Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 49

2020 m. gruodžio 2 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. lapkričio 25 d. – gruodžio 1 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. 1310, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25010, įsigalioja 2020-11-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo ir koordinavimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. 1313, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25103, įsigalioja 2020-11-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. 1314, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25280, įsigalioja 2020-11-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1786 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. 1315, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25281, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. 1316, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25282, įsigalioja 2020-11-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas
(2020-11-25 Nr. 1322, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25370, įsigalioja 2020-11-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 74 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. 1329, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25551, įsigalioja 2020-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 422 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. 1331, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25553, įsigalioja 2020-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies lėšų skyrimo
(2020-11-25 Nr. 1338, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25715, įsigalioja 2020-12-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl valstybės iždo apskaitos tvarkymo
(2020-11-23 Nr. 1K-378, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24945, įsigalioja 2020-11-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1K-60 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. 1K-383, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24943, įsigalioja 2020-12-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1K-1 „Dėl Stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir Stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. 1K-384, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24946, įsigalioja 2020-11-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 1K-289 „Dėl Finansų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. 1K-385, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24947, įsigalioja 2020-11-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudų priskyrimo vykdomoms veikloms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-25 Nr. 1K-386, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25071, įsigalioja 2020-11-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-26 Nr. 1K-387, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25270, įsigalioja 2020-11-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1K-388, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25298, įsigalioja 2020-11-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-430 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1K-389, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25297, įsigalioja 2020-11-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-433 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 15-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1K-391, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25489, įsigalioja 2020-12-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. A1-1151, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24932, įsigalioja 2020-11-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. A1-1153, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25100, įsigalioja 2021-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. A1-1156, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25101, įsigalioja 2020-11-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 3 veiksmo „Tolerancijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.3-K-03 patvirtinimo
(2020-11-27 Nr. A1-1164, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25275, įsigalioja 2020-11-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-290 „Dėl Bankų valstybės remiamiems būsto kreditams teikti atrinkimo taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-30 Nr. A1-1168, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25521, įsigalioja 2020-12-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. A1-1174, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25522, įsigalioja 2020-12-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-11-30 Nr. A1-1178, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25626, įsigalioja 2020-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-412 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. A1-1182, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25759, įsigalioja 2020-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. A1-1183, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25760, įsigalioja 2020-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. A1-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. A1-1184, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25761, įsigalioja 2020-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. A1-1189, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25762, įsigalioja 2020-12-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-602 „Dėl 2012 m. liepos 4 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-25 Nr. D1-717, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24987, įsigalioja 2020-11-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. D1-122 „Dėl Nepavojingų atliekų, kurias naudojanti ar šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-30 Nr. D1-723, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25523, įsigalioja 2020-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl pasirengimo Lietuvos moksleivių dainų šventei renginių 2021–2022 metams datų nustatymo
(2020-11-27 Nr. V-1852, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25330, įsigalioja 2020-11-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. V-1858, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25419, įsigalioja 2021-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalfikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. V-1861, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25512, įsigalioja 2020-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-30 Nr. V-1862, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25543, įsigalioja 2020-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ekologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-11-30 Nr. V-1863, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25554, įsigalioja 2020-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti, patvirtinimo
(2020-11-30 Nr. V-1866, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25660, įsigalioja 2020-12-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. V-1869, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25661, įsigalioja 2020-12-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-695 „Dėl Rekomendacijų aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. V-1875, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25720, įsigalioja 2020-12-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. V-2717, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24963, įsigalioja 2020-11-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. V-2586 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims organizavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. V-2766, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25531, įsigalioja 2020-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-893 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomų ir valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų elektroninės sveikatos sistemos informacinių sistemų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-25 Nr. V-2722, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24969, įsigalioja 2020-11-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. V-2724, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24970, įsigalioja 2020-11-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. V-2725, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-25001, įsigalioja 2020-11-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl Meno terapeuto veiklos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. V-2740, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25118, įsigalioja 2020-11-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Leidimų atlikti klinikinį tyrimą su medicinos priemone išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-26 Nr. V-2745, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25123, įsigalioja 2021-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. V-2746, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25125, įsigalioja 2021-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. V-2749, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25357, įsigalioja 2020-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. V-2751, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25351, įsigalioja 2020-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1140 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. V-2755, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25422, įsigalioja 2020-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. V-2757, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25425, įsigalioja 2020-11-30)
