Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 53

2020 m. gruodžio 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. gruodžio 22 d. – gruodžio 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-105, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28790, įsigalioja (2021-01-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53-1, 53-2, 54, 55-1, 57, 61, 63, 69-1, 76, 78, 84, 85, 88, 91-2, 91-3, 91-4, 91-5, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 44-1 straipsniu ir nauja VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-2372 38 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-114, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28792, įsigalioja (2020-12-29)

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 37, 40, 41, 41-1 ir 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymas
(2020-12-10 Nr. XIV-64, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28359, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 35 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-74, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28360, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo Nr. XII-311 6, 7, 8, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13 straipsniu įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-75, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28361, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Nairobio sutarties dėl olimpinio simbolio apsaugos ratifikavimo
(2020-12-15 Nr. XIV-76, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28121, įsigalioja 2020-12-23)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-77, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28123, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-78, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28124, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-79, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28126, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-80, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28127, įsigalioja 2020-12-23)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-81, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28362, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-82, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28363, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-83, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28364, įsigalioja 2021-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1444, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28466, įsigalioja 2020-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1445, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28239, įsigalioja 2020-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1446, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28735, įsigalioja (2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1447, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28650, įsigalioja (2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-23 Nr. 1448, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28653, įsigalioja (2020-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1449, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28654, įsigalioja (2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1450, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28656, įsigalioja (2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 507 „Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2020-12-23 Nr. 1451, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28657, įsigalioja (2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 988 „Dėl Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1453, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28660, įsigalioja (2020-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1454, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28661, įsigalioja (2020-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1455, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28663, įsigalioja (2021-05-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 219 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų konfiskuoti perdavimo vykdyti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms taisyklių patvirtinimo ir piniginių lėšų bei turto, gauto įvykdžius sprendimus konfiskuoti, paskirstymo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-23 Nr. 1456, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28665, įsigalioja (2020-12-29)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 198 straipsnio, Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugpjūčio 20 d. protokolinio nutarimo Nr. XIII-2412 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-08-28 Nr. KT152-N12/2020, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28234, įsigalioja (2020-12-23)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 1K-273 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1K-441, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28380, įsigalioja 2020-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-1232 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. A1-1285, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28160, įsigalioja 2020-12-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-778 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. A1-1286, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28169, įsigalioja 2020-12-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. A1-1289, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28174, įsigalioja 2020-12-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. A1-1290, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28175, įsigalioja 2020-12-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. A1-1295, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28798, įsigalioja (2020-12-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2021 metams patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. A1-1296, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28809, įsigalioja (2020-12-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 4-747 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 4-1147, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28331, įsigalioja 2020-12-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. 4-1150, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28645, įsigalioja (2020-12-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 4-639 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. 4-1152, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28651, įsigalioja (2020-12-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. D1-827, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28817, įsigalioja (2020-12-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. D1-828, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28818, įsigalioja (2020-12-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. V-1993, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28271, įsigalioja 2020-12-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. V-1996, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28647, įsigalioja (2020-12-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo
(2020-12-25 Nr. V-3007, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28476, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų
(2020-12-25 Nr. V-3008, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28477, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. V-2811 „Dėl COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių asmenų pervežimo“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3011, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28478, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-12-25 Nr. V-3024, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28487, įsigalioja 2020-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. v-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. V-2980, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28293, įsigalioja 2020-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. V-2997, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28474, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų,Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. V-2998, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28367, įsigalioja 2020-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. V-2999, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28432, įsigalioja 2020-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. V-3001, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28469, įsigalioja 2020-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. V-3003, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28470, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. V-3004, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28471, įsigalioja 2020-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. V-3006, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28475, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3012, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28479, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3014, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28480, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3015, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28481, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVFID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3016, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28482, įsigalioja 2020-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-2101 „Dėl sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3017, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28483, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3018, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28484, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-667 „Dėl formos Nr. 106/a „Medicininis mirties liudijimas“, formos Nr. 106/a „Medicininis mirties liudijimas“ pildymo taisyklių, formos Nr. 106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“, formos Nr. 106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“ pildymo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 251 „Dėl medicininių mirties liudijimų išrašymo ir išdavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3019, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28485, įsigalioja 2021-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-205 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3020, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28486, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-25 Nr. V-3022, TAR, 2020-12-25, kodas 2020-28488, įsigalioja 2020-12-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-26 Nr. V-3027, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28644, įsigalioja (2020-12-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-26 Nr. V-3028, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28642, įsigalioja (2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. V-3029, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28738, įsigalioja (2020-12-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš pagrindinės privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies 2020 metais
