Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 37

2020 m. rugsėjo 9 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. rugsėjo 2 d. – rugsėjo 8 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 959, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18533, įsigalioja 2020-09-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 960, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18537, įsigalioja 2020-09-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 961, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18392, įsigalioja 2020-09-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų
(2020-09-02 Nr. 962, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18594, įsigalioja 2020-09-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 964, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18599, įsigalioja 2020-09-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų nuostatų įgyvendinimo
(2020-09-02 Nr. 967, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18835, įsigalioja 2020-09-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 968, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18836, įsigalioja 2020-09-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1507 „Dėl įgaliojimų angliavandenilių išteklių naudojimo klausimais suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-02 Nr. 970, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18838, įsigalioja 2020-09-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 90 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 971, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18839, įsigalioja 2020-09-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksinio saugos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 972, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18840, įsigalioja 2020-09-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 974, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18844, įsigalioja 2020-09-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 975, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18851, įsigalioja 2020-09-08)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. gruodžio 16 d. dekreto Nr. 1K-164 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Sigitą Rudėnaitę iš šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų ir skirti ją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininke“ 1 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2848 „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Sigitos Rudėnaitės atleidimo iš šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymui
(2020-09-02 Nr. KT153-N13/2020, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18611, įsigalioja 2020-09-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-528 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. A1-804, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18753, įsigalioja 2020-09-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. A1-668 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014−2020 metais, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. A1-808, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18756, įsigalioja 2020-09-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. A1-221 „Dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo projektų finansavimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. A1-809, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18754, įsigalioja 2020-09-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. A1-812/V-1963, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18804, įsigalioja 2020-09-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. A1-814, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18808, įsigalioja 2020-09-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. A1-269 „Dėl Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-07 Nr. A1-815, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18847, įsigalioja 2020-09-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-09-08 Nr. A1-817, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18874, įsigalioja 2020-09-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-07 Nr. 4-756, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18852, įsigalioja 2020-09-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. D1-509, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18824, įsigalioja 2020-09-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. D1-518, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18490, įsigalioja 2020-09-03)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr.  D1-527/3D-631, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18741, įsigalioja 2020-09-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-27 „Dėl Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-07 Nr. D1-533, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18828, įsigalioja 2020-09-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-238 „Dėl aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-07 Nr. D1-539, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18858, įsigalioja 2020-09-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-982 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. V-1316, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18468, įsigalioja 2020-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-983 „Dėl Valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. V-1317, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18469, įsigalioja 2020-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-1117 „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. V-1319, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18540, įsigalioja 2020-09-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. V-1338, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18765, įsigalioja 2020-09-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-538 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. V-1340, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18779, įsigalioja 2020-09-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-739 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-07 Nr. V-1341, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18849, įsigalioja 2020-09-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020–2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo
(2020-09-07 Nr. V-1344, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18850, įsigalioja 2020-09-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-08 Nr. V-1346, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18866, įsigalioja 2020-09-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. V-1967, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18605, įsigalioja 2020-09-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. V-1968, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18604, įsigalioja 2020-09-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. V-1365 „Dėl serologinių imunologinių tyrimų, taikomų IgG, IgM ir (ar) IgA klasės antikūnams prieš SARS-CoV-2 nustatyti, naudojimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. V-1969, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18603, įsigalioja 2020-09-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl užsieniečių, neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo būtinų sąlygų
(2020-09-03 Nr. V-1970, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18625, įsigalioja 2020-09-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl greitųjų testų naudojimo valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų ištyrimui
(2020-09-03 Nr. V-1973, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18624, įsigalioja 2020-09-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. V-1974, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18626, įsigalioja 2020-09-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo V-1933 „Dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. V-1975, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18800, įsigalioja 2020-09-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-09-04 Nr. V-1980, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18806, įsigalioja 2020-09-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl greitųjų testų naudojimo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų ištyrimui
(2020-09-07 Nr. V-1991, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18862, įsigalioja 2020-09-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. V-1933 „Dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui“ pakeitimo
(2020-09-07 Nr. V-1992, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18861, įsigalioja 2020-09-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. V-1951, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18595, įsigalioja 2020-09-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 247 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialybių, subspecialybių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-01 Nr. V-1952, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18596, įsigalioja 2020-09-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. V-1955, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18541, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl gripo vakcinos įsigijimo išlaidų kompensavimo
(2020-09-02 Nr. V-1961, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18542, įsigalioja 2020-09-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. V-1962, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18521, įsigalioja 2020-09-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. V-1964, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18544, įsigalioja 2020-09-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. V-1966, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18606, įsigalioja 2020-09-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. V-1977, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18884, įsigalioja 2020-09-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. V-1978, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18795, įsigalioja 2020-09-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. V-1982, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18803, įsigalioja 2020-09-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. V-1983, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18805, įsigalioja 2020-09-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2020-09-04 Nr. V-1984, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18846, įsigalioja 2020-09-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-1982 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. V-1986, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18811, įsigalioja 2020-09-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. V-1987, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18812, įsigalioja 2020-09-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-1124 „Dėl Ortopedo technologo veiklos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-07 Nr. V-1990, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18880, įsigalioja 2020-09-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-08 Nr. V-1993, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18881, įsigalioja 2021-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro leidimų užsieniečiams išimtiniu atveju atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-04 Nr. 1R-289, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18768, įsigalioja 2020-09-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1R-253 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimą ir naudojimąsi elektroniniame leidinyje paskelbtais viešais pranešimais dydžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-08 Nr. 1R-293, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18863, įsigalioja 2020-10-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-245 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. 3-502, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18642, įsigalioja 2020-09-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo
(2020-09-08 Nr. 3-511, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18878, įsigalioja 2020-09-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. 1-276, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18740, įsigalioja 2020-09-05)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-07 Nr. 1-278, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18825, įsigalioja 2020-09-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-25 Nr. ĮV-1087, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18791, įsigalioja 2020-09-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-747 „Dėl Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. ĮV-1117, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18472, įsigalioja 2020-09-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-1028 „Dėl Kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. ĮV-1123, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18792, įsigalioja 2020-09-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. 3D-628, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18610, įsigalioja 2020-09-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 3D-630, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18485, įsigalioja 2020-09-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3D-427 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. 3D-633, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18549, įsigalioja 2020-09-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pagalbos kailinių žvėrelių auginimo veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 2020 m., teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-09-03 Nr. 3D-634, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18783, įsigalioja 2020-09-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-08 Nr. 3D-637, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18865, įsigalioja 2020-09-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
(2020-09-08 Nr. 3D-638, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18885, įsigalioja 2020-09-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 1V-882, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18474, įsigalioja 2020-09-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. 1V-894, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18612, įsigalioja 2020-09-04)

Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-08 Nr. 1V-918/V-1994, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18886, įsigalioja 2020-09-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-386 „Dėl Krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. V-701, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18628, įsigalioja 2020-09-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-08 Nr. V-443, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18873, įsigalioja 2020-09-09)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. EV-238, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18614, įsigalioja 2020-11-01)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu
(2020-09-07 Nr. V-73, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18826, įsigalioja 2020-09-08)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. V-345, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18465, įsigalioja 2020-09-03)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2020 metais“ pakeitimo
(2020-09-07 Nr. V-352, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18833, įsigalioja 2020-09-08)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl Pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. VKE-390, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18842, įsigalioja 2020-09-08)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 27V-94 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. 27V-99, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18807, įsigalioja 2020-09-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-63 „Dėl Lietuvos banko premijų skyrimo už mokslinę veiklą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. 03-120, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18794, įsigalioja 2020-09-05)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1T-84(1.12.E) „Dėl Išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. 1T-88 (1.12.E), TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18617, įsigalioja 2020-09-03)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. 1V-147, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18639, įsigalioja 2020-09-04)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Sprendimo dėl užsieniečio sulaikymo bei Nutarimo dėl užsieniečio paleidimo pavyzdinių formų patvirtinimo
(2020-09-07 Nr. 4-302, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18859, įsigalioja 2020-09-08)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) jai gaminti skirtą medieną formos pavyzdžio patvirtinimo
(2020-09-07 Nr. A1-436, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18870, įsigalioja 2020-11-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. AD1-198 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. AD1-263, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18629, įsigalioja 2020-09-04)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AD1-127 „Dėl privalomųjų nurodymų“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. AD1-267, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18751, įsigalioja 2020-09-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. B1-624, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18529, įsigalioja 2020-09-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo
(2020-09-04 Nr. B1-634, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18810, įsigalioja 2020-09-05)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje aprašo patvirtinimo
(2020-09-08 Nr. O1E-157, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18871, įsigalioja 2020-09-09)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-09-07 Nr. O3E-808, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18860, įsigalioja 2020-09-09)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl privalomo nurodymo interneto prieigos paslaugų teikėjams
(2020-09-07 Nr. T1-74, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18831, įsigalioja 2020-09-08)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo
(2020-09-04 Nr. V-443, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18864, įsigalioja 2020-09-09)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Kandidatų atrankos į Europos skaitmeninių inovacijų centrus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-01 Nr. 2V-328, TAR, 2020-09-02, kodas 2020-18527, įsigalioja 2020-09-03)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-04 Nr. I-276, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18790, įsigalioja 2020-09-05)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1-133 „Dėl Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 1-317, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18637, įsigalioja 2020-09-04)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Oro uosto atribotosios zonos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-08 Nr. 2-227, TAR, 2020-09-08, kodas 2020-18883, įsigalioja 2020-09-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 2BE-79 „Dėl Licencijos vykdyti oro susisiekimą ir paraiškos gauti licenciją vykdyti oro susisiekimą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. 2BE-274, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18581, įsigalioja 2020-09-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2B-176 „Dėl Teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo ir panaikinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-03 Nr. 2BE-276, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18608, įsigalioja 2020-09-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl pažymėjimų formų patvirtinimo
(2020-09-04 Nr. 2BE-278, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18769, įsigalioja 2020-09-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-428 „Dėl 2018 m. liepos 18 d. komisijos įgyvendinimo reglamento (es) Nr. 2018/1048, kuriuo nustatomi su nustatytų charakteristikų navigacija susiję oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. 2BE-280, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18797, įsigalioja 2020-09-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-04 Nr. 2BE-281, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18802, įsigalioja 2020-09-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Transporto priemonių, jų sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų ir ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-07 Nr. 2BE-282, TAR, 2020-09-07, kodas 2020-18841, įsigalioja 2020-09-08)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-04 Nr. 2V-164 (1.4), TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18798, įsigalioja 2020-09-05)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1-321 „Dėl Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos administratorių ir duomenų valdymo įgaliotinio paskyrimo“ pakeitimo
(2020-09-04 Nr. 1-410, TAR, 2020-09-04, kodas 2020-18748, įsigalioja 2020-09-05)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Avariją likviduojančių darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozimetrinės kontrolės, transporto priemonių, įrangos ir kitų daiktų radioaktyviojo užterštumo kontrolės įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai rekomendacijų patvirtinimo
(2020-09-02 Nr. V-61, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18607, įsigalioja 2020-09-04)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl Avarijų lokalizavimo sistemos saugos reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-11 Nr. 22.3-165, TAR, 2020-09-03, kodas 2020-18631, įsigalioja 2020-09-04)


<< Atgal