Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 54

2020 m. gruodžio 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. gruodžio 29 d. – gruodžio 31 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 pakeitimo įstatymas
(2020-12-17 Nr. XIV-92, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28941, įsigalioja 2021-01-02)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 12, 15, 22 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-17 Nr. XIV-93, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28942, įsigalioja 2021-01-02)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-17 Nr. XIV-94, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28943, įsigalioja 2021-01-02)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-17 Nr. XIV-95, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28946, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-102, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28951, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-104, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29107, įsigalioja 2020-12-31)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-106, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29165, įsigalioja 2020-12-31)

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 46 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo ir 2 priedo pakeitimo ir 5, 47 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-107, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28954, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 67 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-108, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28961, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 49 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-109, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28964, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 57 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-110, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28966, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 38 straipsnių ir šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-111, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28967, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 46 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-112, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28970, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-113, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28971, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 6, 21, 24 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-115, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28973, įsigalioja 2020-12-31)

Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-117, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28975, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-120, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28976, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos 2021 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-121, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28977, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-122, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28978, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 19-1, 21, 29, 30, 32, 36, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-123, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28979, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3011 pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-124, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28980, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 11-1, 14, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-125, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28981, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-126, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28982, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-127, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28983, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-128, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28984, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2693 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-129, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28985, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-130, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28987, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 38, 41, 42 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-131, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28988, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-132, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29109, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 papildymo 11-1 straipsniu įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-146, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29111, įsigalioja 2021-01-08)

Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-147, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29114, įsigalioja 2020-12-31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1467, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29156, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1468, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29157, įsigalioja 2020-12-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinio tyrimo atlikimo
(2020-12-30 Nr. 1469, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29158, įsigalioja 2020-12-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1470, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29160, įsigalioja 2021-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką, bei lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, procento nustatymo Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti
(2020-12-30 Nr. 1472, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29162, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktus“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1473, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29163, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 1475, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29178, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1476, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29183, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1477, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29184, įsigalioja 2021-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1478, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29202, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1479, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29203, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1480, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29204, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1482, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29262, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1483, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29280, įsigalioja 2021-01-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1–4 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-06-05 Nr. KT103-N7/2020, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29221)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. 1K-442, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29068, įsigalioja 2020-12-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl oficialiosios statistikos 2021 metų programos I dalies patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 1K-451, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29258, įsigalioja 2021-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. A1-1302, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29072, įsigalioja 2020-12-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo savivaldybių administracijoms
(2020-12-30 Nr. A1-1304, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29075, įsigalioja 2020-12-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro ir finansų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 4-837/1K-319 „Dėl Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. 4-1151/1K-446, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29118, įsigalioja 2020-12-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 4-133 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 4-1167, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29222, įsigalioja 2021-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 4-1171/A1-1301, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29079, įsigalioja 2020-12-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 4-1173, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29265, įsigalioja 2021-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 4-938 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 4-1174, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29266, įsigalioja 2021-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 4-939 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 4-1180, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29277, įsigalioja 2021-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 4-1188, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29345, įsigalioja 2021-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 4-536 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 4-1189, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29360, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. D1-829, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28906, įsigalioja 2020-12-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-189 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. D1-830, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28907, įsigalioja 2020-12-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. D1-831, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28908, įsigalioja 2020-12-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. D1-832, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28911, įsigalioja 2020-12-30)

