Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 51

2020 m. gruodžio 16 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. gruodžio 9 d. – gruodžio 15 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo Nr. VIII-870 pakeitimo įstatymas
(2020-12-03 Nr. XIV-31, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27336, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo Nr. VIII-1087 83 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-12-03 Nr. XIV-32, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27337, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94, 342, 364, 365-5 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 17-3, 365-3, 365-4 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2020-12-03 Nr. XIV-33, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27338, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 1, 2 straipsnių, XIV, XV skyrių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo naujais XIV, XV, XVI, XVII skyriais ir 88 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2020-12-03 Nr. XIV-34, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27363, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-03 Nr. XIV-35, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27343, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-03 Nr. XIV-36, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27344, įsigalioja 2020-12-16)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-03 Nr. XIV-37, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27345, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-03 Nr. XIV-38, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-273462022-01-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-03 Nr. XIV-39, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27347, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo
(2020-12-03 Nr. XIV-40, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27348, įsigalioja 2020-12-16)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
(2020-12-11 Nr. XIV-72, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27121, įsigalioja 2020-12-11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo
(2020-08-03, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26668, įsigalioja 2021-02-01)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių ir Vokietijos Federacinės Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių laikino buvimo kitos valstybės teritorijoje (Lietuvos ir Vokietijos susitarimas dėl ginkluotųjų pajėgų narių atvykimo)
(2020-06-30, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26715)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Tautų, atstovaujamų Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos, susitarimas dėl aštuntojo Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste šalių susitikimo ir ketvirtojo Konvencijos šalių susitikimo, kuris yra Strateginio aplinkos vertinimo protokolo šalių susitikimas, organizavimo
(2020-11-05, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-26943, įsigalioja 2020-11-06)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-12-11 Nr. (22.35)3- 6024, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27061, įsigalioja 2020-12-11)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2020-12-11 Nr. (22.35)3- 6025, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27059, įsigalioja 2020-12-11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl specialiojo įpareigojimo valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai nustatymo
(2020-12-02 Nr. 1368, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26644, įsigalioja 2020-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo, tvirtinimo, viešinimo ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-02 Nr. 1369, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26646, įsigalioja 2020-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1375, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26675, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1379, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26598, įsigalioja 2020-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1382, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26691, įsigalioja 2020-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 d. kovo 25 d. nutarimo Nr. 311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1383, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26692, įsigalioja 2020-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1385, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26698, įsigalioja 2020-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1390, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26797, įsigalioja 2020-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1106 „Dėl Tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos mokyklos, vykdančios formaliojo švietimo programas, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1392, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26841, įsigalioja 2020-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 266 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-09 Nr. 1394, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26844, įsigalioja 2020-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1400, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26856, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1401, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26858, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1402, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26861, įsigalioja 2020-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1403, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26862, įsigalioja 2020-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1405, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26865, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Rekomendacijų dėl viešojo pirkimo ar pirkimo sutarties vykdymo metu galinčių kilti technologinių rizikų ir reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, nustatymo pirkimo dokumentuose tikslingumo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-09 Nr. 1406, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26870, įsigalioja 2020-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1407, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26875, įsigalioja 2020-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1408, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26876, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1409, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26899, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl prisijungimo prie 1986 metų konvencijos dėl operatyvios informacijos apie branduolinę avariją“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1410, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26900, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 996 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1411, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26901, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1412, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26902, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1413, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26903, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1414, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26904, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1415, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26905, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 578 „Dėl Dozimetrinės kontrolės radiacinės avarijos atveju bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-09 Nr. 1416, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26906, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-12-14 Nr. 1418, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27122, įsigalioja 2020-12-16)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 960 „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymui
(2020-12-11 Nr. KT213-N18/2020, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27066, įsigalioja 2020-12-11)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr.1K-95 „Dėl Audito priežiūros komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. 1K-430, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26869, įsigalioja 2020-12-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-770 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. A1-1236, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26621, įsigalioja 2020-12-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. A1-1241, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26632, įsigalioja 2020-12-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. A1-144 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.2.1-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. A1-1244, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26710, įsigalioja 2020-12-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. A1-528 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 5 veiksmo „Migracijos ir integracijos informacinė platforma“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.5-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. A1-1249, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26712, įsigalioja 2020-12-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. A1-1250, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26713, įsigalioja 2020-12-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. A1-538 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 5 veiksmo „Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.5-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. A1-1252, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26714, įsigalioja 2020-12-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. A1-1256, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26877, įsigalioja 2020-12-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. A1-1258, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26880, įsigalioja 2020-12-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. A1-1259, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26884, įsigalioja 2020-12-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos duomenų mainų svetainės naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. A1-1260, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26886, įsigalioja 2020-12-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. A1-678 „Dėl Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso administratoriaus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. A1-1264, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26887, įsigalioja 2020-12-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl projektų, skirtų socialinės integracijos paslaugoms iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims teikti, atrankos konkurso organizavimo 2021–2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. A1-1268, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-26985, įsigalioja 2020-12-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl kompensacijos skyrimo įmonėms pagal Kompensavimo kelionių organizatoriams už turistų grąžinimą iš užsienio valstybių po ekstremaliosios situacijos paskelbimo tvarkos aprašą
