Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 43

2020 m. spalio 21 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. spalio 14 d. – spalio 20 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1106, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21300, įsigalioja 2020-10-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1107, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21357, įsigalioja 2020-10-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1108, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21358, įsigalioja 2020-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-07 Nr. 1109, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21359, įsigalioja 2020-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
(2020-10-14 Nr. 1114, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21462, įsigalioja 2020-10-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1120, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21489, įsigalioja 2020-10-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1121, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21491, įsigalioja 2020-10-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1122, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21493, įsigalioja 2020-10-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1123, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21494, įsigalioja 2020-10-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1124, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21495, įsigalioja 2020-10-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1129, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21658, įsigalioja 2020-10-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 13, 14 ir 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų teikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-10-14 Nr. 1130, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21665, įsigalioja 2020-10-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 996 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1131, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21668, įsigalioja 2020-10-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų, gaunamų pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, naudojimo
(2020-10-14 Nr. 1136, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21730, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo
(2020-10-14 Nr. 1137, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21731, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1138, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21732, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
(2020-10-14 Nr. 1139, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21733, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1140, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21734, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1141, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21735, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1142, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21736, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1143, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21737, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1144, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21738, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1145, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21739, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1146, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21740, įsigalioja 2020-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1147, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21741, įsigalioja 2020-10-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto akredituotos socialinės priežiūros teikimui savivaldybėse stebėti ir socialinių paslaugų įstaigoms konsultuoti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo klausimais, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-10-20 Nr. A1-1002, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21710, įsigalioja 2020-10-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-20 Nr. A1-1004, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21711, įsigalioja 2020-10-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. A1-972, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21449, įsigalioja 2020-10-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. A1-973, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21450, įsigalioja 2020-10-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos ssrs agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2020-10-15 Nr. A1-974, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21513, įsigalioja 2020-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Individualaus integracijos plano prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams parengimo, atnaujinimo ir integracijos stebėsenos bei pažangos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-15 Nr. A1-975, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21514, įsigalioja 2020-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-646 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. A1-978, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21581, įsigalioja 2020-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-10-16 Nr. A1-979, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21582, įsigalioja 2020-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. A1-986, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21679, įsigalioja 2020-10-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 4-893, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21753, įsigalioja 2020-10-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-20 Nr.  4-904, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21752, įsigalioja 2020-10-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-20 Nr.  4-905, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21751, įsigalioja 2020-10-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4-388 „Dėl Priemonės „Turizmo inovacijos“ taikymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-20 Nr. 4-906, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21750, įsigalioja 2020-10-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-403 „Dėl 2020 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. D1-621, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21347, įsigalioja 2020-10-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. D1-627, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21334, įsigalioja 2020-10-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. D1-631, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21339, įsigalioja 2020-10-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. D1-632, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21346, įsigalioja 2020-10-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. D1-633, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21464, įsigalioja 2020-10-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. D1-634, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21465, įsigalioja 2020-10-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. D1-636, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21477, įsigalioja 2020-10-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. D1-637, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21584, įsigalioja 2020-10-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. D1-638, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21588, įsigalioja 2020-10-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Studijų pakopų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. V-1569, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21342, įsigalioja 2020-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-982 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. V-1570, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21443, įsigalioja 2020-10-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-222 „Dėl studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-10-16 Nr. V-1579, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21564, įsigalioja 2020-10-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-1041 „Dėl pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems 2020 metais skiriama parama, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. V-1580, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21565, įsigalioja 2020-10-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl galutinio valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2020 metais priimti studentai, skaičiaus ir jų pasiskirstymo tarp aukštųjų mokyklų ir studijų krypčių grupių patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. V-1586, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21651, įsigalioja 2020-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1537 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. V-1587, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21652, įsigalioja 2020-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-272 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“
