Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 52

2020 m. gruodžio 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. gruodžio 16 d. – gruodžio 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-08 Nr. XIV-51, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27396, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 1, 2, 3, 3-1, 8, 9 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-10 Nr. XIV-59, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27615, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-10 Nr. XIV-61, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27621, įsigalioja 2020-12-18)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-10 Nr. XIV-62, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27623, įsigalioja 2020-12-18)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-10 Nr. XIV-63, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27624, įsigalioja 2021-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo
(2020-12-16 Nr. 1419, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27423, įsigalioja 2020-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 1420, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27424, įsigalioja 2020-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-12-16 Nr. 1421, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27449, įsigalioja 2020-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-12-16 Nr. 1422, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27453, įsigalioja 2020-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 1423, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27462, įsigalioja 2020-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 1424, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27463, įsigalioja 2020-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl patobulintų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-12-16 Nr. 1425, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27472, įsigalioja 2020-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-12-16 Nr. 1426, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27535, įsigalioja 2020-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-12-16 Nr. 1427, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27536, įsigalioja 2020-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 38, 41 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-12-16 Nr. 1428, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27537, įsigalioja 2020-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-12-16 Nr. 1429, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27538, įsigalioja 2020-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2693 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-12-16 Nr. 1430, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27539, įsigalioja 2020-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2020-12-16 Nr. 1431, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27540, įsigalioja 2020-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 1432, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27558, įsigalioja 2020-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-12-20 Nr. 1439, TAR, 2020-12-20, kodas 2020-27891, įsigalioja 2020-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. 1440, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27893, įsigalioja 2020-12-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. 1K-438, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27989, įsigalioja 2020-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2021 metais patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. A1-1274, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27376, įsigalioja 2020-12-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. A1-1277, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27576, įsigalioja 2020-12-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. A1-1280, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27784, įsigalioja 2020-12-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-577 „Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. A1-1281, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27785, įsigalioja 2020-12-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-684 „Dėl Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. A1-1282, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27886, įsigalioja 2021-01-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. A1-1284, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-28009, įsigalioja 2020-12-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 4-595 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 4-1124, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27391, įsigalioja 2020-12-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-618 „Dėl Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 4-1125, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27408, įsigalioja 2020-12-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 4-512 „Dėl Regioninės valstybės pagalbos teikimo laisvosiose ekonominėse zonose schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. 4-1129, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27847, įsigalioja 2020-12-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 4-557 „Dėl Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. 4-1139, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27954, įsigalioja 2020-12-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu
(2020-12-17 Nr. D1-789, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27670, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. D1-792, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27672, įsigalioja 2020-12-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. D1-794, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27674, įsigalioja 2020-12-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. D1-795, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27675, įsigalioja 2020-12-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. D1-801, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27883, įsigalioja 2020-12-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. D1-805, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27918, įsigalioja 2020-12-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-579 „Dėl 2021 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. D1-807, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-28018, įsigalioja 2020-12-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2019 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) aplinkos paprogramės lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministro įsakymas numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų, galutinio sąrašo patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. D1-808, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27935, įsigalioja 2020-12-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-04 Nr. V-1906, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27418, įsigalioja 2020-12-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms
(2020-12-17 Nr. V-2930, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27665, įsigalioja 2020-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų
(2020-12-17 Nr. V-2931, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27664, įsigalioja 2020-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų
(2020-12-17 Nr. V-2932, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27662, įsigalioja 2020-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2504 „Dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-17 Nr. V-2933, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27661, įsigalioja 2020-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-12-17 Nr. V-2934, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27660, įsigalioja 2020-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-437 „Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-2937, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27836, įsigalioja 2020-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-2938, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27835, įsigalioja 2020-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1842 „Dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. V-2982, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-28033, įsigalioja 2020-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų, karščiavimo klinikų ir vaistinių darbo tam tikromis dienomis
