Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 3

2021 m. sausio 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. sausio 13 d. – sausio 19 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-01-12 Nr. XIV-160, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00837, įsigalioja 2021-01-20)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 59 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-01-12 Nr. XIV-161, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00838, įsigalioja 2021-01-20)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-165, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00840, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 35 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-172, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00841, įsigalioja 2021-01-20)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 straipsnių, III skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-173, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00842, įsigalioja 2021-01-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimo galiojimo
(2021-01-14 Nr. (22.35E)3-215, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00601, įsigalioja 2021-01-14)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-18 Nr. (22.35E)3-275, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00753, įsigalioja 2021-01-18)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 14, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00493, įsigalioja 2021-01-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 16, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00496, įsigalioja 2021-01-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro likvidavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-13 Nr. 17, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00569, įsigalioja 2021-01-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. 18, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00570, įsigalioja 2021-01-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Vytauto Mačernio metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. 19, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00571, įsigalioja 2021-01-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 559 „Dėl Originaliųjų Lietuvos standartų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-13 Nr. 20, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00658, įsigalioja 2021-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-15 Nr. 24, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00610, įsigalioja 2021-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 25, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00784, įsigalioja 2021-01-20)

Ministro Pirmininko potvarkis
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. birželio 29 d. potvarkio Nr. 81 „Dėl Vyriausybės įstaigų vadovų pareigybių aprašymų tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. 6, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00592, įsigalioja 2021-04-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. 1K-10, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00460, įsigalioja 2021-01-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 1K-13, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00682, įsigalioja 2021-01-16)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. 1K-7, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00459, įsigalioja 2021-01-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašo patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. A1-24, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00481, įsigalioja 2021-01-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir teisingumo ministro 2001 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 30/38 „Dėl Medicininės socialinės ekspertizės atlikimo asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-13 Nr. A1-27/1R-5, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00593, įsigalioja 2021-01-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms dydžių 2021 metams patvirtinimo
(2021-01-14 Nr. A1-31, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00590, įsigalioja 2021-01-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo
(2021-01-15 Nr. A1-33, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00645, įsigalioja 2021-01-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. A1-34, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00646, įsigalioja 2021-01-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. A1-35, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00647, įsigalioja 2021-01-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2021 metais bendro limito patvirtinimo
(2021-01-15 Nr. A1-38, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00650, įsigalioja 2021-01-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-465 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. A1-41, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00654, įsigalioja 2021-01-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo
(2021-01-19 Nr. A1-47, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00835, įsigalioja 2021-01-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 4-23, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00652, įsigalioja 2021-01-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 4-341 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. 4-39, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00725, įsigalioja 2021-01-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 4-356 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. 4-40, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00726, įsigalioja 2021-01-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formos patvirtinimo
(2021-01-19 Nr. 4-42, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00765, įsigalioja 2021-01-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo
(2021-01-19 Nr. 4-45, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00766, įsigalioja 2021-01-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. D1-19, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00469, įsigalioja 2021-01-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. D1-20, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00470, įsigalioja 2021-01-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. D1-21, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00466, įsigalioja 2021-01-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo,mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 26 d. Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. V-57, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00582, įsigalioja 2021-01-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-986 „Dėl reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-14 Nr. V-59, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00583, įsigalioja 2021-01-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-746 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. V-61, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00584, įsigalioja 2021-01-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl Stipendijų ir išmokų studijoms, mokymuisi tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. V-62, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00585, įsigalioja 2021-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-19 Nr. V-100, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00832, įsigalioja 2021-01-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1048 „Dėl Lietuvos medicinos normų MN 50:2014 „Gydytojas nefrologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir MN 90:2014 „Gydytojas vaikų nefrologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. V-76, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00642, įsigalioja 2021-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. V-78, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00643, įsigalioja 2021-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. V-83, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00678, įsigalioja 2021-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. V-91, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00744, įsigalioja 2021-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-687 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. V-92, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00745, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. V-96, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00764, įsigalioja 2021-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų VIII krešėjimo faktorių ir IX krešėjimo faktorių grupės ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-19 Nr. V-98, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00780, įsigalioja 2021-01-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1R-90 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-18 Nr. 1R-8, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00721, įsigalioja 2021-01-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-303(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 3-13, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00451, įsigalioja 2021-01-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. 3-17, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00573, įsigalioja 2021-01-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-169 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-504 priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. 3-19, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00574, įsigalioja 2021-01-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 3-26, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00669, įsigalioja 2021-01-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3-274 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. 3-27, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00722, įsigalioja 2021-01-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-483 „Dėl Leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, metu išdavimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. 3-28, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00723, įsigalioja 2021-01-19)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1-113 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. 1-5, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00603, įsigalioja 2021-01-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. ĮV-28, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00448, įsigalioja 2021-01-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-46 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-13 Nr. ĮV-32, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00476, įsigalioja 2021-03-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-216 „Dėl Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. ĮV-34, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00482, įsigalioja 2021-03-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. ĮV-37, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00591, įsigalioja 2021-01-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. ĮV-147 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti ir valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2021-01-15 Nr. ĮV-38, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00691, įsigalioja 2021-01-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 3D-19, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00455, įsigalioja 2021-01-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. 3D-21, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00488, įsigalioja 2021-01-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-977 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. 3D-22, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00568, įsigalioja 2021-01-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3D-137 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programos trečiojo sąjungos prioriteto „BŽP įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. 3D-25, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00605, įsigalioja 2021-01-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 3D-27, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00663, įsigalioja 2021-01-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-862 „Dėl 2021 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. 3D-29, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00749, įsigalioja 2021-01-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-82 „Dėl Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui skiriamų lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-19 Nr. 3D-33, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00797, įsigalioja 2021-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2021 metais
