Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 1

2021 m. sausio 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. sausio 1 d. – sausio 5 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė konvencija
Europos Tarybos konvencija dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius
(2016-07-03, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00035)

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2021 m. draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas“
(2020-09-15, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00038, įsigalioja 2021-01-01)

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte II priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinis standartas 2021“
(2019-11-07, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00039, įsigalioja 2021-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-01-03 Nr. 1, TAR, 2021-01-03, kodas 2021-00001, įsigalioja 2021-01-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. 1K-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00121, įsigalioja 2021-01-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-249 „Dėl Pretendentų į nepriklausomų ekspertų sąrašą ir (arba) nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. 1K-2, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00122, įsigalioja 2021-01-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1K-449, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00051, įsigalioja 2021-01-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-04 Nr. A1-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00017, įsigalioja 2021-01-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Saugaus socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2021-01-04 Nr. A1-2, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00018, įsigalioja 2021-01-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-04 Nr. A1-3, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00022, įsigalioja 2021-01-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2021-01-05 Nr. A1-4, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00106, įsigalioja 2021-01-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-405 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo
(2021-01-04 Nr. D1-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00012, įsigalioja 2021-01-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. V-10, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00112, įsigalioja 2021-01-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-442 „Dėl Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. V-14, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00136, įsigalioja 2021-01-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų
(2020-12-31 Nr. V-3080, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00011, įsigalioja 2021-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-03 Nr. V-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00008, įsigalioja 2021-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2021-01-04 Nr. V-2, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00100, įsigalioja 2021-01-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. V-3041, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00021, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Prašymo dėl kompensacijos ir (ar) draudimo išmokos mokėjimo formos patvirtinimo
(2021-01-04 Nr. V-7, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00102, įsigalioja 2021-01-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. V-8, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00105, įsigalioja 2021-01-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1R-164 „Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo ir advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. 1R-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00135, įsigalioja 2021-01-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(2020-12-31 Nr. 1-318, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00003, įsigalioja 2021-01-05)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos žymenų 2021 metams
(2021-01-05 Nr. 11V-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00134, įsigalioja 2021-01-06)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 11V-123 „Dėl Leidimų ženklinti fasuotas prekes „E“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 11V-259, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00133, įsigalioja 2021-01-06)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. 2-11, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00145, įsigalioja 2021-01-06)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Globojamo (rūpinamo) vaiko turto administravimo ir palikimo priėmimo rekomendacijų patvirtinimo
(2021-01-04 Nr. BV-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00049, įsigalioja 2021-01-05)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo
(2020-12-21 Nr. N-2 (183), TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00111, įsigalioja 2021-01-06)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Darbo programos rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-04 Nr. VE-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00123, įsigalioja 2021-01-06)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2021-01-04 Nr. 1-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00010, įsigalioja 2021-01-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų) ir kitų įmonių, kurios naudojasi geležinkelių infrastruktūra, eismo saugos ataskaitų reikalavimų patvirtinimo
(2021-01-01 Nr. 2BE-3, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00006, įsigalioja 2021-01-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-01 Nr. 2BE-4, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00007, įsigalioja 2021-01-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Techninių tarnybų ir atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-31 Nr. 2BE-442, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00004, įsigalioja 2021-01-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-31 Nr. 2BE-443, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00005, įsigalioja 2021-01-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijų geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos vidaus auditui patvirtinimo
(2021-01-04 Nr. 2BE-7, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00043, įsigalioja 2021-01-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens elektroninės kortelės tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-05 Nr. 2BE-9, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00132, įsigalioja 2021-01-06)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2V-199 (1.4) „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. 2V-2 (1.4), TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00127, įsigalioja 2021-01-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketos IT (NŪ)-01 (metinės) statistinio formuliario patvirtinimo
(2021-01-04 Nr. DĮ-1, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00108, įsigalioja 2021-01-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-01-04 Nr. DĮ-2, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00109, įsigalioja 2021-01-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinės ataskaitos MDV-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-01-04 Nr. DĮ-3, TAR, 2021-01-04, kodas 2021-00110, įsigalioja 2021-01-06)


<< Atgal