Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 48

2020 m. lapkričio 25 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. lapkričio 18 d. – lapkričio 24 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3339, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24228, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 13, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 straipsniu įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3340, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24229, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3341, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24230, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3342, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24231, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2756 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3343, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24232, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 43, 52, 67, 74 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3349, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24233, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60, 147-1, 151-1, 189, 214, 218, 224-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3350, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24234, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212, 254 ir 327 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3351, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24236, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3352, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24237, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42, 67 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-4 straipsniu įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3353, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24238, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3354, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24241, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 2, 19, 20, 20-2, 22, 24, 26, 37, 38, 44 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-3 straipsniu įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3355, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24243, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3356, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24244, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3357, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24245, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3358, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24246, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3359, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24247, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3362, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24517, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 25, 26 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3363, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24519, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 5, 6, 12, 23, 28 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3364, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24520, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3365, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24521, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3366, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24522, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3367, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24524, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo
(2020-11-05 Nr. XIII-3368, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24248, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo ratifikavimo
(2020-11-05 Nr. XIII-3369, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24249, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16-1, 17-1, 21, 22, 25, 26 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 16-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3378, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24525, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3381, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24526, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2342 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3382, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24528, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2343 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3383, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24529, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3384, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24530, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2344 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3385, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24531, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2345 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3386, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24532, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3387, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24533, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2346 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3388, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24534, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2347 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3389, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24538, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2338 28 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3390, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24539, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3391, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24540, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 35-10 ir 35-11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3392, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24259, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 2, 4, 14 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3393, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24260, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3394, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24262, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3203 pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3395, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24263, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.249 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3396, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24264, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3397, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24268, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3399, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24541, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 77 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3400, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24543, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3401, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24557, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 51, 52, 54 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3402, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24601, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3403, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24561, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 19, 23, 36, 54, 61, 62 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3404, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24563, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 40 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3405, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24565, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3406, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24566, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3407, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24568, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3408, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24571, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3409, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24576, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3410, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24577, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3411, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24581, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3412, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24582, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3413, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24572, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 16 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3223 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3414, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24573, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 48, 52 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3415, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24584, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3416, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24587, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 7, 13 straipsnių pakeitimo ir 11, 16 