(2020-12-28 Nr. V-3030, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28689, įsigalioja (2020-12-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. V-3031, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28690, įsigalioja (2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. V-3032, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28740, įsigalioja (2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. V-3033, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28700, įsigalioja (2021-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1R-181 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sitemose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1R-433, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28468, įsigalioja 2020-12-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. 3D-870, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28180, įsigalioja 2020-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, atestuotų tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. 3D-873, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28190, įsigalioja 2020-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Gaminių, nesertifikuotų tautinio paveldo produktais, sąrašo patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. 3D-877, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28669, įsigalioja (2020-12-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr.3D-138 „Dėl Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2020 metais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. 3D-878, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28765, įsigalioja (2020-12-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-137„Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2020 metais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. 3D-879, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28766, įsigalioja (2020-12-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-22 Nr. 1V-1357, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28202, įsigalioja 2021-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl Krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. V-1001, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28204, įsigalioja 2020-12-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl kriterijų, pagal kuriuos įmonė laikoma teikianti penktosios kartos judriojo ryšio (5G) paslaugas ar valdanti šioms paslaugoms teikti reikalingą infrastruktūrą, nustatymo
(2020-12-22 Nr. V-1005, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28199, įsigalioja 2020-12-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. V-709, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28325, įsigalioja 2020-12-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimų naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją suteikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. 1B-1052, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28734, įsigalioja (2020-12-29)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. V-513, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28662, įsigalioja (2021-01-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kainų palyginimo reklamoje gairių patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. 1-312, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28441, įsigalioja 2020-12-24)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimyno patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. 1-654, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28423, įsigalioja 2021-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1-271 „Dėl Pavojingojo objekto, kuriame pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių II lygiui ar jį viršija, saugos ataskaitos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1-657, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28440, įsigalioja 2020-12-24)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1-230 „Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais
(2020-12-23 Nr. 1-659, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28443, įsigalioja 2020-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 03-209 „Dėl Gaivinimo planų rengimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 03-199, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28462, įsigalioja 2020-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 03-127 „Dėl Informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 03-200, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28463, įsigalioja 2020-12-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 03-76 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 03-201, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28464, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 03-202, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28465, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo bei Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. (1.72E)1A-1740, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28233, įsigalioja 2020-12-23)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo
(2020-12-22 Nr. 1K-381, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28172, įsigalioja 2020-12-23)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. 1K-389, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28777, įsigalioja (2020-12-29)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl techninių klaidų ištaisymo Teisės aktų registre paskelbtame Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakyme Nr. AD1-378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“
(2020-12-21 Nr. AD1-385, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28095, įsigalioja 2020-12-23)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. BR1-526, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28312, įsigalioja 2020-12-24)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Juridinių asmenų Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų pažeidimų protokolų, nutarimų ir kitų dokumentų surašymo bei pažeidimų bylų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-02 Nr. KS-164, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28139, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Prašymų įrašyti į lobistų sąrašą, skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų ir asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. KS-172, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28134, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Prašymų įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą ir asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. KS-173, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28138, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. O3E-1511, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28457, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisijos pirmininko įsakymas
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 126 straipsnio 1 dalyje nurodytas administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, patvirtinimo
(2020-12-07 Nr. T-34, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28136, įsigalioja 2021-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos analitinės antikorupcinės žvalgybos organizavimo ir analitinės antikorupcinės žvalgybos duomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-22 Nr. 2-299, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28189, įsigalioja 2021-01-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. I-391, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28733, įsigalioja (2020-12-29)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. V-671, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28786, įsigalioja (2020-12-29)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2020-12-22 Nr. V1-206, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28108, įsigalioja 2020-12-23)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-61 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kuruojamai valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. VE-103, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28814, įsigalioja (2020-12-29)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-10-30 Nr. VE-93, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28815, įsigalioja (2020-12-29)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl oro navigacijos maršruto rinkliavų vienetinio tarifo