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. V-2763, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25428, įsigalioja 2020-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. V-2764/A1-1167, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25202, įsigalioja 2020-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-1041 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. V-2769, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25706, įsigalioja 2020-12-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 494 „Dėl Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. V-2770, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25591, įsigalioja 2020-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. V-2771, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25606, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. V-2773, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25705, įsigalioja 2020-12-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-1940 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 666 „Dėl Neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. V-2774, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25704, įsigalioja 2020-12-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. V-2775, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25674, įsigalioja 2020-12-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. V-2776, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25675, įsigalioja 2020-12-02)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1R-390, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25409, įsigalioja 2021-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1R-64 „Dėl Notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1R-393, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25410, įsigalioja 2021-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1R-60 „Dėl Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. 1R-398, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25679, įsigalioja 2020-12-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3-492(1.5 E) „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 3-715, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25276, įsigalioja 2020-11-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 3-716, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25335, įsigalioja 2020-11-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-310 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-20 Nr. ĮV-1389, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25099, įsigalioja 2020-11-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl apdovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-25 Nr. ĮV-1407, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25066, įsigalioja 2020-11-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-759 „Dėl Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. ĮV-1408, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25067, įsigalioja 2020-11-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. ĮV-405 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. ĮV-1411, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25271, įsigalioja 2020-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. 3D-814, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25011, įsigalioja 2020-11-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. 3D-815, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25102, įsigalioja 2020-11-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių patvirtinimo
(2020-11-26 Nr. 3D-816, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25136, įsigalioja 2020-11-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. 3D-817, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25147, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. 3D-818, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25148, įsigalioja 2020-11-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-152 „Dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 3D-819, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25400, įsigalioja 2020-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-11-30 Nr. 3D-821, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25602, įsigalioja 2020-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-266 „Dėl Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. 3D-823, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25605, įsigalioja 2020-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. 3D-824, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25728, įsigalioja 2020-12-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. 3D-826, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25731, įsigalioja 2020-12-02)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Prekybos žmonėmis aukų užsienio valstybėse nustatymo, pagalbos joms teikimo ir lėšų grįžtančioms aukoms ir prekybos žmonėmis prevencijos priemonėms naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. V-334, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25094, įsigalioja 2020-11-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. 1V-1215, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-25007, įsigalioja 2020-11-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. 1V-1225, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25172, įsigalioja 2020-11-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1V-1230, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25427, įsigalioja 2020-11-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „ kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1V-1231, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25429, įsigalioja 2020-11-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1V-1232, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25431, įsigalioja 2020-11-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. 1V-1243, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25758, įsigalioja 2020-12-02)

Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1294/V-1080 „Dėl Pirminės karių sveikatos priežiūros centro ir Karių reabilitacijos centro veiklos specialiųjų reikalavimų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. V-913/V-2707, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25083, įsigalioja 2020-11-27)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 2021 m. studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygų ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose atrankos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-24 Nr. V-914, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25085, įsigalioja 2020-11-27)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. V-616, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24978, įsigalioja 2020-11-26)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valstybės pagalbos teikimo įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID 19 protrūkio, taisyklių patvirtinimo
(2020-11-25 Nr. V-618, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24979, įsigalioja 2020-11-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno taikymo
