Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 5

2021 m. vasario 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. sausio 27 d. – vasario 2 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-27 Nr. (22.35E)3-488, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01444, įsigalioja 2021-01-28)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2021-01-27 Nr. (22.35E)3-489, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01445, įsigalioja 2021-01-28)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-01-28 Nr. (22.35E)3-510, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01532, įsigalioja 2021-01-28)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl Konvencijos priedo pakeitimų įsigaliojimo
(2021-01-29 Nr. (22.35E)3-538, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01653, įsigalioja 2021-01-29)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl Konvencijos pakeitimų įsigaliojimo
(2021-02-01 Nr. (22.35E)3-566, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01920, įsigalioja 2021-02-02)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-02-01 Nr. (22.35E)3-571, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01921, įsigalioja 2021-02-02)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl Konvencijos įsigaliojimo
(2021-02-02 Nr. (22.35E)3-606, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02018, įsigalioja 2021-02-02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 49, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01428, įsigalioja 2021-01-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 51, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01434, įsigalioja 2021-01-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 53, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01483, įsigalioja 2021-01-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo
(2021-01-27 Nr. 54, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01484, įsigalioja 2021-01-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 55, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01486, įsigalioja 2021-01-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 56, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01488, įsigalioja 2021-01-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 57, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01504, įsigalioja 2021-01-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 59, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01539, įsigalioja 2021-01-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 60, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01540, įsigalioja 2021-01-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1665 „Dėl Valstybinės signataro rentos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 61, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01543, įsigalioja 2021-01-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-02-01 Nr. 64, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01740, įsigalioja 2021-02-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 1K-21, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01491, įsigalioja 2021-01-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo
(2021-01-28 Nr. 1K-22, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01531, įsigalioja 2021-01-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1K-60 „Dėl Finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. 1K-23, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01634, įsigalioja 2021-02-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. 1K-29, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02044, įsigalioja 2021-02-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-26 Nr. A1-78/D1-42, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01545, įsigalioja 2021-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A1-262 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-390 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. A1-84, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01557, įsigalioja 2021-01-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-974 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. A1-87, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01556, įsigalioja 2021-01-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. A1-89, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01655, įsigalioja 2021-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-47 „Dėl Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. A1-90, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01722, įsigalioja 2021-01-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. A1-93, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01991, įsigalioja 2021-02-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-186 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. D1-48, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01643, įsigalioja 2021-01-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl mažareikšmės žalos aplinkai išieškojimo išlaidų dydžio 2021 metams patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. D1-54, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01699, įsigalioja 2021-01-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos, prognozių, prisitaikymo prie klimato kaitos, strateginių dokumentų įgyvendinimo, klimato kaitos priemonių finansavimo duomenų rinkimo, ataskaitų rengimo ir informacijos teikimo sistemos nustatymo
(2021-02-02 Nr. D1-64, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01989, įsigalioja 2021-02-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. D1-65, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02046, įsigalioja 2021-02-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studentų, priimamų 2021 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. V-157, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01717, įsigalioja 2021-01-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. V-159, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01718, įsigalioja 2021-01-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-01 Nr. V-167, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01791, įsigalioja 2021-02-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-856 „Dėl Klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-01 Nr. V-170, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01792, įsigalioja 2021-02-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiesiems į studijų stipendijas 2021 metais nustatymo
(2021-02-01 Nr. V-174, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01833, įsigalioja 2021-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. V-175, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01500, įsigalioja 2021-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. V-187, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01738, įsigalioja 2021-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. V-157, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01384, įsigalioja 2021-01-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. V-158, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01385, įsigalioja 2021-01-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-27 Nr. V-160, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01386, įsigalioja 2021-01-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-1202 „Dėl didžiausio leistino riebalų rūgščių transizomerų kiekio maisto produktuose nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-27 Nr. V-165, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01400, įsigalioja 2021-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. V-174, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01855, įsigalioja 2021-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-825 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 32:2015 „Dietistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. V-177, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01554, įsigalioja 2021-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 ,,Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinių gyventojų grupių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. V-179, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01559, įsigalioja 2021-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. V-186, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01737, įsigalioja 2021-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. V-188, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01739, įsigalioja 2021-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-01 Nr. V-192, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01776, įsigalioja 2021-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Skundų dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sprendimų nagrinėjimo apeliacinės komisijos sudarymo ir Skundų dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sprendimų nagrinėjimo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. V-203, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01983, įsigalioja 2021-02-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-627 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 162:2018 „Medicinos psichologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. V-205, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01998, įsigalioja 2021-02-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-15 Nr. V-86, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02045, įsigalioja 2021-02-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. 3-51, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01482, įsigalioja 2021-02-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. 1-10, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01659, įsigalioja 2021-01-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. 1-11, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01664, įsigalioja 2021-01-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-617 „Dėl Priemonės „Lietuvos kultūros sostinė“ dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. ĮV-64, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01796, įsigalioja 2021-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. 3D-60, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01553, įsigalioja 2021-01-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. 3D-63, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01719, įsigalioja 2021-01-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-715 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms,
(2021-01-29 Nr. 3D-64, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01720, įsigalioja 2021-01-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių” įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. 3D-72, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02022, įsigalioja 2021-02-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. 3D-73, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02033, įsigalioja 2021-02-03)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. VA-5/V-58, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01700, įsigalioja 2021-01-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. VA-6, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01691, įsigalioja 2021-01-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-02-01 Nr. VA-7, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01778, įsigalioja 2021-02-02)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. VA-8, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01990, įsigalioja 2021-02-03)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. V-45, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01391, įsigalioja 2021-01-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-532 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2020-2022 m. korupcijos prevencijos programos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2020-2022 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-01 Nr. V-61, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02014, įsigalioja 2021-02-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 1B-54, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01492, įsigalioja 2021-01-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2021-01-29 Nr. 1B-74, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01788, įsigalioja 2021-02-02)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-01 Nr. VE-59 (1.3 E), TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01773, įsigalioja 2021-02-02)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-353 „Dėl Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. V-43, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01996, įsigalioja 2021-02-03)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 03-234 „Dėl Informacijos apie finansinius produktus teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-28 Nr. 03-8, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01550, įsigalioja 2021-01-29)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. 1-72, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02031, įsigalioja 2021-02-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Ortodontinių aparatų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo
(2021-01-27 Nr. 1K-24, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01447, įsigalioja 2021-01-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. 1K-26, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01565, įsigalioja 2021-02-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl ekonominių ataskaitų formų ir jų pateikimo termino patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. 1K-32, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01760, įsigalioja 2021-02-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-01 Nr. 1K-33, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01922, įsigalioja 2021-02-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, Medicininių intervencijų klasifikacijos, Kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2021-02-01 Nr. 1K-34, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01923, įsigalioja 2021-02-03)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. 1P-17-(1.3 E.), TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01654, įsigalioja 2021-01-30)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. 1S-10 (2021), TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02042, įsigalioja 2021-02-03)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-271 „Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros informacinių sistemų nuostatų ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-26 Nr. 2021/8-16, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01503, įsigalioja 2021-01-29)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl formų, parengtų Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo 2021-2027 m. programos finansinės paramos lėšų, skirtų projektams papildomos veiklos sąnaudoms finansuoti, priežiūrai, tvirtinimo
(2021-01-27 Nr. 2021/8-17, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01489, įsigalioja 2021-01-29)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2006 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 4-705 „Dėl Asmenų, vykstančių per valstybės sieną, kelionės dokumentų žymėjimo ir Dokumentų tikrinimo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. 4-34, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02034, įsigalioja 2021-02-03)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos tarpvalstybinių atliekų vežimų kontrolės keliuose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-27 Nr. AD1-25, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01507, įsigalioja 2021-01-29)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl 2021 m. vertinamų globos centrų sąrašo patvirtinimo
(2021-01-27 Nr. BV-22/V1-75, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01446, įsigalioja 2021-01-29)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį Lietuvoje ir jį sertifikuoti tipinių formų patvirtinimo
(2021-02-02 Nr. Į-34, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01981, įsigalioja 2021-02-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1574 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. O3E-104, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01563, įsigalioja 2021-01-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugos įkainio derinimo
(2021-01-28 Nr. O3E-96, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01519, įsigalioja 2021-01-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. O3E-98, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01562, įsigalioja 2021-01-30)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. Sp-125 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų judėjimo laisvė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. Sp-33, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01832, įsigalioja 2021-02-02)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo
(2019-11-13 Nr. T1-162, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01378, įsigalioja 2021-01-28)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo
(2020-04-20 Nr. T1-66, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01772, įsigalioja 2021-02-02)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės remiamos paskolos gavėjo prašymo formos patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. V1-6, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01684, įsigalioja 2021-02-01)