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-335/V-597 „Dėl Naujų teršalų priskyrimo apmokestinamų teršalų grupėms, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-30 Nr. D1-837/V-3052, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29212, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. D1-845, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29348, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. D1-846, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29351, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. D1-847, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29352, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. D1-848, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29361, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. D1-849, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29375, įsigalioja 2021-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-644 „Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. V-2009, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29069, įsigalioja 2021-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. V-2010, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29070, įsigalioja 2021-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, Mokinio pažymėjimo (popierinio) ir Mokinio pažymėjimo (kortelės) blankų privalomųjų formų patvirtinimo
(2020-12-31 Nr. V-2014, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29363, įsigalioja 2021-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-555 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-2015, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29364, įsigalioja 2021-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-2016, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29365, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3007 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. V-3055, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29400, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3083, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29391, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-2789 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. V-3036, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28855, įsigalioja 2020-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-12-28 Nr. V-3037, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28848, įsigalioja 2020-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-699 „Dėl Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. V-3039, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28849, įsigalioja 2020-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-803 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. V-3040, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28851, įsigalioja 2020-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės saugos reikalavimai“ patvirtinimo
(2020-12-29 Nr. V-3042, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28900, įsigalioja 2020-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės objektų, išskyrus branduolinės energetikos objektus, ir atliekant mokslinius tyrimus leidžiamųjų lygių nustatymo, radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką plano rengimo, derinimo ir radiologinės stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. V-3044, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28989, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-584/486 „Dėl Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-30 Nr. V-3051/D1-836, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29213, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-30 Nr. V-3053/D1-835, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29211, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. V-3058/A1-1309, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29346, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl sveikatos apsaugos ministerijos 2021–2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. V-3061, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29181, įsigalioja 2020-12-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. V-3064, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29206, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-3031 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo“ pakeitimo“
(2020-12-31 Nr. V-3072, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29376, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, skubiosios medicinos pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, papildomai apmokamoms, stebėjimo ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3073, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29378, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 565 „Dėl Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3074, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29379, įsigalioja 2021-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 147:2012 „Gydytojas ortopedas traumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3076, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29381, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3077, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29383, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-870 „Dėl Ginekologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3078, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29386, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3084, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29392, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3087, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29396, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3089, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29401, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-3032 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3090, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29397, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3091, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29398, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V-3092, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29399, įsigalioja 2021-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1R-340 „Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“
(2020-12-30 Nr. 1R-437, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29064, įsigalioja 2020-12-31)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 1R-440, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29225, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3-776, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29062, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3-592 „Dėl Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3-782, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29215, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3-785, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29217, įsigalioja 2020-12-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3-786, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29218, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-660 „Dėl Geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3-787, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29219, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Traukinio mašinistų registro likvidavimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 3-423 „Dėl Traukinio mašinistų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-31 Nr. 3-790, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29256, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro, civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistemos ir nevaldomos oro erdvės skrydžių organizavimo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Naudotojų administravimo taisyklių ir Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-31 Nr. 3-791, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29257, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3-297 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 3-794, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29279, įsigalioja 2021-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3-301 „Dėl Traukinio mašinisto pažymėjimų išrašymo, išdavimo, pakeitimo, traukinio mašinisto pažymėjimų dublikatų išdavimo, traukinio mašinisto pažymėjimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 3-795, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29281, įsigalioja 2021-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1-423, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29138, įsigalioja 2024-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-524 „Dėl kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2020 metų plėtros krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. ĮV-1593, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29357, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
(2020-12-29 Nr. 3D-883, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28899, įsigalioja 2020-12-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimo darbų finansavimo taisyklių“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. 3D-884, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28933, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. 3D-886, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28937, įsigalioja 2020-12-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-154 „Dėl Žvejybos stebėtojų veiklos Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3D-887, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29164, įsigalioja 2020-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3D-888, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29169, įsigalioja 2020-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-485 „Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3D-889, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29176, įsigalioja 2020-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo priemonės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3D-890, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29223, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3D-891, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29177, įsigalioja 2020-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 „Dėl Garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3D-892, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29179, įsigalioja 2020-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3D-893, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29182, įsigalioja 2020-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gairių patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 3D-894, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29349, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 3D-896, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29188, įsigalioja 2020-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 3D-898, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29317, įsigalioja 2021-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 1V-452 „Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. 1V-1372, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28896, įsigalioja 2021-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Savivaldybės tarybos nario, pretenduojančio tapti savivaldybės tarybos sudaromo komiteto ar komisijos pirmininku, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formos patvirtinimo
(2020-12-29 Nr. 1V-1373, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28994, įsigalioja 2021-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 1V-1376, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29282, įsigalioja 2021-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. V-1026, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29393, įsigalioja 2021-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. VA-90/1B-1054, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28867, įsigalioja 2020-12-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. VA-91, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29103, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA- 93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. VA-92, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29105, įsigalioja 2020-12-31)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. VA-93, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29316, įsigalioja 2021-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. V-517, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28974, įsigalioja 2021-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-213 „Dėl Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2020-12-30 Nr. V-518, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29059, įsigalioja 2021-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti, subsidijos neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti skyrimo prioritetų nustatymo 2021 metams
