Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 42

2020 m. spalio 14 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. spalio 7 d. – spalio 13 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3292, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20886, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3293, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20887, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 1, 2, 6, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3294, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20889, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3295, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20890, įsigalioja 2020-10-08)

Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3296, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21142, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3297, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21146, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 2, 3, 10, 11, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1,10-2 ir 10-3 straipsniais įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3298, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21147, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3299, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21148, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3300, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21150, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-09-24 Nr. XIII-3301, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21151, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3, 5 ir 11-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-09-29 Nr. XIII-3305, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21152, įsigalioja 2020-10-10)

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 2, 3, 4, 6, 13, 14, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-09-29 Nr. XIII-3306, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20891, įsigalioja 2020-10-08)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-09-29 Nr. XIII-3307, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20892, įsigalioja 2020-10-08)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3308, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21245, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3, 35 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3309, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21246, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 III skyriaus pavadinimo, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3310, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21248, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3311, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21249, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 12, 16, 20, 27, 29, 57 straipsnių ir trečiojo-1 skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-5 straipsniu įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3312, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21250, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3313, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21251, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 1, 2, 5, 13, 15 straipsnių, antrojo ir trečiojo skirsnių pavadinimo pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3314, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21252, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 13-1, 28, 30 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3315, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21253, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 3, 16, 22 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3316, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21255, įsigalioja 2022-01-01