(2020-12-10 Nr. 4-1102, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26840, įsigalioja 2020-12-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 4-131 „Dėl Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. 4-1109, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27010, įsigalioja 2020-12-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 3-330/4-424 „Dėl 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16–18 straipsnių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. 4-1115/3-754, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27011, įsigalioja 2020-12-12)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. D1-755/3D-844, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26702, įsigalioja 2021-03-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Reguliuojamas drenažas (išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. D1-767, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26897, įsigalioja 2020-12-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. D1-769, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26919, įsigalioja 2020-12-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. D1-775, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27316, įsigalioja 2020-12-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. V-1932, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26628, įsigalioja 2020-12-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1862 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. V-1934, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26629, įsigalioja 2020-12-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1866 „Dėl 2021 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. V-1938, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26631, įsigalioja 2020-12-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. V-1944, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26828, įsigalioja 2020-12-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-768 „ Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. V-1945, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26829, įsigalioja 2020-12-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-179 „ Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. V-1947, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26830, įsigalioja 2020-12-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-746 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. V-1948, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26831, įsigalioja 2020-12-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo reglamento patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. V-1950, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26836, įsigalioja 2020-12-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-1962, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27018, įsigalioja 2020-12-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1866 „Dėl 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai ir 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-1963, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27019, įsigalioja 2020-12-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-1966, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27020, įsigalioja 2020-12-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-748 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-1974, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27049, įsigalioja 2020-12-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-1975, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27050, įsigalioja 2020-12-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-1976, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27052, įsigalioja 2020-12-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1537 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-1978, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27054, įsigalioja 2020-12-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-1979, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27055, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo, vykdomo kartu su socialinių įgūdžių programa, organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. V-2880, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26895, įsigalioja 2020-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2900, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27033, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-564 „Dėl Bendradarbiavimo teikiant informaciją“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2901, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27032, įsigalioja 2021-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl mobilių punktų veiklos
(2020-12-11 Nr. V-2919, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27075, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. V-2849, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26633, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. V-2819 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. V-2870, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26819, įsigalioja 2020-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. V-2872, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26788, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. V-2875/V-1946/A1-1254, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26838, įsigalioja 2020-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. V-2876, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26833, įsigalioja 2020-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-946 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. V-2877, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26932, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-2199 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2885, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-26998, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2886, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-26999, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2888, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27021, įsigalioja 2020-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2889, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27000, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies 2020 metais
(2020-12-11 Nr. V-2891, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27001, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Plaučių vėžio ambulatorinio gydymo, kurio išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2893, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27002, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-1297 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2894, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27003, įsigalioja 2020-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-663 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 139:2010 „Gydytojas kraujagyslių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2897, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27040, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2898, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27005, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2906, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27024, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2907, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27034, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2908, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27026, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2910, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27031, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2912, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27028, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-970 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2913, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27051, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014 – 2025 metų programos įgyvendinimo 2020 – 2022 metais priemonių plano patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. V-2917, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27042, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1566 „Dėl Sprendimų dėl labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo priėmimo tvarkos aprašo ir šių išlaidų kompensavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-2918, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27056, įsigalioja 2020-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 170:2020 „Išplėstinės praktikos vaistininkas“ patvirtinimo
(2020-12-15 Nr. V-2921, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27315, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į Sąrašą, tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumo tikrinimo ir jų deaktyvinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. V-2923, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27317, įsigalioja 2020-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. V-2924, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27327, įsigalioja 2020-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-714 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2014 „Psichikos sveikatos slaugytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo pakeitimo
(2020-12-15 Nr. V-2925, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27333, įsigalioja 2020-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. V-2928, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27362, įsigalioja 2020-12-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1r-137 „Dėl Politinių partijų, Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų ir religinių bendruomenių ar bendrijų teisingumo ministro įsakymasi teikiamų dokumentų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. 1R-426, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27358, įsigalioja 2020-12-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 3-350(1.5E) „Dėl Teisės valdyti geležinkelių riedmenis įgijimo ir teisės valdyti geležinkelių riedmenis suteikimo dokumentų, išduotų kitose valstybėse, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-10 Nr. 3-751, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26811, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pasienio geležinkelių linijų sąrašo patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. 3-753, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26891, įsigalioja 2021-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1-404, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26620, įsigalioja 2020-12-10)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1-407, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26682, įsigalioja 2020-12-10)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros ir įgyvendinimo plano patvirtinimo
(2020-12-09 Nr. 1-408, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26812, įsigalioja 2020-12-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-748 „Dėl vieningo kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. ĮV-1496, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26857, įsigalioja 2020-12-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimo darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 3D-845, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26655, įsigalioja 2020-12-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 3D-847, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26704, įsigalioja 2020-12-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves atvirajame grunte mokėjimo 2020 m.