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo
(2021-01-27 Nr. V-2, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01405, įsigalioja 2021-01-28)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. V-61, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01794, įsigalioja 2021-02-02)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre taisyklių patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. V-87, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01690, įsigalioja 2021-01-30)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. V-9, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01688, įsigalioja 2021-01-30)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2012 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 13P-158-(7.1.2) „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos Respublikos teismuose nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. 13P-16-(7.1.2), TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02029, įsigalioja 2021-02-03)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. I-226 „Dėl Informacinės prokuratūros sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Informacinės prokuratūros sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir Informacinės prokuratūros sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-19 Nr. I-10, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02019, įsigalioja 2021-02-03)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. I-226 „Dėl Informacinės prokuratūros sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Informacinės prokuratūros sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir Informacinės prokuratūros sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-19 Nr. I-9, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02020, įsigalioja 2021-02-03)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-1255 „Dėl Tipinių atlyginimo už registro objekto registravimą ir (arba) dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir kompensuojamų sąnaudų dydžio patikrinimo paslaugų techninių užduočių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. (1.9E)1V-102, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01721, įsigalioja 2021-02-12)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedo (CAMO dalies) reikalavimus aprašo ir Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo aprašo patvirtinimo
(2021-01-26 Nr. 2-10, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01406, įsigalioja 2021-01-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-27 Nr. 2BE-30, TAR, 2021-01-27, kodas 2021-01422, įsigalioja 2021-01-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-243 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros maksimalių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 2BE-31, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01443, įsigalioja 2021-01-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 2BE-223 „Dėl Vidutinių laiko sąnaudų, reikalingų privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai atlikti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. 2BE-35, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01636, įsigalioja 2021-01-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-01 Nr. 2BE-38, TAR, 2021-02-01, kodas 2021-01809, įsigalioja 2021-02-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-128 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-02 Nr. 2BE-39, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-01958, įsigalioja 2021-02-03)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-27 Nr. V-49, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01485, įsigalioja 2021-01-29)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-29 Nr. V-56, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01670, įsigalioja 2021-01-30)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-88 „Dėl Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-28 Nr. V-35, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01524, įsigalioja 2021-01-29)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų ir probacijos tarnybos prižiūrimų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-02 Nr. V-42, TAR, 2021-02-02, kodas 2021-02027, įsigalioja 2021-02-03)


<< Atgal