(2020-12-21 Nr. 2-302, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28737, įsigalioja (2020-12-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-22 Nr. 2BE-420, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28083, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. 2BE-422, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28132, įsigalioja 2020-12-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-128 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 2BE-425, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28267, įsigalioja 2020-12-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Traukinio mašinisto pažymėjimo, Traukinio mašinisto sertifikato, Traukinio mašinisto sertifikato kopijos ir prašymo išduoti Traukinio mašinisto pažymėjimą formų patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. 2BE-426, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28268, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, pageidaujančių atlikti geležinkelių riedmenų, naudojamų 1520 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninę priežiūrą, prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. 2BE-428, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28377, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2B-560 „Dėl Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techninių reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-28 Nr. 2BE-430, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28676, įsigalioja (2020-12-29)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. T1-279 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-22 Nr. T1-140, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28105, įsigalioja 2020-12-23)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo
(2020-12-22 Nr. T1-141, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28088, įsigalioja 2020-12-23)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinių duomenų apie Lietuvos rinkoje realizuojamų alkoholinių gėrimų kokybės kontrolės rezultatus ir pažeidimo atvejus ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. T1-142, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28296, įsigalioja 2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinių duomenų apie neblaivių asmenų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, skaičių, ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. T1-143, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28297, įsigalioja 2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie asmenis, kurie kreipėsi dėl alkoholio vartojimo sąlygojamų ligų ir asmenis, kuriems suteiktos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo paslaugos, šių paslaugų skaičių ir išlaidas jų apmokėjimui ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. T1-144, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28298, įsigalioja 2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl statistinių duomenų apie šeimas, kurioms taikoma atvejo vadyba dėl galimos ar esamos tėvų priklausomybės nuo alkoholio, ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. T1-145, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28299, įsigalioja 2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl statistinės informacijos, susijusios su legalių alkoholinių gėrimų gamyba, importu, eksportu, pardavimu, suvartojamu kiekiu, mažmeninėmis kainomis bei gyventojų disponuojamomis pajamomis ir alkoholio vartojimo įpročiais ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. T1-146, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28300, įsigalioja 2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl statistinių duomenų apie sulaikytus alkoholinių gėrimų kiekius ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. T1-147, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28301, įsigalioja 2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl statistinių duomenų apie kelių eismo įvykių, dėl neblaivių asmenų kaltės, skaičių ir neblaivių eismo įvykių dalyvių skaičių ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. T1-148, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28302, įsigalioja 2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl statistinių duomenų apie alkoholinių gėrimų pardavimus ir įplaukas, gautas iš surinktų akcizų už alkoholinius gėrimus, ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. T1-149, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28303, įsigalioja 2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl statistinių duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nedraustiems asmenims, kurie kreipėsi dėl psichikos ir elgesio sutrikimų dėl alkoholio vartojimo, Respublikiniame priklausomybės ligų centre gydymo atvejų skaičių ir asmenų, kuriems suteiktos šios paslaugos, skaičių ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. T1-150, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28304, įsigalioja 2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinių duomenų apie nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų, kurių padarymu yra įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys, skaičių, užregistruotų nusikalstamų veikų, susijusių su alkoholio produktų kontrabanda ir naminių stiprių alkoholinių gėrimų, gaminimu, laikymu, gabenimu ar realizavimu, skaičių ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. T1-151, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28652, įsigalioja (2021-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl statistinių duomenų apie gyventojų sergamumą ir ligotumą ligomis, susijusiomis su alkoholio vartojimu, mirtingumą nuo ligų, susijusių su alkoholio vartojimu, neblaivių asmenų, mirusių nuo išorinių mirties priežasčių skaičių ir asmenų apsinuodijimus alkoholiu ataskaitos formos patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. T1-152, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28736, įsigalioja (2021-01-01)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl E. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. 1-57, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28414, įsigalioja 2021-01-01)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl E. rezidento sertifikato taisyklių patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. 1-58, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28412, įsigalioja 2021-01-01)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sertifikavimo veiklos nuostatų patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. 1-59, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28411, įsigalioja 2021-01-01)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūno atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. 1-63, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28728, įsigalioja (2021-01-01)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. 1-64, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28726, įsigalioja (2021-01-01)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. 1-65, TAR, 2020-12-28, kodas 2020-28725, įsigalioja (2021-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonių, teikiančių turizmo paslaugas, statistinės ataskaitos F-09 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. DĮ-381, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28375, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos ps-20 (ketvirtinės), Socialinių, kultūrinių ir kitų aptarnavimo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-21 (ketvirtinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. DĮ-382, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28376, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinės ataskaitos KA-13 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. DĮ-383, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28378, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. DĮ-20 „Dėl Įmonės pagrindinių finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-01 (ketvirtinės) ir Įmonės pagrindinių finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-01 (sutrumpintos ketvirtinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-21 Nr. DĮ-384, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28379, įsigalioja 2021-03-10)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistinės ataskaitos ITP-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. DĮ-385, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28381, įsigalioja 2020-12-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Narystės organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinės ataskaitos F-16 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. DĮ-386, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28382, įsigalioja 2020-12-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinės ataskaitos SOC-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-22 Nr. DĮ-387, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28383, įsigalioja 2020-12-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinės ataskaitos SOC-07 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-22 Nr. DĮ-388, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28384, įsigalioja 2020-12-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Imigrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėties darbo rinkoje statistinio tyrimo anketos idr-03 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. DĮ-389, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28386, įsigalioja 2020-12-24)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. DĮ-87 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų statistinio tyrimo anketos NAD-02 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-23 Nr. DĮ-390, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28387, įsigalioja 2020-12-24)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-22 Nr. 22.3-246, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28094, įsigalioja 2021-05-01)


<< Atgal