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3417, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24590, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3418, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24574, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3419, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24575, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3420, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24269, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3421, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24273, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3422, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24271, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3423, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24250, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3424, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24593, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 379 ir 381 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3425, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24596, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3426, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24598, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo Nr. I-712 10-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3427, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24604, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo Nr. IX-466 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3428, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24607, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3429, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24626, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3430, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24605, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 13-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3431, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24606, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo Nr. VIII-1661 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3432, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24608, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3433, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24609, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3434, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24610, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 3, 9, 59, 60 ir 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-2 straipsniu įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3436, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24612, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymo Nr. VIII-911 pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3437, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24614, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 3 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3438, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24615, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3439, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24616, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3440, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24617, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3441, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24618, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3442, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24621, įsigalioja 2021-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-11-23 Nr. (22.35)3-5515, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24730, įsigalioja 2020-11-23)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės prieštaravimo Libano Respublikos išlygai
(2020-11-23 Nr. (22.35)3-5516, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24744, įsigalioja 2020-11-23)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų
(2020-11-18 Nr. 1274, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24253, įsigalioja 2020-11-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1275, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24254, įsigalioja 2020-11-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą
(2020-11-18 Nr. 1277, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24265, įsigalioja 2020-11-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1278, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24297, įsigalioja 2020-11-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-18 Nr. 1279, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24443, įsigalioja 2020-11-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1280, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24444, įsigalioja 2020-11-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1284, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24679, įsigalioja 2020-11-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 571 „Dėl Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų regioninės pagalbos žemėlapio“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1290, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24691, įsigalioja 2020-11-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo įgyvendinimo
(2020-11-18 Nr. 1295, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24704, įsigalioja 2020-11-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1296, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24705, įsigalioja 2020-11-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1298, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24708, įsigalioja 2020-11-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1299, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24709, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1300, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24710, įsigalioja 2020-11-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. 1K-363, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24192, įsigalioja 2020-11-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos modernizavimo ir finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos bei šios sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 1K-375, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24564, įsigalioja 2020-11-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1K-7 „Dėl Duomenų skelbimo Atvirųjų finansų informacinėje sistemoje“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 1K-376, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24733, įsigalioja 2020-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. A1-1124, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24272, įsigalioja 2020-11-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. A1-1125, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24274, įsigalioja 2020-11-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. A1-1126, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24276, įsigalioja 2020-11-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. A1-1127, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24277, įsigalioja 2020-11-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-11-18 Nr. A1-1128, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24296, įsigalioja 2020-11-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2021 metams patvirtinimo
(2020-11-20 Nr. A1-1131, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24491, įsigalioja 2020-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A1-178 „Dėl Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. A1-1132, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24492, įsigalioja 2020-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. A1-611 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. A1-1133, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24493, įsigalioja 2020-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. A1-226 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. A1-1136, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24518, įsigalioja 2020-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 80/353 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. A1-1138/V-2677, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24638, įsigalioja 2020-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-778 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. A1-1144, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24791, įsigalioja 2020-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. A1-1145, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24792, įsigalioja 2020-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-315 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. A1-1146, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24900, įsigalioja 2020-11-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-477 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. A1-1150, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24902, įsigalioja 2020-11-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 4-797 „Dėl Investicijų, finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo, įgyvendinimo, administravimo ir valstybės pagalbos teikimo pagal schemą „TUI Invest LT+“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 4-1033, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24281, įsigalioja 2020-11-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ schemos patvirtinimo