(2020-12-21 Nr. V-2985, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-28027, įsigalioja 2020-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-2943, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27768, įsigalioja 2020-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-2944, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27771, įsigalioja 2020-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-2952, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27858, įsigalioja 2020-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-2953, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27860, įsigalioja 2020-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-2956, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27868, įsigalioja 2020-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1070 „Dėl Informacijos apie tiekiamus rinkai ir naudojamus cheminius preparatus, kurie laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio, panaudojimo apsinuodijimų prevencijai ir gydymui užtikrinti“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-18 Nr. V-2958, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27875, įsigalioja 2020-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-20 Nr. V-2974, TAR, 2020-12-20, kodas 2020-27890, įsigalioja 2020-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-12-20 Nr. V-2975, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-28005, įsigalioja 2020-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. V-2977, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27913, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. V-2978, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27914, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1848 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. V-2983, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-28011, įsigalioja 2020-12-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1R-338 „Dėl antstolio (-ių) kontoros iškabos formos ir matmenų nustatymo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. 1R-430, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27887, įsigalioja 2020-12-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 3-431 „Dėl Techninių prižiūrėtojų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. 3-764, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27910, įsigalioja 2021-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. 1-420, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27963, įsigalioja 2020-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-533 „Dėl Ūkinių gyvūnų sąlyginių verčių lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 3D-859, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27393, įsigalioja 2020-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 3D-860, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27395, įsigalioja 2020-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021–2023 m. Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos patvirtinimo
(2020-12-17 Nr. 3D-861, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27816, įsigalioja 2020-12-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-17 Nr. 3D-862, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27587, įsigalioja 2020-12-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-596 „Dėl Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-17 Nr. 3D-863, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27588, įsigalioja 2020-12-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės-finansinės veiklos rezultatų tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 3D-864, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27589, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 3D-737 „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. 3D-865, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27765, įsigalioja 2020-12-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-539 ,,Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. 3D-867, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27892, įsigalioja 2020-12-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1V-368 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 1V-1323, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27574, įsigalioja 2020-12-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 1V-1327, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27648, įsigalioja 2020-12-18)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. VA-88, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27441, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019–2025 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. VA-89, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27933, įsigalioja 2021-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1B-849 „Dėl Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. 1B-1020, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27428, įsigalioja 2021-01-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1B-438 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-16 Nr. 1B-1026, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27564, įsigalioja 2020-12-18)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1B-440 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-391 „Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-16 Nr. 1B-1027, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27553, įsigalioja 2020-12-18)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant muitinės arba asmens elektroninėms sistemoms, patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. 1B-1029, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27554, įsigalioja 2020-12-18)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. VE-213, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27562, įsigalioja 2020-12-18)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. 1-308, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27438, įsigalioja 2020-12-17)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo
(2020-12-17 Nr. NVE-320 (1.3 E), TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27806, įsigalioja 2021-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2021 metams patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. NVE-322 (1.3 E), TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27838, įsigalioja 2020-12-19)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2021 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-19 Nr. NVE-323 (1.3 E), TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27919, įsigalioja 2020-12-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2021 metams patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. NVE-328 (1.3 E), TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27912, įsigalioja 2020-12-22)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. V-488, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27844, įsigalioja 2020-12-19)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. V-490, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27556, įsigalioja 2020-12-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-470 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-2022 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. V-494, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27592, įsigalioja 2020-12-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-497, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27850, įsigalioja 2020-12-19)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2020 metais“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-500, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27839, įsigalioja 2020-12-19)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo bei Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. (1.72E)1A-1725, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27808, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 03-211 „Dėl kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo nustatymo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 03-183, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27871, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03–324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 03-184, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27872, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 03-57 „Dėl laikinos aptarnavimo Lietuvos banko kasose tvarkos“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 03-186, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27873, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 03-164 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink veikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 03-187, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27936, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-204 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 03-188, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-27938, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 1K-374, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27471, įsigalioja 2020-12-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 1K-375, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27630, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 1K-376, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27676, įsigalioja 2020-12-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. 1K-377, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27876, įsigalioja 2021-01-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo
(2020-12-15 Nr. 1P-445-(1.3 E.), TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27374, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. 1T-117 (1.12.E), TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27822, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 118 „Dėl papildomos apsaugos liudijimų išdavimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 3R-83, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27464, įsigalioja 2020-12-17)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-436 „Dėl Leidimo ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) jai gaminti skirtą medieną formos pavyzdžio patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. A1-661, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27557, įsigalioja 2020-12-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. B1-1003, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27769, įsigalioja 2020-12-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-15 Nr. B1-990, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27605, įsigalioja 2020-12-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos teritorijų laikymo afrikiniu kiaulių maru užkrėsta teritorija
(2020-12-16 Nr. B1-994, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27436, įsigalioja 2020-12-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prašymo leisti nukrypti nuo 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 53 straipsnio 1 dalies nuostatų patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. O3E-1407, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27859, įsigalioja 2020-12-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. O3E-1458, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27881, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2019 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių
(2020-12-21 Nr. O3E-1510, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-28001, įsigalioja 2020-12-22)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 5-V-242 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų nustatant asmens neblaivumą ar apsvaigimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-17 Nr. 5-V-1027, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27622, įsigalioja 2021-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Esminių kriterijų 2021–2022 metų planiniams kompleksiniams patikrinimams atlikti patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. 13P-138-(7.1.2), TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27857, įsigalioja 2020-12-19)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl prašymų pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, formų ir pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
(2020-12-17 Nr. 2-290, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27754, įsigalioja 2021-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir atlikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje
(2020-12-17 Nr. 2-293, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27632, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 4-451, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27442, įsigalioja 2020-12-17)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4-148 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo“
(2020-12-16 Nr. 4-452, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27550, įsigalioja 2020-12-18)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl procesinio sprendimo perduoti ikiteisminio tyrimo metu paimtus daiktus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalyje, priėmimo patvirtinimo
(2020-12-17 Nr. I-384, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27797, įsigalioja 2020-12-19)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-447 „Dėl valgiaraščių suimtiesiems ir nuteistiesiems patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. V-387, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27809, įsigalioja 2021-04-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pataisos įstaigų (tardymo izoliatorių) įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. V-389, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-28021, įsigalioja 2020-12-22)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-17 Nr. 2-296, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27764, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 2B-168 „Dėl Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-18 Nr. 2BE-416, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27766, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Mokymo įstaigų, pageidaujančių įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkeliais, prašymų pateikimo ir mokymo įstaigų atitikties vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. 2BE-417, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27767, įsigalioja 2020-12-19)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, patvirtinto studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2020-12-16 Nr. V-108, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27410, įsigalioja 2020-12-17)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo
(2020-12-16 Nr. V1-122, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27439, įsigalioja 2020-12-17)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 2V-239 (1.4), TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27414, įsigalioja 2020-12-17)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. 2V-242 (1.4), TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27840, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinės ataskaitos KA-09 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. DĮ-366, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27470, įsigalioja 2020-12-17)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-18 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. 22.3-243, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27440, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje žemės ūkio bendrovių ir įmonių statistinės ataskaitos ATl-01 (kas 2 metai), Atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ATLŪ-01 (kas 2 metai) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-17 Nr. DĮ-370, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27602, įsigalioja 2020-12-18)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kino filmų rodymo statistinės ataskaitos K-03 (metinės), Radijo ir televizijos veiklos statistinės ataskaitos K-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-17 Nr. DĮ-371, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27603, įsigalioja 2020-12-18)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Teatro veiklos statistinės ataskaitos K-09 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-17 Nr. DĮ-372, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27604, įsigalioja 2020-12-18)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų statistinės ataskaitos HOT-01 (mėnesinės) ir Apgyvendinimo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos HOT-01 (ketvirtinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-17 Nr. DĮ-373, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27795, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Dirbančių asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimo statistinės ataskaitos MVG-02 (kas 5 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. DĮ-378, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27870, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl savivaldybių želdynų statistinės ataskaitos ŽEL-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. DĮ-379, TAR, 2020-12-18, kodas 2020-27880, įsigalioja 2020-12-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos įmonės statistinės ataskaitos KS-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-21 Nr. DĮ-380, TAR, 2020-12-21, kodas 2020-28046, įsigalioja 2021-02-01)


<< Atgal