Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 4

2021 m. sausio 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. sausio 20 d. – sausio 26 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 23, 28, 45, 65, 91, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-01-12 Nr. XIV-157, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00904, įsigalioja 2021-01-21)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-01-12 Nr. XIV-158, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01175, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-01-12 Nr. XIV-159, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01176, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 2, 3, 4, 8, 8-1, 9, 10, 10-1, 10-4, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21-1, 21-4, 21-7, 23 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju-2 skirsniu įstatymas
(2021-01-12 Nr. XIV-162, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01219, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos pareiškimų pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą
(2021-01-14 Nr. XIV-164, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00905, įsigalioja 2021-01-21)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-166, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01179, įsigalioja 2021-01-23)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2051 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-167, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01180, įsigalioja 2021-01-23)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-168, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01181, įsigalioja 2021-01-23)

Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-169, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00908, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu ir priedu įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-170, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00909, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 2, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-171, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00911, įsigalioja 2021-03-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-20 Nr. (22.35E)3-327, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00889, įsigalioja 2021-01-20)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-20 Nr. (22.35E)3-328, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00890, įsigalioja 2021-01-20)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-20 Nr. (22.35E)3-331, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00891, įsigalioja 2021-01-20)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-21 Nr. (22.35E)3-362, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01011, įsigalioja 2021-01-21)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-22 Nr. (22.35E)3-394, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01239, įsigalioja 2021-01-25)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-25 Nr. (22.35E)3-415, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01247, įsigalioja 2021-01-25)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-25 Nr. (22.35E)3-419, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01264, įsigalioja 2021-01-25)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-25 Nr. (22.35E)3-424, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01284, įsigalioja 2021-01-25)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl Konvencijos pakeitimo įsigaliojimo
(2021-01-25 Nr. (22.35E)3-428, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01296, įsigalioja 2021-01-26)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-25 Nr. (22.35E)3-429, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01297, įsigalioja 2021-01-26)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl Konvencijos pakeitimų įsigaliojimo
(2021-01-26 Nr. (22.35E)3-435, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01341, įsigalioja 2021-01-26)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 29, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00855, įsigalioja 2021-01-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 31, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01000, įsigalioja 2021-02-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 32, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01001, įsigalioja 2021-01-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 33, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01003, įsigalioja 2021-01-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1037 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 34, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01004, įsigalioja 2021-01-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 37, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01017, įsigalioja 2021-01-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 1K-16, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01014, įsigalioja 2021-01-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. A1-53, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00899, įsigalioja 2021-01-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. A1-56, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01142, įsigalioja 2021-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2021-01-22 Nr. A1-72, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01149, įsigalioja 2021-01-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-496 „Dėl Asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. A1-73, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01241, įsigalioja 2021-01-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Įvaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-25 Nr. A1-76, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01269, įsigalioja 2021-01-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 4-532 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-21 Nr. 4-50, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01040, įsigalioja 2021-01-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-611 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-21 Nr. 4-51, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01041, įsigalioja 2021-01-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai 2021 metams patvirtinimo
(2021-01-22 Nr. D1-38, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01171, įsigalioja 2021-01-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui, 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo
(2021-01-20 Nr. V-100, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00886, įsigalioja 2021-01-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos 2020–2021 mokslo metais
(2021-01-22 Nr. V-107, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01135, įsigalioja 2021-01-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-1375 „Dėl 2020 metų galutinio valstybės finansuojamų formaliojo profesinio mokymo vietų skaičiaus patvirtinimo” pakeitimo
(2021-01-25 Nr. V-114, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01222, įsigalioja 2021-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. V-126, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01195, įsigalioja 2021-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. V-128, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01193, įsigalioja 2021-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-01-25 Nr. V-139, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01218, įsigalioja 2021-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. V-146, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01283, įsigalioja 2021-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl tikslinėms grupėms priklausančių asmenų ištyrimo greitaisiais testais organizavimo
(2021-01-25 Nr. V-147, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01335, įsigalioja 2021-01-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Kultūros studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-01-20 Nr. V-86, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00882, įsigalioja 2021-01-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo
(2021-01-20 Nr. V-89, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00883, įsigalioja 2021-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. V-2468 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo stacionariose socialinės globos įstaigose“ pakeitimo
(2021-01-19 Nr. V-101, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00874, įsigalioja 2021-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. V-106, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00894, įsigalioja 2021-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-22 Nr. V-119, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01158, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. V-120, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01157, įsigalioja 2021-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. V-127, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01192, įsigalioja 2021-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. V-129, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01194, įsigalioja 2021-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-24 Nr. V-132, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01202, įsigalioja 2021-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. V-141, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01220, įsigalioja 2021-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. V-142, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01221, įsigalioja 2021-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. V-145, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01282, įsigalioja 2021-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. V-968 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 151:2010 „Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. V-148, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01292, įsigalioja 2021-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Dantų amalgamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-25 Nr. V-149, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01293, įsigalioja 2021-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-26 Nr. V-151, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01336, įsigalioja 2021-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-3033 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-01-26 Nr. V-155, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01347, įsigalioja 2021-01-27)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro leidimų užsieniečiams išimtiniu atveju atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-21 Nr. 1R-17, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01015, įsigalioja 2021-01-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. 3D-40, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00898, įsigalioja 2021-01-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 m. susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte mokėjimo
(2021-01-20 Nr. 3D-41, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00916, įsigalioja 2021-01-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-21 Nr. 3D-42, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01010, įsigalioja 2021-01-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-375 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. 3D-47, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01189, įsigalioja 2021-01-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. 3D-48, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01190, įsigalioja 2021-01-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl Duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. 3D-49, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01227, įsigalioja 2021-01-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-26 Nr. 3D-51, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01321, įsigalioja 2021-01-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-22 Nr. 1V-62, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01228, įsigalioja 2021-01-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-461 „Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių diegimo ir valdymo valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. V-38, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01008, įsigalioja 2021-01-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Aukštesnių karinių laipsnių suteikimo kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. V-45, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01161, įsigalioja 2021-01-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-183 „Dėl Tarnybinio automobilio skyrimo tarnybai užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. V-56, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01270, įsigalioja 2021-01-26)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-20 Nr. VA-3, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00880, įsigalioja 2021-01-21)

Mokestinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininko 2004 m lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-14 „Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento pakeitimo
(2020-12-22 Nr. 1-48, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01267, įsigalioja 2021-01-26)

Lietuvos auditorių rūmų prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-01-25 Nr. 1.3V-8, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01298, įsigalioja 2021-01-27)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“ pakeitimo
(2021-01-21 Nr. V-26/EV-19/V-32, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01068, įsigalioja 2021-01-22)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-26 Nr. V-42, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01346, įsigalioja 2021-01-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo
(2021-01-14 Nr. EV-13, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-00996, įsigalioja 2021-01-22)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 ,,Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-26 Nr. EV-25, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01329, įsigalioja 2021-01-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-19 Nr. 1B-27, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00900, įsigalioja 2021-01-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1B-344 „Dėl Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. 1B-44, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01338, įsigalioja 2021-01-27)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-21 Nr. V-27, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01130, įsigalioja 2021-01-23)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1-406 ,,Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išvykčių apskaitos taisyklių ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išvykties apskaitos kortelės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. 1-34, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01178, įsigalioja 2021-01-23)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2021 metais atliekamų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų plano patvirtinimo
(2021-01-22 Nr. 1-35, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01184, įsigalioja 2021-01-23)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-33 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-25 Nr. 1V-10, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01330, įsigalioja 2021-01-28)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2003 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3R-32 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-21 Nr. 3R-7, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01067, įsigalioja 2021-01-22)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos tikslinių išvykų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-16 Nr. AD1-380, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01138, įsigalioja 2021-01-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų pakuočių ženklinimo
(2021-01-26 Nr. B1-60, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01343, įsigalioja 2021-04-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. O3E-86, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00887, įsigalioja 2021-03-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-20 Nr. O3E-87, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00888, įsigalioja 2021-03-01)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo
2019-10-11 Nr. T1-145, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01212, įsigalioja 2021-01-26)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo
2019-10-23 Nr. T1-150, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01326, įsigalioja 2021-01-27)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas Lietuvos administracinių ginčų komisijoje taisyklių tvirtinimo
(2021-01-22 Nr. 1VE-5, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01229, įsigalioja 2021-01-26)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos kontrolės
(2021-01-25 Nr. 5-V-46, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01217, įsigalioja 2021-02-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-19 Nr. I-12, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00895, įsigalioja 2021-01-21)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Sąlygų, kurioms esant gali būti pratęsiamas leidimas vaikų iki trejų metų turinčioms nuteistosioms motinoms gyventi ne pataisos namų teritorijoje, patvirtinimo
(2021-01-20 Nr. V-20, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00897, įsigalioja 2021-01-21)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymų išrašyti elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemones teikimo Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-21 Nr. 1-5, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01049, įsigalioja 2021-01-22)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V1-1 „Dėl vidutinių žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo, siekiant paskaičiuoti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. V1-9, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01187, įsigalioja 2021-01-23)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. VĮ-131 „Dėl Dokumentų, kuriuos reikia pateikti ūkio subjektams, dalyvaujantiems vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-21 Nr. VĮ-6, TAR, 2021-01-25, kodas 2021-01211, įsigalioja 2021-01-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl laikinos pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymų, vykdomų karantino metu, tvarkos nustatymo
(2021-01-22 Nr. 2BE-26, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01124, įsigalioja 2021-01-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Skundų ir prašymų dėl oro transporto keleivių teisių galimo pažeidimo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-22 Nr. 2BE-27, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01136, įsigalioja 2021-01-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymų turinio aprašo patvirtinimo
(2021-01-22 Nr. 2BE-28, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01140, įsigalioja 2021-01-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Adaptacijos tvarkos nustatymo
(2021-01-26 Nr. 2BE-29, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01320, įsigalioja 2021-01-27)

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 20 „Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl Burinės jachtos laivavedžio stažo registravimo tvarkos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-01-21 Nr. 3, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01038, įsigalioja 2021-01-22)

Lietuvos buriuotojų sąjungos tarybos nutarimas
Dėl Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-12-08 Nr. 4, TAR, 2021-01-21, kodas 2021-01069, įsigalioja 2021-01-22)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. Sp-69 „Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. Sp-194, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00856, įsigalioja 2021-01-21)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį“, balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų (referendumo) biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-14 Nr. Sp-70, TAR, 2021-01-20, kodas 2021-00875, įsigalioja 2021-01-21)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 22.3-192 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. 22.3-11, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01185, įsigalioja 2021-01-23)


<< Atgal