Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 40

2020 m. rugsėjo 30 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. rugsėjo 23 d. – rugsėjo 29 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo
(2020-09-22 Nr. XIII-3289, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19801, įsigalioja 2020-09-24)

Seimo rezoliucija
Dėl įvykių Baltarusijoje keliamos grėsmės Europos branduolinei saugai
(2020-09-22 Nr. XIII-3291, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19680, įsigalioja 2020-09-24)

Seimo rezoliucija
Dėl Aleksejaus Navalno apnuodijimo ir dujotiekio „Nord Stream 2“
(2020-09-24 Nr. XIII-3304, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20282, įsigalioja 2020-09-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius
(2020-09-16 Nr. 1021, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19663, įsigalioja 2020-09-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 638 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 1023, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19665, įsigalioja 2020-09-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 34 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 1027, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19963, įsigalioja 2020-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1029, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19969, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1031, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19973, įsigalioja 2020-09-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1032, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19974, įsigalioja 2020-09-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1037, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20082, įsigalioja 2020-09-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1038, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20083, įsigalioja 2020-09-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1040, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20085, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų plėtros planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1044, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20177, įsigalioja 2020-09-29)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 1K-296, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19675, įsigalioja 2020-09-24)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1k-199 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-18 Nr. 1K-307, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20071, įsigalioja 2021-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. 1K-312, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19676, įsigalioja 2020-09-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-09-23 Nr. A1-869, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19668, įsigalioja 2020-09-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. A1-883, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19916, įsigalioja 2020-09-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2020-09-28 Nr. A1-889, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20141, įsigalioja 2020-09-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. A1-376/V-676 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. A1-896/V-2128, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20204, įsigalioja 2020-09-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-275 „Dėl Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. 4-814, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19729, įsigalioja 2020-09-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-270 „Dėl Energijos efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-25 Nr. 4-816, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19914, įsigalioja 2020-09-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-715 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. 4-831, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20245, įsigalioja 2020-09-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-09-23 Nr. D1-564, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19708, įsigalioja 2020-09-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. D1-567, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19713, įsigalioja 2020-09-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-69 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. D1-571, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19789, įsigalioja 2020-09-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. D1-572, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19994, įsigalioja 2020-09-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. D1-575, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19986, įsigalioja 2020-09-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. D1-576, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20131, įsigalioja 2020-09-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. D1-959 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.1-APVA-V-012 „Vandens telkinių būklės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. D1-578, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20164, įsigalioja 2020-09-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2021 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo
(2020-09-28 Nr. D1-579, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20241, įsigalioja 2020-09-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Lietuvos energetikos instituto šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“
(2020-09-28 Nr. D1-582, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20252, įsigalioja 2020-09-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Religinių bendruomenių ar bendrijų mokyklų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2021 metais, sąrašo patvirtinimo
(2020-09-23 Nr. V-1437, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19683, įsigalioja 2020-09-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo valstybinėms aukštosioms mokykloms kriterijų 2020 metais nustatymo
(2020-09-28 Nr. V-1460, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20073, įsigalioja 2020-09-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl paramos teikimo Baltarusijos Respublikos piliečių studijoms
(2020-09-28 Nr. V-1462, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20150, įsigalioja 2020-09-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. V-1465, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20247, įsigalioja 2020-09-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl rinkimų stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės globos ir kitose įstaigose organizavimo būtinų sąlygų
(2020-09-23 Nr. V-2108, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19735, įsigalioja 2020-09-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. V-2109, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19734, įsigalioja 2020-09-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2115, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-20007, įsigalioja 2020-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2116, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-20006, įsigalioja 2020-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2117, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-20005, įsigalioja 2020-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2118, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-20004, įsigalioja 2020-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2119, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-20003, įsigalioja 2020-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl greitųjų testų naudojimo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos ir rinkimų stebėtojų ištyrimui
(2020-09-25 Nr. V-2121, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-20002, įsigalioja 2020-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2122, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-20001, įsigalioja 2020-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-09-25 Nr. V-2123, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-20000, įsigalioja 2020-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2124, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19999, įsigalioja 2020-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. V-2132, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20128, įsigalioja 2020-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. V-2087 „Dėl greitųjų testų naudojimo darbuotojų ištyrimui“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. V-2136, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20301, įsigalioja 2020-09-30)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1489 „Dėl nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. V-2138, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20307, įsigalioja 2020-09-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-1747 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. V-2094, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19655, įsigalioja 2020-09-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-1732 „Dėl Otorinolaringologijos chirurgijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. V-2095, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19656, įsigalioja 2020-09-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1330 „Dėl Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. V-2096, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19657, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. V-2097, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19662, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatoriaus patvirtinimo
(2020-09-23 Nr. V-2101, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19673, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1064 „Dėl Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. V-2102, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19706, įsigalioja 2020-09-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. V-2111, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19771, įsigalioja 2020-09-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2125, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19996, įsigalioja 2020-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2126, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19998, įsigalioja 2020-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. V-2127, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19997, įsigalioja 2020-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. V-2130, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20108, įsigalioja 2020-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. V-2131, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20206, įsigalioja 2020-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. V-2133, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20140, įsigalioja 2020-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. V-2134, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20166, įsigalioja 2020-09-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-591 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. 3-568, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20143, įsigalioja 2020-09-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo
(2020-09-23 Nr. 1-306, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19687, įsigalioja 2020-09-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. 1-311, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19958, įsigalioja 2020-09-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1-67 „Dėl metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. 1-312, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19959, įsigalioja 2020-09-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1-279 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. 1-316, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20266, įsigalioja 2020-09-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-839 „Dėl Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu ir šio objekto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. ĮV-1193, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19776, įsigalioja 2020-09-25)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. ĮV-1207/V-1472, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20251, įsigalioja 2020-09-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-502 „Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, dydžio už pieninę karvę patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. 3D-653, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19658, įsigalioja 2020-09-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. 3D-654, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19659, įsigalioja 2020-09-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. 3D-656, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19661, įsigalioja 2020-09-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 3D-657, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19725, įsigalioja 2020-09-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-836 „Dėl Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 3D-658, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19726, įsigalioja 2020-09-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. 3D-662, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19790, įsigalioja 2020-09-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-26 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2020 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. 3D-663, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19939, įsigalioja 2020-09-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 3D-571 „Dėl De minimis pagalbos paukštienos ir kiaušinių sektoriaus ūkio subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. 3D-664, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19938, įsigalioja 2020-09-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-628 „Dėl Žemės ūkio paskirties pastatų, kurių techninę priežiūrą gali atlikti pats statinio naudotojas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. 3D-666, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19941, įsigalioja 2020-09-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. 3D-667, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19951, įsigalioja 2020-09-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3D-426 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. 3D-669, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20243, įsigalioja 2020-09-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. 1V-972, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20070, įsigalioja 2020-09-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. 1V-980, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20287, įsigalioja 2020-09-30)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. V-778, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19731, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. V-779, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19732, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Skatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. V-782, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19733, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. V-786, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20304, įsigalioja 2020-10-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. VA-84 „Dėl Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio deklaracijos KIT705 formos bei šios formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-29 Nr. VA-66, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20276, įsigalioja 2020-09-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. VA-67, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20278, įsigalioja 2020-09-30)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-22 Nr. V1-118, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19672, įsigalioja 2020-09-24)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-28 Nr. 27V-112, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20195, įsigalioja 2020-10-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Garantijos dokumentų formų patvirtinimo
(2020-09-22 Nr. 1B-727, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19785, įsigalioja 2021-02-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Bendrosios garantijos dokumentų pakeitimo taisyklių patvirtinimo
(2020-09-22 Nr. 1B-732, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19715, įsigalioja 2020-09-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1B-740, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19784, įsigalioja 2020-09-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimu, pateikimo, priėmimo ir apdorojimo
(2020-09-24 Nr. 1B-761, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19993, įsigalioja 2020-10-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-596 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. 1B-763, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20202, įsigalioja 2020-09-29)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. B1-654 „Dėl Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. B1-702, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19709, įsigalioja 2020-09-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo B1-634 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. B1-703, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19823, įsigalioja 2020-09-25)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-376, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19701, įsigalioja 2020-09-24)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įsakymas
Dėl vartotojo prašymo formos patvirtinimo
(2020-09-29 Nr. 1-217, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20283, įsigalioja 2020-09-30)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo
(2020-09-25 Nr. 1-442, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19961, įsigalioja 2020-09-25)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-176 „Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1V-155, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19782, įsigalioja 2020-10-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-207 „Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1V-156, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19783, įsigalioja 2020-10-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. VE-160 (1.3 E) „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. NVE-8 (1.3 E), TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19967, įsigalioja 2020-09-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo
(2020-09-25 Nr. O3E-855, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19971, įsigalioja 2020-09-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-763 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. O3E-856, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19972, įsigalioja 2020-09-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo
(2020-09-25 Nr. O3E-878, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19989, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. O3E-879, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19990, įsigalioja 2020-09-26)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-21 Nr. 4LKT-12(1.3 E), TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19707, įsigalioja 2020-09-24)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos eksperto konfidencialumo pasižadėjimo formos patvirtinimo
(2020-09-28 Nr. 4LKT-13(1.3 E), TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20199, įsigalioja 2020-09-29)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-202 „Dėl vykdomų mokslo doktorantūrų vertinimo 2020–22 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. V-480, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20192, įsigalioja 2020-09-29)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. V-71, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20277, įsigalioja 2020-09-30)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 13P-146-(7.1.2) „Dėl Teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-25 Nr. 13P-92-(7.1.2), TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20203, įsigalioja 2020-09-29)

