Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 50

2020 m. gruodžio 9 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. gruodžio 2 d. – gruodžio 8 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1341, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-25912, įsigalioja 2020-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 159 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių, jų projektų vertimo ir vertimo autentiškumo tvirtinimo tvarkos aprašo ir klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės aktuose ir kituose dokumentuose lietuvių kalba tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1342, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26009, įsigalioja 2020-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1343, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26010, įsigalioja 2020-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1345, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26013, įsigalioja 2020-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1346, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26014, įsigalioja 2020-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1347, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26015, įsigalioja 2020-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1348, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26016, įsigalioja 2020-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 701 „Dėl konsulinio mokesčio lengvatos taikymo Baltarusijos Respublikos piliečiams“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1349, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26017, įsigalioja 2020-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1358, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26367, įsigalioja 2020-12-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 536 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-02 Nr. 1359, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26368, įsigalioja 2020-12-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1361, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26314, įsigalioja 2020-12-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1363, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26404, įsigalioja 2020-12-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 1364, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26316, įsigalioja 2020-12-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1310 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 1365, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26317, įsigalioja 2020-12-08)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 11 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-12-03 Nr. KT199-N16/2020, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26075, įsigalioja 2020-12-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rūgpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1K-398, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-25975, įsigalioja 2020-12-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-461 „Dėl Išteklių fondų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. 1K-401, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26007, įsigalioja 2020-12-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1K-192 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. 1K-410, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26277, įsigalioja 2020-12-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. 1K-411, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26279, įsigalioja 2020-12-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1K-141 „Dėl 2019 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. 1K-415, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26296, įsigalioja 2020-12-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-93 „Dėl 2021 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 1K-416, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26377, įsigalioja 2020-12-08)

Finansų ministro įsakymas
Dėl netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo
(2020-12-07 Nr. 1K-418, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26515, įsigalioja 2020-12-09)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 1K-422, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26589, įsigalioja 2020-12-09)

Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 29-ojo standarto patvirtinimo
(2020-12-08 Nr. 1K-423, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26590, įsigalioja 2020-12-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lakričio 27 d. įsakymo Nr. A1-668 „Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. A1-1196, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25899, įsigalioja 2021-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 151 „Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. A1-1200, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25900, įsigalioja 2021-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. A1-1207, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26204, įsigalioja 2020-12-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. A1-1210, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26407, įsigalioja 2020-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. A1-1211, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26408, įsigalioja 2020-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-412 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. A1-1221, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26413, įsigalioja 2020-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2020-12-07 Nr. A1-1229, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26465, įsigalioja 2021-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-08 Nr. A1-1232, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26511, įsigalioja 2020-12-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl atlyginimo dydžio už Licencijų informacinės sistemos duomenų teikimą patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. 4-1075, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26210, įsigalioja 2020-12-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl kompensacijos skyrimo įmonėms pagal Kompensavimo kelionių organizatoriams už turistų grąžinimą iš užsienio valstybių po ekstremaliosios situacijos paskelbimo tvarkos aprašą
(2020-12-07 Nr. 4-1091, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26434, įsigalioja 2020-12-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 4-923 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 4-1094, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26523, įsigalioja 2020-12-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. D1-734, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26008, įsigalioja 2021-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijų patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. D1-736, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26029, įsigalioja 2020-12-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 „Dėl Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. D1-737, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26039, įsigalioja 2020-12-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-03 Nr. D1-738, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26041, įsigalioja 2020-12-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. D1-739, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26270, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. D1-750, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26551, įsigalioja 2020-12-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. D1-751, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26555, įsigalioja 2020-12-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. V-1879, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25822, įsigalioja 2020-12-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-02 Nr. V-1884, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25823, įsigalioja 2020-12-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl vieno asmens kompetencijų vertinimo lėšų 2021 metams
(2020-12-03 Nr. V-1892, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26108, įsigalioja 2020-12-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Burnos priežiūros studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. V-1895, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26096, įsigalioja 2020-12-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-1903, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26216, įsigalioja 2020-12-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 4K (aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems) modelio aprašo patvirtinimo
(2020-12-07 Nr. V-1914, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26366, įsigalioja 2020-12-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinio ryšių su didesnės rizikos sporto renginių sirgaliais, vietos bendruomenėmis ir kitais suinteresuotais subjektais palaikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-08 Nr. V-1920, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26485, įsigalioja 2020-12-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-886 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-1921, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26496, įsigalioja 2020-12-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-1927, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26552, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. V-2785, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25909, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. V-2786, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25908, įsigalioja 2020-12-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl greitųjų serologinių testų, reikalingų asmenų izoliavimo taktikos įvertinimui, perdavimo
(2020-12-02 Nr. V-2787, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25907, įsigalioja 2020-12-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. V-1365 „Dėl serologinių imunologinių tyrimų, taikomų IgG, IgM ir (ar) IgA klasės antikūnams prieš SARS-CoV-2 nustatyti, naudojimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2809, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26235, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2810, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26234, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių asmenų pervežimo
