Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 46

2020 m. lapkričio 11 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. lapkričio 4 d. – lapkričio 10 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-11-10 Nr. (22.35)3-5214, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23560, įsigalioja 2020-11-10)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1224, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23044, įsigalioja 2020-11-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1225, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-22950, įsigalioja 2020-11-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo
(2020-11-04 Nr. 1226, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23062, įsigalioja 2020-11-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1227, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23170, įsigalioja 2020-11-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1228, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23171, įsigalioja 2020-11-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1230, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23202, įsigalioja 2020-11-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo
(2020-11-04 Nr. 1232, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23473, įsigalioja 2020-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1234, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23480, įsigalioja 2020-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1578 „Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1237, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23485, įsigalioja 2020-11-10)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, kuriais reguliuojamas tam tikrų programų, fondų arba institucijų finansavimas, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-11-03 Nr. KT187-N15/2020, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23045, įsigalioja 2020-11-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1K-251 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 1K-289, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23155, įsigalioja 2020-11-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-15 Nr. 1K-333, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-22990, įsigalioja 2020-11-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės medalio „Už nuopelnus Lietuvos muitinei“ įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo
(2020-11-04 Nr. 1K-356, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23449, įsigalioja 2020-11-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-04 Nr. A1-1077, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23073, įsigalioja 2020-11-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-11-04 Nr. A1-1079, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23074, įsigalioja 2020-11-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-05 Nr. A1-1081, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23267, įsigalioja 2020-11-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. A1-1090, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23394, įsigalioja 2020-11-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A1-229 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. A1-1091, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23568, įsigalioja 2020-11-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 4-805 „Dėl Leidimų užsienio investuotojams atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. 4-1000, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23597, įsigalioja 2020-11-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 4-639 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. 4-999, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23595, įsigalioja 2020-11-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. D1-667, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23049, įsigalioja 2020-11-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-194 „Dėl Lietuvos Respublikos jūros rajono geros aplinkos būklės savybių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. D1-675, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23535, įsigalioja 2020-11-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. D1-676, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23530, įsigalioja 2020-11-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. V-1684, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23054, įsigalioja 2020-11-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Veterinarijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-11-04 Nr. V-1687, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23056, įsigalioja 2020-11-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-1706, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23556, įsigalioja 2020-11-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. V-1707, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23446, įsigalioja 2020-11-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1295 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio šalių Lituanistikos (Baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. V-1716, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23539, įsigalioja 2020-11-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-462 „Dėl Valstybės biudžeto lėšomis vykdomos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. V-1719, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23567, įsigalioja 2020-11-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-11-05 Nr. V-2498, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23242, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1847 „Dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-11-05 Nr. V-2499, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23241, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2504, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23381, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-06 Nr. V-2505, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23379, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2506, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23378, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. V-2408 „Dėl pavedimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą organizuojančioms ir šias paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir savivaldybių administracijoms vykdymo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2507, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23376, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2508, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23377, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1842 „Dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2509, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23375, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms
(2020-11-06 Nr. V-2510, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23374, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2511, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23373, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-06 Nr. V-2512, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23372, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl karantino režimo priemonių nustatymo teikiant viešojo transporto paslaugas
(2020-11-06 Nr. V-2513, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23371, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2514, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23370, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2543, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23415, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2544, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23414, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2545, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23416, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2546, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23417, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2547, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23418, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2549, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23419, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2550, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23421, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. V-2498 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2552, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23427, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1485 „Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklos būtinų sąlygų“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-06 Nr. V-2553, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23426, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVIDd-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2554, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23425, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų
(2020-11-06 Nr. V-2557, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23424, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinatoriaus skyrimo, Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimo organizavimo koordinacinės grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
(2020-11-06 Nr. V-2558, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23423, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose
(2020-11-04 Nr. V-2468, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23057, įsigalioja 2020-11-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. V-2482, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23060, įsigalioja 2020-11-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-05 Nr. V-2483, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23152, įsigalioja 2020-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Infekcinių ligų valdymo ir kontrolės 2020–2025 metų koncepcijos patvirtinimo
(2020-11-05 Nr. V-2486, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23177, įsigalioja 2020-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-05 Nr. V-2494, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23234, įsigalioja 2020-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais skyrimo ir šių medicinos priemonių (prietaisų) nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-05 Nr. V-2495, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23235, įsigalioja 2020-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-05 Nr. V-2496, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23236, įsigalioja 2020-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2516, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23362, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2517, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23364, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos(koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2518, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23412, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos patvirtinimo
(2020-11-06 Nr. V-2521, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23411, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2528, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23388, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1848 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2530, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23390, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2531, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23392, įsigalioja 2020-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2537, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23404, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2541, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23407, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2551, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23420, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2559, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23428, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V-2561, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23430, įsigalioja 2020-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. V-2563, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23477, įsigalioja 2020-11-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. V-2570, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23576, įsigalioja 2020-11-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 89:2006 „Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. V-2571, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23577, įsigalioja 2020-11-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-10 Nr. V-2572, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23601, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) apdraustiesiems ūkio subjektuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-10 Nr. V-2579, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23609, įsigalioja 2020-11-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. V-2580, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23610, įsigalioja 2020-11-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 1R-197 „Dėl Valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-06 Nr. 1R-372, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23353, įsigalioja 2020-11-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 3-664, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23020, įsigalioja 2020-11-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. 3-671, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23305, įsigalioja 2020-11-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. 3-673, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23471, įsigalioja 2020-11-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-347 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. 3-675, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23472, įsigalioja 2020-11-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-331 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. 3-677, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23475, įsigalioja 2020-11-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. 3-678, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23476, įsigalioja 2020-11-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3-345 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. 3-679, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23478, įsigalioja 2020-11-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-333 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. 3-681, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23482, įsigalioja 2020-11-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 3-473(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. 3-683, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23591, įsigalioja 2020-11-11)

Energetikos ministro, Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1-359/D1-665/3-662, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23188, įsigalioja 2020-11-06)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl pajamų, gautų vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, panaudojimo krypčių patvirtinimo
(2020-11-04 Nr. 1-361, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23007, įsigalioja 2020-11-05)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1-42 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1-362, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23072, įsigalioja 2020-11-06)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Elektros energijos iš atsnaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-06 Nr. 1-366, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23386, įsigalioja 2020-11-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-09 Nr. 1-367, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23459, įsigalioja 2020-11-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 3D-718 „Dėl projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-01 Nr. 3D-408, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23001, įsigalioja 2020-11-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. 3D-760, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23311, įsigalioja 2020-11-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. 3D-765, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23531, įsigalioja 2020-11-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. 3D-766, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23532, įsigalioja 2020-11-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 141 „Dėl Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo įkainių ir metinio įkainio už įrašą apie augalo veislę Nacionaliniame augalų veislių sąraše bei pagal sutartis atliekamų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo įkainių dydžių lentelių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. 3D-767, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23534, įsigalioja 2021-01-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-28 Nr. V-315, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23023, įsigalioja 2020-11-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-05 Nr. 1V-1133, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23158, įsigalioja 2020-11-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1V-553 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-11-05 Nr. 1V-1136, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23214, įsigalioja 2020-11-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo
(2020-11-06 Nr. 1V-1145, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23365, įsigalioja 2020-11-07)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. VA-74, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-22951, įsigalioja 2020-11-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. VA-75/1B-879, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23149, įsigalioja 2020-11-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų nuostatų patvirtinimo
(2020-11-10 Nr. VA-76, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23571, įsigalioja 2020-11-11)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatų patvirtinimo
(2020-11-10 Nr. VA-77, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23572, įsigalioja 2020-11-11)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. VA-78, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23584, įsigalioja 2020-11-11)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 27V-51 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-10 Nr. 27V-132, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23559, įsigalioja 2020-11-11)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 27V-25 „Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. 27V-133, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23562, įsigalioja 2020-11-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1B-537 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-09 Nr. 1B-896, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23561, įsigalioja 2020-11-11)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) prevencijos priemonių taikymo ir informacijos teikimo
(2020-11-06 Nr. B1-850, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23413, įsigalioja 2020-11-07)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. B1-266 „Dėl valstybinės veterinarinės kontrolės“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-10 Nr. B1-862, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23612, įsigalioja 2020-11-11)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 metams patvirtinimo
(2020-10-30 Nr. V-430, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23306, įsigalioja 2020-11-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašo patvirtinimo
(2020-11-04 Nr. V-438, TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23146, įsigalioja 2020-11-06)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 5 eurų monetos, skirtos Žemės ūkio mokslams (iš serijos „Lietuvos mokslas“), paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2020-11-05 Nr. 03-160, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23262, įsigalioja 2020-11-07)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 03-57 „Dėl laikinos aptarnavimo Lietuvos banko kasose tvarkos“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. 03-163, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23405, įsigalioja 2020-11-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1K-332, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23053, įsigalioja 2020-11-05)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo
(2020-11-04 Nr. O3E-1068, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-22975, įsigalioja 2020-11-05)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. O3E-1069, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-22976, įsigalioja 2020-11-05)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Visų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių regioninio tinklo eksploatavimo saugumo koordinavimo bendrųjų nuostatų, parengtų pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. komisijos reglamento (ES) 2017/1485 76 ir 77 straipsnius, patvirtinimo
(2020-11-04 Nr. O3E-1072, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23022, įsigalioja 2020-11-05)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-06 Nr. V-113, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23541, įsigalioja 2020-11-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-231 „Dėl Jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 2BE-356, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23040, įsigalioja 2020-11-05)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Informacinių ir ryšių technologijų srityje gairių pareiškėjams tvirtinimo
(2020-11-04 Nr. 2V-425, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23048, įsigalioja 2020-11-05)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo
(2020-11-05 Nr. 4LKT-15(1.3 E), TAR, 2020-11-05, kodas 2020-23162, įsigalioja 2020-11-06)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 m. lapkričio 19 d. direktoriaus įsakymo Nr. Į-335 „Dėl įgaliojimų suteikimo surašyti protokolus, nagrinėti bylas ir priimti nutarimus juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai ar jų padaliniui už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. Į-290, TAR, 2020-11-09, kodas 2020-23444, įsigalioja 2020-11-10)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ 1 ir 2 finansuojamų veiklų projekto vykdymo dalinio finansavimo dokumentų formų patvirtinimo
(2020-10-26 Nr. KRF-96(1.15E), TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23318, įsigalioja 2020-11-07)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Aukštosios mokyklos egzilyje veiklos vertinimo metodikos patvirtinimo
(2020-11-04 Nr. V-90, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-23043, įsigalioja 2020-11-05)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V1-167 „Dėl Asmenų, turinčių teisę vykdyti žvejybos stebėtojų veiklą Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose, žvejojančiuose tolimuosiuose žvejybos rajonuose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. V1-108, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23389, įsigalioja 2020-11-07)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2020 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus įsakymo Nr. VĮ-131 „Dėl dokumentų, kuriuos reikia pateikti ūkio subjektams, dalyvaujantiems vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-05 Nr. VĮ-154, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23259, įsigalioja 2020-11-07)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdomos atrankos projektui „Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-06 Nr. 4-379, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23355, įsigalioja 2020-11-07)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 4-143 „Dėl Priemokų mokėjimo, viršvalandinio darbo bei darbo poilsio ir švenčių dienomis apskaičiavimo ir apmokėjimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. 4-380, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23307, įsigalioja 2020-11-07)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo, tikrinimo, naudojimosi ir elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo bei išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-06 Nr. V-337, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23384, įsigalioja 2020-11-07)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei licencijos ir leidimo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-06 Nr. 22.3-220, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23361, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pašarų sunaudojimo statistinės ataskaitos ŽŪ-25 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-10 Nr. DĮ-279, TAR, 2020-11-10, kodas 2020-23585, įsigalioja 2020-11-11)


<< Atgal