(2020-12-10 Nr. 3D-851, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26917, įsigalioja 2020-12-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-309 „Dėl Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. 3D-854, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27025, įsigalioja 2021-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2021 metais sąrašo patvirtinimo
(2020-12-14 Nr. 3D-857, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27241, įsigalioja 2021-01-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. V-378, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27045, įsigalioja 2020-12-12)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. V-381, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27035, įsigalioja 2020-12-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-983 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1V-1274, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26639, įsigalioja 2020-12-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1V-1285, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26707, įsigalioja 2020-12-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1V-626 „Dėl Užsieniečio registracijos pažymėjimo blanko formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. 1V-1295, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26936, įsigalioja 2020-12-11)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos sistemos tarnybinio naudojimo informacijos administravimo tvarkos aprašo patvirtintimo
(2020-12-10 Nr. V-963, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26913, įsigalioja 2020-12-11)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. VA-86/1B-1014, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27058, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. VA-61 „Dėl Su valstybei perduoto (perduotino) turto perėmimu, apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. VA-87, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26909, įsigalioja 2020-12-11)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V4-174 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. V4-250, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26651, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. EV-82 „Dėl Skundų ir prašymų gaunamų Valstybinėje darbo inspekcijoje atrankos tvarkos bei pažeidimų poveikio vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. EV-346, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27077, įsigalioja 2020-12-12)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-14 Nr. EV-349, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27234, įsigalioja 2020-12-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 1B-1000, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26656, įsigalioja 2021-02-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1B-1008, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27076, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. VE-100, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27310, įsigalioja 2021-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gamybos, pramonės, sandėliavimo paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimyno patvirtinimo
(2020-12-14 Nr. 1-625, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27233, įsigalioja 2021-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2021 metais grafiko patvirtinimo
(2020-12-14 Nr. 1-626, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27235, įsigalioja 2020-12-15)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gydymo paskirties pastatų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimyno patvirtinimo
(2020-12-14 Nr. 1-629, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27244, įsigalioja 2021-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-414 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. 1-631, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27318, įsigalioja 2020-12-16)

VĮ „Regitra“direktoriaus įsakymas
Dėl Vertėjų dalyvavimo vairavimo egzamine tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. (1.1E)-1V-508, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27297, įsigalioja 2020-12-16)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr.1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“pakeitimo
(2020-12-14 Nr. (1.72E)1A-1691, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27188, įsigalioja 2020-12-15)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-14 Nr. (1.72E)1A-1692, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27189, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl 2021 m. laidos apyvartinių eurų monetų numizmatinio rinkinio pardavimo pradžios datos nustatymo
(2020-12-08 Nr. 03-180, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26625, įsigalioja 2020-12-10)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų pusmečio veiklos ataskaitos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-08 Nr. 03-181, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26626, įsigalioja 2020-12-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. 1K-367, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27096, įsigalioja 2020-12-12)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo išlaidų įtakos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-15 Nr. 1K-371, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27367, įsigalioja 2020-12-16)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo
(2020-12-14 Nr. 1T-114 (1.12.E), TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27207, įsigalioja 2020-12-15)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo
(2020-12-08 Nr. AD1-378, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27286, įsigalioja 2020-12-16)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-129 „Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 1V-224, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26647, įsigalioja 2020-12-21)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-113 „Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-07 Nr. 1V-226, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26648, įsigalioja 2020-12-21)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-139 „Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 1V-227, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26649, įsigalioja 2020-12-21)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-138 „Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 1V-228, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26650, įsigalioja 2020-12-21)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-182 „Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-09 Nr. 1V-229, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27206, įsigalioja 2020-12-21)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-10 Nr. 1V-231, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27205, įsigalioja 2021-01-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2020/8-247 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. 2020/8-381, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27094, įsigalioja 2020-12-12)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos formos tvirtinimo