(2020-12-04 Nr. V-2811, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26233, įsigalioja 2020-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2812, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26232, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2813, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26231, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2814, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26282, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2511 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2815, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26229, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-654 „Dėl Pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo VŠĮ Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2818, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26305, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina
(2020-12-04 Nr. V-2819, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26306, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2821, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26313, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. V-2835, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26416, įsigalioja 2020-12-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2504 „Dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2847, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26500, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2857, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26587, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-08 Nr. V-2858, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26586, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2859, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26585, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2510 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2860, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26584, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų
(2020-12-08 Nr. V-2861, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26583, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2862, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26594, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. V-2780, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25893, įsigalioja 2020-12-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. V-2781, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25897, įsigalioja 2020-12-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. V-2782, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25898, įsigalioja 2020-12-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. V-2789, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26037, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 „Dėl Ortodontinių aparatų skyrimo ir kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-03 Nr. V-2790, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26038, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. V-2791, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26040, įsigalioja 2021-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. V-2792, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26043, įsigalioja 2021-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. V-2797, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26194, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. V-2798, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26195, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2799, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26198, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1022 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2802, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26201, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2803, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26202, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-938 „Dėl Sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2805, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26203, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2820, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26300, įsigalioja 2020-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-720 „Dėl Ligų, trukdančių verstis bendrąja slaugos praktika, akušerijos praktika, medicinos praktika, odontologijos praktika ar burnos priežiūros praktika, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2823, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26307, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. V-2824, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26308, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2829, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26310, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-2830, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26311, įsigalioja 2020-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. V-2831, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26395, įsigalioja 2020-12-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. V-2832, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26396, įsigalioja 2020-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1085 „Dėl Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2842, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26483, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir Atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2850, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26593, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2852, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26554, įsigalioja 2020-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 280 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatų“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2853, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26556, įsigalioja 2020-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 29 d. Įsakymo Nr. V-1359 „Dėl Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2855, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26558, įsigalioja 2021-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. 1R-406, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26095, įsigalioja 2021-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 1R-411, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26510, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3-265 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 3-732, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25845, įsigalioja 2020-12-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-209 „Dėl Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. 1-396, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26034, įsigalioja 2020-12-04)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 1-399, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26430, įsigalioja 2021-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 1-400, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26400, įsigalioja 2020-12-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-248 „Dėl Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-25 Nr. ĮV-1402, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26193, įsigalioja 2020-12-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. ĮV-964 „Dėl Nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. ĮV-1468, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26023, įsigalioja 2020-12-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-248 „Dėl Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. ĮV-1483, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26482, įsigalioja 2020-12-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. 3D-827, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25809, įsigalioja 2020-12-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2020 m.
(2020-12-02 Nr. 3D-828, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25850, įsigalioja 2020-12-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-12-03 Nr. 3D-829, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26004, įsigalioja 2020-12-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Mokesčiui už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų administruoti reikalingos informacijos keitimosi tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. 3D-831, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26042, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. 3D-834, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26262, įsigalioja 2020-12-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-4 „Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2020 metais“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. 3D-835, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26267, įsigalioja 2020-12-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 3D-837, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26390, įsigalioja 2020-12-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Fermentuotų alkoholinių gėrimų mišinių, fermentuotų alkoholinių gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 3D-838, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26501, įsigalioja 2020-12-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-274 „Dėl Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 3D-840, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26547, įsigalioja 2020-12-09)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-04 Nr. V-128, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26032, įsigalioja 2020-12-04)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2016-08-10 Nr. V-220, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26045, įsigalioja 2020-12-04)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-332 „Dėl Specialiosios tranzito schemos vykdymo tranzitiniais traukiniais karantino laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-361, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26230, įsigalioja 2020-12-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1V-539 „Dėl Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1V-1244, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25804, įsigalioja 2020-12-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl centrinės nacionalinės institucijos paskyrimo
(2020-12-02 Nr. 1V-1246, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25887, įsigalioja 2020-12-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. 1V-1247, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26033, įsigalioja 2020-12-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“