(2021-01-19 Nr. 3D-35, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00847, įsigalioja 2021-01-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1V-163 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-29, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00452, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1V-96 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-30, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00453, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-151 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-31, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00457, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-124 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-32, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00463, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-33, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00465, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-557 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-34, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00467, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1V-74 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas “ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-35, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00471, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1V-207 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-36, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00472, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-37, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00474, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-288 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-38, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00475, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-40, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00486, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl Laikinojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. 1V-41, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00490, įsigalioja 2021-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 1V-44, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00688, įsigalioja 2021-01-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 1V-45, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00694, įsigalioja 2021-01-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2103, įgyvendinimo
(2021-01-15 Nr. 1V-47, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00696, įsigalioja 2021-02-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Skatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. V-22, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00510, įsigalioja 2021-01-14)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. V1-4, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00586, įsigalioja 2021-01-15)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2018 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 1.4-14.4.3.1 „Dėl Auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos auditorių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1.4-60.12.2.1, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00447, įsigalioja 2021-01-14)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2018 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 1.4-7.2.6.8 „Dėl Audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą, pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos audito įmonių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1.4-60.12.2.2, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00446, įsigalioja 2021-01-14)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1.4-56.17.1.5 „Dėl Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. 1.4-60.12.2.3, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00445, įsigalioja 2021-01-14)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-11 Nr. 1B-8, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00464, įsigalioja 2021-01-14)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens anksčiau įgytoms kompetencijoms vertinti reikalingų dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-12 Nr. 1-10, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00449, įsigalioja 2021-01-14)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo
(2021-01-18 Nr. 1-19, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00752, įsigalioja 2021-01-19)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 1K-14, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00692, įsigalioja 2021-01-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-264 „Dėl Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo, šių rodiklių reikšmių skaičiavimo metodikos ir duomenų apie pasiektas šių rodiklių reikšmes suvestinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. 1K-16, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00693, įsigalioja 2021-01-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl duomenų apie 2020 kalendoriniais metais gautas pajamas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir mokėtiną įmoką lentelės patvirtinimo
(2021-01-15 Nr. 1K-17, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00739, įsigalioja 2021-01-19)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1P-11-(1.3 E.) „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-498 „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. 1P-7-(1.3 E.), TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00728, įsigalioja 2021-01-19)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 2019/8-86 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. 2021/8-10, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00606, įsigalioja 2021-01-15)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. 4LKT-4(1.3 E), TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00492, įsigalioja 2021-01-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. B1-678 „Dėl Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. B1-34, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00690, įsigalioja 2021-01-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. B1-6, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00689, įsigalioja 2021-01-16)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. BV-13, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00506, įsigalioja 2021-01-14)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymų pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-07 Nr. BV-9, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00677, įsigalioja 2021-01-16)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. KRF-45(1.15) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. KRF-6(1.15E), TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00489, įsigalioja 2021-01-14)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Individualios stipendijos kultūros ir meno kūrėjui mokėjimo sutarties formos patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. KRF-7(1.15 E), TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00754, įsigalioja 2021-01-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2019 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių
(2021-01-15 Nr. O3E-33, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00684, įsigalioja 2021-01-16)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl privalomo nurodymo informacijos prieglobos paslaugų teikėjams
(2021-01-15 Nr. T1-3, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00732, įsigalioja 2021-01-19)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
2019-04-12 Nr. T1-63, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00519, įsigalioja 2021-01-15)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. NVE-320 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. VE-21 (1.3 E), TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00644, įsigalioja 2021-01-16)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-240 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-13 Nr. (1.9E)1V-51, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00851, įsigalioja 2021-01-20)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių paslaugų informacinės sistemos likvidavimo, Operatorių tinklų informacinės sistemos ir Periodinių ataskaitų teikimo informacinės sistemos steigimo ir jų nuostatų patvirtinimo
(2021-01-14 Nr. (1.9E)1V-52, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00853, įsigalioja 2021-01-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 2B-65 „Dėl egzaminų grafikų“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. 2BE-19, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00724, įsigalioja 2021-01-19)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-103 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. 2-23, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00763, įsigalioja 2021-01-19)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo
(2021-01-19 Nr. 2-24, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00821, įsigalioja 2021-01-20)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 5-V-359 „Dėl Darbo su į policijos įstaigą pristatytais asmenimis instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. 5-V-24, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00602, įsigalioja 2021-01-15)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pavyzdinių nuteistųjų kolektyvo tarybų nuostatų patvirtinimo
(2021-01-18 Nr. V-14, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00757, įsigalioja 2021-01-19)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos oficialaus įspėjimo taikymo tvarkos aprašo patvirtininmo
(2020-07-17 Nr. V-279, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00795, įsigalioja 2021-01-20)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-279 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos oficialaus įspėjimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-18 Nr. V-37, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00788, įsigalioja 2021-01-20)