(2020-10-19 Nr. V-1589, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21653, įsigalioja 2020-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. V-1592, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21654, įsigalioja 2020-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl savivaldybių mokyklų (grupių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. V-1597, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21666, įsigalioja 2020-10-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. V-2280, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21516, įsigalioja 2020-10-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-10-16 Nr. V-2287, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21591, įsigalioja 2020-10-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. V-2265, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21348, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 29 d. Įsakymo Nr. V-643 „Dėl Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. V-2267, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21350, įsigalioja 2020-10-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Psoriazinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. V-2268, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21351, įsigalioja 2020-10-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-564 „Dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. V-2269, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21425, įsigalioja 2020-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 ,,Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. V-2272, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21482, įsigalioja 2020-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. V-2273, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21483, įsigalioja 2020-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. V-2274, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21490, įsigalioja 2020-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. Įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. V-2275, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21492, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. V-2288, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21589, įsigalioja 2020-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių CIVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. V-2289, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21592, įsigalioja 2020-10-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. V-2291, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21627, įsigalioja 2020-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-1014 „Dėl Kitų Europos Sąjungos valstybių narių apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu sveikatos priežiūros organizavimo Lietuvos Respublikoje ir jos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. V-2292, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21628, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. V-2294, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21630, įsigalioja 2020-10-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2025 metų programos patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. V-2297, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21706, įsigalioja 2020-10-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. V-2298, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21714, įsigalioja 2020-10-21)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos notarų rūmų statuto patvirtinimo
(2020-10-14 Nr. 1R-331, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21345, įsigalioja 2020-10-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-16 Nr. 1R-332, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21567, įsigalioja 2020-10-17)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 3-620/D1-625, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21713, įsigalioja 2020-10-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3-345 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. 3-623, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21478, įsigalioja 2020-10-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3-46 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. 3-624, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21481, įsigalioja 2020-10-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3-204-(E) „Dėl 2013 m. gegužės 15 d. Komisijos deleguotų reglamentų (ES) Nr. 885/2013 ir 886/2013 įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. 3-628, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21631, įsigalioja 2020-10-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. ĮV-1279, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21707, įsigalioja 2020-10-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. 3D-702, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21476, įsigalioja 2020-10-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3D-270 „Dėl Tautinio paveldo objektų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. 3D-703, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21580, įsigalioja 2020-10-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. 3D-705, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21507, įsigalioja 2020-10-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. 3D-706, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21508, įsigalioja 2020-10-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. 3D-707, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21509, įsigalioja 2020-10-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro įsakymo 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos sudarymo ir dalyvių kūrybinių darbų konkurso organizavimo nuostatų
(2020-10-15 Nr. 3D-708, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21512, įsigalioja 2020-10-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-18 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo” pakeitimo
(2020-10-19 Nr. 3D-709, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21667, įsigalioja 2020-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. 3D-710, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21669, įsigalioja 2020-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3D-426 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. 3D-712, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21680, įsigalioja 2020-10-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pate
(2020-10-19 Nr. 3D-713, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21675, įsigalioja 2020-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-420 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1V-1043, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21556, įsigalioja 2020-10-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1V-1044, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21558, įsigalioja 2020-10-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-579 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1V-1049, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21594, įsigalioja 2020-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1V-1050, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21595, įsigalioja 2020-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1V-1051, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21596, įsigalioja 2020-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1V-1052, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21597, įsigalioja 2020-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1V-1053, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21617, įsigalioja 2020-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1V-649 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-CPVA-V-901 priemonės „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1V-1054, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21618, įsigalioja 2020-10-20)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-561 „Dėl Lietuvos karių etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. V-829, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21517, įsigalioja 2020-10-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-319 „Dėl Karių sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. V-835, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21648, įsigalioja 2020-10-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. VA-69, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21428, įsigalioja 2020-10-16)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. VA-70, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21429, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. VA-80 „Dėl Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. VA-71, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21573, įsigalioja 2020-10-17)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-20 Nr. VA-72, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21721, įsigalioja 2020-10-21)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-518 “Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir korektūros klaidos jame ištaisymo