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 185 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3318, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21259, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3320, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21261, įsigalioja 2021-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo
(2020-10-07 Nr. 1069, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20915, įsigalioja 2020-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1070, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20916, įsigalioja 2020-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos paskyrimo atlikti funkcijas
(2020-09-30 Nr. 1072, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20980, įsigalioja 2020-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-10-07 Nr. 1076, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20982, įsigalioja 2020-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Garantinio fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-10-07 Nr. 1077, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20983, įsigalioja 2020-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
(2020-10-07 Nr. 1078, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20984, įsigalioja 2020-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio
(2020-10-07 Nr. 1079, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20985, įsigalioja 2020-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų rinkinio
(2020-10-07 Nr. 1080, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20987, įsigalioja 2020-10-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų nustatymo kriterijų ir periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2021–2023 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo
(2020-10-07 Nr. 1088, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21111, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1089, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21113, įsigalioja 2020-10-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1091, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21117, įsigalioja 2020-10-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1092, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21118, įsigalioja 2020-10-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1289 „Dėl Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1093, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21119, įsigalioja 2020-10-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1094, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21120, įsigalioja 2020-10-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1095, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21263, įsigalioja 2020-10-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1097, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21267, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1101, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21273, įsigalioja 2020-10-14)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2020-10-07 Nr. A1-936, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20893, įsigalioja 2020-10-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. A1-937, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20894, įsigalioja 2020-10-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-08 Nr. A1-939/1R-324, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21288, įsigalioja 2021-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Susisiekimo ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 55/262/285 „Dėl Bendrųjų saugių ir sveikų darbo sąlygų žvejybos laivuose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. A1-940/3-589/3D-685, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21097, įsigalioja 2020-10-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-10-08 Nr. A1-941, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-21001, įsigalioja 2020-10-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-10-08 Nr. A1-950, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21098, įsigalioja 2020-10-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. A1-953/V-2227, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21127, įsigalioja 2020-10-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. A1-954/V-2226, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21128, įsigalioja 2020-10-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. A1-493 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. A1-956, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21189, įsigalioja 2020-10-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. A1-957, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21190, įsigalioja 2020-10-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. A1-958, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21191, įsigalioja 2020-10-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-577 „Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. A1-963, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21226, įsigalioja 2020-10-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. A1-964, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21225, įsigalioja 2020-10-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymo Nr.A1-611 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. A1-966, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21295, įsigalioja 2020-10-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 4-211 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 4-853, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20885, įsigalioja 2020-10-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 4-863, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20913, įsigalioja 2020-10-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. D1-605, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20909, įsigalioja 2020-10-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. D1-34 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. D1-608, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21206, įsigalioja 2020-10-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. D1-609, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21209, įsigalioja 2020-10-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-338 „Dėl 04.3.1-FM-F-002 priemonės „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. D1-610, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21210, įsigalioja 2020-10-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-12 Nr. D1-615, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21217, įsigalioja 2020-10-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. D1-620, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21280, įsigalioja 2020-10-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. D1-623, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21285, įsigalioja 2020-10-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų tinklo nustatymo tvarkos patvirtinimo
(2020-10-13 Nr. D1-624, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21287, įsigalioja 2020-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-916 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 6 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. V-1523, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20906, įsigalioja 2020-10-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Reikalavimų skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtinimo
(2020-10-09 Nr. V-1532, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21106, įsigalioja 2020-10-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių ligoninių mokyklų (ligoninių klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2020-10-09 Nr. V-1533, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21107, įsigalioja 2020-10-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių sanatorijų mokyklų (sanatorijų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2020-10-09 Nr. V-1534, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21108, įsigalioja 2020-10-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl savivaldybių nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos mokyklų (nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos klasių), tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos suaugusiųjų mokyklų (suaugusiųjų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2020-10-09 Nr. V-1535, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21109, įsigalioja 2020-10-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro ir ūkio ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-468/4-345 „Dėl Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-10-12 Nr. V-1540/4-884, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21230, įsigalioja 2020-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl savivaldybių sporto mokyklų (gimnazijų), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2020-10-12 Nr. V-1542, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21203, įsigalioja 2020-10-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Teisės studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-10-13 Nr. V-1557, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21264, įsigalioja 2020-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-1909 „Dėl Kvalifikacijų tvarkymo institucijos centrinio ir sektorinių profesinių komitetų uždavinių, funkcijų, komitetų sudarymo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-10-13 Nr. V-1558, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21266, įsigalioja 2020-10-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. V-2206, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20912, įsigalioja 2020-10-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. V-2121 „Dėl greitųjų testų naudojimo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos ir rinkimų stebėtojų ištyrimui“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. V-2208, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20911, įsigalioja 2020-10-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2228, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21139, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2229, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21138, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-10-09 Nr. V-2234, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21159, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2235, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21158, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. V-2244, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21205, įsigalioja 2020-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. V-2260, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21292, įsigalioja 2020-10-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. V-2261, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21291, įsigalioja 2020-10-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. V-2262, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21290, įsigalioja 2020-10-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. V-2263, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21289, įsigalioja 2020-10-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-06 Nr. V-2199, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21284, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. V-2214, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-21018, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-548 „Dėl Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. V-2215, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21135, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. V-2222, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-21021, įsigalioja 2020-10-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1078 „Dėl Ūminio miokardo infarkto su st segmento pakilimu (TLK-10 I 21, I 22) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. V-2223, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21027, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. Įsakymo Nr. V-660 ,,Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2231, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21136, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2232, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21137, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-407 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2233, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21140, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro, Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2236/A1-955/V-1537, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21156, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2237, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21155, įsigalioja 2020-10-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2238, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21157, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-2241, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21160, įsigalioja 2020-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. V-2243, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21188, įsigalioja 2020-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. V-2246, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21207, įsigalioja 2020-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. V-2249, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21214, įsigalioja 2020-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. V-2250/A1-960, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21216, įsigalioja 2020-10-13)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Notarų garbės teismo personalinės sudėties patvirtinimo
(2020-10-08 Nr. 1R-325, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20988, įsigalioja 2020-10-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“
(2020-10-09 Nr. 3-604, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21101, įsigalioja 2020-10-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-347 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. 3-609, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21181, įsigalioja 2020-10-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. guodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. 3-612, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21182, įsigalioja 2020-10-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-333 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 3-615, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21240, įsigalioja 2020-10-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-331 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 3-616, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21241, įsigalioja 2020-10-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 3-617, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21242, įsigalioja 2020-10-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 3-618, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21243, įsigalioja 2020-10-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (ii)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1-332, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20897, įsigalioja 2020-10-08)