Lietuvos kariuomenės karo policijos vado įsakymas
Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo
(2021-01-06 Nr. V-6, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00478, įsigalioja 2021-01-14)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos mokymų organizavimo, planavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-05 Nr. V-1, TAR, 2021-01-13, kodas 2021-00491, įsigalioja 2021-01-14)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V1-33 „Dėl Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ pripažinimo žuvininkystės produktų gamintojų organizacija“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-15 Nr. V1-6, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00672, įsigalioja 2021-01-16)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vidutinių 2020 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo
(2021-01-18 Nr. V1-8, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00839, įsigalioja 2021-01-20)

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 18, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00717, įsigalioja 2021-01-19)

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 75 „Dėl Burinės jachtos laivavedžio diplomo, burinės jachtos laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo, burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo pildymo tvarkos aprašo ir burinės jachtos laivavedžio diplomo, burinės jachtos laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo, burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo privalomųjų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 19, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00718, įsigalioja 2021-01-19)

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl Burinės jachtos laivavedžio stažo registravimo tvarkos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 20, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00719, įsigalioja 2021-01-19)

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl kvalifikacijos dokumentų išdavimo ir kvalifikacijos egzaminų laikymo mokesčių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 21, TAR, 2021-01-18, kodas 2021-00720, įsigalioja 2021-01-19)