(2020-10-15 Nr. V-536, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21435, įsigalioja 2020-10-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-09 Nr. 1B-810, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21471, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-205 „Dėl pinigų finansų įstaigų ir sąskaitų tvarkytojų turimų ir saugomų vertybinių popierių statistinės atskaitomybės“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 03-143, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21344, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 03-170 „Dėl Sutelktinio finansavimo platformų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. 03-144, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21314, įsigalioja 2020-10-15)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelionių pardavimo agento ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo ataskaitų AT03 ir AT04 formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-16 Nr. 1-234, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21649, įsigalioja 2020-10-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. B1-75 „Dėl Duomenų teikimo Įgaliojimų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. NVE-172 (1.3 E), TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21367, įsigalioja 2020-10-16)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-15 Nr. NVE-177 (1.3 E), TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21503, įsigalioja 2020-10-16)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. B1-6 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. NVE-179 (1.3 E), TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21585, įsigalioja 2020-10-17)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. B1-15 „Dėl Vedybų sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. NVE-181 (1.3 E), TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21587, įsigalioja 2020-10-17)

Nemokumo administratorių rūmų protokolinis nutarimas
Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo protokolo išrašas. Nemokumo administratorių etikos kodeksas
(2020-09-04, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21745, įsigalioja 2020-10-21)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. (1.72E)1A-1446, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21434, įsigalioja 2020-10-16)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-870 „Dėl Vardinių ir būtinųjų vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų sąrašą prašymo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. (1.72E)1A-1468, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21715, įsigalioja 2020-10-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. 1K-299, TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21705, įsigalioja 2020-10-21)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1P-344-(1.3.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1P-283-(1.3 E.), TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21316, įsigalioja 2020-10-15)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1P-343-(1.3.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1P-284-(1.3 E.), TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21319, įsigalioja 2020-10-15)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas gauti finansinę paramą papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti pagal Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą, patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. 2020/8-329, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21632, įsigalioja 2020-10-20)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, projektų papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, pirkimų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. 2020/8-330, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21635, įsigalioja 2020-10-20)

Ekspertų komisijos sprendimas
Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai
(2020-10-19 Nr. 5-IN-1, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21656, įsigalioja 2020-10-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. B1-970 „Dėl Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. B1-767, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21432, įsigalioja 2020-10-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. B1-634 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. B1-783, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21663, įsigalioja 2020-10-20)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39B straipsnis)“ administravimo savivaldybėse procedūros aprašo patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. BR1-444, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21637, įsigalioja 2020-10-20)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl kvietimo „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. DR-20-2-2020-44, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21660, įsigalioja 2020-10-20)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos, Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos, Asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracijos formų patvirtinimo
(2020-10-07 Nr. KS-131, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21488, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2021 metams nustatymo
(2020-10-15 Nr. O3E-971, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21499, įsigalioja 2020-10-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-240 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. O3E-975, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21504, įsigalioja 2020-10-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2021 metams koregavimo
(2020-10-16 Nr. O3E-989, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21572, įsigalioja 2020-10-17)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2021 metams nustatymo
(2020-10-16 Nr. O3E-996, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21579, įsigalioja 2020-10-16)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių, projekto (projekto etapo) vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatų ir viešinimo planų formų patvirtinimo
(2020-10-12 Nr. KRF-90(1.15E), TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21321, įsigalioja 2020-10-15)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Projekto įvykdymo rezultatų ataskaitų, faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų ir projekto informacijos apie įgyvendintas veiklas formų patvirtinimo
(2020-10-14 Nr. KRF-93(1.15E), TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21447, įsigalioja 2020-10-16)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. V-517, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21662, įsigalioja 2020-11-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 13P-74-(7.1.2) „Dėl Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 13P-94-(7.1.2), TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21716, įsigalioja 2020-10-21)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 13P-155-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 13P-96-(7.1.2), TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21717, įsigalioja 2020-10-21)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 47V-935 „Dėl Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos steigimo ir Informacijos apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 47V-892, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21568, įsigalioja 2020-10-17)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. I-218 „Dėl Rekomendacijų dėl viešojo intereso gynimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. I-304, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21512, įsigalioja 2020-10-17)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-13 Nr. V-1249, TAR, 2020-10-14, kodas 2020-21332, įsigalioja 2020-10-15)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1V-1053 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos stacionariųjų radijo stebėsenos stočių apsaugos nuo stiprių elektromagnetinių laukų, sukeliamų jų aplinkoje veikiančių radijo ryšio stočių, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. (1.9E)1V-984, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21633, įsigalioja 2021-02-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo
(2020-10-16 Nr. 2-254, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21571, įsigalioja 2020-10-17)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. 2-255, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21642, įsigalioja 2020-10-20)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. Įsakymo Nr. 2-180 „Dėl Prašymo išduoti / pakeisti oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-10-19 Nr. 2-256, TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21659, įsigalioja 2020-10-20)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 2V-266 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 2V-197 (1.4), TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21442, įsigalioja 2020-10-16)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-16 Nr. 2V-198 (1.4), TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21586, įsigalioja 2020-10-17)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-10-19 Nr. 2V-199 (1.4), TAR, 2020-10-19, kodas 2020-21664, įsigalioja 2020-10-20)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 2V-98 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-20 Nr. 2V-200 (1.4), TAR, 2020-10-20, kodas 2020-21728, įsigalioja 2020-10-21)


<< Atgal