja 2020-08-22)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-08-20 Nr. 2-156, TAR, 2020-08-21, kodas 2020-17616, įsigalioja 2020-09-01)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. BR1-376, TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17767, įsigalioja 2020-08-25)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 29 d. potvarkio Nr. DR-20-2-2020-23 „Dėl 2014–2021 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. DR-20-2-2020-35, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17571, įsigalioja 2020-08-21)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 2020/8-146 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti skirtų formų patvirtinimo“ papildymo
(2020-08-25 Nr. 2020/8-268, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17839, įsigalioja 2020-08-26)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-20 Nr. NVE-54 (1.3 E), TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17586, įsigalioja 2020-08-21)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 5-V-21 „Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 5-V-718, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17602, įsigalioja 2020-08-21)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 5-V-296 „Dėl Ieškomų ginklų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-25 Nr. 5-V-738, TAR, 2020-08-25, kodas 2020-17835, įsigalioja 2020-08-26)

Generalinio prokuroro, Vidaus reikalų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. I-327/1V-1015/A1-758 „Dėl Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. I-253/1V-804/A1-747, TAR, 2020-08-19, kodas 2020-17541, įsigalioja 2020-08-20)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl formų patvirtinimo
(2020-08-19 Nr. 2-215, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17574, įsigalioja 2020-08-21)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2BE-35 „Dėl N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-20 Nr. 2BE-264, TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17573, įsigalioja 2020-09-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-08-20 Nr. 2V-155 (1.4), TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17603, įsigalioja 2020-08-21)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-08-20 Nr. 2V-157 (1.4), TAR, 2020-08-20, kodas 2020-17604, įsigalioja 2020-08-21)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 2V-155 (1.4) „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-24 Nr. 2V-158 (1.4), TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17743, įsigalioja 2020-08-25)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-08-24 Nr. 2V-159 (1.4), TAR, 2020-08-24, kodas 2020-17744, įsigalioja 2020-08-25)


<< Atgal