(2020-12-03 Nr. 1V-1248, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26035, įsigalioja 2020-12-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. 1V-1250, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26192, įsigalioja 2020-12-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. 1V-1252, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26297, įsigalioja 2020-12-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. 1V-1253, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26303, įsigalioja 2020-12-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 1V-1258, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26443, įsigalioja 2021-03-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 1V-1264, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26519, įsigalioja 2020-12-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. V-941, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26319, įsigalioja 2020-12-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. VA-84, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-25977, įsigalioja 2020-12-04)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos paslaugų teikimo gyventojams telefonu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. VA-85, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-25994, įsigalioja 2020-12-04)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-22 „Dėl Profesinių standartų ir  tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. V3-12, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26250, įsigalioja 2020-12-05)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-315 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių pakeitimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. EV-328, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25802, įsigalioja 2020-12-03)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių elektroninio inspektavimo teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2020-12-08 Nr. EV-335, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26545, įsigalioja 2020-12-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 1b-385 „Dėl leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo ir muitinės nustatytų ir muitinei priimtinų prekių pateikimo vietų nustatymo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. 1B-981, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-25973, įsigalioja 2020-12-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1B-886 „Dėl Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1B-984, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-25974, įsigalioja 2020-12-04)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. NVE-304 (1.3 E), TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26560, įsigalioja 2020-12-09)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. V-472, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25801, įsigalioja 2020-12-03)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties formos patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. V-475, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26412, įsigalioja 2020-12-08)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1A-578 „Dėl Vaistinių preparatų pavadinimų rašymo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusio galios
(2020-12-02 Nr. (1.72E)1A-1651, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25814, įsigalioja 2020-12-03)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1A-479 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. (1.72E)1A-1662, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26006, įsigalioja 2020-12-04)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-61 „Dėl Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-23 Nr. 1-145, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26059, įsigalioja 2020-12-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1K-339 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-03 Nr. 1K-352, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26129, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1K-239 „Dėl Kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 1K-357, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26524, įsigalioja 2020-12-09)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-169 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-30 Nr. 1V-221, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26030, įsigalioja 2020-12-04)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1V-177 „Dėl pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-01 Nr. 1V-222, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26031, įsigalioja 2020-12-04)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių pataisų dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo vykdant viešuosius pirkimus, finansuojamus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos ir Sporto rėmimo fondo lėšomis, taikymo metodikos patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. 2020/8-376, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26218, įsigalioja 2020-12-05)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 2020/8-86 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priėmonės lėšomis finansuojamų energetikos sektoriaus projektų standartinių projekto įgyvendinimo sutarties sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 2020/8-379, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26477, įsigalioja 2020-12-09)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 2-520 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos paimtų daiktų priėmimo saugoti Specialiųjų tyrimų tarnybos daiktų saugykloje, apskaitos, saugojimo, perdavimo ir gražinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 2-271, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26478, įsigalioja 2020-12-09)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. AD1-186 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. AD1-367, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26028, įsigalioja 2020-12-04)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisyklių, patvirtintų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. T1-108, 20 punkto pakeitimo
(2020-12-08 Nr. T1-134, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26528, įsigalioja 2020-12-09)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Reikalavimų įgaliotų aukštųjų mokyklų teikiamai informacijai apie priimtus užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sprendimus patvirtinimo
(2020-12-02 Nr. V-102, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26402, įsigalioja 2020-12-08)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Ketinamų vykdyti rezidentūros studijų programų vertinimo metodikos, Rezidentūros studijų išorinio vertinimo metodikos, Rezidentūros studijų išorinio vertinimo plano patvirtinimo
(2020-12-01 Nr. V-99, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26398, įsigalioja 2020-12-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymų išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-02 Nr. 2BE-397, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25795, įsigalioja 2021-01-01)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Klientų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-07 Nr. 3K-319, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26361, įsigalioja 2020-12-08)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-07 Nr. 1-122, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26497, įsigalioja 2020-12-09)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-353 „Dėl Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. V-363, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25843, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Geležinkelių transporto statistinės ataskaitos TG-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
2021-12-01 Nr. DĮ-317, TAR, 2020-12-03, kodas 2020-26005, įsigalioja 2020-12-04)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. V-85, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26446, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu pagal krovinių tipą ir šalis statistinės ataskaitos TG-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-01 Nr. DĮ-320, TAR, 2020-12-02, kodas 2020-25803, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. DĮ-323, TAR, 2020-12-04, kodas 2020-26273, įsigalioja 2021-04-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus vandenų kelių ilgio statistinės ataskaitos TU-04 (metinės), Vietinės reikšmės automobilių kelių statistinės ataskaitos TK-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. DĮ-325, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26361, įsigalioja 2020-12-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių ir krovinių vežimo vidaus vandenų transportu statistinės ataskaitos TU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. DĮ-326, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26352, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Transportavimo naftotiekiais statistinės ataskaitos TV-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-03 Nr. DĮ-327, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26353, įsigalioja 2021-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪM-24 (metinės), Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinės ataskaitos ŽŪP-24 (sutrumpintos metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. DĮ-329, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26354, įsigalioja 2020-12-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪ-24 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. DĮ-330, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26355, įsigalioja 2021-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinės ataskaitos ŽŪ-26 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. DĮ-331, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26401, įsigalioja 2020-12-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įvežtų ir importuotų reprezentatyviųjų prekių atrankos statistinės ataskaitos KA-24 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-04 Nr. DĮ-332, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26421, įsigalioja 2020-12-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinės ataskaitos KA-05 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-07 Nr. DĮ-334, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26435, įsigalioja 2021-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Metalų laužo statistinės ataskaitos MI-05 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-07 Nr. DĮ-337, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26516, įsigalioja 2020-12-09)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), Kuro ir energijos sunaudojimo statistinės ataskaitos EN-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-07 Nr. DĮ-338, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26517, įsigalioja 2020-12-09)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų saugumo statistinio tyrimo anketos GST-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-08 Nr. DĮ-339, TAR, 2020-12-08, kodas 2020-26592, įsigalioja 2020-12-09)


<< Atgal