(2020-11-27 Nr. 1B-974, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25532, įsigalioja 2020-12-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2020-11-30 Nr. V1-143, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25665, įsigalioja 2020-12-02)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gelbėjimo darbų vadovo ar ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimų formos ir Gelbėjimo darbų vadovo ar ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-25 Nr. 1-576, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24997, įsigalioja 2020-11-26)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo paskirties pastatų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimyno patvirtinimo
(2020-11-27 Nr. 1-582, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25322, įsigalioja 2021-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. 1-590, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25629, įsigalioja 2020-12-02)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų , leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. (1.72E)1A-1637, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25589, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-11-26 Nr. 03-174, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25173, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-26 Nr. 03-175, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25174, įsigalioja 2020-11-27)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas bei įgaliojimų surašyti metrologijos srities teisės aktų pažeidimų protokolus suteikimo
(2020-11-25 Nr. 11V-231, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24965, įsigalioja 2020-12-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 1K-349, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25301, įsigalioja 2020-11-28)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-136 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. 1V-217, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25590, įsigalioja 2020-12-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. 1V-218, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25719, įsigalioja 2020-12-02)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Europos infrastruktūros tinklų priėmonės lėšomis finansuojamų transporto ir telekomunikacijų sektorių projektų standartinių projekto įgyvendinimo sutarties sąlygų patvirtinimo
(2020-11-26 Nr. 2020/8-371, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25184, įsigalioja 2020-11-27)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 13P-136-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 13P-125-(7.1.2), TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25748, įsigalioja 2020-12-02)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 2-253, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25408, įsigalioja 2020-11-28)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. 2-257, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25574, įsigalioja 2020-12-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. T1-128, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25128, įsigalioja 2020-12-13)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. B1-911, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24968, įsigalioja 2020-11-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kailinių gyvūnų laikymo vietų paskelbimo užkrėstomis SARS-COV-2 virusu
(2020-11-27 Nr. B1-932, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25380, įsigalioja 2020-11-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2020-11-26 Nr. O3E-1208, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25137, įsigalioja 2020-11-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. O3E-1251, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25278, įsigalioja 2020-11-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. O3E-1252, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25279, įsigalioja 2020-11-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams tvirtinimo 2021 metų pirmam pusmečiui
(2020-11-30 Nr. O3E-1255, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25563, įsigalioja 2020-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo standartinių sutarčių sąlygų tvirtinimo
(2020-11-30 Nr. O3E-1267, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25583, įsigalioja 2020-11-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Disbalanso pirkimo–pardavimo standartinių sutarčių sąlygų tvirtinimo
(2020-11-30 Nr. O3E-1268, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25584, įsigalioja 2020-11-30)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. V-625, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25421, įsigalioja 2021-01-01)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-45 „Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-24 Nr. ĮV-66, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25093, įsigalioja 2020-11-27)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 1V-986 „Dėl galutinių paslaugų gavėjų įrangos, skirtos televizijos signalams priimti, sąveikos“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. (1.9E)1V-1073, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24959, įsigalioja 2020-12-21)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Transporto kompetencijų agentūros sąnaudų, susijusių su Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų valstybine priežiūra, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-25 Nr. 2-283, TAR, 2020-11-26, kodas 2020-25013, įsigalioja 2020-11-27)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo
(2020-11-30 Nr. 2-286, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25511, įsigalioja 2020-12-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-27 Nr. 2BE-388, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25371, įsigalioja 2020-11-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr.V-115 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 48 „Dėl Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-27 Nr. 2BE-389, TAR, 2020-11-27, kodas 2020-25375, įsigalioja 2020-11-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2BE-315 „Dėl Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. 2BE-393, TAR, 2020-11-30, kodas 2020-25601, įsigalioja 2021-02-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-01 Nr. 2BE-394, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25647, įsigalioja 2020-12-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. 2BE-395, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25648, įsigalioja 2020-12-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-01 (metinės), ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-02 (metinės), bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-03 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-11-24 Nr. DĮ-302, TAR, 2020-11-25, kodas 2020-24925, įsigalioja 2020-11-26)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketos PGS-01 (metinės), Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketos PGS-02 (metinės) ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo modulio apie vaikų, gyvenančių išsiskyrusiose ar mišriose šeimose, gyvenimo sąlygas asmens anketos PGS-03 (vienkartinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-11-30 Nr. DĮ-311, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25628, įsigalioja 2020-12-02)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Bankų ir kredito unijų veiklos statistinės ataskaitos B-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-30 Nr. DĮ-312, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25651, įsigalioja 2020-12-02)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-07 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-30 Nr. DĮ-313, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25653, įsigalioja 2020-12-02)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus statistinės ataskaitos ŽŪ-15 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-01 Nr. DĮ-315, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25749, įsigalioja 2021-02-01)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinės ataskaitos TG-01 (mėnesinės) ir keleivių vežimo geležinkelių transportu statistinės ataskaitos TG-06 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-01 Nr. DĮ-316, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25755, įsigalioja 2021-02-01)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu pagal Europos Sąjungos šalių regionus ir traukinių eismo geležinkelių tinklais statistinės ataskaitos TG-07 (kas 5 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-01 Nr. DĮ-318, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25771, įsigalioja 2020-12-02)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinės ataskaitos ŽŪ-16 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-01 Nr. DĮ-319, TAR, 2020-12-01, kodas 2020-25775, įsigalioja 2020-12-02)


<< Atgal