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. B-98 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. B-58, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19679, įsigalioja 2020-09-24)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl dokumentų, kuriuos reikia pateikti ūkio subjektams, dalyvaujantiems vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, formų patvirtinimo
(2020-09-23 Nr. VĮ-131, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19728, įsigalioja 2020-09-24)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Radijo ryšio plėtros 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo
(2020-09-23 Nr. (1.9E)1V-933, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19786, įsigalioja 2020-09-25)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius teikimo viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai
(2020-09-24 Nr. 2-238, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19788, įsigalioja 2020-09-25)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 4R-192 „Dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius teikimo civilinės aviacijos administracijai“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-23 Nr. 2BE-305, TAR, 2020-09-23, kodas 2020-19654, įsigalioja 2020-09-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl išimties suteikimo pratęsiant orlaivių specialiuosius tinkamumo skraidyti pažymėjimus
(2020-09-24 Nr. 2BE-308, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19781, įsigalioja 2020-09-25)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Bepiločių orlaivių rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-24 Nr. 2BE-309, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19818, įsigalioja 2020-09-25)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. 2BE-310, TAR, 2020-09-24, kodas 2020-19819, įsigalioja 2020-09-25)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2B-107 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. 2BE-313, TAR, 2020-09-29, kodas 2020-20239, įsigalioja 2020-09-30)


<< Atgal