Energetikos ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro ir finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1-205/1K-282 „Dėl 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-10-07 Nr. 1-333/1K-325, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-21000, įsigalioja 2020-10-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-13 Nr. 1-339, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21224, įsigalioja 2020-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-418 „Dėl Premijos už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. ĮV-1257, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21234, įsigalioja 2020-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. ĮV-1259, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21236, įsigalioja 2020-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-10-01 Nr. 3D-674, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20888, įsigalioja 2020-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 3D-676, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20903, įsigalioja 2020-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 3D-678, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20901, įsigalioja 2020-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 3D-40 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 3D-680, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20902, įsigalioja 2020-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 3D-681, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20904, įsigalioja 2020-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės ,,Žinių sklaida žemės ūkio sektoriuje“ papriemonės „Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio, veterinarijos ir kaimo plėtros sritimis“ tikslinių skatinamųjų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas
(2020-10-07 Nr. 3D-682, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20905, įsigalioja 2020-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. 3D-683, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-21012, įsigalioja 2020-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 3D-573 „Dėl Paramos įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos, teikimo taisyklės“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. 3D-686, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21023, įsigalioja 2020-10-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-09 Nr. 3D-687, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21141, įsigalioja 2020-10-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl dalies išmokų už 2020 m. išmokėjimo avansu
(2020-10-09 Nr. 3D-688, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21133, įsigalioja 2020-10-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. 3D-689, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21130, įsigalioja 2020-10-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-397 „Dėl Institucijų, nustačiusių ekologinės gamybos ūkio subjektų padarytų teisės aktų pažeidimų, keitimosi informacija tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 3D-692, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21231, įsigalioja 2020-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Visuomenės sveikatai skirtos priemonės“ veiklos srities „COVID-19 protrūkio neigiamo poveikio akvakultūrai mažinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-13 Nr. 3D-695, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21293, įsigalioja 2020-10-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. 1V-1034, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-21020, įsigalioja 2020-10-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. 1V-1035, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-21022, įsigalioja 2020-10-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-346 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. 1V-213, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20991, įsigalioja 2020-10-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. V-813, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21121, įsigalioja 2020-10-10)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-09 Nr. V-518, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21125, įsigalioja 2020-10-10)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. 1B-812, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21272, įsigalioja 2020-10-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl ekonominių ataskaitų formų ir jų pateikimo termino patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. 1K-273, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20858, įsigalioja 2020-10-08)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1K-275, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21030, įsigalioja 2020-10-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. 1K-281, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21161, įsigalioja 2020-10-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1K-275 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 1K-284, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21256, įsigalioja 2020-10-14)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. T1-1923, TAR, 2020-10-08, kodas 2020-20996, įsigalioja 2020-10-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-12 Nr. V-510, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21197, įsigalioja 2020-10-13)

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba brangakmeniais ir (ar) tauriaisiais metalais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
(2020-09-28 Nr. (1.6)1-43, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21162, įsigalioja 2020-10-13)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-330 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, įgaliotų dalyvauti statybos užbaigimo ir teritorijų planavimo procedūrose, sąrašo patvirtinimo ir įgaliojimų jiems suteikimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1-464, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20884, įsigalioja 2020-10-08)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-06-04 Nr. 1-94, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21247, įsigalioja 2020-10-14)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos išlaidų deklaracijos formos tvirtinimo
(2020-10-09 Nr. 2020/8-318, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21142, įsigalioja 2020-10-10)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 2019/8-172 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų bei Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų pirkimų priežiūros ir neperkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų organizacijų pagal Reglamentus pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 2020/8-320, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21232, įsigalioja 2020-10-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo B1-634 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. B1-760, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21192, įsigalioja 2020-10-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių žurnalų formų, žurnalų registravimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-13 Nr. 2BE-332, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21286, įsigalioja 2020-10-14)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2V-145 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 2V-184 (1.4), TAR, 2020-10-08, kodas 2020-21002, įsigalioja 2020-10-09)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-10-12 Nr. 2V-190 (1.4), TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21215, įsigalioja 2020-10-13)

Kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2020-10-09 Nr. 4LKT-14(1.3 E), TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21187, įsigalioja 2020-10-13)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-09 Nr. Į-272, TAR, 2020-10-12, kodas 2020-21186, įsigalioja 2020-10-13)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo srities projekto paraiškos formos ir jos priedo patvirtinimo
(2020-10-07 Nr. KRF-84(1.15E), TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21124, įsigalioja 2020-10-10)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Individualios stipendijos kultūros ar meno kūrėjui mokėjimo sutarties formos patvirtinimo
(2020-10-08 Nr. KRF-85(1.15 E), TAR, 2020-10-08, kodas 2020-21017, įsigalioja 2020-10-09)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-766 „Dėl Policijos registruojamų įvykių registro steigimo“ pakeitimo
(2020-10-08 Nr. 5-V-846, TAR, 2020-10-09, kodas 2020-21100, įsigalioja 2020-10-10)


<< Atgal