(2020-12-14 Nr. 2020/8-383, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27288, įsigalioja 2020-12-16)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2020 m. spalio 19 d. potvarkio Nr. DR-20-2-2020-44 „Dėl kvietimo „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ papildymo
(2020-12-10 Nr. DR-20-2-2020-52, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26799, įsigalioja 2020-12-11)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-14 Nr. DIE-909, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27218, įsigalioja 2020-12-15)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. Į-315 „Dėl Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. Į-358, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27303, įsigalioja 2020-12-16)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai, patvirtinimo
2019-05-07 Nr. O3E-138, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27301, įsigalioja 2020-12-16)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, patvirtinimo
2019-03-27 Nr. O3E-89, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27300, įsigalioja 2020-12-16)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 2-95 „Dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagos, ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijų ir (ar) išrašų darymo ir jų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-14 Nr. 2-284, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27201, įsigalioja 2020-12-15)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo apmokėjimo tvarkos aprašo priedo pakeitimo
(2020-12-10 Nr. 6P-167-(2.1), TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26863, įsigalioja 2020-12-11)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. T1-277 „Dėl saugiųjų dokumentų blankų naudojimo, išduodant licencijų, licencijų papildomo lapo, licencijų pirmo priedo, licencijų pirmo priedo papildomo lapo, licencijų antro priedo, licencijų antro priedo papildomo lapo, licencijų trečio priedo, licencijų trečio priedo papildomo lapo dublikatus“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-11 Nr. T1-136, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27043, įsigalioja 2020-12-12)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. T1-53 „Dėl Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-11 Nr. T1-137, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27044, įsigalioja 2020-12-12)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninių žvejybos žurnalų įdiegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. V1-120, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26918, įsigalioja 2020-12-11)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. V-82, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26915, įsigalioja 2020-12-11)

Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. VĮ-131 „Dėl Dokumentų, kuriuos reikia pateikti ūkio subjektams, dalyvaujantiems vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. VĮ-176, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27296, įsigalioja 2020-12-16)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo  
(2020-12-10 Nr. 2V-237 (1.4), TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26896, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. 2BE-405, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26866, įsigalioja 2021-03-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio standartinio scenarijaus patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. 2BE-408, TAR, 2020-12-11, kodas 2020-27022, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-15 Nr. 2BE-411, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27302, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Atestato, suteikiančio teisę atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-15 Nr. 2BE-414, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27334, įsigalioja 2020-12-16)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-10 Nr. V-391, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26837, įsigalioja 2020-12-11)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-14 Nr. 22.3-242, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27236, įsigalioja 2020-12-15)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinės ataskaitos TKR-01 (savaitinės), krovinių vežimo privačiomis krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinio tyrimo anketos TKR-02 (savaitinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-09 Nr. DĮ-344, TAR, 2020-12-09, kodas 2020-26669, įsigalioja 2021-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketos HOT-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-09 Nr. DĮ-345, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26720, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinės ataskaitos KA-08 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-09 Nr. DĮ-347, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26721, įsigalioja 2021-01-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Draudimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-09 Nr. DĮ-348, TAR, 2020-12-10, kodas 2020-26868, įsigalioja 2020-12-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos sudėties statistinės ataskaitos PR-13 (kas 5 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. DĮ-354, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27196, įsigalioja 2020-12-15)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos išteklių statistinės ataskaitos EN-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos EN-12 (mėnesinės), Durpių ir durpių briketų balanso statistinės ataskaitos EN-14 (mėnesinės), Gamtinių dujų balanso statistinės ataskaitos EN-15 (mėnesinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-16 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. DĮ-355, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27289, įsigalioja 2021-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-17 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. DĮ-356, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27290, įsigalioja 2021-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinės ataskaitos TJ-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. DĮ-357, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27291, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Laivų, krovinių ir keleivių judėjimo jūrų uostuose statistinės ataskaitos TJU-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. DĮ-358, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27292, įsigalioja 2021-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro linijų bendrovių orlaiviais statistinės ataskaitos TO-01 (mėnesinės) ir Orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uostuose statistinės ataskaitos TOU-01 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-11 Nr. DĮ-359, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27293, įsigalioja 2021-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pramonės įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketos A-01 (mėnesinės), Statybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketos A-02 (mėnesinės), Prekybos įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketos A-03 (mėnesinės), Paslaugų įmonės verslo tendencijų statistinio tyrimo anketos A-04 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-14 Nr. DĮ-360, TAR, 2020-12-15, kodas 2020-27294, įsigalioja 2021-01-04)


<< Atgal