(2020-11-18 Nr. 4-1034, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24282, įsigalioja 2020-11-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 4-1035, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24284, įsigalioja 2020-11-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 4-539 „Dėl Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 4-1051, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24641, įsigalioja 2020-12-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-69 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. D1-703, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24501, įsigalioja 2020-11-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. D1-704, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24504, įsigalioja 2020-11-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. D1-705, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24712, įsigalioja 2020-11-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. D1-706, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24724, įsigalioja 2020-11-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. D1-707, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24782, įsigalioja 2021-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-403 „Dėl 2020 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. D1-709, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24844, įsigalioja 2020-11-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. D1-713, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24830, įsigalioja 2021-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Matematikos mokslų studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo
(2020-11-18 Nr. V-1787, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24191, įsigalioja 2020-11-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. V-1788, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24398, įsigalioja 2020-11-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mitybos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-11-20 Nr. V-1806, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24523, įsigalioja 2020-11-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos
(2020-11-23 Nr. V-1813, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24714, įsigalioja 2020-11-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lyderystės ir vadovavimo švietimo įstaigose stiprinimo gairių patvirtinimo
(2020-11-23 Nr. V-1817, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24718, įsigalioja 2020-11-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Istorijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-11-24 Nr. V-1831, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24861, įsigalioja 2020-11-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V-637 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-18 Nr. V-2643, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24216, įsigalioja 2020-11-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. V-2652, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24295, įsigalioja 2020-11-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. V-2676, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24632, įsigalioja 2020-11-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Otorinolaringologijos antrinio ir tretinio lygio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-11-20 Nr. V-2664, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24527, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. V-2667, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24631, įsigalioja 2020-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. Rugsėjo 29 d. Įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. V-2671, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24556, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. V-2678, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24628, įsigalioja 2020-11-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 656 „Dėl plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. V-2679, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24629, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. V-2680, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24630, įsigalioja 2020-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. V-2683, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24633, įsigalioja 2020-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V- 237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. V-2685, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24635, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-836 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. V-2692, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24701, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. V-2693, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24702, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. V-2694, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24838, įsigalioja 2020-11-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. V-2697, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24745, įsigalioja 2020-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-11-23 Nr. V-2700, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24882, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-11-23 Nr. V-2701, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24881, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 3-708, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24706, įsigalioja 2020-11-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių, prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 1-377, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24658, įsigalioja 2020-11-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 1-379, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24723, įsigalioja 2020-11-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. 1-380, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24820, įsigalioja 2020-11-25)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 1-361 „Dėl Pajamų, gautų vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, panaudojimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. 1-381, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24870, įsigalioja 2020-11-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. ĮV-147 „Dėl Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių, ataskaitos ir projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. ĮV-1394, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24797, įsigalioja 2020-11-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-492 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. 3D-793, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24177, įsigalioja 2020-11-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 3D-796, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24389, įsigalioja 2020-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 3D-797, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24390, įsigalioja 2020-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 3D-798, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24391, įsigalioja 2020-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 3D-799, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24394, įsigalioja 2020-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 3D-801, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24395, įsigalioja 2020-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 3D-802, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24396, įsigalioja 2020-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 3D-804, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24453, įsigalioja 2020-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams skyrimo taisyklių patvirtinimo
(2020-11-19 Nr. 3D-805, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24454, įsigalioja 2020-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-11-23 Nr. 3D-806, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24736, įsigalioja 2020-11-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-90 „Dėl Duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 3D-808, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24754, įsigalioja 2021-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. 3D-811, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24883, įsigalioja 2020-11-25)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Užsienio Lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. V-337, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24392, įsigalioja 2020-11-20)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų teikiamų administracinių paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. V-338, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24397, įsigalioja 2020-12-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1V-838 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1V-1184, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24214, įsigalioja 2020-11-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1V-575 „Dėl Statutinių valstybės tarnautojų, išskyrus krašto apsaugos sistemos tarnautojus, pareigybių vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-20 Nr. 1V-1190, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24495, įsigalioja 2020-11-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1V-51 „Dėl Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, dirbančio viešojo administravimo institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis, pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. 1V-1192, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24498, įsigalioja 2020-11-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1V-601 „Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų (ugniagesių) aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir asmeninių apsaugos priemonių priežiūros rekomendacijų ir Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo skaitmeninio radijo ryšio priemonėmis rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 1V-1203, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24757, įsigalioja 2020-11-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 1V-1205, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24773, įsigalioja 2020-11-24)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-714/V-191 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. 1V-1211/V-347, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24880, įsigalioja 2021-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2021 m.