Lietuvos buriuotojų sąjungos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 79 „Dėl Dokumentų pateikimo Lietuvos buriuotojų sąjungai ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-08 Nr. 22, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00778, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. Sp-42 „Dėl Išankstinio balsavimo organizavimo ir vykdymo užsienyje esančiuose tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose (rajonuose) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-05 Nr. Sp-126, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00802, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. Sp-30 „Dėl Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. Sp-177, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00823, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rekomendacijų dėl rinkimų komisijų narių darbo organizavimo patvirtinimo
2020-09-15 Nr. Sp-185, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00846, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. Sp-191 „Dėl Politinės reklamos skleidimo laisvės atėmimo vietų įstaigose politinės kampanijos laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. Sp-193, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00801, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Apylinkės rinkimų komisijos protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį“, balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo apygardos (savivaldybių) rinkimų komisijai tvarkos aprašo ir Pirmumo balsų perskaičiavimo tvarkos aprašo bei Balsų skaičiavimo protokolų formų patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. Sp-211, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00820, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. Sp-30 „Dėl Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-24 Nr. Sp-214, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00824, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkėjo, esančio saviizoliacijoje, prašymo balsuoti namuose formos patvirtinimo
(2020-09-24 Nr. Sp-216, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00799, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo ir pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo
(2020-02-25 Nr. Sp-22, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00844, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. Sp-191 „Dėl Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo ir Balsavimo patalpos perdavimo saugoti policijai akto formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. Sp-229, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00800, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. Sp-216 „Dėl Rinkėjo, esančio saviizoliacijoje, prašymo balsuoti namuose formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. Sp-243, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00798, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo ir formų patviritnimo
(2020-04-02 Nr. Sp-30, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00813, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkėjų sąrašų tikslinimo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos posistemėje RINKĖJAI tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-02 Nr. Sp-31, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00811, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo
(2020-12-08 Nr. Sp-313, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00845, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Išankstinio balsavimo lakšto formos patvirtinimo
(2020-04-02 Nr. Sp-32, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00807, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-02 Nr. Sp-33, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00825, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkimų ir referendumo komisijų narių rezervo sudarymo, panaudojimo, tikslinimo ir atšaukimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-02 Nr. Sp-34, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00816, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. Sp-39, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00810, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimus (referendumą) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. Sp-40, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00805, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Išankstinio balsavimo organizavimo ir vykdymo užsienyje esančiuose tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose (rajonuose) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-24 Nr. Sp-42, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00803, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. Sp-59 „Dėl Lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. Sp-5, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00817, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-27 Nr. Sp-50, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00809, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Pranešimo apie rinkimus (referendumą) įteikimo rinkėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-27 Nr. Sp-51, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00806, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkimų (referendumo) stebėtojo registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-27 Nr. Sp-52, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00819, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. Sp-11 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-27 Nr. Sp-53, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00804, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-05 Nr. Sp-59, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00818, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ formos pakeitimo
(2020-05-14 Nr. Sp-66, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00814, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-14 Nr. Sp-69, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00808, įsigalioja 2021-01-20)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-07 Nr. Sp-73, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00815, įsigalioja 2021-01-20)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės) ir Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės detalios) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. DĮ-13, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00563, įsigalioja 2021-01-15)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinės ataskaitos MT-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. DĮ-14, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00564, įsigalioja 2021-01-15)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinės ataskaitos TAE-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-01-13 Nr. DĮ-15, TAR, 2021-01-14, kodas 2021-00565, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-08 (metinės), Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-01-15 Nr. DĮ-17, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00662, įsigalioja 2021-01-16)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. DĮ-247/1B-1078 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. DĮ-18/1B-13, TAR, 2021-01-15, kodas 2021-00670, įsigalioja 2021-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Teisinių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-02 (kas 2 metai), Apskaitos, buhalterijos, audito ir mokesčių konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-03 (kas 2 metai) ir Valdymo konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-04 (kas 2 metai) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-01-19 Nr. DĮ-23, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00850, įsigalioja 2021-01-20)


<< Atgal