(2020-12-29 Nr. V-516, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28866, įsigalioja 2020-12-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms kalendoriaus 2021 m. patvirtinimo
(2020-12-18 Nr. V-496, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28865, įsigalioja 2020-12-30)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. 27V-146, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28895, įsigalioja 2020-12-30)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. 27V-147, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28912, įsigalioja 2020-12-30)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. KS-176, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29085, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus ir institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimus ar nušalinimus pateikimo vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. KS-177, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29208, įsigalioja 2021-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 1S-177, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29284, įsigalioja 2021-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2020-12-28 Nr. 1B-1056, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28864, įsigalioja 2020-12-30)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-29 Nr. B1-1014, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29150, įsigalioja 2020-12-31)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kailinių gyvūnų laikymo vietos paskelbimo užkrėsta SARS-COV-2 virusu
(2020-12-30 Nr. B1-1021, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29207, įsigalioja 2020-12-31)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-312 „Dėl prašymų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. (1.1E)-1V-536, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29273, įsigalioja 2021-01-01)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Sprendimo dėl transporto priemonės registracijos mokesčio grąžinimo formos patvirtinimo
(2020-12-31 Nr. (1.1E)-1V-537, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29278, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1A-233 „Dėl vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. (1.72E)1A-1784, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29309, įsigalioja 2021-01-04)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-159 „Dėl Pensijų fondų steigimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 03-207, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29090, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl ekonominių ataskaitų formų ir jų pateikimo termino patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. 1K-393, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28871, įsigalioja 2020-12-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. 1K-395, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28947, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1K-399, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29137, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 1K-401, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29389, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 1K-402, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29390, įsigalioja 2021-01-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 2020/8-146 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti skirtų formų patvirtinimo“ papildymo
(2020-12-30 Nr. 2020/8-397, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29057, įsigalioja 2020-12-31)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos projekto „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ intelektinės nuosavybės išankstinės diagnozės paslaugos teikimo Lietuvos ekspertų sąrašo sudarymo ir paslaugos teikimo
(2020-12-29 Nr. 3R-86, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28932, įsigalioja 2020-12-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. O3E-1568, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29267, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. O3E-1569, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29268, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. O3E-1570, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29269, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. O3E-1571, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29270, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodikos patvirtinimo
(2020-12-31 Nr. O3E-1572, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29271, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. O3E-1573, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29272, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. O3E-1574, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29274, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2021 metų įkainių patvirtinimo
(2020-12-31 Nr. O3E-1575, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29275, įsigalioja 2021-02-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. O3E-1582, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29347, įsigalioja 2021-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 2-318, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29065, įsigalioja 2021-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 2-320, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29263, įsigalioja 2021-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo
(2020-12-31 Nr. 2-321, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29264, įsigalioja 2021-01-01)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. V-91, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28936, įsigalioja 2021-05-01)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. V-92, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29194, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl 2021 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo
(2020-12-30 Nr. VE-104, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29155, įsigalioja 2020-12-31)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-83 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-14 Nr. VE-106, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29083, įsigalioja 2020-12-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. 2-303, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28863, įsigalioja 2020-12-30)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Oro navigacijos terminalo rinkliavų vienetinio tarifo
(2020-12-30 Nr. 2-305, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29133, įsigalioja 2020-12-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lengvosios bepiločių orlaivių sistemos naudotojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 2-306, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29139, įsigalioja 2020-12-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Bepiločio orlaivio sistemos naudotojui išduodamo pažymėjimo, patvirtinančio jo registraciją, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 2-307, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29141, įsigalioja 2020-12-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Bepiločio orlaivio sistemos nuotoliniam pilotui išduodamų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 2-308, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29144, įsigalioja 2020-12-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. balandžio 30 d. direktoriaus įsakymo Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. 2-310, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29369, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymų laikyti egzaminą, išduoti vidaus vandenų transporto specialisto ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, grąžinti paimtą dokumentą formų patvirtinimo
(2020-12-29 Nr. 2BE-432, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28916, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti saugos leidimą, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-29 Nr. 2BE-433, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28918, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl esminių geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos pakeitimų sąrašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 2BE-435, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29054, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų), pageidaujančių gauti bendrąjį saugos sertifikatą, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. 2BE-436, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29055, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo ir motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo blankų privalomųjų formų ir pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 2BE-437, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29084, įsigalioja 2020-12-31)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-30 Nr. 2BE-440, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29180, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2B-194 „Dėl Transporto priemonių Europos Bendrijos tipo patvirtinimo registravimo ir registravimo pratęsimo elektroninių paslaugų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-12-30 Nr. 2BE-441, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29185, įsigalioja 2020-12-31)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 2V-242 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 2V-249 (1.4), TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29112, įsigalioja 2020-12-31)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 2V-190 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 2V-250 (1.4), TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29135, įsigalioja 2020-12-31)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl pelaginių žuvų žvejybos uždraudimo Maroko išskirtinės ekonominės zonos vandenyse
(2020-12-29 Nr. V1-133, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28897, įsigalioja 2020-12-30)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V1-167 „Dėl Asmenų, turinčių teisę vykdyti žvejybos stebėtojų veiklą Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose, žvejojančiuose tolimuosiuose žvejybos rajonuose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-31 Nr. V1-134, TAR, 2020-12-31, kodas 2020-29362, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinės ataskaitos KA-03 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. DĮ-394, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28852, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinės ataskaitos KA-04 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. DĮ-395, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28853, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. DĮ-396, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28857, įsigalioja 2021-04-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (metinės) ir finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (sutrumpintos metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. DĮ-397, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28858, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinės ataskaitos F-06 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. DĮ-398, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28945, įsigalioja 2021-04-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl streikų ir lokautų statistinės ataskaitos strl-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-28 Nr. DĮ-399, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28957, įsigalioja 2021-01-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gamtinių dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2020-12-29 Nr. DĮ-400, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28969, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-29 Nr. DĮ-401, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28995, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TIU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. DĮ-405, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29117, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. DĮ-406, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29120, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. DĮ-407, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29136, įsigalioja 2020-12-31)


<< Atgal