(2020-11-20 Nr. V-898, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24516, įsigalioja 2020-11-21)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-94 „Dėl Priimančiosios šalies paramos mokymo, kuriame dalyvauja profesinės karo tarnybos, aktyviojo rezervo ir rezervo kariai ir (ar) į civilinį mobilizacinio personalo rezervą įrašyti asmenys, tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. V-911, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24831, įsigalioja 2021-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. VA-82, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24266, įsigalioja 2020-11-19)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. EV-121 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. EV-321, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24824, įsigalioja 2020-11-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1B-223 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1B-921, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24279, įsigalioja 2020-11-19)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 1-555, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24205, įsigalioja 2021-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. V-456, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24777, įsigalioja 2020-11-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-337 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. V-457, TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24854, įsigalioja 2020-11-25)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 03-160 „Dėl kolekcinės 5 eurų monetos, skirtos Žemės ūkio mokslams (iš serijos „Lietuvos mokslas“), paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. 03-173, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24429, įsigalioja 2020-11-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 1K-341 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 1K-345, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24417, įsigalioja 2020-11-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-115 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 1K-346, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24425, įsigalioja 2020-11-20)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. AD1-350, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24280, įsigalioja 2020-11-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos laikymo afrikiniu kiaulių maru užkrėsta teritorija
(2020-11-20 Nr. B1-907, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24640, įsigalioja 2020-11-20)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoraius 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-38 „Dėl Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. ĮV-64, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24670, įsigalioja 2020-11-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. O3E-1156, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24558, įsigalioja 2020-11-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo
(2020-11-20 Nr. O3E-1157, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24559, įsigalioja 2020-11-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų 2021 metams tvirtinimo
(2020-11-20 Nr. O3E-1161, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24562, įsigalioja 2020-11-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Tranzitinio gabenimo sąlygų, taikomų energijos mainams, ir finansinių atsiskaitymų, kuriuos lemia bendras einamosios paros prekybos rinkų susiejimas, vykdomas visose Europos prekybos zonose pagal koordinuotą visų Europos reguliavimo institucijų susitarimą, sudarytą remiantis 2015 m. liepos 24 d. išleisto 2015/1222 Komisijos reglamento (ES) 68 straipsnio 6 dalimi, nustatančiu pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gaires, patvirtinimo
(2020-11-20 Nr. O3E-1182, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24602, įsigalioja 2020-11-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kainų 2021 metams
(2020-11-23 Nr. O3E-1206, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24786, įsigalioja 2020-11-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo kainų 2021 metams tvirtinimo
(2020-11-23 Nr. O3E-1207, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24787, įsigalioja 2020-11-24)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl privalomo nurodymo interneto prieigos paslaugų teikėjams
(2020-11-19 Nr. T1-113, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24428, įsigalioja 2020-11-20)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V1-62 „Dėl Asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo ir prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. V1-85, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24722, įsigalioja 2020-11-24)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. V-73, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24422, įsigalioja 2020-11-20)

Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. VĮ-109 „Dėl Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. VĮ-164, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24235, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-284 „Dėl prašymų įgyti teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-18 Nr. 2BE-372, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24183, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2BE-316 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-11-19 Nr. 2BE-375, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24387, įsigalioja 2021-02-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-57 „Dėl Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. 2BE-377, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24510, įsigalioja 2020-11-21)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 2B-408 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 2BE-378, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24749, įsigalioja 2021-02-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. KS-14 „Dėl Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-18 Nr. KS-150, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24409, įsigalioja 2020-11-20)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-11-24 Nr. 2V-226 (1.4), TAR, 2020-11-24, kodas 2020-24879, įsigalioja 2020-11-25)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento klausimyno, skirto įvertinti įslaptintos informacijos apsaugos būklę, funkcinio aprašymo patvirtinimo
(2020-06-23 Nr. 1-65, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24743, įsigalioja 2020-07-01)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente taisyklių patvirtinimo
(2020-10-06 Nr. 1-90, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24742, įsigalioja 2020-11-24)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 5-V-359 „Dėl Darbo su į policijos įstaigą pristatytais asmenimis instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. 5-V-945, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24511, įsigalioja 2020-11-21)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 5-V-21 „Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 5-V-955, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24721, įsigalioja 2020-11-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Medaus ir kmynų supirkimo statistinės ataskaitos ŽŪS-09 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-18 Nr. DĮ-291, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24217, įsigalioja 2020-11-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ŽŪŪ-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-18 Nr. DĮ-292, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24427, įsigalioja 2020-11-20)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Būsto nuomos kainų statistinės ataskaitos KA-12 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-19 Nr. DĮ-293, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24421, įsigalioja 2020-11-20)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos darbų kainų statistinės ataskaitos KA-26 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-19 Nr. DĮ-294, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24423, įsigalioja 2021-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-19 Nr. DĮ-295, TAR, 2020-11-19, kodas 2020-24424, įsigalioja 2021-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos statistinės ataskaitos PEG-11 (mėnesinės), Elektros energijos perdavimo statistinės ataskaitos PEP-11 (mėnesinės), Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės), Gamtinių dujų tiekimo statistinės ataskaitos PD-11 (mėnesinės), Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos PŠ-11 (mėnesinės),Vandens rinkimo ir paskirstymo statistinės ataskaitos PV-11 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-11-19 Nr. DĮ-297, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24542, įsigalioja 2021-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinės ataskaitos P-12 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-23 Nr. DĮ-301, TAR, 2020-11-23, kodas 2020-24734, įsigalioja 2021-01-04)


<< Atgal